Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 31 ianuarie 2008

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2008

Hotarirea nr. 2
din 31 ianuarie 2008

privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008

Hotarirea nr. 3
din 31 ianuarie 2008

privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 4
din 31 ianuarie 2008

privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2008

Hotarirea nr. 5
din 31 ianuarie 2008

privind aprobarea dezmembrării unui imobil din domeniul public a județului Mureș, înscris în C.F 95866/N

Hotarirea nr. 6
din 31 ianuarie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Clădire secundară pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș"

Hotarirea nr. 7
din 31 ianuarie 2008

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2008, la Direcția Județeană de Pază Mureș

Hotarirea nr. 8
din 31 ianuarie 2008

privind modificarea hotărârilor Consiliului Județean nr.70/2006 și nr.81/2007 referitoare la garantarea unor credite pentru RA Aeroport Transilvania Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 9
din 31 ianuarie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 10
din 31 ianuarie 2008

pentru stabilirea unor măsuri privind imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Mihai Viteazu, nr.31

Hotarirea nr. 11
din 28 februarie 2008

privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania - Tîrgu Mureș", cu completările ulterioare

Hotarirea nr. 12
din 28 februarie 2008

privind modificarea elementelor de identificare a unui bun din patrimoniul public al județului Mureș

Hotarirea nr. 13
din 28 februarie 2008

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 14
din 28 februarie 2008

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Camera de Comerț și Industrie Mureș

Hotarirea nr. 15
din 28 februarie 2008

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole

Hotarirea nr. 16
din 28 februarie 2008

privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor Mureș 2007-2013

Hotarirea nr. 17
din 28 februarie 2008

privind aprobarea Acordului de Parteneriat încheiat între Consiliul Județean Mureș și Partenerii în Proiectul PHARE 2006 RO - 2006/018-147.01.03.02.03 "Rețea județeană pentru absorbția Fondurilor Structurale"

Hotarirea nr. 18
din 28 februarie 2008

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 94 din 30 august 2007

Hotarirea nr. 19
din 28 februarie 2008

privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și unele consilii județene, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul programului INTERREG IV C

Hotarirea nr. 20
din 28 februarie 2008

privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 21
din 28 februarie 2008

privind reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brîncovenești ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 22
din 28 februarie 2008

privind trecerea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni în subordinea Consiliului Județean Mureș ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura DGASPC Mureș

Hotarirea nr. 23
din 28 februarie 2008

privind reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 24
din 28 februarie 2008

privind reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 25
din 28 februarie 2008

privind reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Căpușu de Câmpie ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 26
din 28 februarie 2008

privind reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 27
din 28 februarie 2008

privind reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 28
din 28 februarie 2008

privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2008, pentru directorii SC " Parc Industrial Mureș" SA și SC " Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA

Hotarirea nr. 29
din 28 februarie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 30
din 28 februarie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii"

Hotarirea nr. 31
din 28 februarie 2008

privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Begidzsan Laszlo, șef Serviciu Public Județean - SALVAMONT Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Kovács Robert

Hotarirea nr. 33
din 19 martie 2008

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și Consiliile Județene Harghita, Covasna și Alba, Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Hunedoara și Alba, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia, Asociația AGROMRO, INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, SAA - Scuola di Amministrazione Aziendale, pentru realizarea proiectului "Noi oportunități de angajare în mediul rural prin telemuncă"

Hotarirea nr. 34
din 27 martie 2008

pentru modificare a anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Hotarirea nr. 35
din 27 martie 2008

privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilului - teren, situat în localitatea Sînpaul din domeniul privat al comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 36
din 27 martie 2008

privind abrogarea unor prevederi din HCJM nr.106/2006 pentru stabilirea unor măsuri în aplicarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Hotarirea nr. 37
din 27 martie 2008

privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001

Hotarirea nr. 38
din 27 martie 2008

pentru aprobarea evaluării donației acceptate prin Hotărârea C.J.M. nr. 113/31.10.2007 privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

Hotarirea nr. 39
din 27 martie 2008

de completare a Hotărârii nr. 87/2007 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

Hotarirea nr. 40
din 27 martie 2008

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 41
din 27 martie 2008

privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș, a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2007

Hotarirea nr. 42
din 27 martie 2008

privind aprobarea Avizului de Temă, a Graficului de Realizare și a celui de Plăți pentru lucrarea "REACTUALIZARE PLAN DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN, JUDEȚUL MUREȘ"

Hotarirea nr. 43
din 27 martie 2008

privind aprobarea depunerii și co-finanțării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României

Hotarirea nr. 44
din 27 martie 2008

privind asocierea județului Mureș cu municipiul Tîrgu Mureș, în vederea asigurării finanțării realizării obiectivului de investiții "Extinderea și modernizarea Aeroportului Transilvania-Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 45
din 27 martie 2008

privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 46
din 27 martie 2008

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în județul Mureș

Hotarirea nr. 47
din 27 martie 2008

privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011

Hotarirea nr. 48
din 27 martie 2008

privind înființarea comisiei paritare pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru anii 2008-2011

Hotarirea nr. 49
din 27 martie 2008

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Mureș, în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2008-2011

Hotarirea nr. 50
din 27 martie 2008

privind aprobarea Planului de restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap din județul Mureș

Hotarirea nr. 51
din 27 martie 2008

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 52
din 27 martie 2008

privind aprobarea majorării nivelului alocației zilnice de hrană pentru copiii și tinerii instituționalizați care urmează o formă de învățământ și sunt găzduiți în internate școlare sau cămine studențești la 10 lei/zi/persoană

Hotarirea nr. 53
din 27 martie 2008

privind aprobarea regulilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat din județul Mureș

Hotarirea nr. 54
din 27 martie 2008

privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 55
din 27 martie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 56
din 27 martie 2008

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2008, precum și a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul regiei

Hotarirea nr. 57
din 27 martie 2008

privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș

Hotarirea nr. 58
din 24 aprilie 2008

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului TEODOR GIURGEA

Hotarirea nr. 59
din 24 aprilie 2008

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului IOAN TOȘA

Hotarirea nr. 60
din 24 aprilie 2008

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului SORIN EMIL PUI

Hotarirea nr. 61
din 24 aprilie 2008

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului CONSTANTIN FLOREA

Hotarirea nr. 62
din 24 aprilie 2008

privind alegerea unor consilieri județeni în comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 63
din 24 aprilie 2008

privind aprobarea activităților cu care va fi implicat Consiliul Județean Mureș în managementul și implementarea proiectului "Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru" și a cheltuielilor județului Mureș legate de proiect

Hotarirea nr. 64
din 24 aprilie 2008

privind aprobarea Convenției de cooperare între Consiliul Județean Mureș și Compania Națională de Investiții S.A. București, pentru realizarea lucrării de consolidare a acoperișului la Căminul pentru Persoane vârstnice Sighișoara

Hotarirea nr. 65
din 24 aprilie 2008

privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

Hotarirea nr. 66
din 24 aprilie 2008

privind aprobarea prelungirii promovării temporare a domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 67
din 24 aprilie 2008

privind avizarea numirii doamnei Oprea Adriana în funcția de director adjunct la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 - Școala de arte și meserii Reghin

Hotarirea nr. 68
din 24 aprilie 2008

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor
drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunelor Bereni și Ghindari

Hotarirea nr. 69
din 24 aprilie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 70
din 29 mai 2008

pentru aprobarea cesiunii contractelor de concesiune încheiate cu S.C."Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A privind exploatarea unor sisteme zonale de alimentare cu apă și de canalizare, către operatorul regional S.C."Compania Aquaserv" S.A, în vederea realizării și eficientizării serviciului public județean de alimentare cu apă și de canalizare

Hotarirea nr. 71
din 29 mai 2008

privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Consiliile Județene Alba, Brașov,Covasna, Harghita, Sibiu, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia și Agenția de Dezvoltare Regională Centru, pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea instrumentelor de planificare în Regiunea CENTRU utilizând tehnologia GIS" și aprobarea contribuției la co-finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului

Hotarirea nr. 72
din 29 mai 2008

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor terenuri din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 73
din 29 mai 2008

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 74
din 29 mai 2008

pentru abrogarea anexei nr.6 a HCJ nr.2/2008 privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate bugetului propriu al județului Mureș în anul 2008

Hotarirea nr. 75
din 29 mai 2008

privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 76
din 29 mai 2008

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Organizația Caritas Alba-Iulia, Filiala Tg.Mureș și consiliile locale ale comunelor membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare

Hotarirea nr. 77
din 29 mai 2008

privind numirea domnului Podoabă Virgil în funcția de redactor-șef la Revista "Vatra" Târgu Mureș

Hotarirea nr. 78
din 29 mai 2008

privind numirea domnului Kovács András Ferenc în funcția de redactor-șef la Revista "Lató" Târgu Mureș

Hotarirea nr. 79
din 29 mai 2008

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 80
din 29 mai 2008

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Hotarirea nr. 81
din 29 mai 2008

privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 82
din 29 mai 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 83
din 29 mai 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare clădire la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1, Târgu Mureș"

Hotarirea nr. 84
din 29 mai 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - Secția de artă și Galeria Ion Vlasiu"

Hotarirea nr. 85
din 20 iunie 2008

privind alegerea Comisiei de validare

Hotarirea nr. 86
din 20 iunie 2008

privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier județean

Hotarirea nr. 87
din 20 iunie 2008

privind constituirea Consiliului Județean

Hotarirea nr. 88
din 20 iunie 2008

privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 89
din 20 iunie 2008

privind constituirea comisiilor de specialitate

Hotarirea nr. 90
din 10 iulie 2008

privind aprobarea extinderii și amenajării unor cabinete medicale la Clinica de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu, nr.50

Hotarirea nr. 91
din 10 iulie 2008

privind aprobarea parteneriatului Consiliului Județean Mureș în cadrul proiectului "Dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul autorităților publice locale în domeniile managementului de proiect și al achizițiilor publice"

Hotarirea nr. 92
din 10 iulie 2008

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.89 din 20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate

Hotarirea nr. 93
din 10 iulie 2008

privind aprobarea amplasării pe terenul ce aparține domeniului public județean, transmis în administrare Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni, a unei construcții cu destinația "Centru de Recuperare Cardiovasculară"

Hotarirea nr. 94
din 10 iulie 2008

privind aprobarea amplasării pe terenul ce aparține domeniului public județean, transmis în administrare Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" Târnăveni, a unei construcții cu destinația "Sală de așteptare pentru aparținători", extindere a Pavilionului "Compartiment de prosectură"

Hotarirea nr. 95
din 10 iulie 2008

privind valorificarea dreptului de preemțiune cu privire la imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Poligrafiei, nr. 4

Hotarirea nr. 96
din 10 iulie 2008

privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Hotarirea nr. 97
din 10 iulie 2008

privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Județeană de Transport Mureș

Hotarirea nr. 98
din 10 iulie 2008

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 99
din 10 iulie 2008

privind numirea domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 100
din 10 iulie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 101
din 28 iulie 2008

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, compus din hotel, restaurant și terenul aferent, în suprafață de 3209,00 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 102
din 28 iulie 2008

privind încuviințarea aderării municipiului Reghin la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Hotarirea nr. 103
din 28 iulie 2008

privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local și completarea Programului de investiții al Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 104
din 28 iulie 2008

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și Asociația Județeană de Baschet Mureș, în vederea organizării Campionatului European de baschet U20 masculin

Hotarirea nr. 105
din 27 august 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "EXTINDERE ȘI DOTARE CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ BRÂNCOVENEȘTI"

Hotarirea nr. 106
din 27 august 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "CENTRU DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ SF. MARIA BRÂNCOVENEȘTI"

Hotarirea nr. 107
din 27 august 2008

privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a imobilului - teren în suprafață de 34,5 ha, transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr.17/2008

Hotarirea nr. 108
din 27 august 2008

privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Poligrafiei, nr.4, a clădirilor realizate prin fonduri Phare cu destinația de Centre de Asistență Socială și a imobilului Complex "Parc", situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2

Hotarirea nr. 109
din 27 august 2008

privind închirierea unui spațiu din domeniul public județean, aflat în administrarea Spitalului "Dr. Gh. Marinescu" din Târnăveni, cu destinația de cabinete medicale individuale pentru medicina de familie

Hotarirea nr. 110
din 27 august 2008

privind trecerea unor clădiri din domeniul public al județului Mureș, în domeniul privat al acestuia

Hotarirea nr. 111
din 27 august 2008

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 112
din 27 august 2008

de modificare și completare a HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA " Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 113
din 27 august 2008

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Hotarirea nr. 114
din 27 august 2008

privind încuviințarea aderării de noi membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ

Hotarirea nr. 115
din 27 august 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Incubator de afaceri în județul Mureș"

Hotarirea nr. 116
din 27 august 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 117
din 27 august 2008

privind aprobarea listei de priorități în vederea finanțării în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009"

Hotarirea nr. 118
din 25 septembrie 2008

privind darea în administrare a unei suprafețe de teren din perimetrul RA "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureș", către "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian"(ROMATSA), pentru Direcția Serviciilor de Navigație Aeriană Tîrgu Mureș (DSNA)

Hotarirea nr. 119
din 25 septembrie 2008

privind rectificarea Programului de investiții pe anul 2008 al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" - Târgu Mureș

Hotarirea nr. 120
din 25 septembrie 2008

privind participarea Consiliului Județean Mureș la realizarea Festivalului Internațional de Film de Scurt Metraj "ALTER-NATIVE"

Hotarirea nr. 121
din 25 septembrie 2008

privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public județean aflat în administrarea Spitalului " Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni

Hotarirea nr. 122
din 25 septembrie 2008

privind stabilirea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură începând cu 1 octombrie 2008

Hotarirea nr. 123
din 25 septembrie 2008

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 95 din 30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

Hotarirea nr. 124
din 25 septembrie 2008

privind aprobarea participării Județului Mureș în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Intercomunitare "Iernuțeana"

Hotarirea nr. 125
din 25 septembrie 2008

privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011

Hotarirea nr. 126
din 25 septembrie 2008

privind aprobarea Strategiei și a Planului de acțiune pentru prevenirea și combaterea corupției, precum și pentru creșterea și menținerea integrității la nivelul Consiliului Județean Mureș în perioada 2008-2010

Hotarirea nr. 127
din 25 septembrie 2008

privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2007 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Hotarirea nr. 128
din 25 septembrie 2008

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 129
din 25 septembrie 2008

privind desemnarea a 6 consilieri județeni care urmează să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică

Hotarirea nr. 130
din 25 septembrie 2008

privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul de Administrație al S.C. Parc Industrial Mureș S.A.

Hotarirea nr. 131
din 25 septembrie 2008

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliul Consultativ si Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean Mureș

Hotarirea nr. 132
din 25 septembrie 2008

privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Mureș în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 133
din 25 septembrie 2008

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2009

Hotarirea nr. 134
din 25 septembrie 2008

privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Teatrului pentru Copii și Tineret "ARIEL" și Bibliotecii Județene Mureș

Hotarirea nr. 135
din 25 septembrie 2008

privind modificarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Serviciul Public Județean "SALVAMONT" Mureș

Hotarirea nr. 136
din 25 septembrie 2008

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani

Hotarirea nr. 137
din 25 septembrie 2008

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunei Zau de Cîmpie

Hotarirea nr. 138
din 25 septembrie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 139
din 20 octombrie 2008

pentru modificarea HCJ Mureș nr. 107/27 august 2008 privind cuprinderea în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș a imobilului - teren în suprafață de 34,5 ha, transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr. 17/2008

Hotarirea nr. 140
din 20 octombrie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Parc auto pentru sporturi cu motor"

Hotarirea nr. 141
din 20 octombrie 2008

privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a drumului de acces către "Parcul auto pentru sporturi cu motor" transmis de Consiliul Local Ungheni

Hotarirea nr. 142
din 20 octombrie 2008

privind aprobarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect

Hotarirea nr. 143
din 30 octombrie 2008

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului LAZĂR LĂDARIU

Hotarirea nr. 144
din 30 octombrie 2008

privind darea în administrare a unui imobil ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Bernády György, nr.6

Hotarirea nr. 145
din 30 octombrie 2008

privind validarea desemnării membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș

Hotarirea nr. 146
din 30 octombrie 2008

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 147
din 30 octombrie 2008

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Hotarirea nr. 148
din 30 octombrie 2008

privind darea în administrare a unei părți din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7, către Agenția Națională Antidrog

Hotarirea nr. 149
din 30 octombrie 2008

privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a drumului de exploatare identificat prin parcelele cadastrale DE 933, DE 937, DE 971 și DE 927 transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr.35/13.X.2008

Hotarirea nr. 150
din 30 octombrie 2008

privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare prin concesiune, Mureș/Harghita și mandatarea doamnei Lokodi Edita Emoke să semneze actul adițional

Hotarirea nr. 151
din 30 octombrie 2008

privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate pe traseele cuprinse în Programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

Hotarirea nr. 152
din 30 octombrie 2008

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 153
din 30 octombrie 2008

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 la Direcția Județeană de Pază Mureș

Hotarirea nr. 154
din 30 octombrie 2008

pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la RA "Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 155
din 30 octombrie 2008

privind aprobarea prețurilor și tarifelor de producere și distribuție apă potabilă pentru localitățile sistemului zonal deservit de S.C."Servicii Tehnice Comunale" S.A. Sovata

Hotarirea nr. 156
din 30 octombrie 2008

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației AQUA INVEST MUREȘ și încuviințarea aderării comunei Brâncovenești - județul Mureș și a Comunei Porumbeni - județul Harghita

Hotarirea nr. 157
din 30 octombrie 2008

privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, conform H.G. nr.855/2008

Hotarirea nr. 158
din 30 octombrie 2008

privind aprobarea "Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor pentru județul Mureș 2008-2013"

Hotarirea nr. 159
din 30 octombrie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Restaurare clădire - Biblioteca copiilor din Palatul Culturii"

Hotarirea nr. 160
din 30 octombrie 2008

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2009

Hotarirea nr. 161
din 30 octombrie 2008

privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș

Hotarirea nr. 162
din 30 octombrie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 163
din 27 noiembrie 2008

privind aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Județean Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Palatul Copiilor Tîrgu Mureș, în vederea organizării acțiunilor educative cuprinse în Calendarul Național al Activităților Educative Extrașcolare pentru anul 2009

Hotarirea nr. 164
din 27 noiembrie 2008

pentru modificarea Anexei la HCJ nr. 42/2001, privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificări și completări ulterioare

Hotarirea nr. 165
din 27 noiembrie 2008

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 166
din 27 noiembrie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni"

Hotarirea nr. 167
din 27 noiembrie 2008

privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect

Hotarirea nr. 168
din 27 noiembrie 2008

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.118/25.10.2006 privind aprobarea aderării Consiliului Județean Mureș, în calitate de membru, la Asociația Microregională "Târnava Mică - Bălăușeri - Sovata"

Hotarirea nr. 169
din 27 noiembrie 2008

pentru stabilirea unor măsuri privind funcționarea Teatrului pentru Copii și Tineret " Ariel"

Hotarirea nr. 170
din 27 noiembrie 2008

privind modificarea statului de funcții al Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul" Târgu Mureș

Hotarirea nr. 171
din 27 noiembrie 2008

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai investiției "Incubator de afaceri în județul Mureș"

Hotarirea nr. 172
din 27 noiembrie 2008

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Eremitu

Hotarirea nr. 173
din 27 noiembrie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 174
din 23 decembrie 2008

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean a domnului DOBRE MINODOR CIPRIAN

Hotarirea nr. 175
din 23 decembrie 2008

privind validarea mandatului de consilier județean al domnului HAVRILEȚ NICOLAE

Hotarirea nr. 176
din 23 decembrie 2008

privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 177
din 23 decembrie 2008

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 167 din 27.XI.2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni" și a cheltuielilor legate de proiect

Hotarirea nr. 178
din 23 decembrie 2008

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Hotarirea nr. 179
din 23 decembrie 2008

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 la Direcția Județeană de Pază Mureș

Hotarirea nr. 180
din 23 decembrie 2008

privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al Județului Mureș

Hotarirea nr. 181
din 23 decembrie 2008

privind aprobarea proiectului "Promovarea județului Mureș" și a cheltuielilor legate de acesta

Hotarirea nr. 182
din 23 decembrie 2008

pentru aprobarea depunerii și co-finanțării proiectului "Restructurarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin crearea noului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică "Primula" Brâncovenești

Hotarirea nr. 183
din 23 decembrie 2008

pentru stabilirea unor măsuri în legătură cu asigurarea unor servicii de asistență socială și protecția drepturilor copilului de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale

Hotarirea nr. 184
din 23 decembrie 2008

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Asociației "Comunităților Văii Gurghiului"

Hotarirea nr. 185
din 23 decembrie 2008

privind modificarea componenței comisiei paritare, înființate în baza Hotărârii nr. 48/27.03.2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul județean de transport public rutier de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011

Hotarirea nr. 186
din 23 decembrie 2008

privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

Hotarirea nr. 187
din 23 decembrie 2008

privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 136/25 septembrie 2008, privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani din județul Mureș

Hotarirea nr. 188
din 23 decembrie 2008

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 189
din 23 decembrie 2008

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.89 din 20 iunie 2008 privind constituirea comisiilor de specialitate