Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 28 ianuarie 2016

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Borşan Doru Aurelian

 
Hotărârea nr. 2
din 28 ianuarie 2016

pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 3
din 28 ianuarie 2016

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti nr.13

anexa
Hotărârea nr. 4
din 28 ianuarie 2016

privind acordul de vecinătate al autorității publice județene, dat d-lui Dan Cristian în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Molter Karoly, nr. 5

anexa
Hotărârea nr. 5
din 28 ianuarie 2016

privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014

 
Hotărârea nr. 6
din 28 ianuarie 2016

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 7
din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
anexa 7
anexa 8
anexa 9
anexa 10
Hotărârea nr. 8
din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A " Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 9
din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data de 1 ianuarie 2016

anexa
Hotărârea nr. 10
din 28 ianuarie 2016

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 11
din 28 ianuarie 2016

privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 12
din 28 ianuarie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice

anexa
Hotărârea nr. 13
din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare căi de comunicaţii ce deservesc aeroportul"

anexa
Hotărârea nr. 14
din 28 ianuarie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 15
din 25 februarie 2016

privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Mureş şi Comuna Sîngeorgiu de Mureş

anexa
Hotărârea nr. 16
din 25 februarie 2016

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cherecheş Ştefan-Răducu

 
Hotărârea nr. 17
din 25 februarie 2016

pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 18
din 25 februarie 2016

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilele, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 19
din 25 februarie 2016

privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a drumurilor judeţene DJ 142 km 0+000-12+700 şi DJ 151B 0+000-13+000 neafectate de suprapuneri cu alte imobile

 
Hotărârea nr. 20
din 25 februarie 2016

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Orașului Iernut pentru transmiterea unui sector de drum comunal din domeniul public al Orașului Iernut în domeniul public al Județului Mureș

 
Hotărârea nr. 21
din 25 februarie 2016

privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 7/2016 privind aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016

anexa 9a
Hotărârea nr. 22
din 25 februarie 2016

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pe anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 23
din 25 februarie 2016

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 24
din 25 februarie 2016

privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 25
din 25 februarie 2016

privind modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.69/29.04.2010 privind înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Reghin ca instituţie de asistenţă socială cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

anexa
Hotărârea nr. 26
din 25 februarie 2016

privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2016 – 2017

anexa
Hotărârea nr. 27
din 25 februarie 2016

privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2016 – 2017

anexa
Hotărârea nr. 28
din 25 februarie 2016

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.10/28.01.2016 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială

anexa
Hotărârea nr. 29
din 25 februarie 2016

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.168/17.12.2015 privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursurile de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

 
Hotărârea nr. 30
din 25 februarie 2016

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.92/2012 privind nominalizarea reprezentanţilor Judeţului Mureş/ Consiliului Judeţean Mureş în asociaţiile la care acesta este parte, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 31
din 25 februarie 2016

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea DJ152A, DJ151A și DJ151 Tg. Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, județul Mureș"

anexa
Hotărârea nr. 32
din 25 februarie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 33
din 17 martie 2016

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 34
din 31 martie 2016

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Boroş Raul-Alin

 
Hotărârea nr. 35
din 31 martie 2016

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Rus Dan Dorul

 
Hotărârea nr. 36
din 31 martie 2016

aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică "Sf. Maria" şi "Primula", situate în Brâncoveneşti str. Castelului nr.215

anexa
Hotărârea nr. 37
din 31 martie 2016

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii ce fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 38
din 31 martie 2016

privind încuviinţarea executării de către S.C Herlitz România S.R.L, a lucrărilor de subtraversare a imobilului situat în str.Rozelor nr. 11, Tîrgu Mureş, pentru realizarea branşamentelor pentru reţelele de utilităţi

anexa
Hotărârea nr. 39
din 31 martie 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 6
anexa 7a
anexa 9b
Hotărârea nr. 40
din 31 martie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.5/28.01.2016 privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014

 
Hotărârea nr. 41
din 31 martie 2016

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 42
din 31 martie 2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 43
din 31 martie 2016

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A.

 
Hotărârea nr. 44
din 31 martie 2016

privind instituirea distincţiei "Alae"

anexa
Hotărârea nr. 45
din 31 martie 2016

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 46
din 31 martie 2016

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 47
din 31 martie 2016

privind modificarea arondării actuale a trei localităţi, la un nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor

 
Hotărârea nr. 48
din 31 martie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare prin pietruire a drumului judeţean DJ107D limită judeţ Alba – Herepea – Crăieşti – Adămuş, km 31+320–35+920, judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 49
din 31 martie 2016

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare drum județean DJ107G Limită județ Alba – Ațintiș – Luduș, km 16+775-18+226"

anexa
Hotărârea nr. 50
din 31 martie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea drumului judeţean DJ162A DN16 - Cozma – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777 – 11+000, judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 51
din 31 martie 2016

privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019

anexa
Hotărârea nr. 52
din 31 martie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 53
din 31 martie 2016

privind modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal județul Mureș referitoare la unele unități administrativ-teritoriale din județul Mureș

anexa
Hotărârea nr. 54
din 31 martie 2016

privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Balaş Ionela Daniela

 
Hotărârea nr. 55
din 21 aprilie 2016

privind acordarea distincţiei "Alae" unor personalităţi

 
Hotărârea nr. 56
din 21 aprilie 2016

privind acordul de vecinătate al autorității publice județene, dat S.C. Ortoprofil Prod Romania S.R.L. în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. 22 Decembrie 1989, nr. 84

anexa
Hotărârea nr. 57
din 21 aprilie 2016

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 privind administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 58
din 21 aprilie 2016

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010

anexa
Hotărârea nr. 59
din 21 aprilie 2016

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 60
din 21 aprilie 2016

privind luarea unor măsuri în vederea atribuirii delegării gestiunii Depozitului Ecologic Zonal din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 61
din 21 aprilie 2016

pentru acordarea unui ajutor din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Mureş, Comunei Stînceni

 
Hotărârea nr. 62
din 21 aprilie 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7b
anexa 8a
anexa 9c
Hotărârea nr. 63
din 21 aprilie 2016

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș la 31 martie 2016

raport
anexa
Hotărârea nr. 64
din 21 aprilie 2016

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 65
din 21 aprilie 2016

privind completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 66
din 21 aprilie 2016

privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă

anexa
Hotărârea nr. 67
din 21 aprilie 2016

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ151C Zau de Cîmpie(DJ151) – Valea Largă – limită județ Cluj, km 0+100-1+030 și km 6+500-7+500, județul Mureș"

anexa
Hotărârea nr. 68
din 21 aprilie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizarea drumurilor judeţene Ungheni (DN15)-Târnăveni (DN14A), DJ151B între km 0+000-13+006 şi DJ142 între km 0+000-12+630, judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 69
din 21 aprilie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 70
din 26 mai 2016

privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a drumurilor judeţene DJ 152A Tîrgu Mureş –Band între km 0+930 – 18+855, DJ 151A Şăulia - Band între km 0+000-20+100 şi DJ 151 Luduş – Sărmaşu - limită judeţ Bistriţa-Năsăud între km 25+650-45+810, neafectate de suprapuneri cu alte imobile

 
Hotărârea nr. 71
din 26 mai 2016

pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 72
din 26 mai 2016

privind aprobarea unor demersuri în vederea asigurării cadrului necesar iniţierii/derulării proiectelor de modernizare a drumurilor judeţene din fonduri europene

anexe
Hotărârea nr. 73
din 26 mai 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 7c
anexa 8b
anexa 9d
anexa 10a
Hotărârea nr. 74
din 26 mai 2016

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2015

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexele 4-16
Hotărârea nr. 75
din 26 mai 2016

privind aprobarea bilanţului la S.C "Parc Industrial Mureş" S.A., pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 76
din 26 mai 2016

privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2015

anexa
Hotărârea nr. 77
din 26 mai 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 78
din 26 mai 2016

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 79
din 26 mai 2016

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare

anexa I
anexa II
anexa III
Hotărârea nr. 80
din 26 mai 2016

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 81
din 26 mai 2016

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizarea acesteia

anexa
Hotărârea nr. 82
din 26 mai 2016

privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019

 
Hotărârea nr. 83
din 26 mai 2016

privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee nou-înfiinţate, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019

anexa
Hotărârea nr. 84
din 24 iunie 2016

privind alegerea Comisiei de validare

 
Hotărârea nr. 85
din 24 iunie 2016

privind validarea mandatelor de consilier judeţean

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 86
din 24 iunie 2016

privind constituirea Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 87
din 24 iunie 2016

privind alegerea președintelui Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 88
din 24 iunie 2016

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 89
din 24 iunie 2016

privind constituirea comisiilor de specialitate

 
Hotărârea nr. 90
din 28 iulie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Palatului Culturii"

anexa
Hotărârea nr. 91
din 28 iulie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii"

anexa
Hotărârea nr. 92
din 28 iulie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 89 din 24 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate

 
Hotărârea nr. 93
din 28 iulie 2016

privind aprobarea acordului de vecinătate al autorităţii publice judeţene, solicitat de S.C STĂNCIOIU LOG RESIDENCE INN S.R.L în vederea construirii unei clădiri de locuinţe colective şi branşamente la utilităţi în vecinătatea imobilului, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Rozelor, nr. 11

anexa
Hotărârea nr. 94
din 28 iulie 2016

privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a drumului judeţean DJ 106 Sibiu-Agnita-Apold-Sighişoara între km 82+490 – 98+023, neafectat de suprapuneri cu alte imobile

anexa
Hotărârea nr. 95
din 28 iulie 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7d
anexa 8c
anexa 9e
Hotărârea nr. 96
din 28 iulie 2016

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 97
din 28 iulie 2016

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș la 30 iunie 2016

raport
anexa
Hotărârea nr. 98
din 28 iulie 2016

privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.165 din 17.12.2015 privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

 
Hotărârea nr. 99
din 28 iulie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare DJ106 Agnita-Sighişoara"

anexa
Hotărârea nr. 100
din 28 iulie 2016

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Judeţul Sibiu şi Judeţul Mureş în scopul realizării în comun a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara"

anexa
Hotărârea nr. 101
din 28 iulie 2016

privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 102
din 28 iulie 2016

privind aprobarea colaborării cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi pentru implementarea proiectului "Asigurarea mobilităţii pentru persoane cu dizabilităţi în România şi Europa"

anexa
Hotărârea nr. 103
din 28 iulie 2016

privind modificarea prețurilor medii la produsele agricole stabilite pentru evaluarea în lei a arendei, în vederea impunerii veniturilor realizate din aceasta în cursul anului 2016

anexa
Hotărârea nr. 104
din 28 iulie 2016

privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele de conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru

anexa
Hotărârea nr. 105
din 28 iulie 2016

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului având ca obiect Delegarea operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul, județul Mureș – Proiect "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş"

 
Hotărârea nr. 106
din 28 iulie 2016

privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli lunare cu carburanţi, soluţie de combustie (AdBlue) şi ulei de amestec, necesare funcţionării utilajelor din dotarea Serviciului Administrativ – Intervenţii

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 107
din 28 iulie 2016

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 108
din 28 iulie 2016

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 109
din 28 iulie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea și reamenajarea Centrului Cultural de Interes Județean «Apollo»"

anexa
Hotărârea nr. 110
din 28 iulie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare prin pietruire a drumului judeţean DJ135A Viforoasa-Neaua - Miercurea Nirajului-Hodoşa-int. DJ 153, km 33+150-36+988, judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 111
din 28 iulie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Lărgire drum judeţean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 şi km 4+726-12+684"

anexa
Hotărârea nr. 112
din 28 iulie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 113
din 11 august 2016

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 114
din 25 august 2016

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 115
din 25 august 2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.12/29.01.2015 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş anexa1
anexa2
Hotărârea nr. 116
din 25 august 2016
privind aprobarea unor măsuri în vedere înscrierii în Cartea Funciară a imobilului situat în municipiul Reghin, str. Castelului, nr.12 anexa
Hotărârea nr. 117
din 25 august 2016
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare  
Hotărârea nr. 118
din 25 august 2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.23/2016 pentru participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 119
din 25 august 2016
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Mureș pe anul 2016 anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 120
din 25 august 2016
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureș anexa
Hotărârea nr. 121
din 25 august 2016
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județ a unor sume pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016 anexa
Hotărârea nr. 122
din 25 august 2016
privind acordarea unor ajutoare din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Mureș unor unități administrativ-teritoriale pentru înlăturarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice din perioada 5-22 iunie 2016 anexa
Hotărârea nr. 123
din 25 august 2016
privind desemnarea a 6 consilieri care să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș  
Hotărârea nr. 124
din 25 august 2016
privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului ’’Parc auto pentru sporturi cu motor”  
Hotărârea nr. 125
din 25 august 2016
privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.104 din 28 iulie 2016 privind desemnarea reprezentanților Județului Mureș/Consiliului Județean Mureș în organele de conducere ale asociaților în care acesta este membru  
Hotărârea nr. 126
din 25 august 2016
privind modificarea Anexei nr.ll la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană Mureș, cu modificările ulterioare anexa
Hotărârea nr. 127
din 25 august 2016
privind modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate și al serviciilor sociale furnizate de către Direcția Generală de Asistenta Socială și Protecția Copilului Mureș anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 128
din 25 august 2016
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ’’Extindere și mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări interioare, amenajare accese, construire, împrejmuire la Casa de tip familial din Târnăveni, str. Plevnei, nr. 3 anexa
Hotărârea nr. 129
din 25 august 2016
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ’’Reabilitarea drumului județean DJ151 Luduș-Sărmașu - limită județ Bistrița Năsăud, km.9+000-10+000 anexa
Hotărârea nr. 130
din 25 august 2016
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ’’îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ 151B Bahnea - Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș anexa
Hotărârea nr. 131
din 25 august 2016
privind modificarea și completarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă  
Hotărârea nr. 132
din 25 august 2016
privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale anexa
+
cereri
Hotărârea nr. 133
din 29 septembrie 2016

privind aprobarea unor măsuri asupra unui sector din drumul judeţean DJ 106 Sibiu-Agnita-Apold-Sighişoara situat între km 93+380 – 94+668

anexa
Hotărârea nr. 134
din 29 septembrie 2016

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 135
din 29 septembrie 2016

privind modificarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal județul Mureș

anexa
Hotărârea nr. 136
din 29 septembrie 2016

privind validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 137
din 29 septembrie 2016

privind acordul Consiliului Județean Mureș cu privire la elaborarea documentației urbanistice PUZ "Stabilire reglementări pentru extindere și construire spații complementare funcțiunilor existente și pentru schimbarea funcțiunii pentru anumite construcții existente"

 
Hotărârea nr. 138
din 29 septembrie 2016

privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare a operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul, județul Mureș – Proiect "Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Mureş"

anexa
Hotărârea nr. 139
din 29 septembrie 2016

privind încuviinţarea realizării lucrării "Alimentare cu energie electrică staţia de pompare apă Voiniceni – Aquaserv"

 
Hotărârea nr. 140
din 29 septembrie 2016

privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a unui sector din drumul județean DJ154A, situat în intravilanul localității Rușii Munți, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Rușii Munți

 
Hotărârea nr. 141
din 29 septembrie 2016

privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură

anexa
Hotărârea nr. 142
din 29 septembrie 2016

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016

anexa 1
anexa 3
Hotărârea nr. 143
din 29 septembrie 2016

privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 144
din 29 septembrie 2016

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 145
din 29 septembrie 2016

privind prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 146
din 29 septembrie 2016

privind actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş

 
Hotărârea nr. 147
din 29 septembrie 2016

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 148
din 29 septembrie 2016

privind nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în calitate de reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor – organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 
Hotărârea nr. 149
din 29 septembrie 2016

privind atribuirea unei licenţe de traseu nou-înfiinţat, cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019

anexa
Hotărârea nr. 150
din 29 septembrie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 151
din 27 octombrie 2016

privind aprobarea unor măsuri asupra unui sector din drumul judeţean DJ 151 A Șăulia - Band situat pe teritoriul comunei Grebenişu de Câmpie

anexa
Hotărârea nr. 152
din 27 octombrie 2016

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 6
anexa 7f
anexa 8e
anexa 9f
Hotărârea nr. 153
din 27 octombrie 2016

pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului județului Mureș la 30 septembrie 2016

raport
anexa
Hotărârea nr. 154
din 27 octombrie 2016

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 155
din 27 octombrie 2016

privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 156
din 27 octombrie 2016

privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 157
din 27 octombrie 2016

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2016

 
Hotărârea nr. 158
din 27 octombrie 2016

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 159
din 27 octombrie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 160
din 27 octombrie 2016

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 161
din 27 octombrie 2016

pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 162
din 27 octombrie 2016

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Camerei Agricole Judeţene Mureş pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 163
din 27 octombrie 2016

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 164
din 27 octombrie 2016

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 165
din 27 octombrie 2016

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş pentru anul 2017

anexa
Hotărârea nr. 166
din 27 octombrie 2016

pentru modificarea HCJM nr.92/16 iulie 2015 privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 167
din 27 octombrie 2016

privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 168
din 27 octombrie 2016

privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de selecţie pentru unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

anexa
Hotărârea nr. 169
din 27 octombrie 2016

privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

 
Hotărârea nr. 170
din 27 octombrie 2016

privind aprobarea documentaţiei "HĂRŢI DE RISC NATURAL LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI SEISM" din cadrul lucrării "ÎNTOCMIREA HĂRŢILOR DE RISC NATURAL LA NIVELUL TERITORIULUI JUDEŢULUI MUREŞ"

anexa
Hotărârea nr. 171
din 27 octombrie 2016

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii"

anexa
Hotărârea nr. 172
din 27 octombrie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 173
din 14 noiembrie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.7/2016 privind aprobarea bugetului județului Mureș pentru anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 7g
Hotărârea nr. 174
din 23 noiembrie 2016

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2016

anexa 1
Hotărârea nr. 175
din 23 noiembrie 2016

pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii", cu modificările şi completările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 176
din 23 noiembrie 2016

privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea Funciară a drumului judeţean DJ153F DJ107G-Nandra-Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360 neafectat de suprapuneri cu alte imobile

anexa
Hotărârea nr. 177
din 23 noiembrie 2016

privind trecerea unei construcţii din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul privat al acestuia

anexa
Hotărârea nr. 178
din 23 noiembrie 2016

privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al Comunei Vînători şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vînători

anexa
Hotărârea nr. 179
din 23 noiembrie 2016

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş pe anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7h
anexa 8f
Hotărârea nr. 180
din 23 noiembrie 2016

pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 181
din 23 noiembrie 2016

privind aprobarea aderării comunelor Băla, Ideciu de Jos şi Hodac la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

 
Hotărârea nr. 182
din 23 noiembrie 2016

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/25.07.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare

anexa
Hotărârea nr. 183
din 23 noiembrie 2016

privind stabilirea unor masuri de asigurare a managementului Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 184
din 23 noiembrie 2016

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente) – faza DALI"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 185
din 23 noiembrie 2016

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 90 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea Palatului Culturii"

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 186
din 23 noiembrie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere
Hotărârea nr. 187
din 12 decembrie 2016

privind rectificarea bugetului județului Mureș pentru anul 2016

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 7i
anexa 9g
Hotărârea nr. 188
din 12 decembrie 2016

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 189
din 12 decembrie 2016

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 190
din 21 decembrie 2016

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului

anexa
Hotărârea nr. 191
din 21 decembrie 2016

privind rectificarea bugetului județului Mureș, pentru anul 2016

anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 8g
Hotărârea nr. 192
din 21 decembrie 2016

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pe anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 193
din 21 decembrie 2016

pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din judeţ a unor sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016

anexa
Hotărârea nr. 194
din 21 decembrie 2016

privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 77.000.000 lei

anexa
Hotărârea nr. 195
din 21 decembrie 2016

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Schmidt Loránd, director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului Mureş

 
Hotărârea nr. 196
din 21 decembrie 2016

privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilele proprietate publică a judeţului Mureş aflate în administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 197
din 21 decembrie 2016

pentru stabilirea unor măsuri privind încăperile nr.1 şi nr.5, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26

 
Hotărârea nr. 198
din 21 decembrie 2016

privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2

 
Hotărârea nr. 199
din 21 decembrie 2016

privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28

anexa
Hotărârea nr. 200
din 21 decembrie 2016

pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a bugetului județului Mureș pe trimestrul IV 2016

raport
anexa
Hotărârea nr. 201
din 21 decembrie 2016

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
anexa 4
anexa 5
anexa 6
Hotărârea nr. 202
din 21 decembrie 2016

privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2017

anexa
Hotărârea nr. 203
din 21 decembrie 2016

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 204
din 21 decembrie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.12/29.01.2015 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 205
din 21 decembrie 2016

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

anexa
cerere