Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 25 ianuarie 2007

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Suciu Victor

Hotarirea nr. 2
din 25 ianuarie 2007

privind solicitarea adresată Guvernului României pentru transmiterea imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2, compus din hotel, restaurant și terenul aferent, în suprafață de 2.841,21 mp, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 3
din 25 ianuarie 2007

privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș și ale sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pe anul 2007

Hotarirea nr. 4
din 25 ianuarie 2007

privind aprobarea Programului acțiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Hotarirea nr. 5
din 25 ianuarie 2007

privind aprobarea Convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Organizația CARITAS Alba Iulia Filiala Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 6
din 25 ianuarie 2007

privind aprobarea prelungirii Convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și organismele non-guvernamentale în domeniul protecției copilului

Hotarirea nr. 7
din 25 ianuarie 2007

privind trecerea centrelor pentru persoanele cu handicap în subordinea directă a Consiliului Județean Mureș, ca instituții de asistență socială cu personalitate juridică

Hotarirea nr. 8
din 25 ianuarie 2007

pentru înființarea pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap

Hotarirea nr. 9
din 25 ianuarie 2007

privind aprobarea statului de funcții al Bibliotecii Județene Mureș

Hotarirea nr. 10
din 25 ianuarie 2007

pentru avizarea numirii directorilor la Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă

Hotarirea nr. 11
din 25 ianuarie 2007

privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2007

Hotarirea nr. 12
din 25 ianuarie 2007

privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 având recepții finale aprobate, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a comunelor.

Hotarirea nr. 13
din 25 ianuarie 2007

privind prelungirea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C. " Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

Hotarirea nr. 14
din 25 ianuarie 2007

privind aprobarea Convenției de colaborare cu fundația Buckner în vederea înființării "Centrului de zi" pentru copii proveniți din familii aflate în dificultate

Hotarirea nr. 15
din 25 ianuarie 2007

privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a obiectivului Parc Industrial Vidrasău - Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 16
din 25 ianuarie 2007

privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare implementării proiectului "Campania de informare cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor în județul Mureș", finanțat din Fondul de Mediu

Hotarirea nr. 17
din 25 ianuarie 2007

pentru aprobarea Avizului dat de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 18
din 22 februarie 2007

privind administrarea unui teren proprietate publică a județului Mureș

Hotarirea nr. 19
din 22 februarie 2007

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.70/2006 privind garantarea unui împrumut care va fi contractat de Regia Autonomă Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 20
din 22 februarie 2007

pentru stabilirea unor măsuri în vederea edificării în județul Mureș a unui Spital Regional de Urgență

Hotarirea nr. 21
din 22 februarie 2007

privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotarirea nr. 22
din 22 februarie 2007

de aprobare a Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții pentru Ansamblul Artistic Profesionist "MUREȘUL" Târgu Mureș

Hotarirea nr. 23
din 22 februarie 2007

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2007

Hotarirea nr. 24
din 22 februarie 2007

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, pentru anul 2007

Hotarirea nr. 25
din 22 februarie 2007

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare pentru Educație Incluzivă

Hotarirea nr. 26
din 22 februarie 2007

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Județean Mureș în anul 2006

Hotarirea nr. 27
din 22 februarie 2007

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunelor Pogăceaua, Sînpetru de Cîmpie, Șincai și Band

Hotarirea nr. 28
din 22 februarie 2007

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor naționale a unui tronson din drumul județean DJ 135B int. DN 13 - Sîncraiu de Mureș, aflat în administrarea Primăriei municipiului Tg. Mureș, județul Mureș

Hotarirea nr. 29
din 22 februarie 2007

privind predarea sistemelor de alimentare cu apă la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 pe teritoriul fostei comune Ungheni, din proprietatea publică a județului în proprietatea publică a orașului Ungheni.

Hotarirea nr. 30
din 22 februarie 2007

privind aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2007, pentru directorii agenților economici aflați sub autoritatea Consiliului Județean

Hotarirea nr. 31
din 22 februarie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 32
din 22 februarie 2007

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru actualizarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Hotarirea nr. 33
din 22 februarie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Reabilitarea grădiniței din comuna Pănet"

Hotarirea nr. 34
din 12 martie 2007

privind administrarea unui imobil proprietate publică a județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu nr.50

Hotarirea nr. 35
din 12 martie 2007

privind administrarea unui imobil proprietate publică a județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu nr.1

Hotarirea nr. 36
din 29 martie 2007

privind aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile de apă-canal furnizate de SC"Servicii de Utilități Rurale Mureș"SA

Hotarirea nr. 37
din 29 martie 2007

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.9/2005, privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spații din imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr.26-28

Hotarirea nr. 38
din 29 martie 2007

privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str.Avram Iancu nr.2

Hotarirea nr. 39
din 29 martie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Centru de perfecționare pentru personalul din administrație publică

Hotarirea nr. 40
din 29 martie 2007

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Hotarirea nr. 41
din 29 martie 2007

privind aprobarea modificării Structurii Organizatorice și a Statului de Funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 42
din 29 martie 2007

privind aprobarea colaborării între Județul Mureș și Landul Sachsen din Germania

Hotarirea nr. 43
din 29 martie 2007

privind acordul contractării finanțării și asigurarea contribuției proprii necesare elaborării "Studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă în zona de vest a județului Mureș" finanțat din PHARE 2005

Hotarirea nr. 44
din 29 martie 2007

privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel" Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 45
din 29 martie 2007

privind delegarea unui reprezentant al asiguraților din județul Mureș în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Hotarirea nr. 46
din 29 martie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 47
din 29 martie 2007

privind modificarea și completarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic județean, pentru anii 2005-2008

Hotarirea nr. 48
din 29 martie 2007

privind aprobarea aderării, în calitate de membru, a Județului Mureș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare

Hotarirea nr. 49
din 26 aprilie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Brîncovenești"

Hotarirea nr. 50
din 26 aprilie 2007

privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș, a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2006

Hotarirea nr. 51
din 26 aprilie 2007

privind includerea în bugetul Consiliului Județean Mureș a sumei de 3000 lei proveniți din sponsorizare și modificarea listei de investiții pe anul 2007

Hotarirea nr. 52
din 26 aprilie 2007

privind aprobarea organizării și desfășurării concursului "Cea mai bine gospodărită comună din județul Mureș"

Hotarirea nr. 53
din 26 aprilie 2007

privind instituirea și acordarea unor burse de sprijin pentru studenți și masteranzi participanți la mobilități ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

Hotarirea nr. 54
din 26 aprilie 2007

privind aprobarea aducerii ca aport în natură la capitalul social al S.C. Parc Industrial Mureș S.A. a unor bunuri din proprietatea județului

Hotarirea nr. 55
din 26 aprilie 2007

privind aprobarea cofinanțării de către Consiliul Județean Mureș a proiectului "Italia-România: resurse în rețea, acțiuni de formare pentru dezvoltarea administrației publice locale", împreună cu alte autorități ale administrației publice din România și Provincia Pisa din Italia

Hotarirea nr. 56
din 26 aprilie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 57
din 17 mai 2007

privind aprobarea prețului de vânzare al biletului pentru concertul simfonic extraordinar din data de 25 mai 2007

Hotarirea nr. 58
din 17 mai 2007

privind sancționarea disciplinară a domnului Naste Vasile, directorul Administrației Palatului Culturii din Târgu Mureș

Hotarirea nr. 59
din 31 mai 2007

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Hotarirea nr. 60
din 31 mai 2007

privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat din Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 61
din 31 mai 2007

privind modificarea și completarea prevederilor Hotărârii nr.11 din 25 ianuarie 2007 privind aprobarea programului de ocupare temporară a forței de muncă din rândul șomerilor, pentru anul 2007

Hotarirea nr. 62
din 31 mai 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 63
din 28 iunie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul județean DJ 142C limită județ Sibiu - Coroisânmărtin (DJ142)"

Hotarirea nr. 64
din 28 iunie 2007

privind includerea în bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2007 a sumei de 8.300 mii lei

Hotarirea nr. 65
din 28 iunie 2007

privind reorganizarea structurii, modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 66
din 28 iunie 2007

privind modificarea HCJ nr.87/2006, privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

Hotarirea nr. 67
din 28 iunie 2007

privind stabilirea noilor sedii administrative pentru unele instituții de cultură

Hotarirea nr. 68
din 28 iunie 2007

privind stabilirea tarifelor pentru închirierea sălilor de spectacol aflate în administrarea unor instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 69
din 28 iunie 2007

privind aprobarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciului județean de alimentare cu apă și de canalizare

Hotarirea nr. 70
din 28 iunie 2007

privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Mureș, în Consiliile administrative (sau de administrație), ale unor instituții de cultură

Hotarirea nr. 71
din 28 iunie 2007

privind aprobarea raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor pe anul 2006 și măsurile de optimizare a acesteia

Hotarirea nr. 72
din 28 iunie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Extinderea și mansardarea Garajului de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Târgu Mureș"

Hotarirea nr. 73
din 28 iunie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare instalație de încălzire la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr.3 - Școala de Arte și Meserii, Reghin"

Hotarirea nr. 74
din 28 iunie 2007

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a drumului de exploatare Grindeni - Giurgiș de pe teritoriul administrativ al comunei Chețani

Hotarirea nr. 75
din 28 iunie 2007

privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 76
din 28 iunie 2007

privind aprobarea colaborării între Județul Mureș si Provincia Parma din Italia

Hotarirea nr. 77
din 28 iunie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 78
din 26 iulie 2007

privind modificarea structurii cheltuielilor aferente creditului extern pe anul 2007 si a bugetului fondurilor externe nerambursabile

Hotarirea nr. 79
din 26 iulie 2007

privind aprobarea Actului Aditional la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare prin concesiune, Mures/ Harghita si mandatarea domnului Alexandru Petru Fratean sa semneze actul aditional

Hotarirea nr. 80
din 26 iulie 2007

privind aprobarea Raportului de evaluare si a Programului de restructurare a S.C" Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A

Hotarirea nr. 81
din 26 iulie 2007

privind aprobarea garantarii unui împrumut intern/extern în valoare de 500.000 euro care va fi contractat de Regia Autonoma Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mures

Hotarirea nr. 82
din 26 iulie 2007

privind darea în folosinta gratuita a unor spatii din imobilul ce apartine domeniului public judetean, situat în Tîrgu Mures, str. Marasti, nr. 8

Hotarirea nr. 83
din 26 iulie 2007

privind predarea sistemelor de alimentare cu apa la sate realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 având receptii finale aprobate, din proprietatea publica a judetului în proprietatea publica a comunelor

Hotarirea nr. 84
din 26 iulie 2007

privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al judetului Mures

Hotarirea nr. 85
din 26 iulie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnica de Amenajarea Teritoriului si de Urbanism de pe lânga Consiliul Judetean Mures

Hotarirea nr. 86
din 30 august 2007

privind concesionarea unei părți din imobilul ce aparține domeniului public al județului Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str.Mihai Viteazu, nr.31

Hotarirea nr. 87
din 30 august 2007

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. "Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A. privind modificarea Statutului societății

Hotarirea nr. 88
din 30 august 2007

privind transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului ce aparține domeniului public județean, situat în Târnăveni, str.Fabricii nr.3

Hotarirea nr. 89
din 30 august 2007

privind asocierea Consiliului Județean Mureș cu SC "Energomur" SA, în vederea realizării serviciului de alimentare cu energie termică a Palatului Culturii

Hotarirea nr. 90
din 30 august 2007

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a sumelor repartizate pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare ale unităților administrativ teritoriale din județul Mureș, pe anul 2007

Hotarirea nr. 91
din 30 august 2007

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 92
din 30 august 2007

privind stabilirea costului mediu lunar/asistat pentru persoanele adulte cu handicap în centrele de îngrijire și asistență și centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică

Hotarirea nr. 93
din 30 august 2007

privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.53/2007 și aprobarea Ordinii de prioritate pentru acordarea unui sprijin financiar pentru studenții participanți la stagii ERASMUS în universități din cadrul Uniunii Europene

Hotarirea nr. 94
din 30 august 2007

privind aprobarea aderării, în calitate de membru, a Județului Mureș la Asociația Microregională "Iernuțeana"

Hotarirea nr. 95
din 30 august 2007

privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

Hotarirea nr. 96
din 30 august 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 97
din 27 septembrie 2007

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 98
din 27 septembrie 2007

privind aprobarea modificării anexelor nr.7 și 7a din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.3/2007 și a anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Județean nr.59/2007

Hotarirea nr. 99
din 27 septembrie 2007

privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

Hotarirea nr. 100
din 27 septembrie 2007

privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 101
din 27 septembrie 2007

privind încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dumbravă Florin din funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 102
din 27 septembrie 2007

la proiectul de hotărâre privind aprobarea promovării temporare a domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director executiv la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 103
din 27 septembrie 2007

privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș

Hotarirea nr. 104
din 27 septembrie 2007

privind modificarea statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.3/20.01.2005

Hotarirea nr. 105
din 27 septembrie 2007

privind aprobarea închirierii unui spațiu medical din imobilul situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.28 și modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Mureș

Hotarirea nr. 106
din 27 septembrie 2007

de modificare și completare a HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor și tarifelor aeroportuare reduse, în funcție de frecvența de operare, la R.A. " Aeroportul Transilvania -Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 107
din 27 septembrie 2007

privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a unor imobile în care funcționează Centre de îngrijire și asistență și Centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, ce fac parte din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și transmiterea dreptului de administrare

Hotarirea nr. 108
din 27 septembrie 2007

privind aprobarea modului de utilizare si exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apă: Sînpaul, Valea Izvoarelor, Chirileu, comuna Sînpaul, și Gornești , Periș, comuna Gornești, realizate in baza H.G. nr.687/1997 și H.G. nr. 1036/2004

Hotarirea nr. 109
din 27 septembrie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 110
din 3 octombrie 2007

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Hotarirea nr. 111
din 31 octombrie 2007

privind modificarea și completarea domeniului public al județului Mureș

Hotarirea nr. 112
din 31 octombrie 2007

privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren proprietate publică a județului Mureș, către Centrul de Educație Incluzivă nr. 1 Tîrgu Mureș

Hotarirea nr. 113
din 31 octombrie 2007

privind acceptul unei donații și stabilirea destinației acesteia

Hotarirea nr. 114
din 31 octombrie 2007

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Hotarirea nr. 115
din 31 octombrie 2007

privind aprobarea proiectului "Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 142C" și a cheltuielilor legate de proiect

Hotarirea nr. 116
din 31 octombrie 2007

privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Mureș cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Consiliul Județean Cluj, Consiliul Județului Galați, Consiliul Județean Gorj, Consiliul Județean Olt, Consiliul Județean Satu Mare, Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Județean Vâlcea, în vederea elaborării, promovării și implementării proiectului "Sistem de avertizare pentru prevenirea inundațiilor" în cadrul Programului INTERREG IV C

Hotarirea nr. 117
din 31 octombrie 2007

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 95 din 30 august 2007 privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Centrul Transilvaniei"

Hotarirea nr. 118
din 31 octombrie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Centrală termică la clădirea Bibliotecii Teleki, Secția de Artă și Galeria Ion Vlasiu"

Hotarirea nr. 119
din 31 octombrie 2007

privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 120
din 31 octombrie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 121
din 31 octombrie 2007

privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a drumului vicinal Morești - Șăușa de pe teritoriul administrativ al orașului Ungheni

Hotarirea nr. 122
din 29 noiembrie 2007

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Hotarirea nr. 123
din 29 noiembrie 2007

privind aprobarea Convenției de colaborare cu Inspectoratul de Poliție al Județului Mureș, în vederea realizării Programului "MEDIUL RURAL - PAȘI ESENȚIALI SPRE EUROCONFORMIZARE"

Hotarirea nr. 124
din 29 noiembrie 2007

pentru aprobarea Actului adițional la Memorandumul de Înțelegere privind implementarea proiectului "Centrul de Sprijin Social pentru Romi"

Hotarirea nr. 125
din 29 noiembrie 2007

pentru modificarea organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 126
din 29 noiembrie 2007

privind aprobarea prelungirii valabilității Convențiilor de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și organismele non-guvernamentale în domeniul protecției copilului pentru anul 2008

Hotarirea nr. 127
din 29 noiembrie 2007

privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centre maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști

Hotarirea nr. 128
din 29 noiembrie 2007

privind modificarea componenței Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Hotarirea nr. 129
din 29 noiembrie 2007

privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, pentru implementarea proiectului "Înființarea și dezvoltarea unui incubator de afaceri"

Hotarirea nr. 130
din 29 noiembrie 2007

privind participarea Județului Mureș, în calitate de membru fondator la constituirea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA INVEST MUREȘ"

Hotarirea nr. 131
din 29 noiembrie 2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai investiției "Extindere pistă decolare aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a-II-a OACI"

Hotarirea nr. 132
din 29 noiembrie 2007

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2008

Hotarirea nr. 133
din 29 noiembrie 2007

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2008

Hotarirea nr. 134
din 29 noiembrie 2007

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea accesului la informațiile de interes public la Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 135
din 29 noiembrie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și de Urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Hotarirea nr. 136
din 20 decembrie 2007

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul"

Hotarirea nr. 137
din 20 decembrie 2007

privind evaluarea rezultatelor obținute de localitățile participante la concursul "Cea mai bine gospodărită localitate din județul Mureș"

Hotarirea nr. 138
din 20 decembrie 2007

privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Corneliu Moraru, redactor-șef la Revista "Vatra" Tîrgu Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Podoabă Virgil

Hotarirea nr. 139
din 20 decembrie 2007

privind încetarea raporturilor de muncă ale domnului Galfálvi György redactor șef la Revista "Látó" Tîrgu Mureș și numirea temporară în această funcție a domnului Kovács András Ferenc

Hotarirea nr. 140
din 20 decembrie 2007

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2007

Hotarirea nr. 141
din 20 decembrie 2007

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pe anul 2007, al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania-Tîrgu Mureș"

Hotarirea nr. 142
din 20 decembrie 2007

privind actualizarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

Hotarirea nr. 143
din 20 decembrie 2007

privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al Județului Mureș

Hotarirea nr. 144
din 20 decembrie 2007

privind prelungirea termenului contractului de concesiune încheiat între Consiliul Județean Mureș și S.C. " Servicii de Utilități Rurale Mureș" S.A.

Hotarirea nr. 145
din 20 decembrie 2007

privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională pentru Locuințe, a terenului în suprafață de 1246 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu - Zonă Spital Clinic Județean, în vederea amplasării unui bloc de locuințe pentru medicii rezidenți

Hotarirea nr. 146
din 20 decembrie 2007

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr.50, proprietate publică a județului Mureș

Hotarirea nr. 147
din 20 decembrie 2007

pentru aprobarea Strategiei Antidrog a județului Mureș și a Planului de acțiune pentru implementarea acesteia pentru perioada 2007-2008

Hotarirea nr. 148
din 20 decembrie 2007

privind aprobarea modului de utilizare si exploatare în perioada de garanție de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apă: Eremitu, Cîmpul Cetății, Mătrici, Dămieni, Călugăreni, comuna Eremitu și Chiheru de Jos, Chiheru de Sus, comuna Chiheru de Jos, realizate in baza H.G. nr.687/1997 și H.G. nr. 1036/2004

Hotarirea nr. 149
din 20 decembrie 2007

pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș