Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > hotărâri
      Arhiva hotărâri: 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
 NumarTitlu
Hotarirea nr. 1
din 29 ianuarie 2004

privind acceptarea calitatii de împrumutat a Consiliului Judetean Mures, în numele Asociatiei oraselor mici si mijlocii din judetul Mures, în cadrul programului SAMTID

Hotarirea nr. 2
din 29 ianuarie 2004

privind aprobarea programului actiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judetean Mures pe anul 2004 si prevederi pe anul 2005

Hotarirea nr. 3
din 29 ianuarie 2004

privind aprobarea Strategiei de Informare privind Integrarea în Uniunea Europeana, pentru 2004-2005

Hotarirea nr. 4
din 29 ianuarie 2004

a strategiei judetene privind protectia speciala a persoanelor cu handicap din judetul Mures

Hotarirea nr. 5
din 29 ianuarie 2004

privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din rândul somerilor, pentru anul 2004

Hotarirea nr. 6
din 29 ianuarie 2004

privind declansarea actiunii de reorganizare si restructurare a serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 7
din 29 ianuarie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 8
din 29 ianuarie 2004

privind aprobarea preluarii Centrului Judetean de Consultanta Agricola Mures în subordinea Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 9
din 29 ianuarie 2004

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean Mures pe anul 2004

Hotarirea nr. 10
din 29 ianuarie 2004

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures", pe anul 2004

Hotarirea nr. 11
din 29 ianuarie 2004

privind stabilirea taxei pentru emiterea Acordului Unic, necesar emiterii autorizatiei de construire/desfiintare

Hotarirea nr. 12
din 29 ianuarie 2004

privind constituirea Comisiei de inventariere si preluare a arhivelor fostei unitati de proiectare judetene (Institutul de Proiectare Judetean Mures)

Hotarirea nr. 13
din 29 ianuarie 2004

privind aprobarea componentei comisiei de cercetare prealabila în vederea declararii utilitatii publice a unei suprafete de teren din zona Parcului Industrial Mures

Hotarirea nr. 14
din 29 ianuarie 2004

privind rezultatul inventarierii patrimoniului Consiliului Judetean Mures în anul 2003

Hotarirea nr. 15
din 29 ianuarie 2004

privind darea în folosinta a unui imobil ce face parte din domeniul public judetean

Hotarirea nr. 16
din 29 ianuarie 2004

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Centrala termica proprie la Palatul Culturii Mures"

Hotarirea nr. 17
din 25 martie 2004

privind aprobarea preluarii în domeniul public al judetului Mures a imobilului constând din constructii in suprafata de 243,74 mp si teren aferent in suprafata de 1680 mp, situat in incinta perimetrului Aeroportului Tirgu Mures - Vidrasau, din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Apararii Nationale

Hotarirea nr. 18
din 25 martie 2004

privind aprobarea Programului multianual de modernizare al Consiliului Judetean Mures 2004-2006

Hotarirea nr. 19
din 25 martie 2004

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2004

Hotarirea nr. 20
din 25 martie 2004

privind reactualizarea limitelor orientative pentru evaluarea veniturilor din activitati agricole in vederea aplicarii Legii nr. 416

Hotarirea nr. 21
din 25 martie 2004

privind actualizarea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pe anul 2004

Hotarirea nr. 22
din 25 martie 2004

privind stabilirea nivelului redeventei pe anul 2004, la contractul de concesiune incheiat intre Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

Hotarirea nr. 23
din 25 martie 2004

privind modificarea organigramei si a numarului maxim de posturi la Teatrul pentru Copii si Tineret "Ariel" Târgu Mures

Hotarirea nr. 24
din 25 martie 2004

privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate in centre maternale, precum si copiii incredintati sau dati in plasament la asistenti maternali profesionisti

Hotarirea nr. 25
din 25 martie 2004

privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru infiintarea Casei de Tip Familial nr. 2 din Cartierul Rasaritului, comuna Sincraiu de Mures, judetul Mures

Hotarirea nr. 26
din 25 martie 2004

privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru infiintarea Casei de Tip Familial nr. 3 din Cartierul Rasaritului, comuna Sâncraiu de Mures, judetul Mures

Hotarirea nr. 27
din 25 martie 2004

privind înfiintarea Casei de Tip Familial nr. 4 si nr. 5 din Cartierul Rasaritului, comuna Sincraiu de Mures, judetul Mures

Hotarirea nr. 28
din 25 martie 2004

privind modificarea si completarea componentei Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Mures

Hotarirea nr. 29
din 25 martie 2004

privind aprobarea modului de utilizare si exploatare a sistemului de alimentare cu apa Bistra Muresului - Rusii Munti - Alunis realizat în baza H.G. nr. 687/1997

Hotarirea nr. 30
din 25 martie 2004

privind aprobarea "Regulamentului de organizare a activitatii de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa realizate în baza H.G. nr. 687/1997 în perioada de garantie"

Hotarirea nr. 31
din 25 martie 2004

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Retea canalizare Spitalul Municipal Tarnaveni"

Hotarirea nr. 32
din 25 martie 2004

privind avizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul de investitie "Drum de acces la Parcul Industrial Mures - Platforma Vidrasau", comuna Ungheni

Hotarirea nr. 33
din 25 martie 2004

privind avizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru obiectivul de investitie "Depozit ecologic zonal in judetul Mures - Ungheni"

Hotarirea nr. 34
din 25 martie 2004

privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozitiilor-targuri agrozootehnice

Hotarirea nr. 35
din 25 martie 2004

privind concesionarea imobilului "Fizioterapie II" din Tg.Mures, Parcul Sportivilor nr.2

Hotarirea nr. 36
din 25 martie 2004

privind aprobarea Protocolului de colaborare între judetul Mures si judetul Szabolcs Szatmar Bereg, Ungaria

Hotarirea nr. 37
din 25 martie 2004

privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean in Consiliile de Administratie ale spitalelor de interes judetean

Hotarirea nr. 38
din 25 martie 2004

privind aprobarea Acordului de colaborare pentru realizarea proiectului "Centru de cercetare, inovare si transfer de tehnologie"

Hotarirea nr. 39
din 27 aprilie 2004

privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Mures pe anul 2003

Hotarirea nr. 40
din 27 aprilie 2004

privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2004

Hotarirea nr. 41
din 27 aprilie 2004

privind transmiterea în administrare a imobilului apartinând domeniului public judetean, situat in Tg.Mures, str.Trebely, nr.7

Hotarirea nr. 42
din 27 aprilie 2004

privind garantarea imprumutului ce va fi acordat de UniCredit România Consiliilor locale ale comunelor Lunca si Riciu

Hotarirea nr. 43
din 27 aprilie 2004

privind declararea de utilitate publica de interes local a obiectivului de investitie "Drum de acces la Parcul Industrial Mures - Platforma Vidrasau", localitatea Recea, orasul Ungheni

Hotarirea nr. 44
din 27 aprilie 2004

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Pietruirea drumului comunal DC 43 Gaiesti (DN13) - Suveica , km. 3+100-4+700, comuna Acatari"

Hotarirea nr. 45
din 27 aprilie 2004

privind aprobarea indicatorilor tehnico - econimici ai investitiei "Pietruirea drumului comunal DC 68 Gheorghe Doja (DJ 151D) - Satu Nou - Tirimia, km 2+050 - 3+500, comuna Gheorghe Doja"

Hotarirea nr. 46
din 27 aprilie 2004

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investitiei "Pietruirea drumului comunal DC 81 DJ 134 - Jacu , km 0+000 - 1+400, comuna Albesti, judet Mures"

Hotarirea nr. 47
din 27 aprilie 2004

privind aprobarea indicatorilor tehnico - econimici ai investitiei "Pietruirea drumului comunal DC 158 Cozma - Socolu de Campie - Man. Socolu de C., km. 1+150 - 2+350, comuna Cozma"

Hotarirea nr. 48
din 27 aprilie 2004

privind aprobarea indicatorilor tehnico - econimici ai investitiei "Pietruirea drumului comunal DC 143A Nima Raciului - Manastirea Nima Raciului, km. 0+000 - 1+000, comuna Raciu"

Hotarirea nr. 49
din 27 aprilie 2004

privind clasarea ca drum judetean a drumului comunal DC 17 Gornesti-Padureni-Caluseri

Hotarirea nr. 50
din 27 mai 2004

privind aprobarea preturilor si tarifelor de producere si distributie la apa potabila pentru localitatile din mediul rural deservite de S.C. "Servicii Tehnice Comunale Sovata" S.A.

Hotarirea nr. 51
din 27 mai 2004


privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2004

Hotarirea nr. 52
din 27 mai 2004


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Targu Mures", pe anul 2004

Hotarirea nr. 53
din 27 mai 2004


privind modificarea statutului la S.C "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A Târgu Mures

Hotarirea nr. 54
din 27 mai 2004


privind modificarea statutului la S.C "Drumuri si Poduri Mures" S.A

Hotarirea nr. 55
din 27 mai 2004


privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Mures nr.28 din 25 martie 2004, de stabilire a componentei Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Mures

Hotarirea nr. 56
din 27 mai 2004


privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru derularea proiectului de infiintare a adapostului pentru victimele violentei domestice si darea in folosinta gratuita a unui imobil din domeniul public judetean

Hotarirea nr. 57
din 27 mai 2004


privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru infiintarea Casei de Tip Familial MARIA 1, din Municipiul Reghin, Str. Spitalului, nr. 20, judetul Mures

Hotarirea nr. 58
din 27 mai 2004


privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru infiintarea Centrului de zi "Sfântul Nicolae" din Tirgu Mures, Str. Remetea nr. 35, judetul Mures

Hotarirea nr. 59
din 27 mai 2004


privind modificarea statului de functii al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures

Hotarirea nr. 60
din 27 mai 2004


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Complex de servicii comunitare pentru copii cu handicap Sighisoara"

Hotarirea nr. 61
din 27 mai 2004


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Alimentare cu apa Iernut-Cucerdea"

Hotarirea nr. 62
din 27 mai 2004


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Alimentare cu apa Iernut-Lechinta"

Hotarirea nr. 63
din 27 mai 2004


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Alimentare cu apa zona Parc Industrial Mures-platforma Vidrasau"

Hotariri emise de Consiliul Judetean Mures,
dupa alegerile din iunie 2004
Hotarirea nr. 1
din 26 iunie 2004


privind alegerea Comisiei de validare

Hotarirea nr. 2
din 26 iunie 2004


privind validarea si invalidarea mandatelor de consilier judetean

Hotarirea nr. 3
din 26 iunie 2004


privind constituirea Consiliului Judetean

Hotarirea nr. 4
din 26 iunie 2004


privind alegerea presedintelui Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 5
din 26 iunie 2004


privind alegerea vicepresedintilor Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 6
din 26 iunie 2004


privind constituirea comisiilor de specialitate

Hotarirea nr. 7
din 26 august 2004


privind aprobarea pretului de productie-distributie la apa potabila, pentru localitatile sistemului Bistra-Rusii Munti-Alunis, deservit de S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

Hotarirea nr. 8
din 26 august 2004


privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2004

Hotarirea nr. 9
din 26 august 2004


privind repartizarea sumelor limita defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2005-2008

Hotarirea nr. 10
din 26 august 2004


privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2005

Hotarirea nr. 11
din 26 august 2004


privind actualizarea la inflatie a unor taxe la institutiile de cultura

Hotarirea nr. 12
din 26 august 2004


privind completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.42./2001, cu modificarile ulterioare, cu imobilul situat in Tg.Mures, Piata Trandafirilor, nr.5

Hotarirea nr. 13
din 26 august 2004


privind actualizarea Comisiei Judetene Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale

Hotarirea nr. 14
din 26 august 2004


privind actualizarea "Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism" de pe langa Consiliul Judetean Mures, ca organism consultativ cu atributii de avizare, expertiza tehnica si consultanta

Hotarirea nr. 15
din 26 august 2004


privind desemnarea a 6 consilieri judeteni care urmeaza sa faca parte din Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica

Hotarirea nr. 16
din 26 august 2004


privind aprobarea indemnizatiei lunare pentru consilierii judeteni

Hotarirea nr. 17
din 26 august 2004


privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in localitatile deservite de sistemele de alimentare cu apa si de canalizare zonale ce fac parte din domeniul public al judetului Mures

Hotarirea nr. 18
din 26 august 2004


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Conducta de aductiune apa potabila la statia de pompare Singeorgiu de Mures"

Hotarirea nr. 19
din 26 august 2004


privind prelungirea contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Judetean Mures si S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A.

Hotarirea nr. 20
din 26 august 2004


privind aprobarea pretului de achizitionare a terenurilor necesare continuarii constructiei drumului de acces la Parcul Industrial - Platforma Vidrasau Ungheni si largirea platformei Aeroportului Tirgu Mures

Hotarirea nr. 21
din 26 august 2004


privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu al Consiliului Judetean Mures, pentru anul 2005

Hotarirea nr. 22
din 26 august 2004


privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu al Directiei Judetene de Asistenta Sociala Mures - pentru anul 2005

Hotarirea nr. 23
din 7 octombrie 2004


privind validarea unui mandat de consilier judetean

Hotarirea nr. 24
din 7 octombrie 2004


privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public al judetului in domeniul privat, in vederea restituirii acestora

Hotarirea nr. 25
din 7 octombrie 2004


privind trecerea unui imobil, proprietate publica a judetului Mures, din administrarea Inspectoratului Judetean de Protectie Civila in administrarea Consiliului local Tirgu Mures

Hotarirea nr. 26
din 7 octombrie 2004


privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2004

Hotarirea nr. 27
din 7 octombrie 2004


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Targu Mures", pe anul 2004

Hotarirea nr. 28
din 7 octombrie 2004


privind actualizarea la inflatie a unor taxe si tarife pe anul 2004

Hotarirea nr. 29
din 7 octombrie 2004


de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 30
din 7 octombrie 2004


privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures - pentru anul 2005

Hotarirea nr. 31
din 7 octombrie 2004


privind transformarea functiei publice de referent III. asistent in inspector I. asistent pe statul de functii al Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures

Hotarirea nr. 32
din 7 octombrie 2004


privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu al Centrului judetean de Consultanta Agricola Mures - pentru anul 2005

Hotarirea nr. 33
din 7 octombrie 2004


privind rectificarea suprafetei de teren aferenta "Centrului de recuperare si plasament Sincraiu de Mures"

Hotarirea nr. 34
din 7 octombrie 2004


privind trecerea unui bun din domeniul public al judetului in domeniul public al comunei Raciu

Hotarirea nr. 35
din 7 octombrie 2004


privind transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul apartinand domeniului public judetean, situat in Tg.Mures, str.Parcul Sportivilor nr.2

Hotarirea nr. 36
din 7 octombrie 2004


privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului apartinand domeniului public judetean, situat in Târgu Mures, str.Marasti, nr.8

Hotarirea nr. 37
din 7 octombrie 2004


privind organizarea activitatii de control trafic rutier

Hotarirea nr. 38
din 7 octombrie 2004


privind aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate, in trafic judetean si interjudetean limitrof, pentru anii 2005-2007

Hotarirea nr. 39
din 7 octombrie 2004


privind validarea desemnarii membrilor Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

Hotarirea nr. 40
din 7 octombrie 2004


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Reamenajarea si recompartimentarea cladirii corp -D- din cadrul Centrului de Plasament nr.1, str. Trebely nr.7"

Hotarirea nr. 41
din 7 octombrie 2004


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizati ai investitiei "Instalatii de climatizare la Palatul Culturii Târgu Mures"

Hotarirea nr. 42
din 7 octombrie 2004


privind avizarea Planului urbanistic zonal "Aeroport si Parc industrial, judetul Mures"

Hotarirea nr. 43
din 7 octombrie 2004


privind aprobarea organizarii si functionarii Serviciului public judetean SALVAMONT

Hotarirea nr. 44
din 18 noiembrie 2004


privind aderarea judetului Mures la Asociatia internationala "Airport Regions Conference" (ARC)

Hotarirea nr. 45
din 18 noiembrie 2004


privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2004

Hotarirea nr. 46
din 18 noiembrie 2004


privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Targu Mures", pe anul 2004

Hotarirea nr. 47
din 18 noiembrie 2004


privind transmiterea dreptului de administrare pentru un imobil preluat in domeniul public judetean din domeniul public al statului, în baza H.G. nr. 1388/2004

Hotarirea nr. 48
din 18 noiembrie 2004


privind aprobarea inchirierii unui imobil din domeniul public judetean aflat in administrarea Spitalului "Dr.Gheorghe Marinescu" Tarnaveni

Hotarirea nr. 49
din 18 noiembrie 2004


privind clasarea ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale si drumuri de exploatare de pe teritoriul administrativ al comunelor Acatari, Gheorghe Doja si Craciunesti

Hotarirea nr. 50
din 18 noiembrie 2004


privind modificarea componentei Consiliului de administratie la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale" S.A.

Hotarirea nr. 51
din 18 noiembrie 2004


privind trecerea Teatrului National Tirgu Mures din subordinea Consiliului Judetean Mures in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

Hotarirea nr. 52
din 16 decembrie 2004


privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2004

Hotarirea nr. 53
din 16 decembrie 2004


privind aprobarea bugetului Consiliului Judetean Mures si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale pe anul 2005

Hotarirea nr. 54
din 16 decembrie 2004


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Tg.Mures", pe anul 2005

Hotarirea nr. 55
din 16 decembrie 2004


privind stabilirea tarifelor de baza, lunare, pe mp, la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinte, ce se aplica de catre societatile comerciale, regiile autonome si institutiile publice care administreaza imobile ce apartin domeniului public si privat al Judetului Mures

Hotarirea nr. 56
din 16 decembrie 2004


privind aprobarea infiintarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures prin comasarea Directiei de Asistenta Sociala Mures cu Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Mures

Hotarirea nr. 57
din 16 decembrie 2004


privind modificarea si completarea prevederilor Hotarârii nr.28/25 martie 2004, privind componenta Comisiei Judetene de Expertiza Medicala a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Mures

Hotarirea nr. 58
din 16 decembrie 2004


privind reorganizarea Comisiei pentru protectia Copilului si aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a comisiei pentru protectia Copilului

Hotarirea nr. 59
din 16 decembrie 2004


privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru infiintarea Casei de Tip Familial nr. 8 din Cartierul Rasaritului, comuna Sâncraiu de Mures, judetul Mures

Hotarirea nr. 60
din 16 decembrie 2004


privind aprobarea Conventiei de colaborare pentru participarea Consiliului Sighisoara la finantarea finalizarii proiectului "Complex de servicii comunitare destinat protectiei copilului cu handicap sever" Sighisoara

Hotarirea nr. 61
din 16 decembrie 2004


privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Judetean Mures nr.29/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Mures

Hotarirea nr. 62
din 16 decembrie 2004


privind asocierea Consiliului Judetean Mures cu Asociatia pentru turism "ASTUR"

Hotarirea nr. 63
din 16 decembrie 2004


privind inchirierea unor spatii din imobilul ce apartine domeniului public judetean, situat in Targu Mures, str.Marasti, nr.8