Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhivă hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
  Număr și dată Titlu Anexe la
hotărâre
Hotărârea nr. 1
din 18 ianuarie 2022
privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2021-2022, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2023, 2024 şi 2025 anexa 1
anexa 2
anexa 3
Hotărârea nr. 2
din 26 ianuarie 2022
privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide Menajere și Similare în judeţul Mureş, pe anul 2022  
Hotărârea nr. 3
din 26 ianuarie 2022
pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri pentru administrarea unor imobile anexa
Hotărârea nr. 4
din 26 ianuarie 2022
privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș, în vederea casării anexa
Hotărârea nr. 5
din 26 ianuarie 2022
pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș anexa I
anexa II
Hotărârea nr. 6
din 26 ianuarie 2022
privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2022 - 2023 anexa
Hotărârea nr. 7
din 26 ianuarie 2022
pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2022 anexa
Hotărârea nr. 8
din 26 ianuarie 2022
privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Modernizarea unui tronson de drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua - Miercurea Nirajului – Hodoșa – int. cu DJ153" anexa

deviz general

DTE