Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 14 februarie 2002

privind aprobarea programului actiunilor economico - sociale din coordonarea Consiliului Judetean Mures pe anul 2002 si prevederi pe anul 2003

Hotarirea nr. 2
din 14 februarie 2002

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures si al nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2002
Hotarirea nr. 3
din 14 februarie 2002

privind bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii autofinantate pe anul 2002 la Scoala Speciala Apalina din Reghin

Hotarirea nr. 4
din 14 februarie 2002

privind aprobarea "Planului de Gestiune a Deseurilor în judetul Mures"

Hotarirea nr. 5
din 14 februarie 2002

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Instalatii de climatizare la Palatul Culturii, Tîrgu Mures"

Hotarirea nr. 6
din 14 februarie 2002


privind modificarea capitalului social la S.C. "Drumuri si Poduri Mures" S. A.

Hotarirea nr. 7
din 21 martie 2002

privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Mures pe anul 2001

Hotarirea nr. 8
din 21 martie 2002


privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si al nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2002

Hotarirea nr. 9
din 21 martie 2002

privind stabilirea nivelului contributiilor comunitatilor locale la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat în dificultate

Hotarirea nr. 10
din 21 martie 2002


privind aprobarea organigramei si a numarului de personal pentru Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures

Hotarirea nr. 11
din 21 martie 2002

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru R.A. "Aeroport" Tg.Mures

Hotarirea nr. 12
din 21 martie 2002

privind stabilirea nivelului redeventei pe anul 2002 si anularea penalitatilor pe anul 2001 la contractul de concesiune încheiat între Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

Hotarirea nr. 13
din 21 martie 2002

privind actualizarea Programului de transport rutier de persoane în trafic judetean pentru anul 2002

Hotarirea nr. 26
din 23 mai 2002

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai investitiei "Modernizarea sistemului de incalzire la Biblioteca Teleki-Bolyai din Tirgu Mures"
Hotarirea nr. 35
din 25 iulie 2002

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2002

Hotarirea nr. 36
din 25 iulie 2002

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia "Centrala termica proprie la Centrul Militar Judetean Mures"

Hotarirea nr. 37
din 25 iulie 2002

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investitia "Instalatie de aer conditionat la sala mica de sedinte, sala de protocol si antreu din sediul Consiliului Judetean Mures"

Hotarirea nr. 38
din 25 iulie 2002

privind avizarea Planului Urbanistic general Ludus, judetul Mures

Hotarirea nr. 39
din 25 iulie 2002

privind completarea Consiliului de Administratie la SC "Servicii de utilitati Rurale Mures" SA

Hotarirea nr. 40
din 27 august 2002

privind aprobarea majorarii capitalului social la S.C."Drumuri si Poduri Mures"-SA si a rezultatului evaluarii ofertelor de privatizare a societatii

Hotarirea nr. 41
din 27 august 2002

privind aprobarea Raportului de evaluare si adjudecare a ofertei de parteneriat public-privat în vederea realizarii obiectivului de investitii "Depozit ecologic la nivel regional în judetul Mures"

Hotarirea nr. 42
din 27 august 2002

privind aprobarea asocierii Consiliului Judetean Mures cu consiliile locale ale oraselor Reghin, Sighisoara, Târnaveni, Ludus, Sovata si Iernut pentru constituirea Asociatiei Oraselor Mici si Mijlocii din judetul Mures si a statutului acesteia

Hotarirea nr. 43
din 27 august 2002

privind stabilirea modului de administrare a unui imobil din domeniul public judetean

Hotarirea nr. 44
din 27 august 2002

privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 45
din 27 august 2002

privind modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 46
din 27 august 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Teatrului National din Târgu-Mures

Hotarirea nr. 47
din 27 august 2002

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2002

Hotarirea nr. 48
din 27 august 2002

privind aprobarea Strategiei judetului Mures în domeniul protectiei copilului aflat în dificultate pentru perioada 2002-2007

Hotarirea nr. 49
din 27 august 2002

privind desemnarea reprezentantilor în comitetul de organizare al Autoritatii teritoriale de ordine publica

Hotarirea nr. 64
din 25 noiembrie 2002

privind aprobarea declansarii procedurii pentru transferul cu titlu gratuit a unui spatiu din patrimoniul unor societati comerciale în domeniul public judetean

Hotarirea nr. 65
din 12 decembrie 2002

privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2003

Hotarirea nr. 66
din 12 decembrie 2002

privind rectificarea nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2002

Hotarirea nr. 67
din 12 decembrie 2002

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la Corpul Gardienilor Publici Mures

Hotarirea nr. 68
din 12 decembrie 2002

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la Corpul Gardienilor Publici Mures

Hotarirea nr. 69
din 12 decembrie 2002

privind actualizarea la inflatie a unor taxe si tarife pe anul 2003

Hotarirea nr. 70
din 12 decembrie 2002

privind stabilirea tarifelor de baza, lunare pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie din fondul locativ de stat, precum si la spatiile comerciale, spatiile administrative, sedii de organisme si organizatii, administrate de societatile comerciale, regiile autonome, institutiile bugetare din subordinea Consiliilor locale, a Consiliului Judetean si serviciilor publice ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei centrale

Hotarirea nr. 71
din 12 decembrie 2002

privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2002 a Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 72
din 12 decembrie 2002

privind constituirea Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale

Hotarirea nr. 73
din 12 decembrie 2002

privind validarea desemnarii membrilor Autoritatii teritoriale de ordine publica

Hotarirea nr. 74
din 12 decembrie 2002

privind desemnarea unui reprezentant al asiguratilor din judetul Mures, în Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Hotarirea nr. 75
din 12 decembrie 2002

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a Judetului Mures

Hotarirea nr. 76
din 12 decembrie 2002

privind trecerea drumului judetean DJ 152 Tîrgu Mures- Rîciu- Satu Nou din domeniul public judetean în domeniul public al Statului

Hotarirea nr. 77
din 12 decembrie 2002

privind clasarea ca drumuri judetene a drumurilor comunale DC 10 Gurghiu-Comoro-Sînmihaiu de Pãdure-Cacuci, DC 11 Beica de Jos- Serbeni- Urisiu de Sus si DC 12 Chiheru de Jos-Urisiu de Jos

Hotarirea nr. 78
din 12 decembrie 2002

privind aprobarea semnarii Conventiei de parteneriat pentru înfiintarea Asezamântului social "Casa Maria II" Reghin

Hotarirea nr. 79
din 12 decembrie 2002

privind trecerea drumului judetean DJ 137 Odorheiu Secuiesc-Vînatori din domeniul public judetean în domeniul public al Statului