Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 1 februarie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Parc Industrial Tîrgu Mures"

Hotarirea nr. 2
din 1 februarie 2001

privind alegerea vicepresedintelui Consiliului Judetean Mures ca urmare a numirii Domnului Ioan Toganel în functia de prefect al judetului Mures

Hotarirea nr. 3
din 1 februarie 2001

privind aprobarea programului principalelor actiuni economico - sociale din coordonarea Consiliului Judetean Mures pe anul 2001

Hotarirea nr. 4
din 1 februarie 2001

privind bugetul de venituri si cheltuieli pe trim. I 2001

Hotarirea nr. 5
din 1 februarie 2001

privind aprobarea normelor de venit pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si îsi desfasoara activitatea într-un punct fix sau ambulant, pe anul 2001

Hotarirea nr. 6
din 1 februarie 2001


privind stabilirea nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate

Hotarirea nr. 7
din 1 februarie 2001

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al judetului în vederea valorificarii acestora

Hotarirea nr. 8
din 1 februarie 2001


pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr.46/1998 privind numirea reprezentantilor în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Mures

Hotarirea nr. 9
din 1 februarie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei "Refacere drum comunal DC 119 Lechinta-Dataseni"

Hotarirea nr. 10
din 1 februarie 2001


privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei " Refacere drum comunal DC 7 Gurghiu-Casva-Glajarie si consolidare pod peste râul Gurghiu"

Hotarirea nr. 11
din 1 februarie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei " Refacere drum comunal DC 160 Frunzeni-Baita"

Hotarirea nr. 12
din 1 februarie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei "Refacere si consolidare drum comunal în loc. Bistra Muresului"

Hotarirea nr. 13
din 1 februarie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei "Refacere retea stradala în comuna Solovastru"

Hotarirea nr. 14
din 1 februarie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei "Refacere drumuri comunale în localitatea Stînceni, sat Gudea"

Hotarirea nr. 15
din 1 februarie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei "Refacerea podului peste râul Gurghiu si a DJ 153C, în zona comunei Hodac"

Hotarirea nr. 16
din 1 februarie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei "Stabilizare versant si refacere DJ 151B Ungheni-Cerghid-Capîlna de Sus"

Hotarirea nr. 17
din 27 martie 2001

privind validarea unui mandat de consilier

Hotarirea nr. 18
din 27 martie 2001

privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Mures pe anul 2000

Hotarirea nr. 20
din 27 martie 2001

privind alocarea sumei de 100 milioane lei din fondul de rezerva bugetara a Consiliului Judetean în vederea realizarii unor lucrari de reparatii curente

Hotarirea nr. 21
din 27 martie 2001

privind reducerea tarifelor aeroportuare în functie de frecventa de operare si aprobarea tarifelor de degivrare la Aeroport Tg.Mures

Hotarirea nr. 22
din 27 martie 2001

privind modificarea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Târgu Mures"

Hotarirea nr. 23
din 27 martie 2001

privind aprobarea strategiei Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures

Hotarirea nr. 24
din 27 martie 2001

privind modificarea si completarea structurii organizatorice al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures

Hotarirea nr. 25
din 27 martie 2001

privind aprobarea cererilor de finantare nerambursabile PHARE, întocmite de Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures si garantarea finantarii pe o perioada de trei ani dupa încheierea proiectelor a serviciilor create din bugetul propriu al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 26
din 27 martie 2001

privind cuprinderea unui imobil în domeniul public judetean

Hotarirea nr. 27
din 27 martie 2001

privind acceptul si destinatia donatiei acordata Consiliului Judetean Mures de firma OBERALP SpA. - ITALIA

Hotarirea nr. 28
din 27 martie 2001

privind modificarea statutului la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

Hotarirea nr. 29
din 27 martie 2001

privind modificarea statutului la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.

Hotarirea nr. 30
din 27 martie 2001

privind numirea Consiliului de Administratie la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

Hotarirea nr. 31
din 27 martie 2001

privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judetean în Adunarea Generala a Actionarilor si numirea Consiliului de Administratie la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.

Hotarirea nr. 33
din 15 mai 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Parc Industrial Tirgu Mures”

Hotarirea nr. 39
din 28 iunie 2001

privind aprobarea reorganizarii aparatului propriu al Consiliul Judetean Mures

Hotarirea nr. 40
din 28 iunie 2001

privind aprobarea efectivului total al functionarilor publici pe categorii si clase de salarizare pentru aparatul propriu al Consiliul Judetean Mures

Hotarirea nr. 41
din 28 iunie 2001

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2001

Hotarirea nr. 42
din 12 iulie 2001

privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al judetului Mures

Hotarirea nr. 43
din 12 iulie 2001

privind modificarea denumirii obiectivului de investitii „Parc industrial Tîrgu Mures” în „Parc Industrial, platforma Vidrasau – Ungheni”

Hotarirea nr. 44
din 20 septembrie 2001

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2001

Hotarirea nr. 45
din 20 septembrie 2001

privind actualizarea unor taxe, tarife si preturi

Hotarirea nr. 46
din 20 septembrie 2001

privind aprobarea organigramei, statutului de functii si a numarului de personal pentru Regia Autonoma “Aeroport” Tirgu Mures

Hotarirea nr. 47
din 20 septembrie 2001

privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2001 personalului din Regia Autonoma Aeroport Tirgu Mures

Hotarirea nr. 48
din 20 septembrie 2001

privind renuntarea la aplicarea tarifului minim redus in cazul aeronavelor sub 7 tone la Aeroportul Tirgu Mures

Hotarirea nr. 49
din 20 septembrie 2001

privind modificarea si completarea programului de transport persoane prin servicii regulate in judetul Mures, pentru anul 2001

Hotarirea nr. 50
din 31 octombrie 2001

privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Mures ca partener in cadrul proiectului “Initierea si crearea de retele de facilitatori comunitari la nivelul a patru judete din regiunea 7 Centru” propus de catre Consiliul Judetean Alba

Hotarirea nr. 51
din 31 octombrie 2001

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si al nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ – teritoriale pe anul 2001

Hotarirea nr. 52
din 31 octombrie 2001

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici si a studiului de fezabilitate pentru investitia “Parc industrial Mures, platforma Vidrasau, Ungheni”

Hotarirea nr. 53
din 31 octombrie 2001

privind reactualizarea indicatorilor tehnico – economici ai investitiei “Extinderea Aeroportului Tirgu Mures cu pavilionul plecari flux international”

Hotarirea nr. 54
din 31 octombrie 2001

privind stabilirea destinatiei spatiilor apartinand unui imobil din domeniul public judetean

Hotarirea nr. 55
din 31 octombrie 2001

privind numirea Comisiei de cenzori la SC “Servicii de Utilitati Rurale Mures” SA

Hotarirea nr. 56
din 31 octombrie 2001

privind numirea Comisiei de cenzori la SC “Drumuri si Poduri Mures” SA

Hotarirea nr. 57
din 18 decembrie 2001

privind aprobarea Protocolului de intentie semnat între Consiliul Judetean Mures, primaria comunei Ungheni si SC Agenda 21, SA, pentru realizarea obiectivului de investitie "Depozit ecologic la nivel regional în judetul Mures"

Hotarirea nr. 58
din 18 decembrie 2001

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si al nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2001

Hotarirea nr. 59
din 18 decembrie 2001

privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2002

Hotarirea nr. 60
din 18 decembrie 2001

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 la Regia Autonoma "Aeroportul" Tg.Mures

Hotarirea nr. 61
din 18 decembrie 2001

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Regia Autonoma "Aeroportul Tg.Mures" pe anul 2002

Hotarirea nr. 62
din 18 decembrie 2001

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2001 la Corpul Gardienilor Publici Mures

Hotarirea nr. 63
din 18 decembrie 2001

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la Corpul Gardienilor Publici Mures

Hotarirea nr. 64
din 18 decembrie 2001

privind actualizarea la inflatie a unor taxe si tarife pe anul 2002

Hotarirea nr. 65
din 18 decembrie 2001

privind stabilirea tarifelor de baza, lunare pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie din fondul locativ de stat , precum si la spatiile comerciale, spatiile administrative, sedii de organisme si organizatii, administrate de societatile comerciale, regiile autonome, institutiile bugetare din subordinea Consiliilor locale, a Consiliului Judetean si serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei centrale

Hotarirea nr. 66
din 18 decembrie 2001

privind aprobarea normelor de venit pentru contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si îsi desfasoara activitatea într-un punct fix sau ambulant, pe anul 2002

Hotarirea nr. 67
din 18 decembrie 2001

privind stabilirea modului de administrare a terenurilor si cladirilor în care îsi desfasoara activitatea învatamântul special de stat, preluate din domeniul public al statului, în domeniul public judetean, conform O.U.G. nr. 206/2000

Hotarirea nr. 68
din 18 decembrie 2001

privind aprobarea Programului de transport persoane prin servicii regulate în judetul Mures, pentru anul 2002

Hotarirea nr. 69
din 18 decembrie 2001

privind achizitionarea unor lucrari de arta contemporana pentru Muzeul Judetean Mures, Sectia Arta si cuprinderea acestora în domeniul public judetean

Hotarirea nr. 70
din 18 decembrie 2002

privind desfiintarea Centrului de plasament nr.2 Tîrgu Mures

Hotarirea nr. 71
din 18 decembrie 2002

privind modificarea organigramei si numarului de personal ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures

Hotarirea nr. 72
din 18 decembrie 2001

privind reorganizarea Comisiei pentru Protectia Copilului Mures

Hotarirea nr. 73
din 18 decembrie 2001

privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judetean în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A. Tg.Mures

Hotarirea nr. 74
din 18 decembrie 2001

pentru modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr. 8/2001 privind numirea unor reprezentanti în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Mures

Hotarirea nr. 75
din 18 decembrie 2001

privind actualizarea listei obiectivelor la care se impune organizarea pazei cu gardieni publici