Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
                          Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 8 ianuarie 2021
pentru modificarea Anexei nr. 3 la HCJM nr. 158/5.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare  
Hotărârea nr. 2
din 15 ianuarie 2021
pentru asigurarea reprezentării Judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociației "Zona Metropolitană Târgu Mureș"