Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2011. évi január 11-i
1. számú HATÁROZAT

a 2010. december 30-i 403. sz. rendelkezés érvényesnek nyilvánításáról, illetve a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmártoni "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház 2010-es évre vonatkozó költségvetésének módosításáról

2011. évi január 11-i
2. számú HATÁROZAT

a pénzösszegek területi-közigazgatási egységenkénti elosztásáról, olyan helyi fejlesztési programok és infrastruktúrális pályázatok támogatására, amelyek a 2011-es évben helyi társfinanszírozást feltételeznek

2011. évi január 11-i
3. számú HATÁROZAT

"Marosvásárhely megyei jogú város, Városháza (Primăriei) u. 2. sz. alatti ügyviteli helyiségekben, megújuló energiát használó fűtésrendszer beszerelésére" irányuló beruházás megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011. évi január 25-i
4. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonát képező javak leltározásának elsajátításáról szóló 2001. évi 42. sz., utólag módosított és kiegészített, Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2011. évi január 25-i
5. számú. HATÁROZAT

a Közlekedési és Infrastrukturális Minisztériummal való együttműködési protokollum megkötéséről, Romániában egy korszerű infrastruktúra megvalósítása érdekében

2011. évi január 25-i
6. számú HATÁROZAT

"A helyi önkormányzatok saját családjuk körében levő, fogyatékkal élő gyermekeket támogató kapacitásának növelésére" vonatkozó projekt kivitelezésére létrejött Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés jóváhagyásáról

2011. évi január 25-i
7. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal szervezeti ábrájának, személyzeti felépítésének, illetve szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 2010.08.12-i 111. sz. MMTH 2-es sz. mellékletének módosításáról

2011. évi január 25-i
8. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács alárendeltségében levő kulturális közintézmények menedzsment-felmérési eljárásának és ebből a célból létrehozott bizottságok név szerinti összetételének jóváhagyásáról

2011. évi január 25-i
9. számú HATÁROZAT

"Maros Megye, Szászrégen municípium beltelkén az ivóvízszállító vezeték kicserélésére irányuló beruházás" és ennek műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról, illetve kivitelezése érdekében egyes intézkedések megállapításáról

2011. évi január 25-i
10. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2011. évi február 10-i
11. számú HATÁROZAT

Románia Kormányához intézett kérelemről a Gernyeszegi Gyermek TBC Elkülönítő Kórház megszüntetéséről, ennek jogi személyiség nélküli struktúrává való átszervezése céljából a Maros Megyei Klinikai Kórház keretében

2011. évi február 10-i
12. számú HATÁROZAT

egy ingatlannak az állami köztulajdonból a Maros megyei köztulajdonba való átszállása iránti, Románia Kormányához intézett kérelemről

2011. évi február 10-i
13. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely, Klastrom (Mihai Viteazul) u. 31 sz. alatt levő egyik ingatlan helyzetének a szabályozásáról

2011. évi február 10-i
14. számú HATÁROZAT

a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatások kezelésének átruházására irányuló szerződés 2. sz. kiegészítő okiratának jóváhagyásáról

2011. évi február 10-i
15. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011-es évi költségvetésének jóváhagyásáról

2011. évi február 10-i
16. számú HATÁROZAT

a 2007-2013-as időszakra érvényes Regionális Operatív Program, 3. Prioritási tengely - Szociális infrastruktúra javítása, 3.2. Beavatkozási terület - Szociális infrastruktúra felújítása/korszerűsítése/fejlesztése és felszerelése keretében a Marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ - bővítésére és felszerelésére vonatkozó pályázat, projekt trásfinanszírozásának jóváhagyásáról szóló 2008. július 10-i 96. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2011. évi február 10-i
17. számú HATÁROZAT

a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztériummal való együttműködési protokollum megkötéséről a felnőtt fogyatékkal élő személyek újrafelmérési eljárásának jó körülmények közötti lezajlása céljából

2011. évi február 10-i
18. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi GO SHUSAKU Egyesület együttműködésének jóváhagyásáról a IV. Nemzetközi GO-verseny - "Shusaku Kupa 2011" megszervezése céljából

2011. évi február 10-i
19. számú HATÁROZAT

a Teleki Téka keretében, az "Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria" kivitelezéséből hátramaradt munkálatrészhez tartozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló, 2010.09.30-i 142. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2011. évi február 10-i
20. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2011. évi március 24-i
21. számú HATÁROZAT

a 2011. évi Románia Kupa Döntőjének megszervezése céljából, a Maros Megyei Tanács és a "Maros Kosárlabdaklub" Egyesület között létrejött együttmükődés jóváhagyásáról

2011. évi március 24-i
22. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyen Mărăşti u. 13 sz. alatt elhelyezkedő, megyei közvagyonhoz tartozó ingatlan bizonyos helyiségeinek a Vöröskereszt Társaságnak való ingyenes bérleti idejének meghosszabításáról

2011. évi március 24-i
23. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évi költségvetés kiigazításának jóváhagyásáról

2011. évi március 24-i
24. számú HATÁROZAT

a kisajátítással érintett telkek tulajdonosai és egyéb dologi jogok címzettjei névjegyzékének, illetve a kártérítéssel kapcsolatos egyéni összegek és ezek átutalási határidejének jóváhagyásáról a Maros megyei, Kerelőszentpál község, Kerelő faluban kivitelezendő "Bekötőút a kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz" nevű befektetés megvalósítása céljából

2011. évi március 24-i
25. számú HATÁROZAT

a kisajátítással érintett telkek tulajdonosai és egyéb dologi jogok címzettjei névjegyzékének, illetve a kártérítéssel kapcsolatos egyéni összegek és ezek átutalási határidejének jóváhagyásáról a "Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér bővítése" nevű befektetés megvalósítása céljából

2011. évi március 24-i
26. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér esetén a 2011-es évre vonatkozó bizonyos üzemeltetési intézkedések megállapításáról

2011. évi március 24-i
27. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében levő neuropszichiátriai rekuperációs és rehabilitációs-, illetve ápoló-gondozó központokban az egy főre jutó, átlagos havi ellátási költség (tartásdíjának) megállapításáról, a 2008 és a 2010-es évre vonatkozóan

2011. évi március 24-i
28. számú HATÁROZAT

a 2010. évi 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 és 74-es sz. megyei tanácsi határozatok alapján létrejött neuropszichiátriai rekuperációs és rehabilitációs-, illetve ápoló-gondozó központok finanszírozásának megállapításáról szóló 2010. évi 120. sz. MTH módosításáról

2011. évi március 24-i
29. számú HATÁROZAT

egy területi-közigazgatási egységnek a MAROS AQUA INVEST Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2011. évi március 24-i
30. számú HATÁROZAT

"MIKES KELEMEN" Magyar Nyelv és Irodalom Országos Tantárgyverseny megszervezésére irányuló Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti együttműködés jóváhagyásáról

2011. évi március 24-i
31. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Börtön együttműködésének jóváhagyásáról

2011. évi március 24-i
32. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács által koordinált gazdasági-szociális akciók 2011-es évre vonatkozó programjának jóváhagyásáról

2011. évi március 24-i
33. számú HATÁROZAT

Maros megye költségvetéséből támogatott, kulturális, vallásügyi, sport és szociális tárgyú vissza nem térítendő finanszírozású szerződések odaítélésére benyújtott pályázatok és dokumentációk elbíráló és kiválasztó bizottságainak aktualizálásáról

2011. évi március 24-i
34. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó közintézmények bizonyos szervezési intézkedéseinek megállapításáról szóló 2010. évi 114. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékleteinek módosításáról

2011. évi március 24-i
35. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság tanácsadó testületébe a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről

2011. évi március 24-i
36. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthona személyzeti felépítésének módosításáról

2011. évi március 24-i
37. számú HATÁROZAT

a megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények menedzsmentjének éves felmérésének jóváhagyásáról

2011. évi március 24-i
38. számú HATÁROZAT

Maros megye Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság összetételének, illetve a Bizottság Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2011. évi április 18-i
39. számú HATÁROZAT

a 2011. évi 24. sz. Maros MTH módosításáról, a kisajátítással érintett telkek tulajdonosai és egyéb dologi jogok címzettjei névjegyzékének, illetve a kártérítéssel kapcsolatos egyéni összegek és ezek átutalási határidejének jóváhagyását illetően a Maros megyei, Kerelőszentpál község, Kerelő faluban kivitelezendő "Bekötőút a kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz" nevű befektetés megvalósítása céljából

2011. évi április 18-i
40. számú HATÁROZAT

a 2011. évi 25. sz. Maros MTH módosításáról, a kisajátítással érintett telkek tulajdonosai és egyéb dologi jogok címzettjei névjegyzékének, illetve a kártérítéssel kapcsolatos egyéni összegek és ezek átutalási határidejének jóváhagyását illetően a "Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér bővítése" nevű befektetés megvalósítása céljából

2011. évi április 18-i
41. számú HATÁROZAT

"Az útrendszer rehabilitációja a Maros megyei DJ 153C jelzésű megyei út Szászrégen-Laposnya közötti, 1+700-29+000 km szakaszán" nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011. évi április 18-i
42. számú HATÁROZAT

"Az útrendszer rehabilitációja a Maros megyei DJ jelzésű, Erdőszentgyörgy-Bözödújfalu-Hargita megye határa, a DJ 136 1+900-8+000 km, és a DJ 136A 0+000-3+800 km megyei utakon" nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
43. számú HATÁROZAT

"A Maros megyei DJ 153C jelzésű megyei út Szászrégen - Laposnya közötti szakaszának útrendszeri rehabilitációja" nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
44. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. MMTH mellékletének módosításáról

2011. évi április 28-i
45. számú HATÁROZAT

egy földterületnek a megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalásáról, és ennek átruházásáról a Dicsőszentmártoni "Szt. Kereszt Felmagasztalása" V. Román Ortodox Egyházközség tulajdonába

2011. évi április 28-i
46. számú HATÁROZAT

az 1997. évi 687. sz. RKH alapján megvalósított, az Aquaserv Vállalat RT-nek koncesszióba adott, Kerelőszentpál - Búzásbesenyő - Kerelő, Gernyeszeg - Körtvélyfája, Petele helységek vízellátó rendszerének átruházásáról, Maros megye közvagyonából Kerelőszentpál, Gernyeszeg és Petele községek közvagyonába

2011. évi április 28-i
47. számú HATÁROZAT

az 1997. évi 687. sz. RKH alapján megvalósított Nyárádremete - Vármező - Nyárádköszvényes - Deményháza - Mikháza, Alsóköhér - Felsőköhér, Székelyhodos - Jobbágytelke - Iszló - Ehed helységek vízellátó rendszerének átruházásáról, Maros megye közvagyonából Nyárádremete, Alsóköhér és Székelyhodos községek közvagyonába

2011. évi április 28-i
48. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010-es évi bevételi és kiadási költségvetésére vonatkozó zárszámadásának, valamint az éves pénzügyi kimutatások és mellékletek jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
49. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. I. negyedévi költségvetés végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
50. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010. évi vagyonának leltározása során keletkezett eredmény jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
51. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi "Transilvania" Repülőtér ÖÜV 2011-es évre vonatkozó bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
52. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park RT 2011-es évre vonatkozó bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
53. számú HATÁROZAT

a Megyei Tanács költségvetésének saját jövedelmét képező, 2011-es évre vonatkozó, a Maros Megyei Tanács bizonyos illetékeinek jóváhagyására irányuló 2010. évi 171. sz. MTH mellékletének kiegészítéséről

2011. évi április 28-i
54. számú HATÁROZAT

a Romániában vagy más országokban bejegyzett járművekkel a Maros Megyei Tanács kezelésében levő úthálózaton folytatott közúti áru- és utasszállítás engedélyezését szolgáló illetékek jóváhagyásáról, azoknak a járműveknek az esetén, amelyek meghaladják a jelenlegi jogszabályokban létező szabályozások szerinti tömegre és/vagy méretekre vonatkozó határértékeket, a 2011-es évre

2011. évi április 28-i
55. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács, a Távközlési és Informatikai Minisztérium, Marosvásárhely Megyei Jogú Város és az IREX Románia Alapítvány között, "Biblionet - Könyvtáramban a világ" nevű program támogatását szolgáló együttműködés jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
56. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Jász-Nagykun-Szolnok megye, Magyarország közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
57. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthonában a 2011-es évre vonatkozó, egy főre jutó, átlagos havi ellátási költségdíj (tartásdíj) megállapításáról

2011. évi április 28-i
58. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének módosításáról

2011. évi április 28-i
59. számú HATÁROZAT

a Marosludasi Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ létesítése érdekében történő épületfelújításra, korszerűsítésre és felszerelésre vonatkozó pályázat jóváhagyásáról, a 2007-2013-as Regionális Operatív Program 3. Prioritási tengely - A szociális infrastruktúra javítása, 3.2. Beavatkozási terület: A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának felújítása/korszerűsítése/fejlesztése és felszerelése keretében, valamint a pályázat társfinanszírozásának jóváhagyásáról szóló, 2010.03.25-i 47. sz. Maros Megyei Tanács határozatának módosításáról

2011. évi április 28-i
60. számú HATÁROZAT

a "Bekötőút és vízellátás-csatornázás a hulladékátrakó állomás, hulladékosztályozó, komposztáló, hulladéktömörítő és csomagoló művek, illetve a hulladéklerakóból származó szennyvizek tisztítótelepe számára" nevű célberuházás közérdekűvé nyilvánítását szolgáló, előzetes kivizsgálását elvégző bizottság megalakulásáról

2011. évi április 28-i
61. számú HATÁROZAT

a Városfejlesztési és területrendezési tervek kidolgozásában vagy felülvizsgálatában való nyilvános részvétel helyi szabályzatának jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
62. számú HATÁROZAT

Maros megye kockázatelemzési és kockázatfedezeti tervének jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
63. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátus létszámkeretének, szervezeti vázlatának és személyzeti felépítésének módosításának jóváhagyásáról

2011. évi április 28-i
64. számú HATÁROZAT

a Maros Művészegyüttes menedzser-igazgatói állásának magánszemély által való betöltését célzó menedzsmenti tervpályázatot előkészítő bizonyos intézkedések megállapításáról

2011. évi május 26-i
65. számú HATÁROZAT

a "Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér" ÖÜV 2011. évi költségvetés-módosításának jóváhagyásáról

2011. május 26-i
66. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórházzal való Partnerségi megállapodás megkötésének jóváhagyásáról

2011. évi május 26-i
67. számú HATÁROZAT

az Országos Drogellenes Ügynökségnek, a Marosvásárhely, Trébely u. 7. sz. alatt levő ingatlan egyik részére vonatkozó kezelési, igazgatási jogának visszavonásáról

2011. évi május 26-i
68. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Kultúrpalota igazgatásának, kezelésének jóváhagyásáról

2011. május 26-i
69. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Székelykakasd helységben, Maroskeresztúr községben levő "Bekötőút és vízellátás-csatornázás a háztartási hulladék átrakóállomása, az osztályozó, komposztáló, tömörítő és csomagoló művek számára, illetve a hulladéklerakóból származó szennyvizek tisztítótelepe számára" nevű célberuházás helyi közérdekűvé nyilvánításáról

2011. évi május 26-i
70. számú HATÁROZAT

a Marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ egyik ingatlanának kezeléséről, a rendeltetését/használatát illetően

2011. évi május 26-i
71. számú HATÁROZAT

egyes ingó javak használatból való kivonás céljából, a megyei köztulajdonból megyei magántuljadonba való sorolásáról

2011. évi május 26-i
72. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011-es évre vonatkozó költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2011. évi 15. sz. megyei tanácsi határozat módosításáról

2011. évi május 26-i
73. számú HATÁROZAT

a Maroskece község MAROS AQUA INVEST Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2011. május 26-i
74. számú HATÁROZAT

azoknak a tevékenységeknek a jóváhagyásáról, amelyekkel Maros megye részt vesz "A vészhelyzeti esetekben való beavatkozás javítását szolgáló berendezések" nevű pályázat menedzsmentjében és kivitelezésében, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek jóváhagyásáról

2011. május 26-i
75. számú HATÁROZAT

Maros megye tűzvédelmi képességét elemző, 2010-es évre vonatkozó jelentés jóváhagyásáról, és e képesség hatékonyabbá tételét célzó intézkedések elfogadásáról

2011. évi május 26-i
76. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátus szervezeti vázlatának, személyzeti felépítésének, illetve Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2011. évi május 26-i
77. számú HATÁROZAT

a megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények menedzsmentjének éves felmérésének jóváhagyásáról

2011. évi május 26-i
78. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi "Transilvania" Repülőtér ÖÜV igazgatója számára a 2011. évre kitűzött célok és teljesítménykritériumok jóváhagyásáról

2011. évi május 26-i
79. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park RT igazgatója számára a 2011. évre kitűzött célok és teljesítménykritériumok jóváhagyásáról

2011. évi május 26-i
80. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011.04.18-i 42. sz. határozat mellékletének módosításáról

2011. évi június 22-i
81. számú HATÁROZAT

A marosvásárhelyi AQUASERV VÁLLALAT RT által szolgáltatott vízellátás árának jóváhagyásáról

2011. évi június 22-i
82. számú HATÁROZAT

a DJ 153C jelzésű Szászrégen - Laposnya közötti megyei út egy szakaszának és az ahhoz tartozó terület ügykezelésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2011. évi június 22-i
83. számú HATÁROZAT

a DJ 136 és DJ 136A jelzésű Erdőszentgyörgy - Bözödújfalu - Hargita megye határa közötti megyei út egyes szakaszainak és az azokhoz tartozó területek ügykezelésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2011. évi június 22-i
84. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évi költségvetésének kiigazításáról

2011. évi június 22-i
85. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Görgény-völgyi Közösségek Egyesülete közötti együttműködés jóváhagyásáról, a VI. Görgény-völgye Néprajzi Fesztivál megszervezése céljából

2011. évi június 22-i
86. sz. HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórházzal való Partnerségi megállapodás megkötésének jóváhagyásáról

2011. évi június 22-i
87. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében levő Gyermekjogvédelmi Igazgatóságok alegységeiben nyújtott szolgáltatások, 2010. évre vonatkozó, egy főre jutó, átlagos havi ellátási költségdíjának (tartásdíj) megállapításáról

2011. évi június 22-i
88. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal szervezeti ábrájának, személyzeti felépítésének, illetve szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 2010.08.12-i 111. sz. MMTH 2-es sz. mellékletének módosításáról

2011. évi július 28-i
89. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely megyei jogú városban, az 1918. December 1. sugárút 28. sz., illetve a Gheorghe Marinescu u. 50. sz. alatti ingatlanokban található magánorvosi rendelők számára engedményezett helyiségek járadékának a jóváhagyásáról

2011. évi július 28-i
90. számú HATÁROZAT

a megye közvagyonához tartozó, a marosvásárhelyi Köteles Sámuel u. 33. sz. alatti ingatlan egyes épületeinek ingyenes használatba adásának meghosszabításáról

2011. évi július 28-i
91. számú HATÁROZAT

egy teleknek Maros megye köztulajdonából állami köztulajdonba való utalásáról, regionális sürgősségi kórház építése céljából

2011. évi július 28-i
92. számú HATÁROZAT

a köztulajdonhoz tartozó egyes ingatlanok ügykezelésére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról

2011. évi július 28-i
93. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonába tartozó terület ügykezelésére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról

2011. évi július 28-i
94. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évi költségvetésének kiigazításáról

2011. évi július 28-i
95. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének 2011. június 30-i végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról

2011. évi július 28-i
96. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és az EcoAssist Egyesület partnerségi megállapodásának jóváhagyásáról, az Erdősítési mozgalom Maros megyei megvalósítása céljából

2011. évi július 28-i
97. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség együttműködésének jóváhagyásáról az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál megszervezése céljából

2011. évi július 28-i
98. sz. HATÁROZAT

Maros megye térképének kiadására vonatkozó Együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

2011. évi július 28-i
99. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács keretében működő saját előzetes pénzügyi ellenőrzés megszervezésének és gyakorlásának jóváhagyásáról

2011. évi július 28-i
100. számú HATÁROZAT

a Fogyatékkal élő Felnőtt Személyek besorolását Értékelő Bizottság összetételének megváltoztatásáról

2011. évi július 28-i
101. számú HATÁROZAT

a Maros Művészegyüttes menedzser-igazgatói állásának magánszemély által való betöltését célzó menedzsmenti tervpályázat végeredményének jóváhagyásáról

2011. évi július 28-i
102. számú HATÁROZAT

az alárendelt kulturális intézmények számára alkalmazott menedzsment záró kiértékelésének jóváhagyásáról

2011. évi július 28-i
103. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2008. november 27-i 167-es számú, utólag módosított és kiegészített, A DJ135 jelzésű megyei út Nyárádmagyarós - Sóvárad közötti szakaszának helyreállítása, korszerűsítése nevű projektre és az ezzel kapcsolatos költségekre vonatkozó határozatának módosításáról és kiegészítéséről

2011. évi július 28-i
104. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Mezősámsond községhez tartozó Kislekence falu Dn 200 mm-es vízvezetékének cseréje nevű beruházás és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról, valamint a kivitelezésre vonatkozó intézkedések megállapításáról

2011. évi augusztus 18-i
105. számú HATÁROZAT

a Románia Kormányához intézett folyamodványról, amelyben a marosvásárhelyi Városháza u. 2. sz. alatti Közigazgatási Palota ingatlan ügykezelési jogának átruházását kérik Maros Megye Kormánymegbízotti Hivataláról a Maros Megyei Tanácsra

2011. évi augusztus 18-i
106. számú HATÁROZAT

a Románia Kormányához intézett folyamodványról, amelyben kérik a DN 13D jelzésű országút 0+000-8+000 kmsz közötti szakaszának átutalását az állami köztulajdonból és a Szállítási, Építkezési és Turisztikai Minisztérium ügykezeléséből Maros megye köztulajdonába és Szováta város Helyi Tanácsának ügykezelésébe, és megyei úttá való besorolását

2011. évi augusztus 18-i
107. számú HATÁROZAT

az általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatra bízásáról

2011. évi augusztus 18-i
108. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évi 15. számú határozatához tartozó egyes mellékletek módosulásáról

2011. évi augusztus 18-i
109. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és egyes kulturális és sportrendezvények szervezői közötti partnerségi megállapodások jóváhagyásáról

2011. évi augusztus 18-i
110. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Vidéki Közszolgáltató Rt. rendkívüli ügyvezetőinek kinevezésére vonatkozó, a Maros Megyei Tanács 2009.12.17-i 171. sz. határozatának módosításáról

2011. évi augusztus 18-i
111. számú HATÁROZAT

a Maros Művészegyüttes - a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő kulturális közintézmény - szervezeti felépítésének valamint Szervezési és működési szabályzatának módosításáról

2011. évi augusztus 18-i
112. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely megyei jogú városban levő, Mărăşti u. 13. sz. alatti Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara épületének rehabilitációja nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2011. évi augusztus 18-i
113. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011.04.28-i, Maros megye kockázatelemzési és kockázatfedezeti tervének jóváhagyására vonatkozó 62. számú határozatához tartozó melléklet módosulásáról

2011. évi szeptember 6-i
114. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évi 15. számú határozat 9/1. számú mellékletének módosításáról

2011. évi szeptember 6-i
115. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Vállalat Rt hitelfelvételének jóváhagyásáról

2011. évi szeptember 6-i
116. számú HATÁROZAT

Gerendkeresztúr-Marosludas útvonalon, a rendszeres különjáratokkal történő személyek megyei közszállítására vonatkozó útvonalengedély odaítéléséről

2011. évi szeptember 22-i
117. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Egyetemi Sportklub Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, a 2011-es Nemzetközi Női Röplabda Erdély-kupa megszervezése érdekében

2011. évi szeptember 22-i
118. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó ingatlanon a Maros Megyei Klinikai Kórház által végzendő egyes munkálatok jóváhagyásáról

2011. évi szeptember 22-i
119. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évre vonatkozó és a Marosvásárhelyi TRANSILVANIA ÖÜV költségvetésének kiigazításáról

2011. évi szeptember 22-i
120. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és az Erdélyi Kulturális Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról a Küküllők ősze kulturális rendezvény megszervezése céljából

2011. évi szeptember 22-i
121. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó közintézmények bizonyos szervezési intézkedéseinek megállapításáról szóló 2010. évi 114. számú Maros megyei tanácsi határozat mellékleteinek módosításáról

2011. évi szeptember 22-i
122. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátus szervezeti vázlatának, személyzeti felépítésének, illetve Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2011. május 26-i 76. számú MMTH 2-es számú mellékletének módosításáról

2011. évi szeptember 22-i
123. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthona személyzeti felépítésének modósításáról

2011. évi szeptember 22-i
124. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal saját apparátus közalkalmazotti álláshelyeinek, 2012-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2011. évi október 27-i
125. számú HATÁROZAT

a DJ135 jelzésű megyei út Nyárádmagyarós-Sóvárad közötti szakaszának helyreállítása, korszerűsítése nevű projekt és a hozzá kapcsolodó költségeket jóváhagyó 2008. november 27-i 167. számú MTH módosításáról és kiegészítéséről

2011. évi október 27-i
126. számú HATÁROZAT

"A DJ135 jelzésű megyei út Nyárádmagyarós-Sóvárad közötti szakaszának helyreállítása, korszerűsítése" nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozó, 2008. november 27-i 166. számú megyei tanácsi határozat módosításáról

2011. évi október 27-i
127. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely megyei jogú város, Gheorghe Marinescu utca 50. szám és 1918. December 1. sugárút 24. szám alatt elhelyezkedő, címzettjeiknek engedményezett, egyéni orvosi rendelő üzemeltetésére rendeltetett helyiségek jogi helyzetének szabályozásáról

2011. évi október 27-i
128. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház kezelési jogának megvonásáról a Marosvásárhely megyei jogú város, Kárpátok sétánya 5. szám alatt elhelyezkedő ingatlan felett, illetve egy ingatlan része felett, amelyik a Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatt van

2011. évi október 27-i
129. számú HATÁROZAT

a radnóti Mező u. 3. sz. alatti LIDL Logisztikai Központ csatlakoztatása a Maros megye köztulajdonához tartozó Radnót - Oláhkocsárd tápcsőhöz, a Vízcsatlakozás - Ivóvíz szivattyúállomás nevű munkálat megvalósításának jóváhagyásáról

2011. évi október 27-i
130. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének végrehajtására vonatkozó, 2011. szeptember 30-i jelentés jóváhagyásáról

2011. évi október 27-i
131. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évi és a Marosvásárhelyi TRANSILVANIA Repülőtér ÖÜV költségvetésének kiigazításáról

2011. évi október 27-i
132. számú HATÁROZAT

a kulturális intézmények 2012-es évre vonatkozó díjszabásainak és tarifáinak jóváhagyásáról

2011. évi október 27-i
133. számú HATÁROZAT

40.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozás leszerződésének és garantálásának jóváhagyásáról

2011. évi október 27-i
134. számú HATÁROZAT

a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank által Románia Kormányának adott hitelből és ez utóbbi társfinanszírozásával támogatott Szociális inkluzió (befogadás) program révén a Marosvécsi Szent Mária Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ átszervezésére vonatkozó projekt megvalósítását célzó intézkedések jóváhagyásáról

2011. évi október 27-i
135. számú HATÁROZAT

egyes intézkedések jóváhagyásáról a Fel- és leszállópálya és a repülőgépek műveleti pályatestének kibővítése, a hozzátartozó berendezésekkel együtt, és az OACI II-es kategóriának megfelelő pontosságú közeledési helyjeladó felszerelések korszerűsítése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren nevű projekt megvalósítása érdekében

2011. évi október 27-i
136. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátus közalkalmazotti álláshelyeinek, 2012-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2011. évi október 27-i
137. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőinek az inkluzív oktatási központok igazgatótanácsaiba való kijelölésére vonatkozó 2009. évi 151. számú MTH módosításáról és kiegészítéséről

2011. évi október 27-i
138. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatótanácsába való kijelöléséről

2011. évi október 27-i
139. számú HATÁROZAT

vegyesbizottság létrehozásáról, amely biztosítja a menetrend szerinti személyek közszállítására és az útvonalengedélyek odaítélésére vonatkozó javaslatokat

2011. évi október 27-i
140. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 13 útvonal számára

2011. évi november 24-i
141. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely megyei jogú városban, a Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatt elhelyezkedő ingatlanban tervezett, Emelet ráépítése a szülészeti-nőgyógyászati klinikára, valamint a 8. és 9. emeletek átépítése új térbeosztás céljából nevű munkálatok megvalósításának engedélyezéséről

2011. évi november 24-i
142. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. számú megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2011. évi november 24-i
143. számú HATÁROZAT

a 2011. május 26-i 74. számú Maros megyei tanácsi határozat módosításáról, amely azoknak a tevékenységeknek a jóváhagyására vonatkozik, amelyekkel Maros megye részt vesz A vészhelyzeti esetekben való beavatkozás javítását szolgáló berendezések nevű pályázat menedzsmentjében és kivitelezésében, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek jóváhagyásáról

2011. évi november 24-i
144. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Gyulakuta község, illetve a Hargita megyei Szentábrahám községnek a Maros Aqua Invest Kistérségi Fejlesztési Társulásból való visszavonulásáról

2011. évi november 24-i
145. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évi költségvetésének kiigazításáról

2011. évi november 24-i
146. számú HATÁROZAT

a Partnerség a polgárok minőségi orvosi ellátáshoz való hozzáférésének megkönnyítésére, integrált informatikai rendszer alkalmazásával nevű projekt jóváhagyásáról

2011. évi november 24-i
147. számú HATÁROZAT

a menetrend szerinti különcélú járatokkal történő személyek megyei közszállításához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 3 útvonal számára

2011. évi november 24-i
148. számú HATÁROZAT

a rendszeres járatú közúti személyszállítás megyei menetrendjének aktualizálásáról, frissítéséről

2011. évi november 24-i
149. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját apparátus közalkalmazotti álláshelyeinek, 2012-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2011. évi november 24-i
150. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő Alsóidecsi Idősek Otthona szociális közintézmény menedzsmentjének biztosítására vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2011. évi november 24-i
151. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó kulturális közintézmények bizonyos szervezési intézkedéseinek megállapítására vonatkozó 2010. évi 114. számú Maros megyei tanácsi határozat mellékleteinek módosításáról

2011. évi december 20-i
152. számú HATÁROZAT

a Nyárádgálfalva községhez tartozó Nyárádszentlászló unitárius templomában található falfestmények konzerválása és restaurálása nevű munkálat megyei költségvetésből való finanszírozásának jóváhagyásáról

2011. évi december 20-i
153. számú HATÁROZAT

a Maros megyei köztulajdonhoz tartozó javakat illető leltár átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. számú megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2011. évi december 20-i
154. számú HATÁROZAT

Marosvásárhelyen, a Kinizsi Pál utca 8 sz. alatt elhelyezkedő, a megyei köztulajdonhoz tartozó ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról

2011. évi december 20-i
155. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely megyei jogú városban a Rózsák tere 11. sz. alatt lévő Néprajzi Múzeum épületének rehabilitációja nevű munkálat megvalósításának engedélyezéséről

2011. évi december 20-i
156. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi TRANSILVANIA Repülőtér ÖÜV 2011. évi költségvetésének kiigazításáról

2011. évi december 20-i
157. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. IV. negyedévi költségvetés végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról

2011. évi december 20-i
158. számú HATÁROZAT

bizonyos helyi díjak és illetékek jóváhagyásáról, amelyek 2012-ben Maros megye saját költségvetésébe, valamint a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményeihez voltak befizetendők

2011. évi december 20-i
159. számú HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek átlagárának megállapításáról

2011. évi december 20-i
160. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti, a Reménység (Speranţa) bentlakásos szociális és egészségügyi ápoló-gondozó szolgálat létrehozására és működésére vonatkozó együttműködési egyezmény jóváhagyásáról

2011. évi december 20-i
161. számú HATÁROZAT

négy helység jelenlegi beosztásának megváltoztatásáról, egy új lakosság-nyilvántartó közszolgálathoz való hozzárendelésével

2011. évi december 20-i
162. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti felépítésének, létszámkeretének, illetve Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2011. május 26-i 76. számú MMTH 2-es számú mellékletének módosításáról

2011. évi december 20-i
163. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Marosvásárhelyi Gyermekek Palotája Igazgatótanácsába

2011. évi december 20-i
164. számú HATÁROZAT

Maros Megye képviselőinek a kinevezéséről a Közép-Erdélyi Kistérségi Fejlesztési Társulat Igazgatótanácsába

2011. évi december 20-i
165. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 4 útvonal számára

2011. évi december 20-i
166. számú HATÁROZAT

a Megyei menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás 2008-2013 között érvényes programjába foglalt azon útvonalak ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, amelyeket nem igényeltek/nem osztottak ki vagy amelyeket a szállító cégek visszamondtak