Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri:    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 15 ianuarie 2018

privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021

anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 2
din 25 ianuarie 2018

privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 3
din 25 ianuarie 2018

privind acordul pentru realizarea lucrării "Construcție buncăr și spații conexe la laboratorul de radioterapie" din incinta unui imobil care face parte din domeniul public al județului Mureș și se află în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș

anexa
Hotărârea nr. 4
din 25 ianuarie 2018

pentru stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul proprietate publică a judeţului Mureş aflat în administrarea Muzeului Judeţean Mureş

anexa
Hotărârea nr. 5
din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016

anexa
Hotărârea nr. 6
din 25 ianuarie 2018

pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2017 privind luarea unor măsuri în vederea delegării operării Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, Judeţul Mureş

anexa
Hotărârea nr. 7
din 25 ianuarie 2018

privind utilizarea în anul 2018 a sumei de 138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor de casă ale secţiunii de funcţionare

 
Hotărârea nr. 8
din 25 ianuarie 2018

privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş

 
Hotărârea nr. 9
din 25 ianuarie 2018

privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2018 – 2019

anexa
Hotărârea nr. 10
din 25 ianuarie 2018

privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş

anexa
Hotărârea nr. 11
din 25 ianuarie 2018

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii

anexa
Hotărârea nr. 12
din 25 ianuarie 2018

privind actualizarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013–2019

anexa