Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 29 ianuarie 2015

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, nr.13

anexa
Hotărârea nr. 2
din 29 ianuarie 2015

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50

anexa
Hotărârea nr. 3
din 29 ianuarie 2015

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei, nr.2

anexa
Hotărârea nr. 4
din 29 ianuarie 2015

privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.317/2014, 332/2014 și 336/2014 pentru diminuarea, respectiv majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș, precum și diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni, pe anul 2014

Dispoziția nr. 317 Dispoziția nr. 332 Dispoziția nr. 336
dispozitie dispozitie dispozitie
referat referat referat
anexa 1 anexa 1 anexa
anexa 2 anexa 2
anexa 3
anexa 4

 

 
Hotărârea nr. 5
din 29 ianuarie 2015

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos, pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 6
din 29 ianuarie 2015

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A.

anexa
Hotărârea nr. 7
din 29 ianuarie 2015

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 8
din 29 ianuarie 2015

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Județului în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A. în vederea desemnării membrilor Consiliului de administrație

 
Hotărârea nr. 9
din 29 ianuarie 2015

privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

anexa
Hotărârea nr. 10
din 29 ianuarie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare şi extindere clădire CRCDN Ceuaşu de Câmpie, nr. 417"

anexa
Hotărârea nr. 11
din 29 ianuarie 2015

pentru modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/30.10.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 12
din 29 ianuarie 2015

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 13
din 29 ianuarie 2015

privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, instituţie publică aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 14
din 29 ianuarie 2015

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 13 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 15
din 12 februarie 2015

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 16
din 12 februarie 2015

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015

raport
anexe raport
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
Hotărârea nr. 17
din 12 februarie 2015

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 18
din 12 februarie 2015

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

anexa
Hotărârea nr. 19
din 12 februarie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Împrejmuire şi căi de acces la CRRN Reghin"

anexa
plan de situație
Hotărârea nr. 20
din 5 martie 2015

privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015

anexa 9a
Hotărârea nr. 21
din 5 martie 2015

privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Brâncoveneşti pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al comunei Brâncoveneşti, în domeniul public al judeţului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 22
din 5 martie 2015

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2015, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 23
din 5 martie 2015

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" în vederea organizării Concursului naţional de matematică "Brenyó Mihály"

anexa
Hotărârea nr. 24
din 5 martie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Pod de beton armat pe drumul judeţean DJ 106 lim. jud. Sibiu – Apold – Sighişoara, km 93+487, jud. Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 25
din 5 martie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Pod de beton armat pe drumul judeţean DJ 135 Tg – Mureş – Miercurea Nirajului km 3+735 situat în localitatea Livezeni, jud. Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 26
din 5 martie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Refacere podeţ pe DJ 142 Târnăveni – Bălăuşeri, km 4+516, jud. Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 27
din 5 martie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Refacere podeţ pe DJ 151B Ungheni-Căpâlna de Sus - Bahnea - limita jud. Sibiu, km 0+695, jud. Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 28
din 5 martie 2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei "Reabilitare sistem rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure - Bezidu Nou – limită judeţ Harghita, DJ136 km 1+900 - 8+000 şi DJ 136A km 0+000 - 3+800, judeţul Mureş"

 
Hotărârea nr. 29
din 5 martie 2015

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei "Lărgire drum judeţean DJ154J Breaza –Voivodeni –Glodeni km 10+800- 13+900"

 
Hotărârea nr. 30
din 26 martie 2015

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2/53 și nr.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015

anexa 2
anexa 7a
Hotărârea nr. 31
din 26 martie 2015

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
buget
program
Hotărârea nr. 32
din 26 martie 2015

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Limba şi Literatura Română

anexa
Hotărârea nr. 33
din 26 martie 2015

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundaţia "Pro Vita Cristiana" în vederea organizării Concursului de Creativitate Religioasă Romano-catolică

anexa
Hotărârea nr. 34
din 26 martie 2015

privind aprobarea cheltuielilor necesare asigurării sustenabilităţii proiectului "Dezvoltarea în judeţul Mureş a Reţelei interinstituţionale de prevenire, intervenţie şi combatere a violenţei asupra copiilor" și a eventualelor cheltuieli neprevăzute care pot apărea pe parcursul implementării proiectului

anexa
Hotărârea nr. 35
din 26 martie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Realizare împrejmuire şi căi de acces la CIA Reghin"

anexa
Hotărârea nr. 36
din 26 martie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare bucătărie şi sală de mese la CRRN Reghin"

anexa
Hotărârea nr. 37
din 26 martie 2015

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 38
din 26 martie 2015

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2014 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

anexa
Hotărârea nr. 39
din 26 martie 2015

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 10 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 40
din 23 aprilie 2015

privind modificarea arondării actuale a comunei Hodac la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor

 
Hotărârea nr. 41
din 23 aprilie 2015

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 9 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 42
din 23 aprilie 2015

privind prelungirea duratei folosinţei gratuite acordate Muzeului Judeţean Mureş pentru spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public al judeţului, situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2

 
Hotărârea nr. 43
din 23 aprilie 2015

privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

anexa 1
anexa 2
construcţie
solicitare aeroport
Hotărârea nr. 44
din 23 aprilie 2015

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 31 martie 2015

raport
anexa
Hotărârea nr. 45
din 23 aprilie 2015

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 46
din 23 aprilie 2015

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş ca partener în proiectul "United Networks – Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate" şi a cheltuielilor de sustenabilitate a proiectului pe o perioadă de 5 ani

 
Hotărârea nr. 47
din 23 aprilie 2015

privind stabilirea unor măsuri pentru buna derulare a proiectului "Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare VALEA SÂNMĂRTINULUI – CETEGĂU – 113,77 ha, Com. Râciu, jud. Mureş" finanţat prin "Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate"

 
Hotărârea nr. 48
din 23 aprilie 2015

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010

act adițional 1
act adițional 2
Hotărârea nr. 49
din 23 aprilie 2015

privind asigurarea funcţionării unor organisme colegiale de conducere/de lucru

 
Hotărârea nr. 50
din 23 aprilie 2015

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 51
din 28 mai 2015

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Kelemen Atilla-Márton

 
Hotărârea nr. 52
din 28 mai 2015

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrnăveni, str. Victor Babeş nr.2

anexa
Hotărârea nr. 53
din 28 mai 2015

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în P-ţa Trandafirilor nr.5, Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 54
din 28 mai 2015

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 55
din 28 mai 2015

privind aprobarea încadrării unui sector de drum județean din categoria funcțională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local

anexa
Hotărârea nr. 56
din 28 mai 2015

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2014

opis anexe
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4-16
Hotărârea nr. 57
din 28 mai 2015

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7b
anexa 8a
anexa 11
Hotărârea nr. 58
din 28 mai 2015

privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean

anexa
Hotărârea nr. 59
din 28 mai 2015

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 2015

anexa
Hotărârea nr. 60
din 28 mai 2015

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenta Sociala și Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2014

anexa
Hotărârea nr. 61
din 28 mai 2015

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2015

anexa 1
Hotărârea nr. 62
din 28 mai 2015

privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 63
din 28 mai 2015

privind modificarea componenţei comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu

 
Hotărârea nr. 64
din 18 iunie 2015

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gall Ernö

 
Hotărârea nr. 65
din 18 iunie 2015

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

anexa 10b
anexa 11
Hotărârea nr. 66
din 18 iunie 2015

privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei "Life Tech City"

anexa
Hotărârea nr. 67
din 18 iunie 2015

pentru modificarea HCJ nr.161/2014 privind asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii activităţilor specifice, de către R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

 
Hotărârea nr. 68
din 18 iunie 2015

pentru modificarea şi completarea unor acte administrative în vederea implementării proiectului "Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil"

 
Hotărârea nr. 69
din 18 iunie 2015

privind aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A.

anexa
Hotărârea nr. 70
din 18 iunie 2015

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.146 din 29 octombrie 2009, privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A., cu modificările și completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 71
din 18 iunie 2015

privind completarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

anexa
Hotărârea nr. 72
din 18 iunie 2015

privind numirea directorului interimar al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

 
Hotărârea nr. 73
din 18 iunie 2015

privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Mureş - aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2012

anexa 8b
anexa 8c
anexa 8e
anexa 9
anexa 11
anexa 12
anexa 19

Hotărârea nr. 74
din 18 iunie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea sistem rutier pe DJ 154E Jabenița - Adrian-Gurghiu"

anexa
Hotărârea nr. 75
din 18 iunie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare sistem rutier DJ153F int.DJ107G – Nandra – Bichiș - Ozd, km 5+325-6+655"

anexa
Hotărârea nr. 76
din 18 iunie 2015

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 77
din 18 iunie 2015

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 78
din 18 iunie 2015

privind modificarea componenței unei comisii de specialitate

 
Hotărârea nr. 79
din 18 iunie 2015

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 80
din 18 iunie 2015

privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea consiliului local al Municipiului Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 81
din 16 iulie 2015

privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Tîrgu Mureş 2021"

anexa
Hotărârea nr. 82
din 16 iulie 2015

privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean

 
Hotărârea nr. 83
din 16 iulie 2015

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2015

anexa
Hotărârea nr. 84
din 16 iulie 2015

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Eremitu pentru trecerea unor terenuri proprietate a comunei, în domeniul public al judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 85
din 16 iulie 2015

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

anexa 1
anexa 2
anexa 7c
anexa 9

Hotărârea nr. 86
din 16 iulie 2015

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014

 
Hotărârea nr. 87
din 16 iulie 2015

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Mureş la Proiectul "Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în perioada 2014-2020"

 
Hotărârea nr. 88
din 16 iulie 2015

privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea indicatorilor proiectului "Program de Intervenţii Integrate pentru Şomeri – certitudinea unui viitor durabil – ID 126033"

 
Hotărârea nr. 89
din 16 iulie 2015

pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind derularea proiectului "Guvernare incluzivă"

anexa
Hotărârea nr. 90
din 16 iulie 2015

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 91
din 16 iulie 2015

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 92
din 16 iulie 2015

privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 93
din 16 iulie 2015

privind aprobarea devizului general actualizat al investiţiei "Instalaţie de climatizare sediu administrativ"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 94
din 16 iulie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei "Amenajare sediu pentru Serviciul de Întreţinere Drumuri Judeţene"

anexa
Hotărârea nr. 95
din 16 iulie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B Tg. Mureş - Sîncraiu de Mureş cu DJ 152A Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 96
din 16 iulie 2015

privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş"

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
Hotărârea nr. 97
din 16 iulie 2015

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
Hotărârea nr. 98
din 13 august 2015

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 99
din 13 august 2015

pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 100
din 13 august 2015

pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.204, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26

 
Hotărârea nr. 101
din 13 august 2015

privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

anexa
Hotărârea nr. 102
din 13 august 2015

pentru încuviinţarea realizării lucrării "Alimentare cu energie electrică Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr.50"

anexa
Hotărârea nr. 103
din 13 august 2015

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 7d
anexa 8b
anexa 9

Hotărârea nr. 104
din 13 august 2015

privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură

anexa
Hotărârea nr. 105
din 13 august 2015

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei "Zona Metropolitană Tîrgu Mureş"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 106
din 13 august 2015

privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș"

 
Hotărârea nr. 107
din 13 august 2015

privind atribuirea licenţei de traseu aferente unui traseu cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport a renunţat

anexa
cerere
Hotărârea nr. 108
din 11 septembrie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.122/11.09.2014 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu, din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2

 
Hotărârea nr. 109
din 11 septembrie 2015

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale

anexa
Hotărârea nr. 110
din 11 septembrie 2015

pentru acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 111
din 11 septembrie 2015

pentru luarea unor măsuri în vederea achiziţionării de către Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş a unor servicii de consultanță şi reprezentare juridică

 
Hotărârea nr. 112
din 11 septembrie 2015

privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 113
din 24 septembrie 2015

privind darea în folosinţă gratuită, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Mărăşeşti nr. 13/A

anexa
Hotărârea nr. 114
din 24 septembrie 2015

pentru acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 115
din 24 septembrie 2015

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 116
din 24 septembrie 2015

pentru stabilirea unor măsuri privind funcţionarea Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Mureş

 
Hotărârea nr. 117
din 24 septembrie 2015

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil, din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş în domeniul public al Judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 118
din 24 septembrie 2015

privind acordul de vecinătate al autorităţii publice judeţene, dat S.C. Cris Real Estate S.R.L. în vederea obţinerii acordului de vecinătate pentru executarea lucrărilor de "Schimbare destinaţiei parţiale a casei de locuit, în spaţiu comercial şi birouri, cu amenajări interioare şi etajarea clădirii, şi construire împrejmuire la stradă cu porţi de acces auto şi pietonal, în condiţiile respectării POT şi CUT maxim admis" imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Poligrafiei, nr. 2

anexa
Hotărârea nr. 119
din 24 septembrie 2015

privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 2
Hotărârea nr. 120
din 24 septembrie 2015

privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa
Hotărârea nr. 121
din 24 septembrie 2015

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7e
anexa 8c
anexa 9d
anexa 10c
Hotărârea nr. 122
din 24 septembrie 2015

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 123
din 24 septembrie 2015

privind aprobarea angajamentului județului Mureș de susținere financiară a participării municipiului Tîrgu Mureș la acțiunea Uniunii Europene CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII în România, pentru anul 2021

 
Hotărârea nr. 124
din 24 septembrie 2015

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș

anexa
Hotărârea nr. 125
din 24 septembrie 2015

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la proiectul "Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil"

anexa
Hotărârea nr. 126
din 24 septembrie 2015

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 127
din 24 septembrie 2015

privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorii de transport au renunţat

anexa
Hotărârea nr. 128
din 24 septembrie 2015

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 129
din 29 octombrie 2015

pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 130
din 29 octombrie 2015

privind acordul pentru iniţierea şi efectuarea unor lucrări de intervenţii asupra unor clădiri care fac parte din domeniul public al judeţului Mureş

 
Hotărârea nr. 131
din 29 octombrie 2015

pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 132
din 29 octombrie 2015

privind trecerea unor construcţii din domeniul public al judeţului şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul privat al judeţului Mureş, în vederea demolării

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 133
din 29 octombrie 2015

pentru stabilirea unor măsuri asupra imobilelor expropriate situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş"

 
Hotărârea nr. 134
din 29 octombrie 2015

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean Mureș la 30 septembrie 2015

raport
anexa
Hotărârea nr. 135
din 29 octombrie 2015

pentru aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Naţională a Surzilor din România (ANSR) Filiala Mureş în vederea asigurării serviciilor de interpretare în limbaj mimico-gestual

anexa
Hotărârea nr. 136
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 137
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 138
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 139
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Mureş, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 140
din 29 octombrie 2015

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 141
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai investiţiei "Amenajare spaţiu de joacă şi recreere"

anexa
Hotărârea nr. 142
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Construire teren de sport în localitatea Reghin"

anexa
Hotărârea nr. 143
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizarea DJ 151B şi DJ142 Ungheni (DN15)-Târnăveni (DN 14A)"

anexa
Hotărârea nr. 144
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Alimentare cu energie electrică la CRRN Reghin"

anexa
Hotărârea nr. 145
din 29 octombrie 2015

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 146
din 29 octombrie 2015

privind aprobarea încheierii de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a Actului adițional nr.3 la Contractul de credit semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012

anexa
Hotărârea nr. 147
din 19 noiembrie 2015

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din județul Mureș a sumelor stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 148
din 19 noiembrie 2015

privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean

anexa
Hotărârea nr. 149
din 26 noiembrie 2015

privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean

anexa
Hotărârea nr. 150
din 26 noiembrie 2015

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilele, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 151
din 26 noiembrie 2015

privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 152
din 26 noiembrie 2015

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2, Muzeului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 153
din 26 noiembrie 2015

pentru inițierea unor demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Mureș

 
Hotărârea nr. 154
din 26 noiembrie 2015

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7g
anexa 8d
anexa 9e
anexa 10d
Hotărârea nr. 155
din 26 noiembrie 2015

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 156
din 26 noiembrie 2015

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modificarea instalațiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare menajeră aferente C.R.R.N. Reghin"

anexa
Hotărârea nr. 157
din 26 noiembrie 2015

privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 158
din 26 noiembrie 2015

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO

 
Hotărârea nr. 159
din 26 noiembrie 2015

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 160
din 17 decembrie 2015

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2015

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7h
anexa 8e
Hotărârea nr. 161
din 17 decembrie 2015

privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu carburanţii auto pentru autoturismele aflate în dotarea Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 162
din 17 decembrie 2015

privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Trebely nr.7

anexa
Hotărârea nr. 163
din 17 decembrie 2015

privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor"

anexa
Hotărârea nr. 164
din 17 decembrie 2015

pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului Consiliului Județean Mureș pe trimestrul IV 2015

raport
anexa
Hotărârea nr. 165
din 17 decembrie 2015

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 5a
anexa 6
Hotărârea nr. 166
din 17 decembrie 2015

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2016

anexa
Hotărârea nr. 167
din 17 decembrie 2015

privind aprobarea aderării unor unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

 
Hotărârea nr. 168
din 17 decembrie 2015

privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursurile de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

 
Hotărârea nr. 169
din 17 decembrie 2015

pentru modificarea Anexei nr. II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş

anexa
Hotărârea nr. 170
din 17 decembrie 2015

privind atribuirea licenţei de traseu aferente unui traseu cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport a renunţat

anexa
Hotărârea nr. 171
din 17 decembrie 2015

privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 172
din 29 decembrie 2015

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Agenţiei Naţionale de Presă " Agerpres", a unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2

 
Hotărârea nr. 173
din 29 decembrie 2015

privind repartizarea, pe anul 2016, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 174
din 29 decembrie 2015

pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş privind majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015,cu suma de 3.909.000 lei

Dispoziția nr. 408
dispozitie
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4-1
anexa 4-2
 
Hotărârea nr. 175
din 29 decembrie 2015

privind aprobarea cooperării între Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, având ca obiect furnizarea de date din Registrul național de evidență a persoanelor

anexa