Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 NumărTitlu
Hotărârea nr. 1
din 12 ianuarie 2012

pentru validarea Dispoziţiei nr.361/28 decembrie 2011 şi a Dispoziţiei nr. 366/29 decembrie 2011

Hotărârea nr. 2
din 12 ianuarie 2012

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012

Hotărârea nr. 3
din 12 ianuarie 2012

privind aprobarea numirii unor cadre didactice din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, în funcţia de şef secţie clinică universitară la Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 4
din 31 ianuarie 2012

pentru aprobarea măsurilor de amenajare, viabilizare şi exploatare a unui spaţiu cu destinaţia de parcare, aferent Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 5
din 31 ianuarie 2012
privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş
Hotărârea nr. 6
din 31 ianuarie 2012
privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar al serviciilor oferite prin subunităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2011
Hotărârea nr. 7
din 31 ianuarie 2012
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2012
Hotărârea nr. 8
din 31 ianuarie 2012
privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012
Hotărârea nr. 9
din 31 ianuarie 2012
privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2011, secţiunea de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului precedent
Hotărârea nr. 10
din 31 ianuarie 2012
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.26/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind operarea pe "Aeroportul Transilvania - Tîrgu Mureş", în anul 2012
Hotărârea nr. 11
din 31 ianuarie 2012

privind aprobarea încheierii unui memorandum între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în vederea asigurării sustenabilităţii proiectului "Creşterea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilităţi aflaţi în propria familie

Hotărârea nr. 12
din 31 ianuarie 2012

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia de Go Shusaku din Tîrgu Mureş, în vederea organizării celei de-a V-a ediţii a Concursului Internaţional de Go, "Cupa Shusaku 2012"

Hotărârea nr. 13
din 31 ianuarie 2012

privind modificarea anexei nr.5, componenţa consiliului consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/24.06.2010

Hotărârea nr. 14
din 31 ianuarie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 11 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 15
din 31 ianuarie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2013, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat

Hotărârea nr. 16
din 31 ianuarie 2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţului Sibiu - Apold - Sighişoara (DN 13) km 88+962, judeţul Mureş''

Hotărârea nr. 17
din 31 ianuarie 2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Lărgire drum judeţean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 10+800 - 13+900"

Hotărârea nr. 18
din 31 ianuarie 2012

privind aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Extindere şi copertină faţadă sudică aerogară" la R.A. AEROPORTUL TRANSILVANIA TÎRGU MUREŞ

Hotărârea nr. 19
din 13 februarie 2012

privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2012, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială

Hotărârea nr. 20
din 13 februarie 2012

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. "Aeroportul Transilvania Tîrgu - Mureş" pe anul 2012

Hotărârea nr. 21
din 29 februarie 2012

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş

Hotărârea nr. 22
din 29 februarie 2012

privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie şi Comisia pentru orientare şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş

Hotărârea nr. 23
din 29 februarie 2012

privind stabilirea destinaţiei unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public judeţean şi în administrarea Muzeului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 24
din 29 februarie 2012

privind solicitarea adresată Consiliilor locale Tîrgu Mureş, Reghin, Iernut, Luduş şi Sovata, pentru transmiterea unor terenuri în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 25
din 29 februarie 2012

privind implementarea guvernanţei corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 26
din 29 februarie 2012

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării celei de-a XIX-a ediţie a Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti

Hotărârea nr. 27
din 29 februarie 2012

privind aprobarea Programului acţiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012

Hotărârea nr. 28
din 29 februarie 2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 8 din 25 ianuarie 2011 privind aprobarea procedurii de evaluare a managementului instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi componenţa nominală a comisiilor constituite în acest scop

Hotărârea nr. 29
din 29 februarie 2012

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 99 din 28 iulie 2011 privind aprobarea normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar preventiv propriu

Hotărârea nr. 30
din 29 februarie 2012

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 31
din 29 februarie 2012

privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş

Hotărârea nr. 32
din 29 februarie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 33
din 29 martie 2012

privind trecerea din domeniul public al judeţului Mureş în domeniul privat al acestuia a podului situat în localitatea Viişoara la km 11+746 pe drumul judeţean DJ 142 C

Hotărârea nr. 34
din 29 martie 2012

privind inventarierea în domeniul privat a unor bunuri şi stabilirea unor măsuri în vederea valorificării acestora

Hotărârea nr. 35
din 29 martie 2012

privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011

Hotărârea nr. 36
din 29 martie 2012

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN, Bucureşti

Hotărârea nr. 37
din 29 martie 2012

privind aprobarea convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Zibo Help"

Hotărârea nr. 38
din 29 martie 2012

privind aprobarea aderării comunelor Găleşti, Suseni si Voivodeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Hotărârea nr. 39
din 29 martie 2012

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către S.C. Compania Aquaserv S.A., în cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"

Hotărârea nr. 40
din 29 martie 2012

privind aprobarea proiectului Contractului de asistenţă pentru proiectul "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"

Hotărârea nr. 41
din 29 martie 2012

privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii" şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia

Hotărârea nr. 42
din 29 martie 2012

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Rotaract Club Téka" din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Concursului intercultural privind cunoştinţele despre istoria, cultura şi diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu-Mureş - concurs destinat liceenilor

Hotărârea nr. 43
din 29 martie 2012

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în vederea organizării Festivalului internaţional de film de foarte scurt metraj "Très Court"

Hotărârea nr. 44
din 29 martie 2012

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Parohia Unitariană din Tîrgu-Mureş, în vederea organizării Conferinţei internaţionale "Menţinerea echilibrului într-o lume schimbătoare", ediţia a II-a

Hotărârea nr. 45
din 29 martie 2012

privind aprobarea evaluării managementului aplicat la instituţiile de cultură subordonate

Hotărârea nr. 46
din 29 martie 2012

privind modificarea anexelor I.3 şi II.3 la HCJM nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 47
din 29 martie 2012

privind modificarea anexei nr. 2 la HCJM nr.76/26 mai 2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 48
din 29 martie 2012

pentru modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş

Hotărârea nr. 49
din 29 martie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 5 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 50
din 26 aprilie 2012

privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2011

Hotărârea nr. 51
din 26 aprilie 2012

pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul I 2012

Hotărârea nr. 52
din 26 aprilie 2012

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012

Hotărârea nr. 53
din 26 aprilie 2012

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE

Hotărârea nr. 54
din 26 aprilie 2012

privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public, în domeniul privat al judeţului Mureş, în vederea casării acestora

Hotărârea nr. 55
din 26 aprilie 2012

privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în Judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie pentru anii 2012 - 2013

Hotărârea nr. 56
din 26 aprilie 2012

privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă

Hotărârea nr. 57
din 26 aprilie 2012

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. " Parc Industrial Mureş" S.A, privind administrarea societăţii

Hotărârea nr. 58
din 26 aprilie 2012

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.39/29 martie 2012 privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către S.C. Compania Aquaserv S.A., în cadrul proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"

Hotărârea nr. 59
din 26 aprilie 2012

privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric "Centrul Istoric Sighişoara"

Hotărârea nr. 60
din 26 aprilie 2012

privind constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric "Saschiz, sat cu biserică fortificată din Transilvania"

Hotărârea nr. 61
din 26 aprilie 2012

privind aprobarea evaluării managementului aplicat instituţiilor de cultură subordonate

Hotărârea nr. 62
din 26 aprilie 2012

privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.97/24.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Hotărârea nr. 63
din 26 aprilie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 64
din 31 mai 2012

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului PORUŢIU MIHAIL

Hotărârea nr. 65
din 31 mai 2012

privind constituirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 66
din 31 mai 2012

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Microregiunea Valea Nirajului" din Miercurea Nirajului, în vederea susţinerii realizării proiectului "Viitor în trecut: Inventarierea şi valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului"

Hotărârea nr. 67
din 31 mai 2012

privind schimbarea destinaţiei unor spaţii din imobilul - Spitalul Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni, str. Victor Babeş nr. 2

Hotărârea nr. 68
din 31 mai 2012

privind schimbarea destinaţiei unui imobil care face parte din domeniul public al judeţului Mureş

Hotărârea nr. 69
din 31 mai 2012

privind prelungirea folosinţei gratuită, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str. Mărăşeşti nr. 13/A

Hotărârea nr. 70
din 31 mai 2012

privind retragerea dreptului de administrare încredinţat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.83/22.06.2011 asupra sectoarelor de drum din DJ136 şi DJ136A Sîngeorgiu de Pădure-Bezidu Nou-limita jud.Harghita şi a terenurilor aferente acestora

Hotărârea nr. 71
din 31 mai 2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 143 din 29 octombrie 2009 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş", cu modificările ulterioare

Hotărârea nr. 72
din 31 mai 2012

privind aprobarea încheierii unor acorduri de parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 73
din 31 mai 2012

privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării condiţiilor de operare la R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

Hotărârea nr. 74
din 31 mai 2012

privind aprobarea documentaţiei "Reactualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş"

Hotărârea nr. 75
din 31 mai 2012

privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în urma închiderii Centrului de Plasament ZAU DE CÂMPIE

Hotărârea nr. 76
din 31 mai 2012

privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 77
din 25 iunie 2012

privind alegerea Comisiei de validare

Hotărârea nr. 78
din 25 iunie 2012

privind validarea mandatelor de consilier judeţean

Hotărârea nr. 79
din 25 iunie 2012

privind constituirea Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 80
din 25 iunie 2012

privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 81
din 25 iunie 2012

privind constituirea comisiilor de specialitate

Hotărârea nr. 82
din 6 iulie 2012

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei FELICIA POP

Hotărârea nr. 83
din 6 iulie 2012

privind aprobarea unor măsuri de operare pe R.A. "Aeroportul TRANSILVANIA" Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 84
din 26 iulie 2012

privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Letiţia Iacob

Hotărârea nr. 85
din 26 iulie 2012

pentru aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în scopul exercitării atribuţiilor legale prin identificarea persoanelor adulte cu handicap înregistrate în evidenţa proprie

Hotărârea nr. 86
din 26 iulie 2012

privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni care să facă parte din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş

Hotărârea nr. 87
din 26 iulie 2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 88
din 26 iulie 2012

privind retragerea dreptului de administrare încredinţat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.82/22.06.2011 asupra unui sector de drum din DJ153C Reghin-Lăpuşna şi a terenului aferent acestuia

Hotărârea nr. 89
din 26 iulie 2012

pentru modificarea HCJ nr.8/31.01.2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

Hotărârea nr. 90
din 26 iulie 2012

pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul II 2012

Hotărârea nr. 91
din 26 iulie 2012

pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu, în vederea organizării Festivalului Văii Mureşului - 2012

Hotărârea nr. 92
din 26 iulie 2012

privind nominalizarea reprezentanţilor Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în asociaţiile la care acesta este parte

Hotărârea nr. 93
din 26 iulie 2012

privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Mureş

Hotărârea nr. 94
din 26 iulie 2012

pentru modificarea componenţei comisiilor de evaluare a managementului aplicat instituţiilor de cultură subordonate

Hotărârea nr. 95
din 26 iulie 2012

privind modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 96
din 26 iulie 2012

privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş

Hotărârea nr. 97
din 26 iulie 2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Pod din beton armat peste Valea Şaeş pe DJ 106 limita judeţului Sibiu – Apold - Sighişoara (DN 13) km 93+756, judeţul Mureş''

Hotărârea nr. 98
din 26 iulie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 99
din 30 august 2012

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Pro Regio" pentru organizarea Finalei Campionatului Naţional de Atelaje

Hotărârea nr. 100
din 30 august 2012

pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificări şi completări ulterioare

Hotărârea nr. 101
din 30 august 2012

privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură pentru anul 2013

Hotărârea nr. 102
din 30 august 2012

privind modificarea anexei nr.9/1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.8 / 2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 103
din 30 august 2012

pentru aprobarea programului de interes public judeţean privind spiritul civic şi conduita preventivă "Sergiu Ardelean" şi a protocolului de parteneriat în vederea implementării acestuia

Hotărârea nr. 104
din 30 august 2012

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. " Parc Industrial Mureş" S.A, privind administrarea societăţii

Hotărârea nr. 105
din 30 august 2012

de modificare a anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.44/2007 privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Teatrului pentru Copii şi Tineret "ARIEL", Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 106
din 30 august 2012

privind mandatarea domnului Cazan Vasile, director-manager al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu efectuarea demersurilor procedurale necesare pentru înscrierea acestei instituţii în Registrul artelor spectacolului

Hotărârea nr. 107
din 30 august 2012

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă

Hotărârea nr. 108
din 30 august 2012

privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din judeţ, pentru anul şcolar 2012 - 2013

Hotărârea nr. 109
din 30 august 2012

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 110
din 30 august 2012

privind validarea desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

Hotărârea nr. 111
din 27 septembrie 2012

privind solicitarea adresată Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş pentru revizuirea Planului de Administrare al regiei

Hotărârea nr. 112
din 27 septembrie 2012

privind trecerea drumului judeţean DJ 151D Ungheni (DN 15) - Acăţari (DN 13), km 0+000-15+441, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Hotărârea nr. 113
din 27 septembrie 2012

privind aprobarea preţului pentru serviciul de alimentare cu apă prestat de S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 114
din 27 septembrie 2012

privind suplimentarea sumelor repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 2/12.01.2012

Hotărârea nr. 115
din 27 septembrie 2012

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

Hotărârea nr. 116
din 27 septembrie 2012

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea celei de-a VII-a ediţii a Festivalului Internaţional - Parada Baloanelor cu Aer Cald

Hotărârea nr. 117
din 27 septembrie 2012

privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 118
din 27 septembrie 2012

privind modificarea statului de funcţii al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

Hotărârea nr. 119
din 27 septembrie 2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ 142D BOTORCA-DELENI - BĂGACIU KM 3+700-7+200"

Hotărârea nr. 120
din 27 septembrie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 14 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 121
din 27 septembrie 2012

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 122
din 25 octombrie 2012

pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 2012

Hotărârea nr. 123
din 25 octombrie 2012

privind aprobarea retragerii judeţului Mureş din Asociaţia Internaţională "Conferinţa Regiunilor Aeroportuare" (Airport Regions Conference)

Hotărârea nr. 124
din 25 octombrie 2012

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea celei de-a XVIII-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte Tîrgu-Mureş

Hotărârea nr. 125
din 25 octombrie 2012

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea evenimentului aniversar "Teatru românesc la Tîrgu-Mureş: 50 de ani de interculturalitate"

Hotărârea nr. 126
din 25 octombrie 2012

privind aprobarea evaluării finale a managementului aplicat unor instituţii de cultură subordonate

Hotărârea nr. 127
din 25 octombrie 2012

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 128
din 25 octombrie 2012

privind modificarea statului de funcţii al Ansamblului Artistic "Mureşul", instituţie publică de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 129
din 25 octombrie 2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Structurii organizatorice şi Statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană Mureş

Hotărârea nr. 130
din 25 octombrie 2012

pentru aprobarea înfiinţării Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acesteia

Hotărârea nr. 131
din 25 octombrie 2012

privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2011 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia

Hotărârea nr. 132
din 25 octombrie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 133
din 15 noiembrie 2012

privind repartizarea pe unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Mureş a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 în conformitate cu prevederile art. 35 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012

Hotărârea nr. 134
din 29 noiembrie 2012

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului ILYÉS TOTH ALEXANDRU

Hotărârea nr. 135
din 29 noiembrie 2012

privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării managementului la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 136
din 29 noiembrie 2012

pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 137
din 29 noiembrie 2012

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

Hotărârea nr. 138
din 29 noiembrie 2012

privind aprobarea finanţării de la bugetul judeţean a lucrărilor de reparaţii acoperiş la Biserica de Lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel" din Mădărăşeni, comuna Iclănzel

Hotărârea nr. 139
din 29 noiembrie 2012

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei "Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei", componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş"

Hotărârea nr. 140
din 29 noiembrie 2012

privind aprobarea colaborării între Judeţul Mureş si Guvernoratul Missan din Republica Irak

Hotărârea nr. 141
din 29 noiembrie 2012

privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Mureş

Hotărârea nr. 142
din 29 noiembrie 2012

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Hotărârea nr. 143
din 29 noiembrie 2012

pentru modificarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos

Hotărârea nr. 144
din 29 noiembrie 2012

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

Hotărârea nr. 145
din 29 noiembrie 2012

privind încetarea mandatului reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş

Hotărârea nr. 146
din 29 noiembrie 2012

pentru aprobarea caietelor de obiective întocmite în vederea depunerii noilor proiecte de management de către managerii instituţiilor de cultură care au susţinut evaluarea finală

Hotărârea nr. 147
din 29 noiembrie 2012

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013

Hotărârea nr. 148
din 29 noiembrie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale

Hotărârea nr. 149
din 29 noiembrie 2012

privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008–2013

Hotărârea nr. 150
din 29 noiembrie 2012

privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019

Hotărârea nr. 151
din 20 decembrie 2012

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Urcan Ionaş Florin

Hotărârea nr. 152
din 20 decembrie 2012

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012

Hotărârea nr. 153
din 20 decembrie 2012

privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării managementului la Regia Autonomă "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 154
din 20 decembrie 2012

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului KEDEI PÁL ELŐD

Hotărârea nr. 155
din 20 decembrie 2012

pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2012

Hotărârea nr. 156
din 20 decembrie 2012

privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole

Hotărârea nr. 157
din 20 decembrie 2012

privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2013 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 158
din 20 decembrie 2012

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2012 al R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 159
din 20 decembrie 2012

privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010

Hotărârea nr. 160
din 20 decembrie 2012

privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi SC Transilvania Grup Business SRL în vederea editării revistei "Eroii rezistenţei anticomuniste"

Hotărârea nr. 161
din 20 decembrie 2012

privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş

Hotărârea nr. 162
din 20 decembrie 2012

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş

Hotărârea nr. 163
din 20 decembrie 2012

privind aprobarea aderării comunei Iclănzel la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Hotărârea nr. 164
din 20 decembrie 2012

privind stabilirea calităţii de agent constatator al faptelor contravenţionale ce constituie încălcări ale Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a modelului legitimaţiei de control

Hotărârea nr. 165
din 20 decembrie 2012

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei " Devierea drumului comunal DC 123 – DN 15 Chirileu pentru extinderea aeroportului RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"

Hotărârea nr. 166
din 20 decembrie 2012

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş

Hotărârea nr. 167
din 20 decembrie 2012

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale