Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 9 ianuarie 2014

privind repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, conform prevederilor art. 33, alin. (3), lit. "b" din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

anexa
Hotărârea nr. 2
din 9 ianuarie 2014

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2013 a secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent

 
Hotărârea nr. 3
din 9 ianuarie 2014

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome Aeroportul "Transilvania Tîrgu Mureş"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 4
din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 5
din 30 ianuarie 2014

privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.190 din 19 decembrie 2013, privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2014

 
Hotărârea nr. 6
din 30 ianuarie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 9 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
Hotărârea nr. 7
din 30 ianuarie 2014

privind trecerea a două parcele de teren din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni" în domeniul public al municipiului Târnăveni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 8
din 30 ianuarie 2014

privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2

anexa
Hotărârea nr. 9
din 30 ianuarie 2014

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Serviciului de Ajutor Maltez în România, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, Str. Pavel Chinezu nr.8

anexa
Hotărârea nr. 10
din 30 ianuarie 2014

pentru completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 11
din 30 ianuarie 2014

privind stabilirea unor măsuri în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 12
din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea încheierii de către Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a unui Act adițional la Contractul de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012

anexa
Hotărârea nr. 13
din 30 ianuarie 2014

pentru validarea Dispoziţiei nr.288/30 decembrie 2013 privind rectificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni, pentru anul 2013

dispoziție
anexa la dispoziție
Hotărârea nr. 14
din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9 și 9-1
anexa 10
Hotărârea nr. 15
din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A

anexa
Hotărârea nr. 16
din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RA " Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş pe anul 2014

anexa
Hotărârea nr. 17
din 30 ianuarie 2014

privind stabilirea tarifului de securitate la R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

 
Hotărârea nr. 18
din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Împreună pentru copiii cu cancer", în vederea sprijinirii organizării unor acţiuni culturale cu scop caritabil

anexa
Hotărârea nr. 19
din 30 ianuarie 2014

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării celei de-a XXI-a ediţii a Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti

anexa
Hotărârea nr. 20
din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Administraţia Naţională "Apele Române" în vederea elaborării hărţilor de risc la inundaţii Consiliul Judeţean

anexa
Hotărârea nr. 21
din 30 ianuarie 2014

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos, pentru anul 2014

anexa
Hotărârea nr. 22
din 30 ianuarie 2014

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 23
din 30 ianuarie 2014

privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29.02.2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 24
din 30 ianuarie 2014

privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 25
din 30 ianuarie 2014

privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul nr.142: Luduş - Zau de Câmpie - Sărmăşel Gară, cuprins în programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019

anexa
Hotărârea nr. 26
din 30 ianuarie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 15 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
Hotărârea nr. 27
din 27 februarie 2014

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Filimon Vasile

 
Hotărârea nr. 28
din 27 februarie 2014

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Lokodi Edita Emőke

 
Hotărârea nr. 29
din 27 februarie 2014

pentru modificarea şi completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 30
din 27 februarie 2014

privind punerea la dispoziţia proiectului "Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească", a terenului aferent amplasării instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale

anexa
Hotărârea nr. 31
din 27 februarie 2014

privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

 
Hotărârea nr. 32
din 27 februarie 2014

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unitățile/serviciile/centrele aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013

anexa
Hotărârea nr. 33
din 27 februarie 2014

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.5/2012, privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 34
din 27 februarie 2014

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 189/2013, privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 5 şi 6
Hotărârea nr. 35
din 27 februarie 2014

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2014, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 36
din 27 februarie 2014

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Ministerul Apărării Naționale, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul județului Mureș în perioada 2010-2020

anexa
Hotărârea nr. 37
din 27 februarie 2014

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014

anexa
Hotărârea nr. 38
din 27 februarie 2014

privind actualizarea indicatorilor fizici pentru investiţia "Aducţiune Voiniceni - Sărmaşu - Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi rezervoare apă", componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 39
din 27 februarie 2014

privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 40
din 27 februarie 2014

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 41
din 6 martie 2014

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dénes Iosif

 
Hotărârea nr. 42
din 6 martie 2014

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 43
din 6 martie 2014

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" în vederea organizării Simpozionului naţional "Experienţe didactice în context multicultural"

anexa
Hotărârea nr. 44
din 6 martie 2014

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Palatul Copiilor din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării unui spectacol dedicat femeilor, sub genericul "E ziua ta…"

anexa
Hotărârea nr. 45
din 6 martie 2014

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Euro – Media Advertising", în vederea organizării Galei Tineretului Mureşean

anexa
Hotărârea nr. 46
din 6 martie 2014

pentru prelungirea mandatului administratorilor interimari ai Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 47
din 27 martie 2014

privind acordarea distincţiei "ALAE" dirijorului Shinya Ozaki

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 48
din 27 martie 2014

privind actualizarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de activitate

anexa
Hotărârea nr. 49
din 27 martie 2014

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 şi aprobarea unor măsuri pentru implementarea proiectului "Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil"

anexa
Hotărârea nr. 50
din 27 martie 2014

privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unei părţi din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.45-45/b

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 51
din 27 martie 2014

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2

anexa
Hotărârea nr. 52
din 27 martie 2014

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7a
anexa 10a
Hotărârea nr. 53
din 27 martie 2014

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 54
din 27 martie 2014

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea Română de Medicina Muncii pentru organizarea la Tîrgu-Mureş a Congresului Naţional de Medicina Muncii – abordare multidisciplinară

anexa
Hotărârea nr. 55
din 27 martie 2014

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia Cordis" în vederea organizării la Tîrgu-Mureş a Festivalului internaţional de chitară clasică "Harmonia Cordis" – 2014

anexa
Hotărârea nr. 56
din 27 martie 2014

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice

anexa
Hotărârea nr. 57
din 27 martie 2014

privind aprobarea măsurilor propuse de colectivul de coordonare şi supervizare constituit în vederea atribuirii delegării gestiunii depozitului ecologic zonal şi a staţiei de tratare mecano – biologică din localitatea Sînpaul, judeţul Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 58
din 27 martie 2014

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 59
din 27 martie 2014

privind modificarea arondării actuale a două localităţi la un nou serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor

 
Hotărârea nr. 60
din 27 martie 2014

pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi ai indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Montarea a două bariere la parcarea din faţa complexului Parc"

anexa
Hotărârea nr. 61
din 27 martie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 62
din 3 aprilie 2014

privind stabilirea unor măsuri în vederea participării Muzeului Judeţean Mureş la sesiunea de cereri de proiecte lansată în cadrul Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014

anexa
Hotărârea nr. 63
din 3 aprilie 2014

privind aprobarea proiectului "Digitizarea şi inventarierea arhivei tehnice" şi a cheltuielilor legate de proiect

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 64
din 16 aprilie 2014

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24 -26

anexa
Hotărârea nr. 65
din 16 aprilie 2014

privind punerea la dispoziție a unui imobil aflat în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în scopul derulării unui proiect care vizează dezvoltarea unui serviciu social și care va fi depus spre finanțare în cadrul Programului RO10 , finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014

anexa
Hotărârea nr. 66
din 16 aprilie 2014

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2013

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4-16
Hotărârea nr. 67
din 16 aprilie 2014

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "BookLand" Bucureşti, în vederea organizării la Tîrgu-Mureş a conferinţelor practice "BookLand Evolution"

anexa
Hotărârea nr. 68
din 16 aprilie 2014

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liga Studenţilor Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Congresului Internaţional pentru Studenţi, Tineri Medici şi Farmacişti "Marisiensis"

anexa
Hotărârea nr. 69
din 16 aprilie 2014

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Aeroclubul României în vederea organizării Demonstraţiei aeronautice "Sky is not the limit"

anexa
Hotărârea nr. 70
din 16 aprilie 2014

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundaţia "Pro Vita Cristiana" în vederea organizării Concursului de Creativitate Religioasă Romano-catolică

anexa
Hotărârea nr. 71
din 16 aprilie 2014

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 72
din 16 aprilie 2014

privind modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările și completările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 73
din 16 aprilie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat

anexa
Hotărârea nr. 74
din 27 mai 2014

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Ion

 
Hotărârea nr. 75
din 27 mai 2014

privind punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr. 2, pentru implementarea proiectului "Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil"

anexa
Hotărârea nr. 76
din 27 mai 2014

privind aprobarea aderării comunei Răstoliţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

 
Hotărârea nr. 77
din 27 mai 2014

privind aprobarea convenţiei de cooperare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Penitenciarul Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 78
din 27 mai 2014

privind aprobarea utilizării gratuite a Sălii Mari şi a holului Palatului Culturii de către Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru organizarea unui eveniment caritabil, denumit "Artă pentru suflet"

 
Hotărârea nr. 79
din 27 mai 2014

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 53/2014 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa
Hotărârea nr. 80
din 27 mai 2014

privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 81
din 27 mai 2014

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.92/2012 privind nominalizarea reprezentanţilor Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în asociaţiile la care acesta este parte

 
Hotărârea nr. 82
din 27 mai 2014

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 31 din 29 februarie 2012 – privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 83
din 27 mai 2014

pentru aprobarea documentaţiei tehnice şi ai indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare acces principal şi secundar" la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 SAM Reghin

anexa
Hotărârea nr. 84
din 27 mai 2014

privind însuşirea Strategiei judeţene antidrog Mureş 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog Mureş în perioada 2013-2016

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 85
din 27 mai 2014

privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 86
din 26 iunie 2014

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Moldovan Ovidiu

 
Hotărârea nr. 87
din 26 iunie 2014

pentru modificarea şi completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 88
din 26 iunie 2014

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş de trecere a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Muzeului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 89
din 26 iunie 2014

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.104/2013 privind acordul de amplasare a unui pilon pentru un senzor meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al judeţului Mureş, administrat de R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 90
din 26 iunie 2014

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7b
anexa 8a
anexa 9a, 9-1a
Hotărârea nr. 91
din 26 iunie 2014

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 2014

anexa
Hotărârea nr. 92
din 26 iunie 2014

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Aeroclubul României în vederea organizării Demonstraţiei aeronautice "Sky is not the limit"

anexa
Hotărârea nr. 93
din 26 iunie 2014

privind aprobarea achiziţionării unor servicii de asistenţă juridică şi reprezentare

 
Hotărârea nr. 94
din 26 iunie 2014

privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Mureş - aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2012

anexa 8e
Hotărârea nr. 95
din 26 iunie 2014

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 96
din 26 iunie 2014

privind modificarea anexei II la HCJM nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 97
din 26 iunie 2014

privind aprobarea "Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2013 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia"

anexa
Hotărârea nr. 98
din 26 iunie 2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajarea unui centru de sănătate multifuncţional în localitatea Archita, comuna Vînători judeţul Mureş" Consiliul Judeţean

 
Hotărârea nr. 99
din 26 iunie 2014

privind aprobarea structurii organizatorice a planului de acţiune pentru actualizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Mureș 2007 – 2013, în vederea elaborării şi implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu al Județului Mureș 2014 – 2020

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 100
din 31 iulie 2014

pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 101
din 31 iulie 2014

privind aprobarea redevenţei aferentă spaţiilor concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr.50 şi municipiul Târnăveni str.Victor Babeş nr.2

 
Hotărârea nr. 102
din 31 iulie 2014

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.11/2014 privind stabilirea unor măsuri în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din Judeţul Mureş

 
Hotărârea nr. 103
din 31 iulie 2014

privind modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 53/2014 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa
Hotărârea nr. 104
din 31 iulie 2014

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., privind administrarea societăţii

 
Hotărârea nr. 105
din 31 iulie 2014

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2014

raport
anexa
Hotărârea nr. 106
din 31 iulie 2014

privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

 
Hotărârea nr. 107
din 31 iulie 2014

privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020

anexa
portofoliu proiecte
Hotărârea nr. 108
din 31 iulie 2014

privind aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal judeţul Mureş

anexa
(arhivă .zip,
aprox. 1GB)
Hotărârea nr. 109
din 31 iulie 2014

privind modificarea Hotărârii nr.146 din 29 octombrie 2009, privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.

anexa
Hotărârea nr. 110
din 31 iulie 2014

privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 111
din 31 iulie 2014

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 112
din 31 iulie 2014

privind stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea şi ocuparea funcţiei de administrator public, şi modificarea anexelor I şi II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.121/25.07.2013 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 113
din 31 iulie 2014

privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 114
din 31 iulie 2014

privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

anexa la expunere
anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 115
din 31 iulie 2014

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 116
din 31 iulie 2014

privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

cerere
anexa
Hotărârea nr. 117
din 31 iulie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat

proces-verbal
anexa
Hotărârea nr. 118
din 7 august 2014

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Mureş la Proiectul "Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în perioada 2014-2020"

 
Hotărârea nr. 119
din 7 august 2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea drumului judeţean DJ 151C Zau de Cîmpie – Valea Largă – limită județ Cluj, km 8+500 – 11+500"

anexa
Hotărârea nr. 120
din 7 august 2014

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 121
din 7 august 2014

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 122
din 11 septembrie 2014

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2

anexa
Hotărârea nr. 123
din 11 septembrie 2014

pentru modificarea unor acte administrative în vederea implementării proiectului "Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil"

anexa
Hotărârea nr. 124
din 11 septembrie 2014

pentru modificarea, respectiv, completarea unor acte administrative

 
Hotărârea nr. 125
din 11 septembrie 2014

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7c
anexa 8b
anexa 9b, 9-1b
anexa 10b
Hotărârea nr. 126
din 11 septembrie 2014

privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 127
din 11 septembrie 2014

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public judeţean de persoane prin curse regulate

anexa
Hotărârea nr. 128
din 11 septembrie 2014

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 46/2013 privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei

anexa
Hotărârea nr. 129
din 11 septembrie 2014

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 53/2014 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, precum și efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în patrimoniul public al județului Mureș a unor morminte și opere comemorative de război

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 130
din 11 septembrie 2014

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii în vederea organizării unui atelier de lucru al profesioniştilor cu rol şi atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie

anexa
Hotărârea nr. 131
din 11 septembrie 2014

pentru completarea anexei HCJM nr. 37 din 27 februarie 2014, privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014

 
Hotărârea nr. 132
din 11 septembrie 2014

privind desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de organizare a referendumului local pentru dizolvarea Consiliului local al comunei Răstoliţa, judeţul Mureş

 
Hotărârea nr. 133
din 11 septembrie 2014

privind aprobarea Hărții strategice de zgomot a Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș

raport
anexa (arhivă .zip, aprox. 28MB)
Hotărârea nr. 134
din 11 septembrie 2014

privind modificarea arondării actuale a trei localităţi la un nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor

 
Hotărârea nr. 135
din 11 septembrie 2014

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 136
din 11 septembrie 2014

privind nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în calitate de reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor – organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 
Hotărârea nr. 137
din 11 septembrie 2014

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 138
din 11 septembrie 2014

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 139
din 11 septembrie 2014

privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă

anexa
Hotărârea nr. 140
din 11 septembrie 2014

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
criterii de performanţă
Hotărârea nr. 141
din 11 septembrie 2014

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei"Branşament de apă la Centru de Îngrijire şi Asistenţă Căpuşu de Cîmpie"

anexa
Hotărârea nr. 142
din 11 septembrie 2014

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2014 - 2020

anexa
Hotărârea nr. 143
din 11 septembrie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 9 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 144
din 11 septembrie 2014

privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 145
din 6 octombrie 2014

pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014, cu modificările și completările ulterioare

anexa 1
anexa 2
anexa 5
anexa 10c
Hotărârea nr. 146
din 6 octombrie 2014

privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

anexa
adresa CNADNR
Hotărârea nr. 147
din 20 octombrie 2014

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect delegarea operării şi administrării depozitului ecologic de la Sînpaul, a transportului deşeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit (Lot 1) şi delegarea operării şi administrării Staţiei TMB Sînpaul (Lot 2) – Proiect "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş"

 
Hotărârea nr. 148
din 20 octombrie 2014

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din județul Mureș, a sumelor majorate prin Ordonanța de Urgență Nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului stat pe anul 2014

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 149
din 20 octombrie 2014

pentru modificarea și completarea unei anexe la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, cu modificările și completările ulterioare

anexa 7d
Hotărârea nr. 150
din 20 octombrie 2014

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării reprezentării intereselor Consiliului Judeţean Mureş şi ale Judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 151
din 30 octombrie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.150/2014

 
Hotărârea nr. 152
din 30 octombrie 2014

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Chiorean Anghel

 
Hotărârea nr. 153
din 30 octombrie 2014

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50

anexa
Hotărârea nr. 154
din 30 octombrie 2014

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie 2014

raport
anexa
Hotărârea nr. 155
din 30 octombrie 2014

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7e
anexa 8c
anexa 9c, 9-1c
anexa 10d
Hotărârea nr. 156
din 30 octombrie 2014

pentru completarea anexei nr.2 la H.C.J. Mureş nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură, pentru anul 2015

 
Hotărârea nr. 157
din 30 octombrie 2014

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 20.000.000 lei

 
Hotărârea nr. 158
din 30 octombrie 2014

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Institutul pentru Comunicare, Educaţie, Cultură şi Sport" în vederea organizării Jubileului aniversar ASA Tîrgu-Mureş

anexa
Hotărârea nr. 159
din 30 octombrie 2014

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 160
din 30 octombrie 2014

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pentru anul 2014

anexa
Hotărârea nr. 161
din 30 octombrie 2014

privind asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii activităţilor specifice, de către R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

 
Hotărârea nr. 162
din 30 octombrie 2014

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 163
din 30 octombrie 2014

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 164
din 30 octombrie 2014

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
Hotărârea nr. 165
din 30 octombrie 2014

privind modificarea art.8 din anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 166
din 30 octombrie 2014

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din structura Camerei Agricole Judeţene Mureş, pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 167
din 30 octombrie 2014

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 168
din 30 octombrie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat

procese verbale
anexa
Hotărârea nr. 169
din 30 octombrie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

cerere
anexa
Hotărârea nr. 170
din 27 noiembrie 2014

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureş şi Inspectoratul de Jandarmi Județean "Colonel Sabin Motora" Mureş în vederea continuării Campaniei de informare "Jandarmeria pe înțelesul tuturor"

anexa
Hotărârea nr. 171
din 27 noiembrie 2014

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi SC Marketing Politic şi Sondaje SRL – Televiziunea Tîrgu-Mureş (TTM) în vederea organizării Spectacolului de colinde şi obiceiuri tradiţionale de iarnă "Asta-i Sară, Sară Sfântă"

anexa
Hotărârea nr. 172
din 27 noiembrie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.139/11.09.2014 privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă

anexa
Hotărârea nr. 173
din 27 noiembrie 2014

privind modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/30.10.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 174
din 27 noiembrie 2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea parţială a Pavilionului II din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Ideciu de Jos"

anexa
Hotărârea nr. 175
din 27 noiembrie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
Hotărârea nr. 176
din 11 decembrie 2014

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A.

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
Hotărârea nr. 177
din 11 decembrie 2014
privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş  
Hotărârea nr. 178
din 11 decembrie 2014

pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil proprietate publică a judeţului Mureş aflat în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 179
din 11 decembrie 2014

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 7 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
Hotărârea nr. 180
din 11 decembrie 2014

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii ce fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş

anexele 1-6
Hotărârea nr. 181
din 11 decembrie 2014

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2014

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7f
anexa 8d
anexa 9-1d
Hotărârea nr. 182
din 11 decembrie 2014

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2015

anexa
Hotărârea nr. 183
din 11 decembrie 2014

pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2015, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 184
din 11 decembrie 2014

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 5A
anexa 6
Hotărârea nr. 185
din 11 decembrie 2014

privind aprobarea încheierii de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a Actului adițional nr.2 la Contractul de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012

anexa
Hotărârea nr. 186
din 11 decembrie 2014

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos