Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 13 februarie 2003

privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de consilier judetean

Hotarirea nr. 2
din 13 februarie 2003

privind aprobarea programului actiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judetean Mures pe anul 2003 si prevederi pe anul 2004
Hotarirea nr. 3
din 13 februarie 2003

privind aprobarea bugetelor pe programe, pentru anul 2003 ale institutiilor finantate de Consiliul Judetean Mures
Hotarirea nr. 4
din 13 februarie 2003

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Tîrgu Mures" pe anul 2003
Hotarirea nr. 5
din 13 februarie 2003

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a unor categorii de sporuri pentru conditii deosebite de munca, pentru R.A. "Aeroportul Tg.Mures"

Hotarirea nr. 6
din 13 februarie 2003


privind aprobarea obiectivelor, criteriilor de performanta si drepturilor salariale pe anul 2003, pentru directorii agentilor economici aflati sub autoritatea Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 7
din 13 februarie 2003

privind acordarea de scutiri la unele taxe aeroportuare

Hotarirea nr. 8
13 februarie 2003


privind stabilirea nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate

Hotarirea nr. 9
din 13 februarie 2003

privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate, în trafic judetean, pentru anul 2003
Hotarirea nr. 10
din 13 februarie 2003


privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din rindul somerilor pentru anul 2003

Hotarirea nr. 11
din 13 februarie 2003

privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Judetean Mures în anul 2002
Hotarirea nr. 12
din 13 februarie 2003

privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici ai investitiei " Extinderea cladirii Muzeului de Stiintele Naturii si a Muzeului de Istorie din Tîrgu Mures"
Hotarirea nr. 13
din 13 februarie 2003

privind aprobarea indicatorilor tehnic/economici ai investitiei " Restaurarea Bibliotecii Teleki-Bolyai" - Sectia de Arta si Galeria Ion Vlasiu
Hotarirea nr. 14
din 13 februarie 2003

privind aprobarea Organigramei si numarului maxim de personal ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures
Hotarirea nr. 15
din 13 februarie 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozitiilor-tirguri agrozootehnice în anul 2003
Hotarirea nr. 16
din 13 februarie 2003

privind trecerea drumului judetean DJ 151 Ludus-Sarmas- int. DN 16 din domeniul public judetean în domeniul public al Statului
Hotarirea nr. 17
din 8 aprilie 2003

privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Samarghitan Gheorghe
Hotarirea nr. 18
din 8 aprilie 2003

privind încetarea mandatului de consilier judetean al domnului Márton Zoltán
Hotarirea nr. 19
din 8 aprilie 2003

privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Tatár Béla
Hotarirea nr. 20
din 8 aprilie 2003

pentru aprobarea raportului privind rezultatele negocierilor pentru realizarea obiectivului de investitie "Depozit ecologic la nivel regional în judetul Mures" în sistem de parteneriat public - privat
Hotarirea nr. 21
din 8 aprilie 2003

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2003
Hotarirea nr. 22
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Mures, pentru anul 2003
Hotarirea nr. 23
din 8 aprilie 2003

privind stabilirea nivelului redeventei pe anul 2003, la contractul de concesiune încheiat între Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.
Hotarirea nr. 24
din 8 aprilie 2003

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 la Corpul Gardienilor Publici Mures
Hotarirea nr. 25
din 8 aprilie 2003

privind înfiintarea serviciului public de asistenta sociala
Hotarirea nr. 26
din 8 aprilie 2003

privind înfiintarea Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a acesteia
Hotarirea nr. 27
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea Conventiei de parteneriat pentru înfiintarea Caselor de tip familial situate în municipiul Tîrgu Mures, str.Libertatii, nr.86, str.Milcovului nr.4 si nr.8, judetul Mures
Hotarirea nr. 28
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea Conventia de parteneriat pentru înfiintarea Casei de tip familial "Andrei" situata în com. Saulia, str. Ses nr.58/A, jud.Mures
Hotarirea nr. 29
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea Conventiei de parteneriat pentru înfiintarea Casei de orfani "Sf. Iosif " situata în municipiul Reghin, str. Grâului, nr.52, judetul Mures
Hotarirea nr. 30
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea efectivului total al functionarilor publici pe categorii si clase de salarizare pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Mures
Hotarirea nr. 31
din 8 aprilie 2003

privind modificarea si completarea Hotarârii nr.10 din 13 februarie 2003, pentru aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor, pentru anul 2003
Hotarirea nr. 32
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea conditiilor de participare a Asociatiei Salariatilor la privatizarea
S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.
Hotarirea nr. 33
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea programului de drumuri din fonduri bugetare si programul cu lucrarile si obiectivele finantate prin Ministerul Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintei din transferuri de la bugetul de stat
Hotarirea nr. 34
din 8 aprilie 2003

privind darea în administrare a imobilelor preluate în domeniul public judetean, conform H.G. nr. 867/2002, în care îsi desfasoara activitatea unitati sanitare
Hotarirea nr. 35
din 8 aprilie 2003

privind darea în administrare a unor imobile din domeniul public judetean în care îsi desfasoara activitatea institutii de cultura
Hotarirea nr. 36
din 8 aprilie 2003

privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public la Consiliul Judetean Mures
Hotarirea nr. 37
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea Planului judetean anti-saracie si promovare a incluziunii sociale pentru perioada 2003-2004
Hotarirea nr. 38
din 8 aprilie 2003

privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului National Târgu-Mures, pentru anul 2003
Hotarirea nr. 39
din 8 aprilie 2003

privind participarea Consiliului Judetean Mures ca membru fondator în Asociatia Judeteana pentru Dezvoltare Montana Mures - "AJDM MURES"

Hotarirea nr. 40
din 8 aprilie 2003

privind stabilirea limitelor minime si maxime pentru tarifele de "Basic Handling" la R.A. "Aeroportul Târgu-Mures"
Hotarirea nr. 41
din 19 iunie 2003

privind modificarea structurii organizatorice, a statelor de functii precum si stabilirea numarului maxim de functii publice ale Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures
Hotarirea nr. 42
din 19 iunie 2003

privind numirea presedintelui si a membrilor Comisiei judetene de expertiza medicala a persoanelor cu handicap pentru adulti Mures

Hotarirea nr. 43
din 19 iunie 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures
Hotarirea nr. 44
din 19 iunie 2003

privind numirea directorului Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures
Hotarirea nr. 45
din 19 iunie 2003

privind modificarea structurii organizatorice, a statului de functii si stabilirea numarului maxim de functii publice din cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures
Hotarirea nr. 46
din 19 iunie 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului Judetean de Conservare si Valorificare a Traditiei si Creatiei Populare - Mures
Hotarirea nr. 47
din 19 iunie 2003

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii de Arte din Târgu-Mures
Hotarirea nr. 48
din 19 iunie 2003

privind modificarea structurii organizatorice, a statelor de functii precum si stabilirea numarului maxim de functii publice pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Mures
Hotarirea nr. 49
din 19 iunie 2003

privind organizarea si functionarea auditului public intern în cadrul Consiliului Judetean Mures
Hotarirea nr. 50
din 19 iunie 2003

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2003
Hotarirea nr. 51
din 19 iunie 2003

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004
Hotarirea nr. 52
din 19 iunie 2003

privind acceptarea donatiei Asociatiei pentru Orfelinatele din România "Pentru Copiii Nostri" si darea în administrare a bunurilor preluate în domeniul public judetean
Hotarirea nr. 53
din 19 iunie 2003

privind actualizarea patrimoniului public al judetului
Hotarirea nr. 54
din 19 iunie 2003

privind rezilierea contractului de asociere încheiat de Consiliul Judetean Mures, Consiliul local Sîncraiu de Mures, cu Fundatia "Ambasada Lumea Copiilor" pentru finantarea Centrului de plasament din Sîncraiu de Mures
Hotarirea nr. 55
din 19 iunie 2003

privind evidentierea în proprietatea publica a judetului, pe perioada garantiei de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apa la sate, realizate în baza HG nr.687/1997 si stabilirea unor masuri de administrare a acestora
Hotarirea nr. 56
din 19 iunie 2003

privind aprobarea Programului "ROMÂNIA CURATA" întocmit la nivelul Consiliului Judetean Mures
Hotarirea nr. 57
din 19 iunie 2003

privind constituirea "Bancii de date informatizate, în amenajarea teritoriului, urbanism, lucrari publice, constructii si habitat a judetului Mures"
Hotarirea nr. 58
din 16 septembrie 2003

privind încetarea mandatelor unor consilieri judeteni
Hotarirea nr. 59
din 16 septembrie 2003

privind validarea unor mandate de consilier judetean
Hotarirea nr. 60
din 15 septembrie 2003

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2003
Hotarirea nr. 61
din 16 septembrie 2003

pentru modificarea Hotaririi Consiliului Judetean Mures nr.44/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliul Judetean Mures
Hotarirea nr. 62
din 16 septembrie 2003

privind aprobarea "Strategiei si a Programului de modernizare a administratiei publice din judetul Mures" pentru perioada 2004 - 2006
Hotarirea nr. 63
din 15 septembrie 2003

privind actualizarea la inflatie a unor taxe la institutiile de cultura

Hotarirea nr. 64
din 16 septembrie 2003

privind aprobarea organizarii si exercitarii controlului financiar preventiv propriu
Hotarirea nr. 65
din 16 septembrie 2003

privind aprobarea contractului de parteneriat public - privat în forma negociata, pentru realizarea obiectivului de investitie "Depozit ecologic la nivel regional în judetul Mures"

Hotarirea nr. 66
din 16 septembrie 2003

privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judetean Mures în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Drumuri si Poduri Mures" S.A.
Hotarirea nr. 67
din 16 septembrie 2003

privind modificarea componentei Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S.A.
Hotarirea nr. 68
din 16 septembrie 2003

privind modificarea componentei Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale" S.A.
Hotarirea nr. 69
din 16 septembrie 2003

privind modificarea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures"
Hotarirea nr. 70
din 15 septembrie 2003

privind aprobarea cofinantarii documentatiei tehnice " Dezvoltarea infrastructurii rutiere a drumului DJ 107G Ocna Mures-Noslag-Ludus care face legatura între judetul Alba si judetul Mures"
Hotarirea nr. 71
din 23 octombrie 2003

privind aprobarea unor masuri si a indicatorilor tehnico - economici ai investitiei "Centrul de plasament familial" si "Complexul multifunctional" din Sâncraiu de Mures
Hotarirea nr. 72
din 23 octombrie 2003

privind alegerea unui membru în Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 73
din 23 octombrie 2003

privind aprobarea raportului de expertiza referitor la achizitionarea unor terenuri în zona Parcului Industrial Mures
Hotarirea nr. 74
din 23 octombrie 2003

privind organizarea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si a altor organizatii neguvernamentale fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale si pot primi subventii de la bugetul judetean
Hotarirea nr. 75
din 23 octombrie 2003

privind alocarea sumei de 150 milioane lei din fondul de rezerva bugetara al Consiliului Judetean Mures pentru finantarea unor lucrari de restaurare la biserica monument istoric din Valeni, comuna Acatari
Hotarirea nr. 76
din 23 octombrie 2003

privind reasezarea unor sume în cadrul bugetului Consiliului Judetean Mures
Hotarirea nr. 77
din 23 octombrie 2003

privind completarea si modificarea componentei Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale
Hotarirea nr. 78
din 27 noiembrie 2003

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2003
Hotarirea nr. 79
din 27 noiembrie 2003

privind garantarea imprumutului ce va fi acordat de UniCredit România Consiliului local al comunei Nades

Hotarirea nr. 80
din 27 noiembrie 2003

privind concesionarea pentru exploatare pe perioada de garantie de 2 ani a sistemelor de alimentare cu apa Sovata-Trei Sate si Ungheni-Cerghid, realizate in baza HG nr.687/1997
Hotarirea nr. 81
din 16 decembrie 2003

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2003
Hotarirea nr. 82
din 16 decembrie 2003

privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2004
Hotarirea nr. 83
din 16 decembrie 2003

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli la Corpul Gardienilor Publici Mures, pentru anul 2004
Hotarirea nr. 84
din 16 decembrie 2003

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures", pe anul 2003
Hotarirea nr. 85
din 16 decembrie 2003

privind modificarea componentei Comisiei de cenzori la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.
Hotarirea nr. 86
din 16 decembrie 2003

privind stabilirea tarifelor de baza, lunare pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie din fondul locativ de stat , precum si la spatiile comerciale, spatiile administrative, sedii de organisme si organizatii, administrate de societatile comerciale, regiile autonome, institutiile bugetare din subordinea Consiliilor locale, a Consiliului Judetean si serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei centrale
Hotarirea nr. 87
din 16 decembrie 2003

privind modificarea structurii organizatorice, a statului de functii si a numarului de personal din cadrul Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures
Hotarirea nr. 88
din 16 decembrie 2003

privind modificarea organigramei si a numarului maxim de posturi al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures
Hotarirea nr. 89
din 16 decembrie 2003

privind stabilirea nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copiilor institutionalizati si a celor cu deficiente pe anul 2004
Hotarirea nr. 90
din 16 decembrie 2003

privind avizarea proiectului de Ordonanta de Urgenta privind operarea, functionarea si finantarea asistentei de urgenta acordata cu elicoptere achizitionate de Ministerul Sanatatii si repartizate operatorilor medicali - Institutul Clinic Fundeni si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Tîrgu Mures