Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2013. január 31-i
1. számú HATÁROZAT

Şopterean Ioan úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2013. január 31-i
2. számú HATÁROZAT

Mora Akos Daniel úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2013. január 31-i
3. számú HATÁROZAT

Chirteş Ioan Cristian úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2013. január 31-i
4. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonához tartozó, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. igazgatásában lévő ingatlanok egyes helyiségeinek bérbeadásához szükséges intézkedések megállapításáról

2013. január 31-i
5. számú HATÁROZAT

bizonyos, jogsegélyre és bírósági jogi képviseletre vonatkozó szolgáltatások beszerzéséről a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű vállalat számára

2013. január 31-i
6. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti ábrájának és létszámtervének jóváhagyásáról

2013. január 31-i
7. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanács ügykezelése alatt található ingatlan igazgatására vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról

2013. január 31-i
8. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatti, a megyei köztulajdonhoz tartozó ingatlan bizonyos helyiségeinek a Román Vöröskereszt Társaság számára történő ingyenes használatba adási idejének a meghosszabbításáról

2013. január 31-i
9. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmártoni Dr. Gh. Marinescu Municípiumi Kórház költségvetéseinek módosítására vonatkozó 2012. december 28-i 309. sz. rendelkezés érvényesítéséről

2013. január 31-i
10. számú HATÁROZAT

a 2012. évi költségvetés fejlesztési szakasza deficitjének a költségvetési többletből való fedezéséről

2013. január 31-i
11. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthonában a 2013-as évre vonatkozó egy főre jutó átlagos havi térítési díj megállapításáról

2013. január 31-i
12. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, egy jótékonysági kulturális rendezvény megszervezésének támogatása érdekében

2013. január 31-i
13. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség közötti együttműködés jóváhagyásáról a XX. Tudományos Diákköri Konferencia megszervezésének érdekében

2013. január 31-i
14. számú HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek átlagárainak megállapításáról szóló 2012. évi 156. sz. MMTH 1. cikkelyének módosításáról

2013. január 31-i
15. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti felépítésének, létszámtervének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2011.05.26-i 76. sz. MMTH 2. sz. mellékletének módosításáról

2013. január 31-i
16. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Központ szervezeti felépítésének, létszámtervének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2010.08.12-i 111. sz. MMTH 2. sz. mellékletének módosításáról

2013. január 31-i
17. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács alárendeltségében levő kulturális közintézmények menedzsment-felmérési eljárásának és ebből a célból létrehozott bizottságok név szerinti összetételének jóváhagyásáról szóló 2011. évi 8. számú Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2013. január 31-i
18. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 3 útvonal számára

2013. február 28-i
19. számú HATÁROZAT

a speciális líceumi oktatás Maros megyei iskolai hálózatának jóváhagyásáról a 2013-2014-es tanévre

2013. február 28-i
20. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. MMTH Mellékletének módosításáról

2013. február 28-i
21. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonához tartozó egyik ingatlan igazgatásának átadásáról

2013. február 28-i
22. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely megyei jogú városban az 1918. December 1. sugárút 24-26. sz. alatt fekvő ingatlan 114-es számú, orvosi rendelőként használt helyiségére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2013. február 28-i
23. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonában lévő, a marosvásárhelyi Nyomda u. 4. sz. alatt fekvő, az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház ügykezelésére bízott ingatlan egyes helyiségeinek bérbeadásához szükséges intézkedések meghozataláról

2013. február 28-i
24. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Mărăşti u. 8. sz. alatt fekvő, a megye köztulajdonához tartozó ingatlanból bizonyos helyiségek ingyenes használatának meghosszabbításáról

2013. február 28-i
25. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Kinizsi Pál u. 8. sz. alatt fekvő, Maros megye köztulajdonához tartozó ingatlanból bizonyos helyiségek ingyenes használatba adásáról

2013. február 28-i
26. számú HATÁROZAT

az előző pénzügyi évből áthozott költségvetési többlet felhasználásáról

2013. február 28-i
27. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Fiatal Erők Marosvásárhelyért (Forţe proaspete pentru Tîrgu Mureş) Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Maros megyei középiskolások gálájának megrendezése céljából

2013. február 28-i
28. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Dacia Gimnázium közötti együttműködés jóváhagyásáról az országos regemondó verseny megrendezése érdekében

2013. február 28-i
29. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti együttműködés jóváhagyásáról az országos matematikai diákolimpia megrendezése érdekében

2013. február 28-i
30. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Romániai Francia Intézet közötti együttműködés jóváhagyásáról a Très Courts - Nagyon rövid filmek nemzetközi fesztiválja és a Chants, sons sur scène Nemzetközi fesztivál megrendezése céljából

2013. február 28-i
31. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum közötti együttműködés jóváhagyásáról a Brenyó Mihály Pontszerző matematikaverseny országos döntőjének és a Didaktikai tapasztalatok multikulturális környezetben című szimpózium megrendezése céljából

2013. február 28-i
32. számú HATÁROZAT

a csoportos étkezési pótlék napi értékének jóváhagyásáról az Alsóidecsi Idősek Otthona számára

2013. február 28-i
33. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat igazgatótanácsa egyes tagjainak előválogatására vonatkozó intézkedések meghozataláról

2013. február 28-i
34. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Fogyatékkal Élő Felnőtt Személyek Besorolását Felmérő Bizottság összetételének módosulásáról

2013. február 28-i
35. számú HATÁROZAT

a speciális gimnáziumi oktatás Maros megyei iskolai hálózatának jóváhagyásáról a 2013-2014-es tanévre

2013. február 28-i
36. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér közúti bejáratának tájrendezése a DN15 61+422 kmsz-ben beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2013. február 28-i
37. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 5 útvonal számára

2013. március 4-i
38. számú HATÁROZAT

a pénzösszegek területi-közigazgatási egységekre való leosztásáról a 2013-as évre, a helyi közpénzekről szóló 273. sz. törvény 33. cikkely (3). bekezdés b). betűje előírásainak megfelelően

2013. március 28-i
39. számú HATÁROZAT

egy, a megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanács ügykezelésében levő ingatlan igazgatására vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról

2013. március 28-i
40. számú HATÁROZAT

kerékpár-parkoló állványok elhelyezésének jóváhagyásáról Maros megye köztulajdonában levő egyik ingatlan elé

2013. március 28-i
41. számú HATÁROZAT

egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való sorolásáról, leírás céljából

2013. március 28-i
42. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács vagyonának 2012. évi leltározása során keletkezett eredmény jóváhagyásáról

2013. március 28-i
43. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról

2013. március 28-i
44. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról

2013. március 28-i
45. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park Rt. 2013-as évi bevételi és kiadási előirányzatának jóváhagyásáról

2013. március 28-i
46. számú HATÁROZAT

40.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozási szerződés megkötésének és garantálásának jóváhagyásáról

2013. március 28-i
47. számú HATÁROZAT

89.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozási szerződés megkötésének és garantálásának jóváhagyásáról

2013. március 28-i
48. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó alegységekben/szolgálatoknál/központokban biztosított szolgáltatások egy főre jutó átlagos havi térítési díjának megállapításáról a 2012-es évre

2013. március 28-i
49. számú HATÁROZAT

a Marosvécsi Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ átszervezése az új Marosvécsi Primula Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ létrehozásával nevű projekt benyújtásának és társfinanszírozásának jóváhagyására vonatkozó 2008.12.23-i 182. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2013. március 28-i
50. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Román Repülőklub közötti együttműködés jóváhagyásáról a Sky is not the limit elnevezésű légibemutató megrendezése céljából

2013. március 28-i
51. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Harmonia Cordis Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Harmonia Cordis Nemzetközi Klasszikusgitár-fesztivál megrendezése céljából

2013. március 28-i
52. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Görgényszentimrei Erdészeti Szakközépiskola közötti együttműködés jóváhagyásáról, az Országos erdőgazdálkodási verseny megrendezése és a Görgényszentimrei Erdészeti Szakiskola 120. évfordulójának megünneplése céljából

2013. március 28-i
53. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a SC Transilvania Grup Business SRL (Kft) közötti együttműködés jóváhagyásáról Az antikommunista ellenállás hősei című folyóirat magyar nyelvű kiadásának érdekében

2013. március 28-i
54. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Pro Vita Cristiana Alapítvány közötti együttműködés jóváhagyásáról a Római katolikus kreativitási vetélkedő megrendezése céljából

2013. március 28-i
55. számú HATÁROZAT

egyes alárendelt kulturális intézményeknél alkalmazott menedzsment éves kiértékelésének jóváhagyásáról

2013. március 28-i
56. számú HATÁROZAT

a Közigazgatási székhely klímaberendezésének megvalósíthatósági tanulmánya beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2013. március 28-i
57. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 3 útvonal számára

2013. április 11-i
58. számú HATÁROZAT

Héjjasfalva Község Helyi Tanácsához intézett megkeresésről, a Héjjasfalva község köztulajdonában és a Héjjasfalvi Helyi Tanács ügykezelésében lévő egyik ingatlannak Maros megye köztulajdonába és a Maros Megyei Tanács ügykezelésébe való áthelyezése céljából

2013. április 11-i
59. számú HATÁROZAT

Maros megye költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozások odaítélési eljárására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról a 2013-as évre a kultúra, felekezetek, sport és szociális ellátás területén

2013. április 11-i
60. számú HATÁROZAT

a Kultúrpalota és Közigazgatási Palota épületmegvilágítása nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak és ennek megvalósítására irányuló egyéb intézkedéseknek a jóváhagyásáról

2013. április 25-i
61. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Pro Europa Liga Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, tevékenységek szervezése céljából a Kezeidben Európa – Művészetek és kézműves mesterségek az interkulturális megértés és munkaerő-foglalkoztatás érdekében nevű európai projekt keretében

2013. április 25-i
62. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonában lévő egyik építmény átminősítéséről a megye magántulajdonába

2013. április 25-i
63. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. első negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

2013. április 25-i
64. számú HATÁROZAT

Magyarbükkös és Szászkézd községeknek a MAROS AQUA INVEST Önkormányzatok Közötti Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2013. április 25-i
65. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Pro Régió Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, az Országos fogathajtó bajnokság döntőjének megszervezése céljából

2013. április 25-i
66. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács által koordinált gazdasági-szociális akciók 2013-as évre vonatkozó programjának jóváhagyásáról

2013. április 25-i
67. számú HATÁROZAT

a Maros megyei köztisztasági szolgáltatás szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2013. április 25-i
68. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti felépítésének, létszámtervének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2011.05.26-i 76. sz. MMTH 2. sz. mellékletének módosításáról

2013. április 25-i
69. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Város- és Területrendezési Műszaki Bizottság összetételének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2011. március 24-i 38. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. sz. mellékletének módosításáról

2013. április 25-i
70. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges egy útvonalengedély odaítéléséről

2013. május 30-i
71. számú HATÁROZAT

Mezőgazdaság-menedzsmenti földrajzi információs rendszer gyakorlatba ültetése a Maros Megyei Tanács és partnerei számára nevű beruházási objektum megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2013. május 30-i
72. számú HATÁROZAT

a Mezőgazdaság-menedzsmenti földrajzi információs rendszer gyakorlatba ültetése a Maros Megyei Tanács és partnerei számára nevű pályázat kezdeményezésének, benyújtásának és a hozzá kapcsolódó költségek jóváhagyásáról

2013. május 30-i
73. számú HATÁROZAT

a SIGMA - Mezőgazdaság-menedzsmenti földrajzi információs rendszer a Maros Megyei Tanács és partnerei számára nevű beruházási objektum megvalósíthatósági tanulmányának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2013. május 30-i
74. számú HATÁROZAT

a SIGMA - Mezőgazdaság-menedzsmenti földrajzi információs rendszer a Maros Megyei Tanács és partnerei számára nevű pályázat kezdeményezésének, benyújtásának és a hozzá kapcsolódó költségek jóváhagyásáról

2013. május 30-i
75. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének kiegészítéséről

2013. május 30-i
76. számú HATÁROZAT

az általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatra bízásáról szóló 2011. évi 107. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2013. május 30-i
77. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012-es évi bevételi és kiadási költségvetésére vonatkozó zárszámadásának, valamint az éves pénzügyi kimutatások és ezek mellékleteinek jóváhagyásáról

2013. május 30-i
78. számú HATÁROZAT

Az iskolai erőszak megelőzése elnevezésű megyei közérdekű program és az ennek gyakorlatba ültetését célzó partnerségi megállapodás jóváhagyásáról

2013. május 30-i
79. számú HATÁROZAT

Maros Megye alapító tagként való részvételéről a Maros Völgye Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI Valea Mureşului) megalapításában

2013. május 30-i
80. számú HATÁROZAT

Cintos és Kutyfalva községeknek a MAROS AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2013. május 30-i
81. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Maros Kosárlabda Klub Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról a férfi Országos Kosárlabda Liga döntőjének megrendezése érdekében

2013. május 30-i
82. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház etikai bizottságába való kinevezéséről

2013. május 30-i
83. számú HATÁROZAT

Laura-Mona Pop asszony, az Alsóidecsi Idősek Otthona igazgatójának egyéni munkaszerződése felfüggesztésének megszüntetéséről

2013. június 7-i
84. számú HATÁROZAT

egyes közérdekű objektumok névadására vonatkozó eljárás megindításának jóváhagyásáról

2013. június 12-i
85. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív- és Transzplantációs Intézet székhelyének a marosvásárhelyi Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban való kijelölésének elfogadásáról

2013. június 12-i
86. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács partneri részvételének jóváhagyásáról az Integrált beavatkozási program munkanélküliek számára – egy fenntartható jövő bizonyossága nevű pályázatban

2013. június 12-i
87. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Transelectrica S.A. (Rt.) Országos Villamosenergia-szállító Vállalat közötti, digitális adatcserére vonatkozó együttműködés jóváhagyásáról

2013. június 20-i
88. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítását célzó intézkedések jóváhagyásáról

2013. június 20-i
89. számú HATÁROZAT

a Marosludasi Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ létesítését célzó épületfelújításra, korszerűsítésre és felszerelésre vonatkozó pályázat és társfinanszírozás jóváhagyásáról szóló, utólag módosított, 2010.03.25-i 47. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról, a 2007-2013-as Regionális Operatív Program A szociális infrastruktúra javítása 3. prioritás, A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának felújítása/korszerűsítése/fejlesztése és felszerelése 3.2. intézkedés keretében

2013. június 20-i
90. számú HATÁROZAT

a Nyárádmagyarós község Helyi Tanácshoz intézett megkeresésről, a Nyárádmagyarós helységben található 4150 nm-es telekből álló ingatlan átminősítése érdekében a község köztulajdonából Maros megye köztulajdonába és a Maros Megyei Tanács igazgatása alá

2013. június 20-i
91. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely megyei jogú város, Forradalom u. 45-45/b. sz. alatti, Maros megye köztulajdonához tartozó ingatlan felosztásának jóváhagyásáról

2013. június 20-i
92. számú HATÁROZAT

a Hargita megyei Újszékely községnek a MAROS AQUA INVEST Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2013. június 20-i
93. sz. HATÁROZAT

a 2012. évi 141. sz. Maros megyei tanácsi határozattal jóváhagyott Maros megye gazdasági-katonai monográfiájának frissítéséről

2013. június 20-i
94. számú HATÁROZAT

a Maros megyében lévő megyei utak téli időszakra vonatkozó használhatósági és beavatkozási szintek szerinti besorolásának jóváhagyásáról szóló 2012. évi 56. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2013. június 20-i
95. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szervezeti felépítésének, létszámtervének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2011. évi 76. sz. MMTH 2. sz. mellékletének módosításáról

2013. június 20-i
96. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Igazgatóság szervezeti felépítésének, létszámtervének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2010.08.12-i 111. sz. MMTH 2. sz. mellékletének módosításáról

2013. június 20-i
97. számú HATÁROZAT

egy tag kinevezéséről a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Igazgatótanácsába

2013. június 20-i
98. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat ügyvezető igazgatójának – igazgatótanácsi elnökének kinevezéséről

2013. június 20-i
99. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Maros Megyei Ipari Park Rt. részvényesi közgyűlésébe

2013. július 4-i
100. számú HATÁROZAT

Balogh Iosif úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2013. július 4-i
101. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Közép-Maros Völgye Kistérségi Társulás közötti együttműködés jóváhagyásáról a Maros-völgyi Közösségek IX. Néprajzi Fesztiváljának megrendezése céljából

2013. július 4-i
102. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a S.C. Transilvania Grup Business S.R.L. (Kft.) közötti, Az antikommunista ellenállás hősei című folyóirat kiadására vonatkozó együttműködési megállapodás időtartamának meghosszabbításáról

2013. július 4-i
103. számú HATÁROZAT

az Emberek, város, palota, utca elnevezésű megyei közérdekű program jóváhagyásáról

2013. július 25-i
104. számú HATÁROZAT

egy meteorológiai szenzorral felszerelt oszlop telepítésének engedélyezéséről a Maros megye köztulajdonához tartozó, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV igazgatásában lévő területen

2013. július 25-i
105. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács partneri részvételének jóváhagyásáról az Integrált beavatkozás a szexuális agressziók áldozataiért című pályázat keretében

2013. július 25-i
106. számú HATÁROZAT

a Maros megyei felnőtt fogyatékos személyeket besoroló bizottság létrehozásáról, összetételének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2005. október 27-i 133. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2013. július 25-i
107. számú HATÁROZAT

Cristian Radu Georgescu úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2013. július 25-i
108. számú HATÁROZAT

Baciu Marius Tiberiu úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2013. július 25-i
109. számú HATÁROZAT

Radu Mircea úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2013. július 25-i
110. számú HATÁROZAT

Szabó Albert úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2013. július 25-i
111. számú HATÁROZAT

a Maros megye köztulajdonához tartozó, a Maros Megyei Múzeum igazgatásában lévő ingatlanok egyes helyiségeinek bérbeadásához szükséges intézkedések megállapításáról

2013. július 25-i
112. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó és a Maros Megyei Tanács igazgatásában lévő egyik ingatlan ügykezelésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2013. július 25-i
113. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanácsnak a Maros Megyei Ipari Park Rt. részvényesi közgyűlésébe kinevezett képviselőjének a társaság ügyvezetésére vonatkozó különleges megbízásáról

2013. július 25-i
114. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Vállalat Rt. regionális szolgáltató által nyújtott vízellátási és szennyvízelvezetési közszolgáltatások 2013. július 1-jétől érvényes árainak és díjszabásainak jóváhagyásáról

2013. július 25-i
115. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Monumentum Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról a Carpathian Villages Preservation Project Románia nevű program gyakorlatba ültetése érdekében

2013. július 25-i
116. számú HATÁROZAT

a Maros Megye és Szeben Megye közötti társulás jóváhagyásáról a Szászágota–Segesvár DJ 106 jelzésű megyei út felújítása nevű projekt kidolgozásához és támogatásra való benyújtásához szükséges műszaki-gazdasági dokumentáció közös megvalósítása érdekében

2013. július 25-i
117. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Iernuţeana Közösségi Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról az Orbónál és Radnóton (La Oarba şi la Iernut) című III. hazafias dalfesztivál megrendezése céljából

2013. július 25-i
118. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Görgény-völgyi Közösségek Egyesülete közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Görgény-völgyi Közösségek VIII. Néprajzi Fesztiváljának megszervezése céljából

2013. július 25-i
119. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. első félévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

2013. július 25-i
120. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2013.03.28-i 43. sz. Maros megyei tanácsi határozat 6. sz. mellékletének módosításáról

2013. július 25-i
121. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2013. július 25-i
122. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2013. július 25-i
123. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő közintézmények és a SALVAMONT-SALVASPEO megyei közszolgálat szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2013. július 25-i
124. számú HATÁROZAT

a Segesvári Történelmi Központ műemlékegyüttes UNESCO szervezőbizottságának létrehozásáról szóló 2012. évi 59. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2013. július 25-i
125. számú HATÁROZAT

a Szászkézd, erődtemplomos erdélyi falu műemlékegyüttes UNESCO szervezőbizottságának létrehozásáról szóló 2012. évi 60. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2013. július 25-i
126. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság (ATOP) összetételének módosításáról

2013. július 25-i
127. számú HATÁROZAT

a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központjánál alkalmazott menedzsment záró kiértékelésének jóváhagyásáról

2013. július 25-i
128. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 7 útvonal számára

2013. szeptember 5-i
129. számú HATÁROZAT

Rus Dan Dorul úr megyei tanácsos mandátumának igazolásáról, érvényesnek nyilvánításáról

2013. szeptember 5-i
130. számú HATÁROZAT

a Leromlott területek ökologikus újrafásítása a Maros megyei Mezőrücs községbeli Forrásészka (Valea Sânmărtinului) - Cetăgău 113,77 hektáros talajjavítási övezetben nevű, a Környezet minőségének javítása a leromlott állagú mezőgazdasági területek erdősítésével nevű program keretében támogatott pályázat megfelelő végrehajtását célzó bizonyos intézkedések meghozataláról

2013. szeptember 5-i
131. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Román Zenei Előadók Egyesülete (UNIMIR) közötti együttműködés jóváhagyásáról az In memoriam Pavel Tornea – Poetul Oboiului (Pavel Tornea – Az oboa költője) koncert megszervezése céljából, az Emberek, város, palota, utca elnevezésű megyei közérdekű program keretében

2013. szeptember 5-i
132. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének kiegészítéséről

2013. szeptember 5-i
133. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Szászrégen municípiumban a Kastély (Castelului) u. 12. sz. alatti ingatlanon a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által végzendő egyes munkálatok jóváhagyásáról

2013. szeptember 5-i
134. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. évi költségvetésének kiigazításáról

2013. szeptember 5-i
135. számú HATÁROZAT

a kulturális intézmények egyes díjszabásainak és tarifáinak jóváhagyásáról a 2014-es évre

2013. szeptember 5-i
136. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a bukaresti S.C. Adbrain Partners S.R.L.(Kft.) közötti együttműködés jóváhagyásáról a The Most Beautiful Truck&Chopper 2013 című fesztivál Maros megyei megrendezése céljából

2013. szeptember 5-i
137. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, a daganatos gyerekeket segítő jótékonysági kulturális rendezvények támogatása érdekében

2013. szeptember 5-i
138. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség együttműködésének jóváhagyásáról az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilmfesztivál megszervezése céljából

2013. szeptember 5-i
139. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. június 25-i 77. sz. határozatával megválasztott mandátumigazoló bizottság összetételének módosulásáról

2013. szeptember 5-i
140. számú HATÁROZAT

a közigazgatási hatóságnak a Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI Ecolect Mureş) részvényesi közgyűlésén való képviseletére vonatkozó különleges megbízásáról

2013. szeptember 5-i
141. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőinek a Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív- és Transzplantációs Intézet Etikai bizottságába és Igazgatótanácsába való kinevezéséről

2013. szeptember 5-i
142. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról

2013. szeptember 5-i
143. számú HATÁROZAT

a Maros megyei felnőtt fogyatékos személyeket besoroló bizottság létrehozásáról, összetételének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2005. október 27-i 133. sz. Maros megyei tanácsi határozat 2. mellékletének módosításáról

2013. szeptember 5-i
144. számú HATÁROZAT

a 2012-es évre vonatkozó, Maros megye tűzvédelmi képességét kielemző és annak optimalizálási intézkedéseit megállapító jelentés jóváhagyásáról

2013. szeptember 5-i
145. számú HATÁROZAT

Maros megye kockázatelemzési és kockázatfedezeti terve aktualizálásának jóváhagyásáról

2013. szeptember 5-i
146. számú HATÁROZAT

a Maros megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti járatokkal történő ellátásának szabályzatát jóváhagyó 2008. március 27-i 46. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről

2013. szeptember 5-i
147. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről 12 útvonal számára

2013. szeptember 26-i
148. számú HATÁROZAT

a dicsőszentmártoni Victor Babeş utca 2. sz. alatti, Maros megye köztulajdonához tartozó, a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház igazgatásában található ingatlan egyes helyiségeinek bérbeadásához szükséges intézkedések meghozataláról

2013. szeptember 26-i
149. számú HATÁROZAT

a Nyárádmagyarós helységben fekvő 4150 nm területű telekingatlan belefoglalásáról Maros megye közvagyonába

2013. szeptember 26-i
150. számú HATÁROZAT

a Héjjasfalva Község Helyi Tanácsához intézett megkeresésről szóló 2013. évi 58. sz. MMTH módosításáról, a Héjjasfalva község köztulajdonában és a Héjjasfalvi Helyi Tanács kezelésében lévő egyik ingatlannak Maros megye köztulajdonába és a Maros Megyei Tanács kezelésébe való áthelyezése céljából

2013. szeptember 26-i
151. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2013. évi 43. sz. MMTH módosításáról

2013. szeptember 26-i
152. számú HATÁROZAT

a Maros megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növeléséről

2013. szeptember 26-i
153. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa közalkalmazotti álláshelyeinek a 2014-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2013. szeptember 26-i
154. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Központ közalkalmazotti álláshelyeinek a 2014-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2013. szeptember 26-i
155. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről 3 útvonal számára

2013. október 31-i
156. számú HATÁROZAT

Gáspárik Attila-Csaba úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2013. október 31-i
157. számú HATÁROZAT

a megyei hatóság által a S.C. REICHON S.R.L.(Kft.) számára adott szomszédsági beleegyezésről, a Marosvásárhely megyei jogú város, Dózsa György u. 129. sz. alatti ingatlan bekerítése érdekében

2013. október 31-i
158. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonában lévő egyes építmények átminősítéséről a megye magántulajdonába

2013. október 31-i
159. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely megyei jogú városban, Călăraşilor u. 26-28 sz. alatt fekvő, Maros megye köztulajdonához tartozó ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról

2013. október 31-i
160. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének kiegészítéséről

2013. október 31-i
161. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. évi költségvetésének kiigazításáról

2013. október 31-i
162. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének 2013. szeptember 30-i végrehajtására vonatkozó beszámoló jóváhagyásáról

2013. október 31-i
163. számú HATÁROZAT

azoknak a tevékenységeknek a jóváhagyásáról, amelyekkel Maros megye részt vesz a Vészhelyzeti beavatkozások javítása a nehezen megközelíthető helyeken elnevezésű pályázat menedzsmentjében és kivitelezésében, valamint a pályázattal kapcsolatos költségek jóváhagyásáról

2013. október 31-i
164. számú HATÁROZAT

a Gyors és hatásos beavatkozással a közösség biztonságáért elnevezésű megyei közérdekű program, valamint a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti, a program megvalósítását célzó együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

2013. október 31-i
165. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Nemzetközi Rendőrszövetség Maros Megyei 2. Körzete közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Közérthetően a csendőrségről elnevezésű tájékoztatási, megelőző és társadalmi párbeszéd célú kampány megszervezése érdekében

2013. október 31-i
166. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról a XIX. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár megszervezésében

2013. október 31-i
167. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi RingBox Sportklub közötti együttműködés jóváhagyásáról, az Olimpikon-jelölt Ökölvívók Országos Bajnoksága döntőjének megszervezése érdekében

2013. október 31-i
168. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közalkalmazotti álláshelyeinek a 2014-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2013. október 31-i
169. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei út felújítása aszfaltburkolattal a 0+631 - 4+726 kilométerszelvényben elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2013. november 14-i
170. számú HATÁROZAT

Dászkel László úr megyei tanácsos mandátumának igazolásáról, érvényesnek nyilvánításáról

2013. november 14-i
171. számú HATÁROZAT

Románia Kormányához intézett, a marosvásárhelyi Közigazgatási Palotára és a hozzá tartozó épületekre vonatkozó megkeresésről

2013. november 14-i
172. számú HATÁROZAT

a 2013. július 4-i 103. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2013. november 28-i
173. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2013. évi költségvetésének kiigazításáról

2013. november 28-i
174. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat igazgatótanácsa által benyújtott gazdálkodási terv jóváhagyásáról

2013. november 28-i
175. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány közötti együttműködés jóváhagyásáról, a nemzetközi tanatológiai konferencia megszervezéséhez

2013. november 28-i
176. sz. HATÁROZAT

a Belügyminisztérium keretében működő Országos Lakosságnyilvántartási és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács, valamint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság közötti együttműködés jóváhagyásáról, az Országos Lakosságnyilvántartó Regiszterből történő adatközlés céljából

2013. november 28-i
177. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház etikai bizottságába

2013. november 28-i
178. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2013. évi 122. sz. Maros megyei tanácsi határozat 2. sz. mellékletének módosításáról

2013. november 28-i
179. számú HATÁROZAT

a menetrend szerinti járatokkal megvalósuló megyei személyszállítási szolgáltatás ügyvitel-átruházási keretszerződésének jóváhagyásáról 2014–2019-re

2013. november 28-i
180. számú HATÁROZAT

a megyei közszállítás menetrend szerinti különcélú járataihoz tartozó egy útvonalengedély odaítéléséről