Versiunea in limba romanaMagyar nyelvu valtozatEnglish Version
  Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare

Serviciu furnizat de FreeFind
  Date de contact
   Program de funcționare
   Program de audiențe
  Program de lucru cu publicul
   Proiecte de hotărâre
   Proiecte de hotărâri cu caracter normativ
   Procese verbale ședințe CJM
   Grafic ședințe comisii de specialitate
   Anunțuri
   Publicații și contracte conform Legii 159/2016
  Acte normative
   Dreptul la petiționare
   Acces informații publice
   Guvernare transparentă, deschisă și participativă
 standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit
   Modalități de contestare
  Buletin informativ anual - Legea 544/2001
   Raport informații de interes public
   Raport transparența decizională
  Raport de activitate al CJM
   Nomenclatorul arhivistic
  Contracte
  Credite contractate / garantate de CJM
   Calendarul piețelor, târgurilor și oboarelor
   Autorizații, certificate, acorduri
   Monitorul Oficial al județului Mureș
   Declarații de avere și interese
   Asociații intercomunitare
   Audiențe anticorupție
   Asigurarea transparenței veniturilor salariale
 personal CJM
   Protecția datelor cu caracter personal
   Guvernanță corporativă
   Personalități cărora le-a fost conferită
 distincția "ALAE"
   Centrul de Informare Turistică
  A.T.O.P.
  Album foto
   Harta interactivă
   Hărți de hazard și de risc la inundații
   Hărți de risc la alunecări de teren și seism
   Recensământul general agricol
 
   Conducerea CJM
   Consilieri județeni
   Comisii de specialitate
   Date de contact aparat propriu
   Programul acțiunilor economico-sociale 2021
   Planul de dezvoltare a județului Mureș
 2014-2020
   Planul județean de gestionare a deșeurilor
 pentru județul Mureș 2020 - 2025
   Master Plan sector apă și canal - județul Mureș
  Parteneriate externe
   Programul pentru Școli al României
   Serviciul public de adăpostire a animalelor
 aflate în pericol pe raza județului Mureș
   Neutralizarea animalelor moarte provenite din
 gospodăriile crescătorilor individuali de animale
 din județul Mureș
  Exproprieri

   Autoritatea județeană de transport
   Program județean de transport 2014-2021
   Riscuri în traficul rutier din județul Mureș
  Contact
   În ce direcție se îndreaptă județul Mureș?
   Subvenții 2021 - asistență socială
   Subvenții 2021 - sport
   Subvenții 2021 - culte
   Subvenții 2021 - cultură
   Subvenții 2021 - activități de tineret
   Rezultatul evaluării
   Materiale de promovare a județului Mureș
   Reabilitare DJ106 Agnita – Sighișoara
   Reabilitarea Palatului Culturii
   Modernizare DJ151B și DJ142, Ungheni (DN15) -
 Mica - Tîrnăveni (DN14A)
   Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii
   ISO 9001:2015 - Dovada calității în activitatea
 Consiliului Județean Mureș
   Proiectul "Spunem NU Corupției"
   Oportunități de finanțare
   Comitetul Regiunilor
   Comisia Europeană
   Reprezentanța Comisiei Europene în România
   Parlamentul European
   Adunarea Regiunilor Europei
  Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș
   Parc Industrial Mureș
  Salvamont
   AquaInvest Mureș
  O.N.G.
   Telefonul Consumatorilor
   Ghidul Eco-Cetățeanului
   Ghidul Eco-Funcționarului Public
  Ghidul Eco-Turistului
   Site-uri web Consilii Județene

identitate_vizuala

gis

deszapezire

Centura ocolitoare