Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri:    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 31 ianuarie 2019

privind utilizarea în anul 2019 a excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare

 
Hotărârea nr. 2
din 31 ianuarie 2019

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș

anexa
Hotărârea nr. 3
din 31 ianuarie 2019

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

 
Hotărârea nr. 4
din 31 ianuarie 2019

privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de urgență

anexa
Hotărârea nr. 5
din 31 ianuarie 2019

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 6
din 31 ianuarie 2019

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2019 - 2020

anexa
Hotărârea nr. 7
din 31 ianuarie 2019

privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş

anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 8
din 31 ianuarie 2019

privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni

anexa
Hotărârea nr. 9
din 31 ianuarie 2019

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 
Hotărârea nr. 10
din 31 ianuarie 2019

pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea generală a acționarilor la S.C."Parc Industrial Mureș" S.A., cu privire la evaluarea activității consiliului de administrație

 
Hotărârea nr. 11
din 31 ianuarie 2019

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare drum Oarba de Mureș"

anexa
deviz general