Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2014. január 9-i
1. számú HATÁROZAT

a pénzösszegek területi-közigazgatási egységekre való leosztásáról a 2014-es évre, a helyi közpénzekről szóló 2006. évi 273. sz. törvény 33. cikkely (3). bekezdés b) betűje előírásainak megfelelően

2014. január 9-i
2. számú HATÁROZAT

a 2013. évi költségvetés fejlesztési szakasza deficitjének az előző év költségvetési többletéből való fedezéséről

2014. január 9-i
3. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2014. január 30-i
4. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekthez tartozó frissített költségelőirányzat jóváhagyásáról

2014. január 30-i
5. számú HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek átlagárainak a jogszabályok értelmében a 2014-es évre természetben megállapított haszonbérbe vételek lejben történő felbecsülése céljából való megállapításáról szóló 2013. december 19-i 190. sz. MMTH mellékletének kiegészítéséről

2014. január 30-i
6. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről 9 útvonal számára

2014. január 30-i
7. számú HATÁROZAT

a Maros megye köztulajdonához tartozó és a Dicsőszentmártoni Dr. Gh. Marinescu Municípiumi Kórház igazgatása alatt lévő két földterület átutalásáról Dicsőszentmárton megyei jogú város köztulajdonába és a Dicsőszentmártoni Helyi Tanács igazgatása alá

2014. január 30-i
8. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Városháza u. 2. sz. alatti ingatlanban található egyes helyiségek ingyenes használatba adásáról a Maros Megyei Múzeum számára

2014. január 30-i
9. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Kinizsi Pál u. 8. sz. alatti, Maros megye köztulajdonához tartozó ingatlanból bizonyos helyiségek ingyenes használatba adásának meghosszabbításáról a Romániai Máltai Szeretetszolgálat számára

2014. január 30-i
10. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, 2001. évi utólag módosított és kiegészített 42. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének kiegészítéséről

2014. január 30-i
11. számú HATÁROZAT

bizonyos intézkedések meghozataláról a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekt keretében

2014. január 30-i
12. számú HATÁROZAT

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint a marosvásárhelyi Aquaserv Vállalat Rt. között 2012.04.18-án aláírt hitelszerződés kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról

2014. január 30-i
13. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház 2013-as évi költségvetéseinek kiigazításáról szóló 2013. december 30-i 288. sz. rendelkezés érvényesítéséről

2014. január 30-i
14. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014. évre szóló költségvetésének jóváhagyásáról

2014. január 30-i
15. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park Rt. 2014. évre szóló költségvetésének jóváhagyásáról

2014. január 30-i
16. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV 2014. évre szóló költségvetésének jóváhagyásáról

2014. január 30-i
17. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV által alkalmazott biztonsági díj megállapításáról

2014. január 30-i
18. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, karitatív célú kulturális rendezvények támogatása érdekében

2014. január 30-i
19. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség közötti együttműködés jóváhagyásáról a XXI. Tudományos Diákköri Konferencia megszervezése érdekében

2014. január 30-i
20. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Román Országos Vízügyi Hatóság közötti együttműködés jóváhagyásáról, az árvízkockázati térképek elkészítése érdekében

2014. január 30-i
21. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthonában egy főre jutó havi átlagköltség megállapításáról a 2014-es évre

2014. január 30-i
22. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról

2014. január 30-i
23. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezeti és személyzeti felépítésének, illetve szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2012.02.29-i 30-as számú Maros megyei tanácsi határozat 1-es és 2-es sz. mellékleteinek módosításáról

2014. január 30-i
24. számú HATÁROZAT

a Maros megyei menetrend szerinti járatokkal működtetett közszállítás feladatfüzetének módosításáról és kiegészítéséről

2014. január 30-i
25. számú HATÁROZAT

az útvonalengedély odaítéléséről a menetrend szerinti járatokkal megvalósított megyei közszállítási programba foglalt Marosludas–Mezőzáh–Bánffytanya 142. sz. útvonalra, a 2014.01.01–2019.06.30. közötti időszakra

2014. január 30-i
26. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről 15 útvonal számára

2014. február 27-i
27. számú HATÁROZAT

Filimon Vasile úr megyei tanácsosi mandátuma jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2014. február 27-i
28. számú HATÁROZAT

Lokodi Edit Emőke asszony megyei tanácsosi mandátuma jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2014. február 27-i
29. számú HATÁROZAT

a Maros megyei köztulajdon leltárának átvételére vonatkozó, 2001. évi utólag módosított és kiegészített 42. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2014. február 27-i
30. számú HATÁROZAT

az orvosi hulladékokat semlegesítő berendezések elhelyezésére szolgáló földterület rendelkezésre bocsátásáról a Kórházi tevékenység során keletkezett veszélyes orvosi hulladékok semlegesítése projekt részére

2014. február 27-i
31. számú HATÁROZAT

egyes területi-közigazgatási egységeknek a MAROS AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2014. február 27-i
32. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó egységekben/szolgálatoknál/központokban nyújtott szolgáltatások egy főre/kedvezményezettre jutó havi átlagköltségének megállapításáról a 2013-as évre

2014. február 27-i
33. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó szociális szolgálatok/intézmények napi kollektív étkezési juttatásának jóváhagyásáról szóló 2012. évi 5. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről

2014. február 27-i
34. számú HATÁROZAT

a Maros Megye és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények saját költségvetését megillető, 2014. évi egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2013. évi 189. sz. MMTH módosításáról és kiegészítéséről

2014. február 27-i
35. számú HATÁROZAT

a Maros megye költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozások odaítélési eljárására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról a 2014-es évre a kultúra, felekezetek, sport és szociális ellátás területén

2014. február 27-i
36. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Honvédelmi Minisztérium közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Maros megye területe számára 2010– 2020 között készülő digitális ortofotók ingyenes rendelkezésre bocsátása érdekében

2014. február 27-i
37. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács által koordinált gazdasági-szociális akciók 2014-es évre vonatkozó programjának jóváhagyásáról

2014. február 27-i
38. számú HATÁROZAT

a Maros megyei víz és szennyvíz infrastruktúra bővítése és felújítása projekthez tartozó Mezőszabad-Nagysármás vízellátó vezetékének felújítása, szivattyútelepek és víztartályok elnevezésű beruházás fizikai mutatóinak frissítéséről

2014. február 27-i
39. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő közintézmények szervezésére és működésére vonatkozó bizonyos intézkedések jóváhagyásáról

2014. február 27-i
40. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő kulturális közintézmények menedzsmentje kiértékelésének szervezésére és lezajlására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról

2014. március 6-i
41. számú HATÁROZAT

Dénes Iosif úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2014. március 6-i
42. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács egyik alelnökének megválasztásáról

2014. március 6-i
43. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum közötti együttműködés jóváhagyásáról a Didaktikai tapasztalatok multikulturális környezetben országos szimpózium szervezése céljából

2014. március 6-i
44. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Gyermekpalota közötti együttműködés jóváhagyásáról a nőnapi előadás megrendezése céljából

2014. március 6-i
45. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Euro - Media Advertising Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról a Maros megyei Ifjúsági Gála szervezése céljából

2014. március 6-i
46. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalathoz kinevezett ideiglenes ügyvezetők mandátumának meghosszabbításáról

2014. március 27-i
47. számú HATÁROZAT

ALAE kitüntetés adományozásáról Shinya Ozaki karmester számára

2014. március 27-i
48. számú HATÁROZAT

egyes szakbizottságok név szerinti összetételének frissítéséről

2014. március 27-i
49. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013.06.12-i 86. sz. határozatának módosításáról és az Integrált beavatkozási program munkanélküliek számára – egy fenntartható jövő bizonyossága elnevezésű pályázat kivitelezését célzó intézkedések jóváhagyásáról

2014. március 27-i
50. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely megyei jogú város, Forradalom u. 45-45/b. szám alatti ingatlan egy részének természetben történő visszaszolgáltatását célzó bizonyos intézkedések jóváhagyásáról

2014. március 27-i
51. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Városháza u. 2. sz. alatti ingatlanban található egyik helyiség ingyenes használatba adásáról

2014. március 27-i
52. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014. évi költségvetésének kiigazításáról

2014. március 27-i
53. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról a megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, lezajlásában és finanszírozásában

2014. március 27-i
54. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Román Foglalkozás-egészségügyi Társulat közötti együttműködés jóváhagyásáról a multidiszciplináris megközelítésű Országos Foglalkozás-egészségügyi Kongresszus megszervezése érdekében

2014. március 27-i
55. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Harmonia Cordis Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, a 2014-es Harmonia Cordis Nemzetközi Klasszikusgitár-fesztivál Marosvásárhelyen való megszervezése céljából

2014. március 27-i
56. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti együttműködés jóváhagyásáról az Újlatin Nyelvek Országos Olimpiájának megszervezése érdekében

2014. március 27-i
57. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Kerelőszentpálon létesített zonális környezetbarát hulladéklerakó és mechanikai-biológiai kezelőállomás irányításának átruházását odaítélő koordináló és felügyelő munkaközösség által javasolt intézkedések jóváhagyásáról

2014. március 27-i
58. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról

2014. március 27-i
59. számú HATÁROZAT

két település jelenlegi beosztásának egy új személynyilvántartó közszolgálathoz való hozzárendelés általi megváltoztatásáról

2014. március 27-i
60. számú HATÁROZAT

a Két sorompó felállítása a Park komplexum előtti parkolóhoz elnevezésű beruházás műszaki dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2014. március 27-i
61. számú HATÁROZAT

hat különcélú, menetrendszerű megyei személyszállítási útvonal licencének odaítéléséről

2014. április 3-i
62. számú HATÁROZAT

bizonyos intézkedések meghozataláról a Maros Megyei Múzeum részvétele érdekében a 2009-2014-es Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus részét képező Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása – nagy projektek PA16/RO12 programterület pályázati felhívásban

2014. április 3-i
63. számú HATÁROZAT

a Műszaki irattár digitalizálása és felleltározása pályázat és a hozzá tartozó költségek jóváhagyásáról

2014. április 16-i
64. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban az 1918. December 1. sugárút 24-26. sz. alatti ingatlanban található egyes helyiségek ingyenes használatba adásáról

2014. április 16-i
65. számú HATÁROZAT

egy, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezelésében levő ingatlan kiutalásáról a Gyermekek elleni erőszak megelőzését és felszámolását célzó, intézményközi beavatkozási hálózat kifejlesztése Maros megyében elnevezésű pályázat lebonyolítása céljából

2014. április 16-i
66. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013-as évi költségvetési zárszámadásának, valamint az éves pénzügyi kimutatások és azok mellékleteinek jóváhagyásáról

2014. április 16-i
67. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a bukaresti Bookland Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról a Bookland Evolution gyakorlati konferenciák marosvásárhelyi megszervezése érdekében

2014. április 16-i
68. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Egyetemisták Ligája közötti együttműködés jóváhagyásáról az egyetemi hallgatók, fiatal orvosok és gyógyszerészek Marisiensis nemzetközi kongresszusának megszervezése érdekében

2014. április 16-i
69. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Román Repülőklub közötti együttműködés jóváhagyásáról a Sky is not the limit elnevezésű légibemutató megszervezése érdekében

2014. április 16-i
70. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Pro Vita Cristiana Alapítvány közötti együttműködés jóváhagyásáról a Római katolikus kreativitási vetélkedő megszervezése érdekében

2014. április 16-i
71. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatótanácsába

2014. április 16-i
72. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2010. augusztus 12-i 111-es számú utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat 2. és 3. sz. mellékletének módosításáról

2014. április 16-i
73. számú HATÁROZAT

a Megyei menetrend szerinti közúti személyszállítás 2014-2019-es programjába foglalt azon útvonalak ellátásához szükséges licencek odaítéléséről, amelyeket nem igényeltek/nem osztottak ki, vagy amelyekről a szállító cégek lemondtak

2014. május 27-i
74. számú HATÁROZAT

Stoica Ion úr megyei tanácsosi mandátuma jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2014. május 27-i
75. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Városháza u. 2. sz. alatti ingatlanban található egyes helyiségek rendelkezésre bocsátásáról az Integrált beavatkozási program munkanélküliek számára – egy fenntartható jövő bizonyossága elnevezésű pályázat kivitelezése érdekében

2014. május 27-i
76. számú HATÁROZAT

Ratosnya község MAROS AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2014. május 27-i
77. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Büntetés-végrehajtási Intézet közötti együttműködés jóváhagyásáról

2014. május 27-i
78. számú HATÁROZAT

a Kultúrpalota nagytermének és előcsarnokának díjmentes használatba adásának jóváhagyásáról a Maros Megyei Klinikai Kórház számára a Művészet a lélekért elnevezésű jótékonysági rendezvény megszervezése céljából

2014. május 27-i
79. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanácsnak a megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, lezajlásában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2014. évi 53. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. mellékletének kiegészítéséről

2014. május 27-i
80. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat igazgatótanácsa egyes tagjainak előválogatására vonatkozó intézkedések meghozataláról

2014. május 27-i
81. számú HATÁROZAT

a 2012. évi 92. számú Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról, amely határozat Maros Megye/a Maros Megyei Tanács képviselőinek kinevezéséről szól azokba az egyesületekbe, amelyeknek tagja a tanács

2014. május 27-i
82. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló 2012. február 29-i 31. sz. Maros megyei tanácsi határozat kiegészítéséről

2014. május 27-i
83. számú HATÁROZAT

a 3-as számú Szászrégeni Inkluzív Oktatási Iskolaközpont fő- és mellékbejáratának kialakítása elnevezésű beruházás műszaki dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2014. május 27-i
84. számú HATÁROZAT

a 2013–2020-ra érvényes Maros megyei drogellenes stratégia és ennek 2013–2016 közötti gyakorlatba ültetését célzó akcióterv elfogadásáról

2014. május 27-i
85. számú HATÁROZAT

egy különcélú, menetrendszerű megyei személyszállítási útvonal licencének odaítéléséről

2014. június 26-i
86. számú HATÁROZAT

Moldovan Ovidiu úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2014. június 26-i
87. számú HATÁROZAT

a Maros megye közvagyonát összesítő leltárra vonatkozó 2001. évi utólag módosított és kiegészített 42-es számú Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2014. június 26-i
88. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Tanácshoz intézett megkeresésről, egyes javak átutalása érdekében Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából Maros megye köztulajdonába és a Maros Megyei Múzeum ügykezelésébe

2014. június 26-i
89. számú HATÁROZAT

a Maros megye köztulajdonához tartozó, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV ügykezelésében levő területen meteorológiai érzékelő berendezéssel felszerelt oszlop telepítésének engedélyezéséről szóló 2013. évi 104. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről

2014. június 26-i
90. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014-es költségvetésének kiigazításáról

2014. június 26-i
91. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Vállalat Rt. regionális szolgáltató által nyújtott vízellátási és szennyvízelvezetési közszolgáltatások 2014. július 1-jétől érvényes árainak és díjszabásainak jóváhagyásáról

2014. június 26-i
92. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Román Repülőklub közötti együttműködés jóváhagyásáról a Sky is not the limit elnevezésű légibemutató megszervezése érdekében

2014. június 26-i
93. számú HATÁROZAT

a jogsegélyre és bírósági jogi képviseletre vonatkozó egyes szolgáltatások leszerződésének jóváhagyásáról

2014. június 26-i
94. számú HATÁROZAT

Maros megye gazdasági-katonai monográfiájának időszerűsítéséről a 2014-es évre

2014. június 26-i
95. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról

2014. június 26-i
96. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2013. július 25-i 121. sz. Maros megyei tanácsi határozat II. mellékletének módosításáról

2014. június 26-i
97. számú HATÁROZAT

a 2013-as évre vonatkozó, Maros megye tűzvédelmi képességét kielemző és annak optimalizálási intézkedéseit megállapító jelentés jóváhagyásáról

2014. június 26-i
98. számú HATÁROZAT

a Többfunkciós egészségközpont berendezése a Maros megyei Héjjasfalva községhez tartozó Erked településen elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2014. június 26-i
99. számú HATÁROZAT

Maros megye 2007-2013-as környezetvédelmi akciótervének időszerűsítését célzó akcióterv szervezeti struktúrájának jóváhagyásáról, Maros megye 2014-2020-as környezetvédelmi akciótervének kidolgozása és végrehajtása érdekében

2014. július 31-i
100. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatása alatt álló ingatlannal kapcsolatos intézkedések meghozataláról

2014. július 31-i
101. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi 1918. December 1. sugárút 28. sz. és a Gheorghe Marinescu u. 50. sz. alatti és a Dicsőszentmárton municípiumi Victor Babeş u. 2. sz. alatti ingatlanokban magánorvosi rendelők számára koncesszióba adott helyiségek járadékának jóváhagyásáról

2014. július 31-i
102. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer projekt keretében bizonyos intézkedések meghozataláról szóló 2014. évi 11. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2014. július 31-i
103. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanácsnak a megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, lezajlásában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2014. évi 53. sz. MMTH mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről

2014. július 31-i
104. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanácsnak a Maros Megyei Ipari Park RT. részvényesi közgyűlésébe kinevezett képviselőjének a társaság ügyvezetésére vonatkozó különleges megbízásáról

2014. július 31-i
105. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének 2014. június 30-i végrehajtására vonatkozó beszámoló jóváhagyásáról

2014. július 31-i
106. számú HATÁROZAT

Alsóbölkény községnek a MAROS AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2014. július 31-i
107. számú HATÁROZAT

Maros megye 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Fejlesztési Tervének jóváhagyásáról

2014. július 31-i
108. számú HATÁROZAT

Maros megye víz- és csatorna ágazati felülvizsgált főtervének jóváhagyásáról

2014. július 31-i
109. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Vállalat RT. szolgáltatási területén érvényes Vízellátási és csatornázási szolgáltatás szabályzatának véleményezéséről szóló 2009. október 29-i 146. sz. MMTH módosításáról

2014. július 31-i
110. számú HATÁROZAT

a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja menedzsmentjének biztosítására irányuló bizonyos intézkedések meghozataláról

2014. július 31-i
111. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Könyvtár szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2014. július 31-i
112. számú HATÁROZAT

a közügyvezetői tisztség létrehozására és betöltésére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról és a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2013. 07. 25-i 121. sz. Maros megyei tanácsi határozat I. és II. mellékletének módosításáról

2014. július 31-i
113. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2010. 08. 12-i 111. sz. utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat 2. sz. mellékletének módosításáról

2014. július 31-i
114. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

2014. július 31-i
115. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének módosításáról

2014. július 31-i
116. számú HATÁROZAT

egy különcélú, menetrendszerű megyei személyszállítási útvonal licencének odaítéléséről

2014. július 31-i
117. számú HATÁROZAT

a Megyei menetrend szerinti közúti személyszállítás 2014-2019-es programjába foglalt azon útvonalak ellátásához szükséges licencek odaítéléséről, amelyeket nem igényeltek/nem osztottak ki, vagy amelyekről a szállító cégek lemondtak

2014. augusztus 7-i
118. számú HATÁROZAT

Maros Megye hozzájárulásának jóváhagyásáról a Maros megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra 2014-2020. közötti fejlesztését célzó regionális projekt támogatási pályázatának és ajánlattételi dokumentációjának előkészítéséhez nyújtott műszaki segédlet elnevezésű projekthez

2014. augusztus 7-i
119. számú HATÁROZAT

a Mezőzáh–Mezőceked–Kolozs megye határát összekötő, DJ 151C jelzésű megyei út 8+500 – 11+500 kilométerszelvény közötti szakaszának felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2014. augusztus 7-i
120. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház menedzseri tisztségének természetes személy általi betöltésére szervezett versenyvizsga óvásait elbíráló bizottságba való kinevezéséről

2014. augusztus 7-i
121. számú HATÁROZAT

Maros megye kockázatelemzési és kockázatfedezeti tervének jóváhagyásáról

2014. szeptember 11-i
122. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Városháza u. 2. sz. alatti ingatlanban található egyik helyiség ingyenes használatba adásáról

2014. szeptember 11-i
123. számú HATÁROZAT

a 2014. évi 75. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a megye köztulajdonához tartozó, a marosvásárhelyi Városháza u. 2. sz. alatti ingatlanban található egyes helyiségek rendelkezésre bocsátásáról szól az Integrált beavatkozási program munkanélküliek számára – egy fenntartható jövő bizonyossága elnevezésű projekt kivitelezése érdekében

2014. szeptember 11-i
124. számú HATÁROZAT

egyes közigazgatási iratok módosításáról, illetve kiegészítéséről

2014. szeptember 11-i
125. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014-es költségvetésének kiigazításáról

2014. szeptember 11-i
126. számú HATÁROZAT

a kulturális intézmények 2015. évi egyes díjszabásainak és tarifáinak jóváhagyásáról

2014. szeptember 11-i
127. számú HATÁROZAT

a menetrend szerinti megyei közszállítási szolgáltatások díjszabásainak jóváhagyásáról

2014. szeptember 11-i
128. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. évi 46. sz., 40.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozási szerződés megkötésének és garantálásának jóváhagyásáról szóló határozata mellékletének módosításáról

2014. szeptember 11-i
129. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanácsnak a megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, lezajlásában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2014. évi 53. sz. MMTH módosításáról és kiegészítéséről, valamint bizonyos intézkedések meghozataláról egyes háborús sírhelyek és emlékművek megyei tulajdonba foglalása érdekében

2014. szeptember 11-i
130. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Kelet-európai Szaporodás-egészségtani Intézet közötti együttműködés jóváhagyásáról, műhelyfoglalkozás szervezése céljából a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése terén szereppel és hatáskörrel rendelkező szakemberek számára

2014. szeptember 11-i
131. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács által koordinált gazdasági-szociális akciók 2014-es programjának jóváhagyásáról szóló 2014. február 27-i 37. sz. MMTH mellékletének kiegészítéséről

2014. szeptember 11-i
132. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének kijelöléséről a Maros megyei Ratosnyai Helyi Tanács feloszlatása céljából kiírandó helyi referendum szervezőbizottságába

2014. szeptember 11-i
133. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér stratégiai hangtérképének jóváhagyásáról

2014. szeptember 11-i
134. számú HATÁROZAT

három település jelenlegi beosztásának megváltoztatásáról, egy új személynyilvántartó helyi közszolgálathoz való tartozás által

2014. szeptember 11-i
135. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról

2014. szeptember 11-i
136. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács részéről a biztosított személyeket képviselő küldött kinevezéséről az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezető szervét jelentő közgyűlésbe

2014. szeptember 11-i
137. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság közalkalmazotti álláshelyeinek a 2015-ös évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2014. szeptember 11-i
138. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Múzeum szervezeti felépítésének és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2014. szeptember 11-i
139. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács egyes képviselőinek kinevezéséről az inkluzív oktatási iskolaközpontok igazgatótanácsaiba

2014. szeptember 11-i
140. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. menedzsmentjének biztosítását célzó bizonyos intézkedésekről

2014. szeptember 11-i
141. számú HATÁROZAT

a Mezőkapusi Ápoló-gondozó Központ vízbevezetése beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2014. szeptember 11-i
142. számú HATÁROZAT

a gyermekek és a fogyatékkal élő vagy szükséget szenvedő felnőtt személyek jogainak védelmére és érvényre juttatására vonatkozó Maros megyei szociális szolgáltatások stratégiájának jóváhagyásáról a 2014–2020-as időszakra

2014. szeptember 11-i
143. számú HATÁROZAT

9 különcélú, menetrendszerű megyei személyszállítási útvonal licencének odaítéléséről

2014. szeptember 11-i
144. számú HATÁROZAT

a Maros megyei menetrend szerinti járatokkal működtetett közszállítás feladatfüzetének módosításáról és kiegészítéséről

2014. október 6-i
145. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014-es költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2014. évi 14. sz. utólag módosított és kiegészített határozat egyes mellékleteinek módosításáról

2014. október 6-i
146. számú HATÁROZAT

egy megyei útszakasz átadásáról Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatása alól az állam köztulajdonába és az Infrastrukturális projektek, külföldi beruházások, köz-magán partnerségek és exporttámogató főosztály igazgatásába, az Országos Útügyi Vállalat RT. (C.N.A.D.N.R. S.A.) által megvalósítandó nemzeti érdekű útkezelési tevékenységek céljára

2014. október 20-i
147. számú HATÁROZAT

annak a szerződésnek az odaítélésével kapcsolatos ajánlatokat kiértékelő bizottság létrehozásáról, amelynek tárgya a kerelőszentpáli környezetbarát hulladéklerakó működtetésének és igazgatásának, valamint a mezőrücsi, dicsőszentmártoni és balavásári átrakóállomásokról a lerakóba való hulladékszállítás megbízása (1. tétel), és a kerelőszentpáli mechanikai-biológiai kezelőállomás (TMB) működtetésének és igazgatásának megbízása (2. tétel) – a Maros Megyei Integrált Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszer elnevezésű projekt keretében

2014. október 20-i
148. számú HATÁROZAT

a 2014-es állami költségvetés kiigazításáról szóló 2014. évi 59. sz. sürgősségi kormányrendelettel megnövelt összegek leosztásáról a Maros megyei területi-közigazgatási egységekre

2014. október 20-i
149. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014-es költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2014. évi 14. sz. utólag módosított és kiegészített határozat egyik mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2014. október 20-i
150. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és Maros Megye érdekeinek képviseletére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról

2014. október 30-i
151. számú HATÁROZAT

a 2014. évi 150. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2014. október 30-i
152. számú HATÁROZAT

Chiorean Anghel úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2014. október 30-i
153. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Gheorghe Marinescu u. 50. sz. alatti ingatlanban található egyes helyiségek ingyenes használatba adásáról

2014. október 30-i
154. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének 2014. szeptember 30-i végrehajtására vonatkozó beszámoló jóváhagyásáról

2014. október 30-i
155. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014-es költségvetésének kiigazításáról

2014. október 30-i
156. számú HATÁROZAT

a kulturális intézmények 2015. évi egyes díjszabásainak és tarifáinak jóváhagyásáról szóló 2014. évi 126. sz. Maros megyei tanácsi határozat 2. sz. mellékletének kiegészítéséről

2014. október 30-i
157. számú HATÁROZAT

egy 20.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozási szerződés megkötésének és garantálásának jóváhagyásáról

2014. október 30-i
158. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Kommunikációs-, Nevelési-, Kulturális- és Sportintézet Egyesület közötti együttműködésről az ASA Marosvásárhely jubileumi ünnepségének megszervezésére

2014. október 30-i
159. számú HATÁROZAT

a bevetési struktúrák operativitása a polgárok védelmében elnevezésű megyei közérdekű program és az ennek megvalósítását célzó, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

2014. október 30-i
160. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2014-es költségvetésének kiigazításáról

2014. október 30-i
161. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat sajátos feladatköreinek ellátásához szükséges feltételekről

2014. október 30-i
162. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa keretében a közalkalmazotti álláshelyek 2015-ös évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2014. október 30-i
163. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2014. október 30-i
164. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő kulturális közintézmények szervezési intézkedéseiről

2014. október 30-i
165. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2010. 08. 12-i 111. sz. utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat 3. sz. melléklete 8. cikkelyének módosításáról

2014. október 30-i
166. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara struktúrája keretében a közalkalmazotti álláshelyek 2015-ös évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2014. október 30-i
167. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság saját apparátusa keretében a közalkalmazotti álláshelyek 2015-ös évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2014. október 30-i
168. számú HATÁROZAT

a Megyei menetrend szerinti közúti személyszállítás 2014-2019-es programjába foglalt azon útvonalak ellátásához szükséges licencek odaítéléséről, amelyeket nem igényeltek/nem osztottak ki, vagy amelyekről a szállító cégek lemondtak

2014. október 30-i
169. számú HATÁROZAT

két különcélú, menetrendszerű megyei személyszállítási útvonal licencének odaítéléséről

2014. november 27-i
170. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Sabin Motora Ezredes Maros Megyei Csendőr-felügyelőség közötti együttműködés jóváhagyásáról a Közérthetően a csendőrségről elnevezésű tájékoztató kampány folytatása érdekében

2014. november 27-i
171. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Politikai Marketing és Közvélemény-kutató Kft. – Marosvásárhelyi Televízió (TTM) közötti együttműködés jóváhagyásáról a karácsonyi énekeket, kolindákat és hagyományos téli népszokásokat bemutató "Asta-i Sară, Sară Sfântă" című előadás megszervezése érdekében

2014. november 27-i
172. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőit az inkluzív iskolaközpontok igazgatótanácsaiba kinevező 2014. szeptember 11-i 139-es számú Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2014. november 27-i
173. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2014. október 30-i 163-as számú Maros megyei tanácsi határozat II. sz. mellékletének módosításáról

2014. november 27-i
174. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősotthon II. pavilonjának részleges felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról

2014. november 27-i
175. számú HATÁROZAT

öt különcélú, menetrendszerű megyei személyszállítási járat útvonalengedélyeinek odaítéléséről

2014. december 11-i
176. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park Rt. 2014. évi költségvetésének kiigazításáról

2014. december 11-i
177. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Maros Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont iskolai és szakmai útbaigazítással kapcsolatos óvásokat elbíráló bizottságába

2014. december 11-i
178. számú HATÁROZAT

bizonyos intézkedések meghozataláról a Maros Megyei Klinikai Kórház igazgatásában található, Maros megye köztulajdonához tartozó ingatlannal kapcsolatban

2014. december 11-i
179. számú HATÁROZAT

7 (hét) különcélú, menetrendszerű megyei személyszállítási járat útvonalengedélyeinek odaítéléséről

2014. december 11-i
180. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Klinikai Kórház igazgatásában található, Maros megye köztulajdonához tartozó ingatlanok egyes belső tereinek bérbeadásához szükséges intézkedések meghozataláról

2014. december 11-i
181. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014-es költségvetésének kiigazításáról

2014. december 11-i
182. számú HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek átlagárainak meghatározásáról a törvényes haszonbér lejben történő felbecsülése érdekében a 2015. évre

2014. december 11-i
183. számú HATÁROZAT

a kulturális intézmények 2015. évi egyes díjszabásainak és tarifáinak jóváhagyásáról szóló 2014. évi 126. sz. utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat 2. sz. mellékletének kiegészítéséről

2014. december 11-i
184. számú HATÁROZAT

a 2015. évi helyi díjszabások és illetékek jóváhagyásáról, amelyek Maros megye és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények saját költségvetését illetik meg

2014. december 11-i
185. számú HATÁROZAT

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és a marosvásárhelyi Aquaserv Vállalat Rt. között 2012. 04. 18-án aláírt hitelszerződés 2. sz. kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról

2014. december 11-i
186. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősotthon menedzsmentjére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról