R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA Nr. 140
din 20 octombrie 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Parc auto pentru sporturi cu motor"


Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.15361 din 16.10.2008 a Direcției Tehnice Drumuri, Poduri Județene și Investiții privind investiția "Parc auto pentru sporturi cu motor", precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște :

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Parc auto pentru sporturi cu motor", în valoarea totală de 55 092 357,60 lei din care C+M: 40 148 945,90 lei, echivalent cu 15 052 145,46 euro din care C+M: 10 969 357,64 euro (1 euro = 3,6601 lei, pentru data de 16.06.2008 comunicat de BNR).

Art.2 De realizarea investiției răspund Direcția de Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Direcția Economică și Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Tehnică, Drumuri,
Poduri Județene și Investiții
Nr. 15361 din 16.10.2008.
Dosar VIIC/7

Expunere de motive
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Parc auto pentru sporturi cu motor"

În baza Hotărârii de Guvern nr. 1184 din 6 septembrie 2006 a fost aprobată transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, a terenului în suprafață de 345.912 mp, situat pe teritoriul orașului Ungheni și a comunei Sânpaul.
Terenul, fost Poligon pentru tancuri, este situat la o distanță de peste 2 km de zona locuită, la 5 km de Aeroportul Internațional Transilvania Tîrgu Mureș, la 4 km de drumul național DN 15 (E 60), la 1,70 km de drumul județean DJ 151B și aproape de viitoarea autostradă București - Brașov-Oradea.
În vederea valorificării terenului obținut, a fost propusă realizarea unui complex de agrement și sport pentru sportul cu motor (automobilism, motociclism și ciclism), pentru sporturile extreme (skateboard, role, concursuri de sărituri cu biciclete și motociclete) sau în funcție de condițiile meteo, schi fond și biatlon. Astfel, s-ar putea organiza în condiții de siguranță o serie de competiții sportive, cum ar fi: Campionatul național de moto viteză, Cupa Mureș, Concurs internațional de motociclism, Campionatul național de supermoto, Campionatul european de supermoto, Campionatul balcanic de supermoto, Campionatul național de automobilism viteză, Campionatul național de rally cross, Campionatul național de karting, Campionatul național de ciclism - circuit pe șosea.
În vederea susținerii investiției propuse, au fost contactate Federația Română de Motociclism, Federația Română de Automobilism Sportiv, Federația Română de Ciclism și Triatlon, precum și Direcția pentru Sport a județului Mureș, care și-au arătat interesul în organizarea de evenimente sportive în cazul realizării proiectului.
Pentru realizarea și promovarea investiției s-a întocmit studiul de fezabilitate de către SC UNGPRO SRL Tîrgu Mureș, care va fi valorificat prin pregătirea și depunerea unei Cereri de finanțare în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DOMENIUL DE INTERVENȚIE 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.
În acest studiu de fezabilitate se propune a se realiza următoarele:
1. Circuitul de viteză: va avea lungimea totală de 3574,34 m, realizat din beton asfaltic BA 16, având fundație de balast și ca strat de bază macadam;
2. Parcaje, platforme și drumul de legătură între drumurile de acces: se vor amenaja locuri de parcare pentru autocamioane, autobuze, microbuze, autoturisme, motociclete și biciclete, structura rutieră fiind realizat din macadam protejat cu tratament bituminos dublu cu fundație de balast. Suprafața totală a parcărilor este de 30 000 mp (vor putea parca aproximativ 20 autobuze, 750 autoturisme, 1500 motociclete și 500 biciclete); Suprafața totală a platformelor, care cuprinde zona paddock-ului și zona de primire, este de 12 600 mp și va fi realizat din beton de ciment cu fundație de balast; Drumul de legătură între cele două drumuri de acces are lungimea totală de 1150 m, va avea fundație din balast iar stratul de legătură și de uzură din beton asfaltic.
3. Clădiri:
Clădirea centrală: va cuprinde încăperile pentru postul de cronometraj și rezultate oficiale, servicii de supraveghere și control, birouri pentru oficiali, recepție echipe, informații oficiale, centrul de presă, servicii comunicare radio, biroul ofițerului de presă, informații echipe, depozit pentru materiale mărunte și grupuri sanitare. Clădirea va avea regim de înălțime P+Etaj, cu pereți din zidărie de cărămidă cu sâmburi și stâlpi de beton armat, planșee peste parter și etaj din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din tablă tip Lindab de culoare roșie. Finisaje: pardoseli din parchet laminat respectiv de gresie, tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan iar cele interioare din lemn celular, gata finisat, zugrăveli interioare lavabile și exterioare de tip Knauff. Suprafața construită va fi de 250,50 mp, suprafața desfășurată de 501,00 mp și cea utilă de 414,20 mp.
Boxe: va cuprinde 10 boxe duble, biroul administrativ, contabilitatea, secretariatul, biroul directorului, o sală de curs, spațiu de lucru pentru echipe VIP, camere de odihnă pentru oficiali, bar cu anexe, oficiu și grupuri sanitare. Clădirea va avea regim de înălțime P+Etaj și va fi realizată din aceleași materiale ca și clădirea centrală. Suprafața construită va fi de 741,70 mp, suprafața desfășurată de 1492,40 mp și cea utilă de 1305,00 mp.
Tribuna: va avea 1200 locuri. În spațiul de sub tribună (demisolul) se va amenaja un restaurant cu anexe, depozit de materiale și grupuri sanitare. Structura tribunei va fi realizată din stâlpi, grinzi și placă de beton armat monolit, iar pereții spațiilor de sub tribună din zidărie de cărămidă. Finisaje: pardoseală de gresie în restaurant și grupurile sanitare, ciment sclivisit în tribună și depozite, tâmplărie exterioară din PVC cu geam termopan iar cea interioară din lemn celular, gata finisat, zugrăveli interioare superioare, lavabile iar cele exterioare de tip Knauff. Suprafața construită este de 754,0 mp, suprafața desfășurată de 1495,70 mp și cea utilă de 1421,6 mp.
Centru medical: va cuprinde postul de prim ajutor și recepție, consultanță, resuscitare - tratament, camera medic, sala de așteptare și grupurile sanitare. Clădirea va avea regim de înălțime parter, structura de rezistență realizată din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter beton armat monolit, acoperiș tip șarpantă din lemn, învelitoare din tablă tip Lindab. Finisajele se vor realiza cu materiale identice ca la celelalte clădiri. Suprafața construită și desfășurată a clădirii va fi de 135,0 mp iar cea utilă de 105,83 mp.
Centru de informare: se va amenaja la intrarea în incinta circuitului. În clădire se va amenaja casieria, centrul de informare, cameră portar și grupuri sanitare. Clădirea va avea regim de înălțime parter. Structura de rezistență a construcției se va realiza din: pereți de rezistență din zidărie de cărămidă, planșeul peste parter din beton armat monolit, acoperiș terasă. Finisajele: pardoseli de gresie și parchet lamelar, tâmplărie exterioară de PVC cu geam termopan iar cea de interior din plăci celulare gata finisate, zugrăveli interioare lavabile, exterioare de tip Knauff. Suprafața construită și desfășurată a clădirii va fi de 60,72 mp iar cea utilă de 45,20 mp.
Grup sanitar pentru Paddock: se vor amenaja grupurile sanitare pentru femei și bărbați în apropierea zonei de lucru a echipelor. Clădirea va avea regim de înălțime parter, structura de rezistență fiind din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat monolit, acoperiș tip șarpantă și învelitoare din tablă tip Lindab. Suprafața construită și desfășurată este de 156,91 mp iar cea utilă de 133,64 mp.
3.7. Drumul de acces: se va amenaja dinspre DJ 151B Ungheni - Căpîlna de Sus - limita județului Sibiu în lungime de 1,7 km . Drumul existent este din pământ, neîntreținut, deteriorat, neavând fundație și structura corespunzătoare care să asigure o circulație în condiții de siguranță și confort. Totodată șanțurile de-a lungul drumului sunt înfundate, podețele subdimensionate și necorespunzătoare.
Astfel se propune reabilitarea și modernizarea acestui drum, asigurând un acces confortabil și corespunzător în incintă. Drumul proiectat va avea două benzi de circulație și o lățime de 7,0 m. Fundație se va realiza din balast de grosime între 25-45 cm iar stratul de legătură și de uzură din beton asfaltic. Prin reabilitare se va obține un drum public modernizat care va deservi nu numai parcul auto ci și localnicii care au teren în apropiere.
Totodată, pe lângă construcții, se vor monta și asigura o serie de dotări de ultima generație: difuzoare și ecrane digitale de afișaj de dimensiuni mari în zona tribunelor și se vor amplasa camere pivotante în jurul pistei.
Se vor asigura toate utilitățile necesare unei funcționări la standarde europene, realizând racorduri și rețele de gaz, apă-canal, instalație electrică de forță și pentru iluminat, instalație de paratrăsnet, instalație de telefonie.
Astfel, toate clădirile vor fi racordate la instalație de energie electrică mono- și trifazată (unde este nevoie), vor avea instalație de apă-canal, încălzire centrală cu centrală termică comună (alipită de clădirea centrală) respectiv microcentrală proprie, instalație de telefonie,.
Alimentarea cu apă a incintei se va realiza din rezervorul și stația de pompare din satul Cerghid, orașul Ungheni, acesta fiind aproape de drumul de acces dinspre DJ151B, folosind țeavă de polietilenă PE de diametru 110 mm, în lungime totală de 1130 m.
Evacuarea apelor uzate se va realiza prin sistem propriu de canalizare care se va racorda la canalizarea orașului Ungheni. Se vor folosi tuburi PVC 100, SN8, PN6, cu diametru de 250 mm în lungime totală de 1900 m.
Pentru alimentarea cu gaz a centralei termice și a microcentralelor din centrul medical și de informare s-a prevăzut o conductă de racordare din localitatea Cerghid din țeavă de polietilenă PE, PN 10, cu diametrul de 50 mm și în lungime de 2880 m, precum și o rețea de distribuție în lungime totală de 562 m.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la rețeaua de medie tensiune, care se află la 3,5 km distanță de amplasament.
Valoarea totală a investiției este de 55 092 357,60 lei din care C+M: 40 148 945,90 lei.
Prin realizarea acestei investiții, pe lângă faptul că tancodromul nefolosit de ani de zile va fi un generator de venit, se va crea o zonă de agrement unicat în țară, serviciile turistice se vor diversifica, se va mări numărul de turiști în Tîrgu Mureș și în localitățile din zonă și nu în ultimul rând se vor crea locuri de muncă pentru locuitorii din zonă.
Față de cele prezentate se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției " Parc auto pentru sporturi cu motor"

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer

DIRECTOR EXECUTIV
Bochiș Nicoleta

VĂZUT
PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke