Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 20 ianuarie 2005

privind constituirea comitetului tehnic judetean pentru descentralizare

Hotarirea nr. 2
din 20 ianuarie 2005

privind incetarea de drept respectiv validarea mandatelor unor consilieri judeteni

Hotarirea nr. 3
din 20 ianuarie 2005

privind aprobarea infiintarii Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Mures

Hotarirea nr. 4
din 20 ianuarie 2005

privind aprobarea Acordului de Asociere dintre Consiliul Judetean Mures si Consiliul Judetean Alba in vederea promovarii in comun a proiectului "Reabilitare drum judetean DJ 107 Blaj-Sincel-Lunca Tirnavei-Sona-Jidvei-Sintamarie-Cetatea de Balta-limita judet Mures-Cornesti-Adamus-Tirnaveni (DN14A)"

Hotarirea nr. 5
din 20 ianuarie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ107 limita judet Alba - Adamus - Tarnaveni si DJ107D Adamus - intersectie DN 14 A (Tarnaveni)"

Hotarirea nr. 6
din 20 ianuarie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ142C limita judet Sibiu - Coroisanmartin (DJ142)"

Hotarirea nr. 7
din 20 ianuarie 2005

privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru anul 2005

Hotarirea nr. 8
din 20 ianuarie 2005

privind trecerea unor drumuri si poduri din domeniul public al judetului Mures in domeniul public al unor orase nou infiintate

Hotarirea nr. 9
din 20 ianuarie 2005

privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor spatii din imobilul situat in Tg.Mures, str. Calarasilor nr.26-28, spatii ce au fost preluate din domeniul public al statului, in domeniul public judetean, conform H.G. nr.2344/2004

Hotarirea nr. 10
din 20 ianuarie 2005

privind modificarea anexelor la Hotarirea Consiliului Judetean nr.56/2004

Hotarirea nr. 11
din 20 ianuarie 2005

privind aprobarea Conventiei de colaborare dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures, Consiliul local Reghin si Episcopia Reformata a Ardealului-Parohia Reformata nr.1 Reghin

Hotarirea nr. 12
din 17 februarie 2005

privind aprobarea Programului actiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judetean Mures pe anul 2005 si a propunerilor pentru anul 2006

Hotarirea nr. 13
din 17 februarie 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean pe anul 2005

Hotarirea nr. 14
din 17 februarie 2005

privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Judetean Mures pe anul 2004

Hotarirea nr. 15
din 17 februarie 2005

privind stabilirea nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copiilor institutionalizati si a celor cu deficiente pe anul 2005

Hotarirea nr. 16
din 17 februarie 2005

privind aprobarea unor tarife pentru lucrari in zona drumurilor publice aflate in administrarea Consiliului Judetean Mures pe anul 2005

Hotarirea nr. 17
din 17 februarie 2005

privind stabilirea tarifelor pentru autorizarea si verificarea transporturilor rutiere de marfuri si calatori executate pe reteaua drumurilor administrate de Consiliul Judetean Mures, cu vehicule inmatriculate in Romania, ce depasesc limitele masice si/sau dimensionale conform reglementarilor existente in legislatia actuala

Hotarirea nr. 18
din 17 februarie 2005

privind transmiterea dreptului de administrare pentru un corp din imobilul ce apartine domeniului public judetean, situat in Tg.Mures, str.Revolutiei nr.45

Hotarirea nr. 19
din 17 februarie 2005

privind trecerea unei parti din imobilul situat in municipiul Tarnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr.2, din domeniul public in domeniul privat al judetului Mures

Hotarirea nr. 20
din 17 februarie 2005

privind aprobarea aderarii Consiliului Judetean Mures la Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania

Hotarirea nr. 21
din 17 februarie 2005

privind Strategia de organizare si exploatare a pajistilor din judetul Mures

Hotarirea nr. 22
din 17 februarie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Extindere retea apa Reghin-Faragau"

Hotarirea nr. 23
din 17 februarie 2005

privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Mures in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.

Hotarirea nr. 24
din 17 februarie 2005

privind infiintarea Comisiilor de evaluare si selectionare a asociatiilor, fundatiilor si a altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, cu personalitate juridica romana din judetul Mures, care organizeaza programe si proiecte in domeniul cultural, culte si sport si pot primi subventii sau sprijin financiar de la bugetul judetean

Hotarirea nr. 25
din 7 aprilie 2005

privind inchirierea unor spatii din imobilul situat in Tg. Mures, str. Calarasilor nr.46

Hotarirea nr. 26
din 7 aprilie 2005

privind administrarea Palatului Culturii din Tirgu Mures

Hotarirea nr. 27
din 7 aprilie 2005

privind actualizarea la inflatie a taxelor si tarifelor utilizate de catre Administratia Palatului Culturii in anul 2005

Hotarirea nr. 28
din 7 aprilie 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2005

Hotarirea nr. 29
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Mures pe anul 2004

Hotarirea nr. 30
din 7 aprilie 2005

privind stabilirea unor taxe speciale pe linie de protectie civila pe anul 2005

Hotarirea nr. 31
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea cooperarii cu Consiliul local al municipiului Tirgu Mures in vederea finantarii in comun a investitiei "Modernizare si extindere dispecerat integrat de urgenta" si a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia

Hotarirea nr. 32
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea colaborarii cu Consiliul local al municipiului Tirgu Mures in vederea promovarii turismului in judetul Mures si crearea unui sistem de informare a cetatenilor pe aceasta linie

Hotarirea nr. 33
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea conventiei de cooperare cu Asociatia Culturala "Fotoclub" pentru organizarea celei de-a III-a Bienale Internationale de Arta Fotografica - Tirgu Mures 2005

Hotarirea nr. 34
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de functii ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 35
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea Planului de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale vechi pentru protectia persoanelor cu handicap din judetul Mures

Hotarirea nr. 36
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea indemnizatiilor de conducere pentru personalul care asigura conducerea unor centre de ingrijire adulti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures

Hotarirea nr. 37
din 7 aprilie 2005

privind eliberarea din functie a directorului Bibliotecii Judetene Mures

Hotarirea nr. 38
din 7 aprilie 2005

privind eliberarea din functie a domnului Ioan Oltean - director general, presedinte al Consiliului de Administratie la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A

Hotarirea nr. 39
din 7 aprilie 2005

privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Mures

Hotarirea nr. 40
din 7 aprilie 2005

privind propunerea de clasare ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunelor Corunca si Pasareni

Hotarirea nr. 41
din 7 aprilie 2005

privind propunerea de clasare ca drum comunal a unui drum vicinal de pe teritoriul administrativ al comunelor Sincai si Madaras

Hotarirea nr. 42
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea infiintarii in cadrul S.C. SURM SA a unui punct de lucru pentru activitatea de verificare si reparare contoare de apa

Hotarirea nr. 43
din 7 aprilie 2005

privind reluarea activitatii societatii comerciale "Parc Industrial Mures" S.A.

Hotarirea nr. 44
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Mures la formarea societatii comerciale "COMPANIA AQUASERV" S.A

Hotarirea nr. 45
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea conventiei de cooperare cu Teatrul National Tirgu Mures pentru organizarea Festivalului International TEATRU - IMAGINE- Tirgu Mures, mai 2005

Hotarirea nr. 46
din 7 aprilie 2005

privind aprobarea prelungirii pana la 30.06.2008 a valabilitatii Programului de transport aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr.38/2004

Hotarirea nr. 47
din 7 aprilie 2005

privind inchirierea unui spatiu din imobilul ce apartine domeniului public judetean situat in Tirgu Mures, Aleea Carpati nr.5

Hotarirea nr. 48
din 23 iunie 2005

privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Brassai Zsombor

Hotarirea nr. 49
din 23 iunie 2005

privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Bartha Barna

Hotarirea nr. 50
din 23 iunie 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2005

Hotarirea nr. 51
din 23 iunie 2005

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006

Hotarirea nr. 52
din 23 iunie 2005

privind acordarea de despagubiri proprietarilor de terenuri a caror culturi au fost afectate urmare lucrarilor la instalatiile cu racordul de gaz la Parcul Industrial-Platforma Vidrasau-Ungheni

Hotarirea nr. 53
din 23 iunie 2005

privind constituirea Comisiei de analiza a activitatii S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A. in vederea formularii de propuneri Consiliului Judetean Mures in privinta masurilor ce urmeaza a fi luate pentru rentabilizarea activitatii societatii si asigurarea serviciului public de administrare a drumurilor judetene

Hotarirea nr. 54
din 23 iunie 2005

privind transmiterea dreptului de administrare pentru un corp din imobilul ce apartine domeniului public judetean, situat in Tirgu Mures, str. Eminescu, nr. 22

Hotarirea nr. 55
din 23 iunie 2005

privind completarea domeniului public al judetului Mures cu reteaua de canalizare Tg.Mures-Corunca

Hotarirea nr. 56
din 23 iunie 2005

privind solicitarea adresata Guvernului Romaniei pentru darea in administrare comuna a Palatului Administrativ din Tirgu Mures, Institutiei Prefectului Judetului Mures si Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 57
din 23 iunie 2005

privind solicitarea adresata Guvernului Romaniei pentru transmiterea Complexului "Parc" cu bunurile, utilitatile si terenul aferent in suprafata de 3.209 mp, situat in municipiul Targu Mures, Str. Primariei nr. 2, judetul Mures din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" - Sucursala de Reprezentare si Protocol Olanesti, in domeniul public al judetului Mures si in administrarea comuna a Consiliului Judetean Mures si a Institutiei Prefectului Judetului Mures

Hotarirea nr. 58
din 23 iunie 2005

pentru aprobarea participarii Consiliului Local Reghin ca partener la realizarea si exploatarea obiectivului de investitii "Depozit Ecologic Zonal in judetul Mures"

Hotarirea nr. 59
din 23 iunie 2005

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Mures, in calitate de membru fondator, la infiintarea Asociatiei "Zona Metropolitana Tirgu Mures"

Hotarirea nr. 60
din 23 iunie 2005

privind alocarea sumei de 100.000.000 lei pentru renovarea amfiteatrului din incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Tirgu Mures

Hotarirea nr. 61
din 23 iunie 2005

privind aprobarea modificarii Structurii organizatorice, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures

Hotarirea nr. 62
din 23 iunie 2005

privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru infiintarea Casei de Tip Familial nr. 2 din Cartierul Rasaritului, comuna Sâncraiu de Mures, judetul Mures

Hotarirea nr. 63
din 23 iunie 2005

privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru infiintarea Casei de Tip Familial nr. 10 din Cartierul Rasaritului, comuna Sâncraiu de Mures, judetul Mures

Hotarirea nr. 64
din 23 iunie 2005

privind incheierea unui Acord de parteneriat intre Consiliul Judetean Mures si organizatiile neguvernamentale active din judetul Mures, avand ca punct comun de informare si comunicare Centrul de Resurse pentru ONG-uri "Alpha" Tirgu Mures

Hotarirea nr. 65
din 23 iunie 2005

privind aprobarea Programului judetean de ingrijire socio-medicala la domiciliu si a Conventiei de colaborare cu Asociatia CARITAS Alba Iulia - Filiala Târgu Mures

Hotarirea nr. 66
din 23 iunie 2005

privind aprobarea conventiei de cooperare cu Asociatia "Sziget" din Tirgu Mures pentru organizarea Festivalului "Peninsula" in perioada 27-31 iulie 2005

Hotarirea nr. 67
din 23 iunie 2005

privind aprobarea conventiei de cooperare cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures - Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare pentru achizitionarea unei ambulante de reanimare tip C

Hotarirea nr. 68
din 23 iunie 2005

privind aprobarea colaborarii cu Fundatia "Speranta" a familiilor cu copii handicapati

Hotarirea nr. 69
din 23 iunie 2005

privind componenta Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Baladei, Târgu-Mures"

Hotarirea nr. 70
din 23 iunie 2005

privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru obiectivul de investitii "Racord stradal B-dul Burebista - pod peste râul Mures, Tirgu-Mures"

Hotarirea nr. 71
din 23 iunie 2005

privind actualizarea "Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism" de pe langa Consiliul Judetean Mures, ca organism consultativ cu atributii de avizare, expertiza tehnica si consultanta

Hotarirea nr. 72
din 23 iunie 2005

privind reactualizarea Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale

Hotarirea nr. 73
din 23 iunie 2005

privind alegerea domnului consilier Benedek Imre Sándor in Comisia economico-financiara

Hotarirea nr. 74
din 23 iunie 2005

privind numirea doamnei Teodor Corina in functia de director al Bibliotecii Judetene Mures

Hotarirea nr. 75
din 23 iunie 2005

privind numirea in functia publica de director executiv adjunct a doamnei Sava Codruta, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures

Hotarirea nr. 76
din 23 iunie 2005

privind modificarea componentei Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Mures

Hotarirea nr. 77
din 23 iunie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitiei "Modernizarea imobilului din Tirgu Mures, str. Plutelor nr.1"

Hotarirea nr. 78
din 23 iunie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitie "Intretinere curenta, intretinere periodica si siguranta circulatiei pe drumurile judetene" in vederea emiterii ofertei publice pentru accesarea unui imprumut bancar

Hotarirea nr. 79
din 23 iunie 2005

privind propunerea de clasare ca drum comunal a drumului vicinal "Drumul Szilomár" de pe teritoriul administrativ al comunei Vargata

Hotarirea nr. 80
din 4 august 2005

privind aprobarea Conventiei de parteneriat cu Asociatia Judeteana pentru Dezvoltare Montana Mures
Hotarirea nr. 81
din 4 august 2005

privind aprobarea Contractului de finantare pentru servicii incheiat intre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Organizatia Salvati Copiii precum si Consiliul Judetean Mures prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures
Hotarirea nr. 82
din 4 august 2005

privind clasarea ca drum comunal a unui drum de interes local de pe teritoriul administrativ al comunei Stinceni
Hotarirea nr. 83
din 4 august 2005

privind modificarea prevederilor art.85 din Regulamentul de organizare si unctionare al Consiliului Judetean Mures
Hotarirea nr. 84
din 4 august 2005

privind aprobarea Protocolului de parteneriat pentru continuarea activitatii "Centrului crestin social - medical de zi "Sighisoara
Hotarirea nr. 85
din 4 august 2005

privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Asociatia Româna de Cancer - Grupul "Destine Comune" Tirgu Mures
Hotarirea nr. 86
din 4 august 2005

privind aprobarea colaborarii cu Fundatia Mâini Dibace
Hotarirea nr. 87
din 4 august 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2005
Hotarirea nr. 88
din 4 august 2005

privind infiintarea Directiei Judetene de Paza Mures,prin reorganizarea Corpului Gardienilor Publici
Hotarirea nr. 89
din 4 august 2005

privind actualizarea la inflatie a unor taxe si tarife la institutiile de cultura pe anul 2005
Hotarirea nr. 90
din 4 august 2005

privind constituirea Comisiei Judetene Mures pentru Finantarea Învatamântului Preuniversitar de Stat
Hotarirea nr. 91
din 4 august 2005

privind aprobarea noilor preturi si tarife la serviciile de apa-canal furnizate de SC"Servicii de Utilitati Rurale Mures"SA
Hotarirea nr. 92
din 4 august 2005

privind predarea din proprietatea publica a judetului, in proprietatea publica a comunelor, a sistemelor de alimentare cu apa la sate, realizate in baza H.G.R. nr.687/1997, cu receptii finale aprobate

Hotarirea nr. 93
din 4 august 2005

privind numirea domnului Begidzsan Laszlo in functia de sef serviciu al Serviciului public judetean SALVAMONT
Hotarirea nr. 94
din 4 august 2005

privind eliberarea din functie a directorului Muzeului Judetean Mures
Hotarirea nr. 95
din 4 august 2005

privind modificarea Hotarârii nr.52/2005 privind acordarea de despagubiri proprietarilor de terenuri a caror culturi au fost compromise de lucrarile efectuate cu instalatiile la racordul de gaz, la Parcul industrial - Platforma Vidrasau-Ungheni
Hotarirea nr. 96
din 4 august 2005

privind modificarea articolului 2 din Hotarârea Consiliului Judetean Mures nr. 78/2005 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivelor de investitie "Întretinere curenta, intretinere periodica si siguranta circulatiei pe drumurile judetene" in vederea emiterii ofertei publice pentru accesarea unui imprumut bancar
Hotarirea nr. 97
din 4 august 2005

privind propunerea de clasarea ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul dministrativ al comunelor Bereni si Eremitu

Hotarirea nr. 98
din 23 august 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean cu sumele alocate din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2005
Hotarirea nr. 99
din 23 august 2005

privind aprobarea propunerilor de repartizare a fondurilor alocate prin H.G. nr. 821/21.07.2005 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse în anul 2005 - infrastructura
Hotarirea nr. 100
din 23 august 2005

privind participarea Consiliului Judetean Mures la realizarea Festivalului International de Film de Scurt Metraj, ALTER-NATIVE
Hotarirea nr. 101
din 23 august 2005

privind participarea Consiliului Judetean Mures la realizarea Festivalului Televiziunilor Locale si Producatorilor Independenti - SIMFEST 2005
Hotarirea nr. 102
din 23 august 2005

privind participarea Consiliului Judetean Mures la realizarea editiei a IV-a a Spectacolului "IN MEMORIAM"
Hotarirea nr. 103
din 23 august 2005

privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Societatea Culturala Alexandru Papiu Ilarian si Primaria Papiu Ilarian in vederea organizarii Festivalului "Fiii Satului" in comuna Papiu Ilarian - 25 septembrie 2005
Hotarirea nr. 104
din 23 august 2005

privind modificarea statului de functii al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures
Hotarirea nr. 105
din 23 august 2005

privind numirea domnului Dumbrava Florin in functia publica de director executiv la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures
Hotarirea nr. 106
din 23 august 2005

privind numirea domnului Schmidt Lorand in functia publica de director executiv adjunct la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures
Hotarirea nr. 107
din 23 august 2005

privind numirea domnului Ilies Ioan in functia publica de director executiva la Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Mures
Hotarirea nr. 108
din 23 august 2005

privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Mihesu de Cimpie

Hotarirea nr. 109
din 23 august 2005

privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Râciu
Hotarirea nr. 110
din 23 august 2005

privind lista spatiilor din imobilul situat in municipiul Tarnaveni, str. Dr. Victor Babes, nr.2, proprietate privata a judetului Mures, ce cad sub incidenta O.U.G. nr.110/2005

Hotarirea nr. 111
din 29 septembrie 2005

privind asocierea Consiliului Judetean Mures cu Societatea Românã de Televiziune, in vederea realizarii filmului documentar "Zestrea Românilor"

Hotarirea nr. 112
din 29 septembrie 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2005

Hotarirea nr. 113
din 29 septembrie 2005

pentru modificarea si completarea anexei la Hotãrârea Consiliului Judetean nr.27/07.04.2005

Hotarirea nr. 114
din 29 septembrie 2005

privind restructurarea si reorganizarea activitatii S.C. Drumuri si Poduri Mures S.A.

Hotarirea nr. 115
din 29 septembrie 2005

privind concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Industrial Mures

Hotarirea nr. 116
din 29 septembrie 2005

privind cuprinderea in domeniul public judetean a 11 case realizate in cadrul investitiei "Centru de plasament familial" - Sâncraiu de Mures si transmiterea dreptului de administrare catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures

Hotarirea nr. 117
din 29 septembrie 2005

privind trecerea unui imobil din domeniul public judetean in domeniul public al orasului Miercurea Nirajului

Hotarirea nr. 118
din 29 septembrie 2005

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Mures ca membru fondator la constituirea Asociatiei Judetene de Turism Mures

Hotarirea nr. 119
din 29 septembrie 2005

privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Judetean Mures si Consiliile Locale ale municipiilor si oraselor beneficiare ale proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa din judetele Mures si Harghita"

Hotarirea nr. 120
din 29 septembrie 2005

privind asocierea Consiliului Judetean Mures cu Consiliile locale ale oraselor Miercurea Nirajului si Ungheni, si Consiliile locale ale comunelor Eremitu, Hodosa, Magherani, Bereni, Vargata, Galesti, Pasareni, Acatari, Craciunesti si Gheorghe Doja

Hotarirea nr. 121
din 29 septembrie 2005

privind asocierea Consiliului Judetean Mures cu Consiliile locale ale oraselor Sovata, Singeorgiu de Padure si Târnaveni, si Consiliile locale ale comunelor Sarateni, Chibed, Ghindari, Fântânele, Neaua, Balauseri, Nades, Coroisinmartin, Zagar, Viisoara, Suplac, Bahnea, Mica, Ganesti si Adamus

Hotarirea nr. 122
din 29 septembrie 2005

privind aprobarea Conventiei cu Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din România, privind inchirierea spatiilor necesare Consiliului Judetean Mures la Biroul de Reprezentare de la Bruxelles

Hotarirea nr. 123
din 29 septembrie 2005

privind aprobarea cofinantarii proiectului "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul judetean DJ142C limita judet Sibiu - Coroisânmartin (DJ142)"

Hotarirea nr. 124
din 29 septembrie 2005

privind aprobarea cofinantarii proiectului "Reabilitare drum judetean DJ 107 Blaj - Sâncel - Lunca Târnavei - Sona - Jidvei - Sântamarie - Cetatea de Balta - limita judet Mures - Cornesti - Adamus - Târnaveni (DN14A)"

Hotarirea nr. 125
din 29 septembrie 2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Paza Mures

Hotarirea nr. 126
din 29 septembrie 2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 127
din 29 septembrie 2005

privind alegerea domnului consilier Bartha Barna ca membru în Comisia juridica, ordine publica si integrare europeana

Hotarirea nr. 128
din 27 octombrie 2005

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai obiectivului de investitie "Modernizarea imobilului din Tîrgu Mures, str. Plutelor nr.1"

Hotarirea nr. 129
din 27 octombrie 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean pe anul 2005

Hotarirea nr. 130
din 27 octombrie 2005

privind aprobarea conventiei de cooperare încheiata între Consiliul Judetean Mures si Asociatia "Breasla Cartii Maghiare" din România în vederea organizarii Târgului International de Carte în municipiul Târgu Mures în perioada 10-12 noiembrie 2005

Hotarirea nr. 131
din 27 octombrie 2005

privind aprobarea cooperarii între Consiliul Judetean Mures si Teatrul National din Târgu Mures în vederea realizarii în comun a proiectului "TEATRUL TE VIZITEAZA"

Hotarirea nr. 132
din 27 octombrie 2005

privind aprobarea modificarii Structurii Organizatorice, a Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala Mures

Hotarirea nr. 133
din 27 octombrie 2005

privind înfiintarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Mures, aprobarea componentei acesteia si a Regulamentului de organizare si functionare

Hotarirea nr. 134
din 27 octombrie 2005

privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Mures

Hotarirea nr. 135
din 27 octombrie 2005

privind cuantumul si conditiile de acordare a indemnizatiei membrilor comisiei pentru vânzarea spatiilor medicale, cuprinse în lista aprobata prin Hotãrârea nr.110/2005 a Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 136
din 27 octombrie 2005

privind modificarea anexei nr.2 la Hotãrârea Consiliului Judetean Mures nr.34/7 aprilie 2005, privind statul de functii al aparatului propriu al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 137
din 27 octombrie 2005

privind modificarea anexei la Hotãrârea Consiliului Judetean Mures nr.7 din 20 ianuarie 2005, de aprobare a programului de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor, pentru anul 2005

Hotarirea nr. 138
din 27 octombrie 2005

privind cuprinderea în domeniul public judetean a conductei de alimentare cu apa realizate în cadrul investitiei "Alimentare cu apa Parc Industrial - Platforma Vidrasau" si concesionarea acesteia spre exploatare, Societatii Comerciale "Servicii de Utilitati Rurale Mures" SA

Hotarirea nr. 139
din 27 octombrie 2005

privind darea în folosinta gratuita a unor spatii din imobilul ce apartine domeniului public judetean, situat în Tîrgu Mures, str.Revolutiei nr.45

Hotarirea nr. 140
din 27 octombrie 2005

privind aprobarea cofinantarii executiei lucrarilor de reabilitare termica a cladirii Centrului de Îngrijire si Asistenta Sighisoara

Hotarirea nr. 141
din 29 noiembrie 2005

privind solicitarea adresata Guvernului României pentru transmiterea imobilului - Cinematograf "Unirea", situat in Tirgu Mures, B-dul 1848, nr.47, judetul Mures, din domeniul public al statului si din administrarea Societatii Române de Televiziune, in domeniul public al judetului Mures si in administrarea Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 142
din 29 noiembrie 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2005

Hotarirea nr. 143
din 29 noiembrie 2005

privind stabilirea unor masuri referitoare la modul de finantare din bugetul judetului a unor proiecte din domeniul culturii, cultelor, sportului si asistentei sociale prin fundatii, asociatii si alte organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ

Hotarirea nr. 144
din 29 noiembrie 2005

privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Consiliul Judetean Mures si Fundatia Transilvania Expres din Brasov, pentru aplicarea "Strategiei de comunicare cu reprezentantii administratiei publice din România si de sprijinire a reformei in administratia publica"

Hotarirea nr. 145
din 29 noiembrie 2005

pentru aprobarea Conventiei de colaborare dintre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Fundatia TALENTUM Tirgu Mures

Hotarirea nr. 146
din 29 noiembrie 2005

privind aprobarea cooperarii intre Consiliul Judetean Mures si Fundatia Culturala Sportiva "PRO XXI" in vederea organizarii evenimentului concertistic "MONSTERS OF TRANSYLVANIA ROCKFEST"

Hotarirea nr. 147
din 29 noiembrie 2005

privind aprobarea conventiilor de cooperare cu Fundatia Culturala "Scoala Ardeleana", Asociatia "Centrul Multimedia Teatru 74" si Clubul Sportiv Scolar Tirgu Mures

Hotarirea nr. 148
din 29 noiembrie 2005

privind prelungirea contractului de concesiune încheiat intre Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

Hotarirea nr. 149
din 29 noiembrie 2005

privind aprobarea unor masuri in legatura cu reorganizarea regiei autonome AQUASERV TIRGU MURES in societate comerciala pe actiuni si asocierea judetului Mures cu orasele Tirgu Mures, Sighisoara, Reghin, Ludus, Târnaveni, Iernut si Cristuru Secuiesc, in vederea infiintarii operatorului regional de servicii publice de alimentare cu apa si canalizare COMPANIA AQUASERV S.A.

Hotarirea nr. 150
din 29 noiembrie 2005

privind repartizarea patrimoniului fostului Corp al Gardienilor Publici, Directiei Judetene de Paza Mures si unor consilii locale in vederea functionarii serviciului public "Politia Comunitara"

Hotarirea nr. 151
din 29 noiembrie 2005

privind aprobarea modelului legitimatiei de consilier judetean si al semnului distinctiv al calitatii de consilier

Hotarirea nr. 152
din 20 decembrie 2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2005

Hotarirea nr. 153
din 20 decembrie 2005

privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2006

Hotarirea nr. 154
din 20 decembrie 2005

privind aprobarea Conventiei de colaborare cu Fundatia HOLT ROMANIA

Hotarirea nr. 155
din 20 decembrie 2005

privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru infiintarea casei de tip familial din comuna Danes, sat Cris, nr.281

Hotarirea nr. 156
din 20 decembrie 2005

pentru aprobarea Conventiei de colaborare dintre Consiliul Judetean Mures prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului si Institutul Est European de Sanatate a Reproducerii (IEESR)

Hotarirea nr. 157
din 20 decembrie 2005

privind aprobarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei Judetene de Turism

Hotarirea nr. 158
din 20 decembrie 2005

privind stabilirea tarifelor de baza, lunare, pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte, ce se aplica de catre societatile comerciale, regiile autonome si institutiile publice care administreaza imobile ce apartin domeniului public si privat al Judetului Mures

Hotarirea nr. 159
din 20 decembrie 2005

privind actualizarea "Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism"

Hotarirea nr. 160
din 20 decembrie 2005

privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor, pentru anul 2006

Hotarirea nr. 161
din 20 decembrie 2005

privind numirea domnului Nagy Petroniu Tiberiu Vasile in functia de director la Directia Judeteana de Paza Mures