Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri:    2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 20 ianuarie 2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al doamnei Cristina-Mara Togănel  
Hotărârea nr. 2
din 20 ianuarie 2020
pentru validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv majorarea bugetului județului Mureș pentru anul 2019 dispoziţia 615
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
dispoziţia 617
referat
anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 3
din 20 ianuarie 2020
privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023 anexa 1
anexa 2
Hotărârea nr. 4
din 20 ianuarie 2020
pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării unor salarii de bază în limitele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative anexa
Hotărârea nr. 5
din 20 ianuarie 2020
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2020 - 2021 anexa