Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 NumărTitlu
bulletHotărârea nr. 1
din 31 ianuarie 2013

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Şopterean Ioan

bullet Hotărârea nr. 2
din 31 ianuarie 2013

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mora Akos Daniel

bullet Hotărârea nr. 3
din 31 ianuarie 2013

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Chirteş Ioan Cristian

bullet Hotărârea nr. 4
din 31 ianuarie 2013

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobile ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş, aflate în administrarea R.A "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 5
din 31 ianuarie 2013

pentru aprobarea achiziţionării de către Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş a unor servicii de asistenţă şi reprezentare juridică

bullet Hotărârea nr. 6
din 31 ianuarie 2013

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Regia Autonomă Aeroportul "Transilvania Tîrgu Mureş"

bullet Hotărârea nr. 7
din 31 ianuarie 2013

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 8
din 31 ianuarie 2013

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, nr.13

bullet Hotărârea nr. 9
din 31 ianuarie 2013

pentru validarea Dispoziţiei nr. 309/28 decembrie 2012 privind modificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

bullet Hotărârea nr. 10
din 31 ianuarie 2013

la proiectul de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2012, a secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetar

bullet Hotărârea nr. 11
din 31 ianuarie 2013

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos pentru anul 2013

bullet Hotărârea nr. 12
din 31 ianuarie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Împreună pentru copiii cu cancer", în vederea sprijinirii organizării unei acţiuni culturale cu scop caritabil

bullet Hotărârea nr. 13
din 31 ianuarie 2013

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării celei de-a XX-a ediţii a Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti

bullet Hotărârea nr. 14
din 31 ianuarie 2013

pentru modificarea articolului nr.1 la HCJ nr.156/2012 privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole

bullet Hotărârea nr. 15
din 31 ianuarie 2013

privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/26.05.2011 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 16
din 31 ianuarie 2013

privind modificarea anexei 2 la H.C.J.Mureş nr. 111 din 12.08.2010 privind aprobarea Structurii organizatorice, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş

bullet Hotărârea nr. 17
din 31 ianuarie 2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 8/2011 privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi componenţa nominală a comisiilor constituite în acest scop

bullet Hotărârea nr. 18
din 31 ianuarie 2013

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

bullet Hotărârea nr. 19
din 28 februarie 2013

privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2013 - 2014

bullet Hotărârea nr. 20
din 28 februarie 2013

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

bullet Hotărârea nr. 21
din 28 februarie 2013

privind darea în administrarea a unui imobil ce face parte din domeniul public al judeţului Mureş

bullet Hotărârea nr. 22
din 28 februarie 2013

pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.114, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26

bullet Hotărârea nr. 23
din 28 februarie 2013

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilul situat în str. Poligrafiei nr.4 ce aparţine domeniului public al judeţului Mureş, aflat în administrarea Teatrului pentru Copii şi Tineret "Ariel" Tîrgu-Mureş

bullet Hotărârea nr. 24
din 28 februarie 2013

privind prelungirea folosinţei gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Mărăşti, nr. 8

bullet Hotărârea nr. 25
din 28 februarie 2013

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Pavel Chinezu, nr.8

bullet Hotărârea nr. 26
din 28 februarie 2013

privind utilizarea excedentului reportat din anul precedent

bullet Hotărârea nr. 27
din 28 februarie 2013

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Forţe Proaspete pentru Tîrgu-Mureş", în vederea organizării Galei Liceenilor Mureşeni

bullet Hotărârea nr. 28
din 28 februarie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Şcoala Gimnazială "Dacia" pentru organizarea Concursului naţional "Lumea legendelor"

bullet Hotărârea nr. 29
din 28 februarie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea organizării Olimpiadei Naţionale de Matematică

bullet Hotărârea nr. 30
din 28 februarie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul Francez din România în vederea organizării Festivalului de filme de foarte scurt metraj "Très courts" şi a Concursului internaţional "Chants, sons sur scène"

bullet Hotărârea nr. 31
din 28 februarie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul Teoretic "Bolyai Farkas" în vederea organizării Concursului naţional de matematică "Brenyó Mihály" şi a Simpozionului "Experienţe didactice în context multicultural"

bullet Hotărârea nr. 32
din 28 februarie 2013

privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos

bullet Hotărârea nr. 33
din 28 februarie 2013

privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 34
din 28 februarie 2013

pentru modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş

bullet Hotărârea nr. 35
din 28 februarie 2013

privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2013 - 2014

bullet Hotărârea nr. 36
din 28 februarie 2013

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei "AMENAJARE PEISAGISTICĂ ACCES AEROPORT TRANSILVANIA DN15 KM 61 + 422"

bullet Hotărârea nr. 37
din 28 februarie 2013

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 5 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

bullet Hotărârea nr. 38
din 4 martie 2013

privind repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru anul 2013, conform prevederilor art. 33, alin. (3), lit. "b" din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

bullet Hotărârea nr. 39
din 28 martie 2013

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 40
din 28 martie 2013

privind încuviinţarea amplasării de rastele pentru biciclete în faţa unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Mureş

bullet Hotărârea nr. 41
din 28 martie 2013

privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public, în domeniul privat al judeţului Mureş, în vederea casării acestora

bullet Hotărârea nr. 42
din 28 martie 2013

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012

bullet Hotărârea nr. 43
din 28 martie 2013

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013

bullet Hotărârea nr. 44
din 28 martie 2013

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, pe anul 2013

bullet Hotărârea nr. 45
din 28 martie 2013

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A

bullet Hotărârea nr. 46
din 28 martie 2013

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 40.000.000 lei

bullet Hotărârea nr. 47
din 28 martie 2013

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 89.000.000 lei

bullet Hotărârea nr. 48
din 28 martie 2013

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin subunităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2012

bullet Hotărârea nr. 49
din 28 martie 2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 182 din 23.12.2008 pentru aprobarea depunerii şi co-finanţării proiectului "Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncoveneşti prin crearea noului Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică "Primula" Brâncoveneşti

bullet Hotărârea nr. 50
din 28 martie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Aeroclubul României în vederea organizării Demonstraţiei aeronautice "Sky is not the limit"

bullet Hotărârea nr. 51
din 28 martie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia Cordis" din Tîrgu-Mureş pentru organizarea Festivalului internaţional de chitară clasică "Harmonia Cordis"

bullet Hotărârea nr. 52
din 28 martie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Colegiul Silvic Gurghiu în vederea organizării Concursului Naţional de Competenţe în Silvicultură şi a Aniversării celor 120 de ani de la înfiinţarea Şcolii Silvice Gurghiu

bullet Hotărârea nr. 53
din 28 martie 2013

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi SC Transilvania Grup Business SRL în vederea editării revistei în limba maghiară "În captivitatea comunismului"

bullet Hotărârea nr. 54
din 28 martie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundaţia "Pro Vita Cristiana" pentru organizarea Concursului de Creativitate Religioasă Romano-Catolică

bullet Hotărârea nr. 55
din 28 martie 2013

privind aprobarea evaluării anuale a managementului aplicat unor instituţii de cultură subordonate

bullet Hotărârea nr. 56
din 28 martie 2013

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei "Studiu de fezabilitate – instalaţie de climatizare sediu administrativ"

bullet Hotărârea nr. 57
din 28 martie 2013

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

bullet Hotărârea nr. 58
din 11 aprilie 2013

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Vînători pentru trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vînători şi din administrarea Consiliului Local Vînători în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 59
din 11 aprilie 2013

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2013, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială

bullet Hotărârea nr. 60
din 11 aprilie 2013

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei "Iluminat arhitectural Palatul Culturii şi Palatul Administrativ" şi a altor măsuri în vederea realizării acesteia

bullet Hotărârea nr. 61
din 25 aprilie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Liga Pro Europa" din Tîrgu-Mureş în vederea organizării de activităţi în cadrul Proiectului european "Europa în mâinile tale – Arte şi meşteşuguri pentru înţelegere interculturală şi ocuparea forţei de muncă"

bullet Hotărârea nr. 62
din 25 aprilie 2013

privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul privat al acestuia

bullet Hotărârea nr. 63
din 25 aprilie 2013

pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul I 2013

bullet Hotărârea nr. 64
din 25 aprilie 2013

privind aprobarea aderării comunelor Bichiş şi Saschiz la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

bullet Hotărârea nr. 65
din 25 aprilie 2013

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Pro Regio" pentru organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje

bullet Hotărârea nr. 66
din 25 aprilie 2013

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2013

bullet Hotărârea nr. 67
din 25 aprilie 2013

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş

bullet Hotărârea nr. 68
din 25 aprilie 2013

privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/26.05.2011 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 69
din 25 aprilie 2013

privind modificarea anexei 1 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.38 din 24 martie 2011 pentru aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a judeţului Mureş şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia

bullet Hotărârea nr. 70
din 25 aprilie 2013

privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

bullet Hotărârea nr. 71
din 30 mai 2013

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii "Implementarea unui Sistem informatic geografic de management agricol pentru Consiliul Judeţean Mureş şi parteneri"

bullet Hotărârea nr. 72
din 30 mai 2013

privind aprobarea iniţierii şi depunerea proiectului "Implementarea unui Sistem informatic geografic de management agricol pentru Consiliul Judeţean Mureş şi parteneri" şi a cheltuielilor legate de acesta

bullet Hotărârea nr. 73
din 30 mai 2013

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii "SIGMA – Sistem informatic geografic de management agricol pentru Consiliul Judeţean Mureş şi parteneri"

bullet Hotărârea nr. 74
din 30 mai 2013

privind aprobarea iniţierii şi depunerea proiectului "SIGMA – Sistem informatic geografic de management agricol pentru Consiliul Judeţean Mureş şi parteneri" şi a cheltuielilor legate de acesta

bullet Hotărârea nr. 75
din 30 mai 2013

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

bullet Hotărârea nr. 76
din 30 mai 2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.107/2011 privind încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

bullet Hotărârea nr. 77
din 30 mai 2013

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2012

bullet Hotărârea nr. 78
din 30 mai 2013

privind aprobarea Programului de interes public judeţean "Prevenirea violenţei în şcoli" şi a protocolului de parteneriat în vederea implementării acestuia

bullet Hotărârea nr. 79
din 30 mai 2013

privind participarea Judeţului Mureş, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Valea Mureşului"

bullet Hotărârea nr. 80
din 30 mai 2013

privind aprobarea aderării comunelor Aţintiş şi Cuci la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

bullet Hotărârea nr. 81
din 30 mai 2013

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Baschet Club Mureş" în vederea organizării Finalei Naţionale de Baschet Masculin

bullet Hotărârea nr. 82
din 30 mai 2013

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 83
din 30 mai 2013

privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al doamnei Laura-Mona Pop, director la Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

bullet Hotărârea nr. 84
din 7 iunie 2013

pentru aprobarea iniţierii procedurii în vederea atribuirii de denumiri unor obiective de interes public

bullet Hotărârea nr. 85
din 12 iunie 2013

privind încuviinţarea stabilirii sediului Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş în imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu nr.50

bullet Hotărârea nr. 86
din 12 iunie 2013

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş ca partener la proiectul "Program de intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil"

bullet Hotărârea nr. 87
din 12 iunie 2013

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. în vederea unui schimb de date digitale

bullet Hotărârea nr. 88
din 20 iunie 2013

privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării managementului la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 89
din 20 iunie 2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 47 din 25 martie 2010, pentru aprobarea proiectului de Reabilitare, modernizare şi dotare clădire pentru înfiinţare Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum şi a co-finanţării acestuia, cu modificările ulterioare

bullet Hotărârea nr. 90
din 20 iunie 2013

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Măgherani pentru trecerea imobilului – teren în suprafaţă de 4.150 mp, situat în localitatea Măgherani, din domeniul public al comunei Măgherani în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 91
din 20 iunie 2013

privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Revoluţiei nr.45-45/b, aflat în domeniul public al judeţului Mureş

bullet Hotărârea nr. 92
din 20 iunie 2013

privind aprobarea aderării comunei Secuieni, judeţul Harghita la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

bullet Hotărârea nr. 93
din 20 iunie 2013

privind actualizarea monografiei economico-militare a judeţului Mureş - aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.141/2012

bullet Hotărârea nr. 94
din 20 iunie 2013

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.56/2012 privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă

bullet Hotărârea nr. 95
din 20 iunie 2013

privind modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/2011 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 96
din 20 iunie 2013

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş

bullet Hotărârea nr. 97
din 20 iunie 2013

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Mureş

bullet Hotărârea nr. 98
din 20 iunie 2013

privind numirea administratorului executiv – Preşedinte al Consiliului de Administraţie la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 99
din 20 iunie 2013

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A.

bullet Hotărârea nr. 100
din 4 iulie 2013

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Balogh Iosif

bullet Hotărârea nr. 101
din 4 iulie 2013

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu, în vederea organizării Festivalului Etnografic al Comunităţilor de pe Valea Mureşului, ed. a IX-a

bullet Hotărârea nr. 102
din 4 iulie 2013

privind modificarea duratei Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. Transilvania Grup Business S.R.L. privind editarea revistei "Eroii rezistenţei anticomuniste"

bullet Hotărârea nr. 103
din 4 iulie 2013

pentru aprobarea programului de interes public judeţean "Oamenii, oraşul, palatul, strada"

bullet Hotărârea nr. 104
din 25 iulie 2013

privind acordul de amplasare a unui pilon pentru un senzor meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al judeţului Mureş, administrat de R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

bullet Hotărârea nr. 105
din 25 iulie 2013

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş ca partener la proiectul "Intervenţie integrată pentru victimele agresiunilor sexuale"

bullet Hotărârea nr. 106
din 25 iulie 2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.133 din 27 octombrie 2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Mureş, aprobarea componenţei acesteia şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

bullet Hotărârea nr. 107
din 25 iulie 2013

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian Radu Georgescu

bullet Hotărârea nr. 108
din 25 iulie 2013

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Baciu Marius Tiberiu

bullet Hotărârea nr. 109
din 25 iulie 2013

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Radu Mircea

bullet Hotărârea nr. 110
din 25 iulie 2013

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Szabó Albert

bullet Hotărârea nr. 111
din 25 iulie 2013

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobile ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş, aflate în administrarea Muzeului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 112
din 25 iulie 2013

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 113
din 25 iulie 2013

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A, privind administrarea societăţii

bullet Hotărârea nr. 114
din 25 iulie 2013

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 2013

bullet Hotărârea nr. 115
din 25 iulie 2013

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Monumentum în vederea implementării programului Carpathian Villages Preservation Projects România

bullet Hotărârea nr. 116
din 25 iulie 2013

privind aprobarea asocierii între Judeţul Mureş şi Judeţul Sibiu în scopul realizării în comun a documentaţiei tehnico-economice necesare elaborării şi depunerii spre finanţare a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighişoara"

bullet Hotărârea nr. 117
din 25 iulie 2013

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Intercomunitară Iernuţeana în vederea organizării Festivalului de cântec popular patriotic "La Oarba şi la Iernut", ediţia a III-a

bullet Hotărârea nr. 118
din 25 iulie 2013

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiului, în vederea organizării Festivalului Etnografic al Comunităţilor de pe Valea Gurghiului, ed. a VIII-a

bullet Hotărârea nr. 119
din 25 iulie 2013

pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe primul semestru al anului 2013

bullet Hotărârea nr. 120
din 25 iulie 2013

pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.43/28.03.2013 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013

bullet Hotărârea nr. 121
din 25 iulie 2013

privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 122
din 25 iulie 2013

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş

bullet Hotărârea nr. 123
din 25 iulie 2013

privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO

bullet Hotărârea nr. 124
din 25 iulie 2013

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.59/2012 privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric "Centrul Istoric Sighişoara"

bullet Hotărârea nr. 125
din 25 iulie 2013

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.60/2012 privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric "Saschiz, sat cu biserică fortificată din Transilvania"

bullet Hotărârea nr. 126
din 25 iulie 2013

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

bullet Hotărârea nr. 127
din 25 iulie 2013

privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

bullet Hotărârea nr. 128
din 25 iulie 2013

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 7 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

bullet Hotărârea nr. 129
din 5 septembrie 2013

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Rus Dan Dorul

bullet Hotărârea nr. 130
din 5 septembrie 2013

privind stabilirea unor măsuri pentru buna derulare a proiectului „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare VALEA SÂNMĂRTINULUI – CETEGĂU – 113,77 ha, Com. Râciu, jud. Mureş” finanţat prin „Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”

bullet Hotărârea nr. 131
din 5 septembrie 2013

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România în vederea realizării concertului „In memoriam Pavel Tornea – Poetul Oboiului” în cadrul programului de interes public judeţean „Oamenii, oraşul, palatul, strada”

bullet Hotărârea nr. 132
din 5 septembrie 2013

pentru completarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

bullet Hotărârea nr. 133
din 5 septembrie 2013

privind încuviinţarea realizării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a unor lucrări asupra imobilului din domeniul public al judeţului, situat în municipiul Reghin, str. Castelului nr.12

bullet Hotărârea nr. 134
din 5 septembrie 2013

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013

bullet Hotărârea nr. 135
din 5 septembrie 2013

privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2014

bullet Hotărârea nr. 136
din 5 septembrie 2013

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. "Adbrain Partners" S.R.L. Bucureşti în vederea organizării, în judeţul Mureş, a Festivalului "The Most Beautiful Truck&Chopper Festival 2013"

bullet Hotărârea nr. 137
din 5 septembrie 2013

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Împreună pentru copiii cu cancer" în vederea sprijinirii organizării unor acţiuni culturale în folosul copiilor cu cancer

bullet Hotărârea nr. 138
din 5 septembrie 2013

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

bullet Hotărârea nr. 139
din 5 septembrie 2013

privind modificarea componenţei Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.77 din 25 iunie 2012

bullet Hotărârea nr. 140
din 5 septembrie 2013

privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii publice în AGA ADI Ecolect Mureş

bullet Hotărârea nr. 141
din 5 septembrie 2013

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Etic şi în Consiliul de Administraţie al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 142
din 5 septembrie 2013

privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Regia Autonomă Aeroportul „Transilvania Tîrgu Mureş”

bullet Hotărârea nr. 143
din 5 septembrie 2013

pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 133 din data de 27 octombrie 2005 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş, aprobarea componenţei acesteia şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

bullet Hotărârea nr. 144
din 5 septembrie 2013

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2012 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

bullet Hotărârea nr. 145
din 5 septembrie 2013

privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş

bullet Hotărârea nr. 146
din 5 septembrie 2013

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.46 din 27 martie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Mureş

bullet Hotărârea nr. 147
din 5 septembrie 2013

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 12 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

bullet Hotărârea nr. 148
din 26 septembrie 2013

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2, proprietate publică a judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

bullet Hotărârea nr. 149
din 26 septembrie 2013

privind cuprinderea în domeniul public al judeţului Mureş a imobilului – teren în suprafaţă de 4.150 mp, situat în localitatea Măgherani

bullet Hotărârea nr. 150
din 26 septembrie 2013

pentru modificarea HCJ nr.58/2013 privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Vînători pentru trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Vînători şi din administrarea Consiliului Local Vînători în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 151
din 26 septembrie 2013

pentru modificarea HCJ nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

bullet Hotărârea nr. 152
din 26 septembrie 2013

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei "Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei", componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"

bullet Hotărârea nr. 153
din 26 septembrie 2013

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2014

bullet Hotărârea nr. 154
din 26 septembrie 2013

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş pentru anul 2014

bullet Hotărârea nr. 155
din 26 septembrie 2013

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

bullet Hotărârea nr. 156
din 31 octombrie 2013

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Gáspárik Attila-Csaba

bullet Hotărârea nr. 157
din 31 octombrie 2013

privind acordul de vecinătate al autorităţii publice judeţene, dat SC REICHON SRL în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.129

bullet Hotărârea nr. 158
din 31 octombrie 2013

privind trecerea unor construcţii din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul privat al acestuia

bullet Hotărârea nr. 159
din 31 octombrie 2013

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr.26-28

bullet Hotărârea nr. 160
din 31 octombrie 2013

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

bullet Hotărârea nr. 161
din 31 octombrie 2013

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

bullet Hotărârea nr. 162
din 31 octombrie 2013

pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 2013

bullet Hotărârea nr. 163
din 31 octombrie 2013

privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Mureș în managementul şi implementarea proiectului "Îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență în zone greu accesibile" şi a cheltuielilor legate de proiect

bullet Hotărârea nr. 164
din 31 octombrie 2013

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia

bullet Hotărârea nr. 165
din 31 octombrie 2013

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Mureş în vederea organizării Campaniei de informare, dialog social şi prevenire "Jandarmeria pe înţelesul tuturor"

bullet Hotărârea nr. 166
din 31 octombrie 2013

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea celei de-a XIX-a ediţii a Târgului Internaţional de Carte Tîrgu-Mureş

bullet Hotărârea nr. 167
din 31 octombrie 2013

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Clubul Sportiv "RingBox" Tîrgu-Mureş în vederea organizării Finalei Campionatului Naţional al Speranţelor Olimpice la Box

bullet Hotărârea nr. 168
din 31 octombrie 2013

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2014

bullet Hotărârea nr. 169
din 31 octombrie 2013

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea drumului judeţean DJ 154 J Breaza-Voivodeni-Glodeni prin îmbrăcăminte bituminoasă între km 0+631-4+726 m, jud. Mureş"

bullet Hotărârea nr. 170
din 14 noiembrie 2013

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dászkel László

bullet Hotărârea nr. 171
din 14 noiembrie 2013

privind solicitarea adresată Guvernului României referitoare la "Palatul Administrativ" din Tîrgu Mureş şi anexele acestuia

bullet Hotărârea nr. 172
din 14 noiembrie 2013

pentru modificarea Programului de interes public județean "Oamenii, orașul, palatul, strada" aprobat prin HCJM nr.103/4 iulie 2013

bullet Hotărârea nr. 173
din 28 noiembrie 2013

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

bullet Hotărârea nr. 174
din 28 noiembrie 2013

privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 175
din 28 noiembrie 2013

pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Fundaţia "Sf. Blasius" din Tîrgu-Mureş în vederea organizării Conferinţei Internaţionale de Tanatologie

bullet Hotărârea nr. 176
din 28 noiembrie 2013

pentru aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor

bullet Hotărârea nr. 177
din 28 noiembrie 2013

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Etic al Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

bullet Hotărârea nr. 178
din 28 noiembrie 2013

privind modificarea anexei 2 la HCJM nr.122/2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş

bullet Hotărârea nr. 179
din 28 noiembrie 2013

privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019

bullet Hotărârea nr. 180
din 28 noiembrie 2013

privind atribuirea unei licenţe de traseu,pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

bullet Hotărârea nr. 181
din 19 decembrie 2013

pentru stabilirea unor măsuri de organizare la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 182
din 19 decembrie 2013

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019

bullet Hotărârea nr. 183
din 19 decembrie 2013

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobile ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 184
din 19 decembrie 2013

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

bullet Hotărârea nr. 185
din 19 decembrie 2013

pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2013

bullet Hotărârea nr. 186
din 19 decembrie 2013

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A.

bullet Hotărârea nr. 187
din 19 decembrie 2013

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 la R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

bullet Hotărârea nr. 188
din 19 decembrie 2013

pentru aprobarea Regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor

bullet Hotărârea nr. 189
din 19 decembrie 2013

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 190
din 19 decembrie 2013

privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluare în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2014

bullet Hotărârea nr. 191
din 19 decembrie 2013

privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea furnizării unor servicii publice de interes judeţean

bullet Hotărârea nr. 192
din 19 decembrie 2013

privind modificarea Programului de interes public judeţean "Prevenirea violenţei în şcoli" aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 78/30 mai 2013

bullet Hotărârea nr. 193
din 19 decembrie 2013

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A, privind administrarea societăţii

bullet Hotărârea nr. 194
din 19 decembrie 2013

privind constituirea colectivelor de coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş

bullet Hotărârea nr. 195
din 19 decembrie 2013

privind modificarea anexei II la HCJM nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

bullet Hotărârea nr. 196
din 19 decembrie 2013

privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial şi liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2014 - 2015

bullet Hotărârea nr. 197
din 19 decembrie 2013

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale