Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2015. január 29-i
1. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatti, a megyei köztulajdonhoz tartozó ingatlan bizonyos helyiségeinek a Román Vöröskereszt Társaság számára történő ingyenes használatba adási idejének meghosszabbításáról

2015. január 29-i
2. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Gheorghe Marinescu u. 50. sz. alatti ingatlanban található egyik terület ingyenes használatba adásáról

2015. január 29-i
3. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Városháza u. 2. sz. alatti ingatlanban található egyik helyiség ingyenes használatba adásáról

2015. január 29-i
4. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének csökkentéséről, illetve növeléséről, valamint a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház 2014-es évi költségvetéseinek csökkentéséről szóló 2014. évi 317. sz., 332. sz. és 336. sz. tanácselnöki rendeletek érvényesítéséről

2015. január 29-i
5. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthonában egy főre jutó havi átlagköltség megállapításáról a 2015-ös évre

2015. január 29-i
6. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park Rt. 2015. évre szóló költségvetésének jóváhagyásáról

2015. január 29-i
7. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról

2015. január 29-i
8. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének a Maros Megyei Ipari Park Rt. részvényesi közgyűlésében az igazgatótanácsi tagok kinevezésére vonatkozó különleges megbízásáról

2014. január 29-i
9. számú HATÁROZAT

a Maros Aqua Invest Közösségi Fejlesztési Társulás alapszabályzatának módosításáról

2015. január 29-i
10. számú HATÁROZAT

a Mezőcsávás 417. szám alatti CRCDN (Neuropszichiátriai Fogyatékkal élő Gyermekek Bentlakásos Központja) épületének felújítása és bővítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2015. január 29-i
11. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról szóló 2014. október 30-i 163-as számú Maros megyei tanácsi határozat II. sz. mellékletének módosításáról

2015. január 29-i
12. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyásáról

2015. január 29-i
13. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács felügyelete alatt működő közintézmény, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének módosításáról

2015. január 29-i
14. számú HATÁROZAT

13 menetrend szerinti megyei közszállítási különjárat útvonalengedélyeinek odaítéléséről

2015. február 12-i
15. számú HATÁROZAT

3 menetrend szerinti megyei közszállítási különjárat útvonalengedélyeinek odaítéléséről

2015. február 12-i
16. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évre szóló költségvetésének jóváhagyásáról

2015. február 12-i
17. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. költségvetésének jóváhagyásáról 2015-re

2015. február 12-i
18. számú HATÁROZAT

a Maros Ecolect Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI Ecolect Mureş) alapító okiratának és alapszabályának módosításáról

2015. február 12-i
19. számú HATÁROZAT

a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ bekerítése és a központhoz vezető utak megépítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 5-i
20. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2015. évi 16. sz. Maros megyei tanácsi határozat 9. sz. mellékletének módosításáról

2015. március 5-i
21. számú HATÁROZAT

a Marosvécsi Helyi Tanácshoz intézett kérésre vonatkozóan, a Marosvécs község közterületéhez tartozó egyes telkeknek Maros megye tulajdonába történő átengedéséről

2015. március 5-i
22. számú HATÁROZAT

a Maros megye költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozások odaítélési eljárására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról a 2015-ös évre a kultúra, felekezetek, sport és szociális ellátás területén

2015. március 5-i
23. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Bolyai Farkas Elméleti Líceum közötti együttműködés jóváhagyásáról a Brenyó Mihály Pontszerző matematikaverseny országos döntőjének megszervezése érdekében

2015. március 5-i
24. számú HATÁROZAT

a DJ 106 jelzésű megyei út Szeben megye határa–Apold–Segesvár közötti szakaszán a 93+487. kilométerszelvényben egy vasbeton híd építésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 5-i
25. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely–Nyárádszereda közötti DJ 135 jelzésű megyei úton a Maros megyei Jedd településen a 3+735. kmsz-ben egy vasbeton híd építésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 5-i
26. számú HATÁROZAT

a Dicsőszentmárton–Balavásár közötti DJ 142 jelzésű megyei út 4+516. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 5-i
27. számú HATÁROZAT

a Nyárádtő–Felsőkápolna–Bonyha–Szeben megye határa közötti DJ 151B jelzésű megyei út 0+695. kilométerszelvényében egy áteresz felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 5-i
28. számú HATÁROZAT

az Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti DJ 136 jelzésű megyei út 1+900-8+000. kmsz-ben és a DJ 136A jelzésű megyei út 0+000-3+800. kmsz-ben történő felújítására vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 5-i
29. számú HATÁROZAT

a Beresztelke–Vajdaszentivány–Marossárpatak közötti DJ 154J jelzésű megyei útnak a 10+800-13+900. kmsz-ben történő kiszélesítésére vonatkozó beruházás frissített műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 26-i
30. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2015. évi 16. sz. Maros megyei tanácsi határozat 2/53. sz. és 7. sz. mellékletének módosításáról

2015. március 26-i
31. számú HATÁROZAT

a Gyors beavatkozással a közösség biztonságáért elnevezésű megyei közérdekű program és az ennek megvalósítását célzó, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

2015. március 26-i
32. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti együttműködés jóváhagyásáról a Román nyelv- és irodalom országos olimpia megszervezése érdekében

2015. március 26-i
33. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Pro Vita Cristiana Alapítvány közötti együttműködés jóváhagyásáról a Római katolikus kreativitási vetélkedő megszervezése érdekében

2015. március 26-i
34. számú HATÁROZAT

a Gyermekek elleni erőszak megelőzését, leküzdését és beavatkozásokat célzó intézményközi hálózat fejlesztése Maros megyében elnevezésű projekt fenntarthatóságához szükséges kiadások elfogadásáról és a projekt végrehajtása során keletkező esetleges váratlan kiadások fedezéséről

2015. március 26-i
35. számú HATÁROZAT

a Szászrégeni Szociális Gondozási Központ bekerítésére és a hozzáférési utak megépítésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 26-i
36. számú HATÁROZAT

a Konyha és ebédlő kialakítása a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központban elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2015. március 26-i
37. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács által koordinált 2015. évi gazdasági-szociális akcióprogram jóváhagyásáról

2015. március 26-i
38. számú HATÁROZAT

a 2014-es évre vonatkozó, Maros megye tűzvédelmi képességét kielemző és annak optimalizálási intézkedéseit megállapító jelentés jóváhagyásáról

2015. március 26-i
39. számú HATÁROZAT

10 menetrend szerinti megyei közszállítási különjárat útvonalengedélyeinek odaítéléséről

2015. április 23-i
40. számú HATÁROZAT

Görgényhodák községnek a helyi személynyilvántartó közszolgálatokhoz való jelenlegi beosztásának megváltozásáról

2015. április 23-i
41. számú HATÁROZAT

9 útvonalengedély odaítéléséről a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2015. április 23-i
42. számú HATÁROZAT

a város köztulajdonába tartozó marosvásárhelyi, Városháza u. 2. szám alatti ingatlanban található helyiségek ingyenes használatba adási idejének meghosszabbításáról a Maros Megyei Múzeum számára

2015. április 23-i
43. számú HATÁROZAT

egy, a megye köztulajdonában levő épületnek a megye magántulajdonába való átutalásáról, az épület használaton kívül helyezése és lebontása céljából

2015. április 23-i
44. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének 2015. első negyedévi végrehajtására vonatkozó beszámoló elfogadásáról

2015. április 23-i
45. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról a megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, lezajlásában és finanszírozásában

2015. április 23-i
46. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságnak a United Networks – Integrált kezdeményezés a szociális kirekesztés kockázatának kitett közösségek beilleszkedéséért elnevezésű projektben partnerként való részvétele és a projekt 5 éves fenntarthatóságát biztosító kiadások jóváhagyásáról

2015. április 23-i
47. számú HATÁROZAT

a Leromlott területek ökológiai újrafásítása a Maros megyei Mezőrücs községbeli Forrásészka (Valea Sânmărtinului) - Cetăgău 113,77 hektáros talajjavítási övezetben nevű, a Környezet minőségének javítása a leromlott állagú mezőgazdasági területek erdősítésével elnevezésű program keretében támogatott pályázat megfelelő végrehajtását célzó bizonyos intézkedések meghozataláról

2015. április 23-i
48. számú HATÁROZAT

a 2010. március 5-i 202662/22. számú, a vízellátási és csatornázási közszolgáltatások megbízásáról szóló szerződés kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról

2015. április 23-i
49. számú HATÁROZAT

a vezetést/munkavégzést érintő kollegiális struktúrák működésének biztosításáról

2015. április 23-i
50. számú HATÁROZAT

három útvonalengedély odaítéléséről a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2015. május 28-i
51. számú HATÁROZAT

Kelemen Atilla Márton úr megyei tanácsosi mandátuma jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2015. május 28-i
52. számú HATÁROZAT

a dicsőszentmártoni Victor Babeş u. 2. szám alatti, a megye köztulajdonához tartozó ingatlan egyik helyiségének ingyenes használatba adásáról

2015. május 28-i
53. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Rózsák tere 5. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja részére

2015. május 28-i
54. számú HATÁROZAT

a Maros megye közvagyonát összesítő leltárra vonatkozó 2001. évi utólag módosított és kiegészített 42-es számú Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2015. május 28-i
55. számú HATÁROZAT

egy megyei útszakasz átminősítésének jóváhagyásáról a megyei érdekű utak funkcionális kategóriájából a helyi érdekű utak funkcionális kategóriájába

2015. május 28-i
56. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2014-es évi költségvetési zárszámadásának, valamint az éves pénzügyi kimutatások és azok mellékleteinek jóváhagyásáról

2015. május 28-i
57. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének kiigazításáról

2015. május 28-i
58. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, megvalósításában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2015. évi 45. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. sz. mellékletének kiegészítéséről

2015. május 28-i
59. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Vállalat Rt. regionális szolgáltató által nyújtott vízellátási és szennyvíz-elvezetési közszolgáltatások 2015. július 1-jétől érvényes árainak és díjszabásainak jóváhagyásáról

2015. május 28-i
60. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó egységekben/szolgálatoknál/központokban nyújtott szolgáltatások egy főre/kedvezményezettre jutó havi átlagköltségének megállapításáról a 2014-es évre

2015. május 28-i
61. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2015. évi költségvetésének kiigazításáról

2015. május 28-i
62. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2015. május 28-i
63. számú HATÁROZAT

a menetrend szerinti járatokkal megvalósított közszállítás és az útvonalengedélyek odaítélésére vonatkozó javaslatokat biztosító paritásos egyeztető bizottság összetételének módosításáról

2015. június 18-i
64. számú HATÁROZAT

Gáll Ernő úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2015. június 18-i
65. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének kiigazításáról

2015. június 18-i
66. számú HATÁROZAT

Maros Megye alapító tagként való részvételének jóváhagyásáról a Life Tech City Társulás alapításában

2015. június 18-i
67. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat sajátos tevékenységeinek ellátásához szükséges feltételek biztosításáról szóló 2014. évi 161. sz. megyei tanácsi határozat módosításáról

2015. június 18-i
68. számú HATÁROZAT

bizonyos közigazgatási rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről az Integrált intézkedési program munkanélküliek számára – a fenntartható jövő bizonyossága elnevezésű projekt megvalósítása érdekében

2015. június 18-i
69. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Rt. szolgáltatási övezetében a természetes és jogi személyeknek nyújtott vízellátási és csatornázási szolgáltatás szerződésmintáinak elfogadásáról

2015. június 18-i
70. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Vállalat RT. szolgáltatási területén érvényes Vízellátási és csatornázási szolgáltatás szabályzatának véleményezéséről szóló 2009. október 29-i 146. sz. utólag módosított és kiegészített határozat mellékletének módosításáról

2015. június 18-i
71. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének kiegészítéséről

2015. június 18-i
72. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősotthon ideiglenes igazgatójának kinevezéséről

2015. június 18-i
73. számú HATÁROZAT

a 2012. évi 141. sz. megyei tanácsi határozattal elfogadott Maros megye gazdasági-katonai monográfiájának frissítéséről

2015. június 18-i
74. számú HATÁROZAT

a DJ 154E jelzésű Görgénysóakna–Görgényadorján–Görgényszentimre közötti megyei út felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

2015. június 18-i
75. számú HATÁROZAT

a DJ 107G útkereszteződés–Lándor–Magyarbükkös–Magyarózd közötti DJ 153F jelzésű megyei út 5+325-6+655 kmsz. felújítására vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

2015. június 18-i
76. számú HATÁROZAT

négy útvonalengedély odaítéléséről a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2015. június 18-i
77. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács egyik alelnökének megválasztásáról

2015. június 18-i
78. számú HATÁROZAT

egy szakbizottság összetételének módosulásáról

2015. június 18-i
79. számú HATÁROZAT

két útvonalengedély odaítéléséről a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2015. június 18-i
80. számú HATÁROZAT

a Maros megye köztulajdonához tartozó és a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság igazgatása alatt lévő ingatlan átutalásáról Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonába és a Marosvásárhelyi Helyi Tanács igazgatása alá

2015. július 16-i
81. számú HATÁROZAT

Maros Megye alapító tagként való részvételének jóváhagyásáról a Marosvásárhely 2021. Társulás létrehozásában

2015. július 16-i
82. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, megvalósításában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2015. évi 45. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. sz. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2015. július 16-i
83. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének 2015. június 30-i végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

2015. július 16-i
84. számú HATÁROZAT

a Nyárádremete Község Helyi Tanácsához intézett megkeresésről a község köztulajdonában levő egyes földterületeknek Maros megye köztulajdonába való átutalása céljából

2015. július 16-i
85. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének kiigazításáról

2015. július 16-i
86. számú HATÁROZAT

a 2014. évi 83-as sz. sürgősségi kormányrendeletet kiegészítő 2015. évi 27-es sz. sürgősségi kormányrendelet alkalmazását biztosító intézkedések megállapításáról

2015. július 16-i
87. számú HATÁROZAT

Maros Megye hozzájárulásának jóváhagyásáról a Maros megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra 2014-2020. közötti fejlesztését célzó regionális projekt támogatási pályázatának és ajánlattételi dokumentációjának előkészítéséhez nyújtott műszaki segédlet elnevezésű projekthez

2015. július 16-i
88. számú HATÁROZAT

az ID 126033 – Integrált intervenciós program munkanélküliek számára – a fenntartható jövő bizonyossága elnevezésű projekt mutatóinak megvalósításához szükséges bizonyos intézkedések megállapításáról

2015. július 16-i
89. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács, az Agenda 21 Egyesület és a Köztisztviselők Országos Ügynöksége közötti partnerség elfogadásáról, az Inkluzív kormányzás elnevezésű projekt megvalósítása érdekében

2015. július 16-i
90. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról

2015. július 16-i
91. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatótanácsába

2015. július 16-i
92. számú HATÁROZAT

a gyermekekkel szembeni erőszak megelőzését, leküzdését és a kihasználásuk visszaszorítását szolgáló Maros megyei helyi interszektoriális csapat (EIL) létrehozásának, illetve szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról

2015. július 16-i
93. számú HATÁROZAT

a közigazgatási székhely klímaberendezésére vonatkozó beruházás időszerűsített költségvetési főösszesítőjének elfogadásáról

2015. július 16-i
94. számú HATÁROZAT

a Megyei Útkezelő Szolgálat székhelyének berendezésére vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

2015. július 16-i
95. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Marosvásárhely – Marosszentkirály DJ 135B jelzésű megyei útnak a Marosvásárhely – Mezőbánd DJ 152A jelzésű megyei úttal való kereszteződésénél kialakítandó körforgalom elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

2015. július 16-i
96. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Marosvásárhely – Marosszentkirály DJ 135B jelzésű megyei útnak a Marosvásárhely – Mezőbánd DJ 152A jelzésű megyei úttal való kereszteződésénél kialakítandó körforgalom elnevezésű megyei érdekű közhasznú beruházás területén található magáningatlanok kisajátítási eljárásának a megindításáról

2015. július 16-i
97. számú HATÁROZAT

néhány útvonalengedély odaítéléséről a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2015. augusztus 13-i
98. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének módosításáról

2015. augusztus 13-i
99. számú HATÁROZAT

a Maros megye közvagyonát összesítő leltárra vonatkozó 2001. évi 42-es számú utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat mellékletének kiegészítéséről

2015. augusztus 13-i
100. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely megyei jogú városban az 1918. December 1. sugárút 24-26. sz. alatt fekvő ingatlan 204-es számú, orvosi rendelőként használt helyiségére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról

2015. augusztus 13-i
101. számú HATÁROZAT

egy megyei útszakasz átadásáról Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatása alól az állam köztulajdonába és a Közlekedési Minisztérium igazgatásába, az Országos Útügyi Vállalat RT. (C.N.A.D.N.R. S.A.) által megvalósítandó nemzeti érdekű útkezelési tevékenységek céljára

2015. augusztus 13-i
102. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu u. 50. sz. alatti Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház elektromos energiaellátása elnevezésű munkálat megvalósításának jóváhagyásáról

2015. augusztus 13-i
103. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének kiigazításáról

2015. augusztus 13-i
104. számú HATÁROZAT

a kulturális intézmények egyes díjszabásainak és tarifáinak jóváhagyásáról

2015. augusztus 13-i
105. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely Metropolisz Övezet Egyesület alapító okiratának és alapszabályának módosításáról

2015. augusztus 13-i
106. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti és működési szabályzatának kiegészítéséről

2015. augusztus 13-i
107. számú HATÁROZAT

a Megyei menetrend szerinti közúti személyszállítás 2014-2019-es programjába foglalt egy útvonal ellátásához szükséges licenc odaítéléséről, amelyről a szállító cég lemondott

2015. szeptember 11-i
108. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Városháza u. 2. sz. alatti ingatlanban található egyik helyiség ingyenes használatba adásáról szóló 2014. 09. 11-i 122. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2015. szeptember 11-i
109. számú HATÁROZAT

a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utak finanszírozására elkülönített összegek területi-közigazgatási egységekre való leosztásáról

2015. szeptember 11-i
110. számú HATÁROZAT

összegek kiutalásáról Maros megye saját költségvetéséből, ideiglenes jelleggel, a vissza nem térítendő külföldi alapokból finanszírozott pályázatok kivitelezéséhez szükséges pénzalapok biztosítása érdekében

2015. szeptember 11-i
111. számú HATÁROZAT

intézkedések meghozataláról a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat által jogtanácsadási és jogi képviseleti szolgáltatások beszerzése érdekében

2015. szeptember 11-i
112. számú HATÁROZAT

Maros megye kockázatelemzési és kockázatfedezeti tervének frissítéséről

2015. szeptember 24-i
113. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonát képező, a marosvásárhelyi Mărășești u. 13/A sz. alatti ingatlanban található egyes helyiségek ingyenes használatba adásáról

2015. szeptember 24-i
114. számú HATÁROZAT

összegek kiutalásáról Maros megye saját költségvetéséből, ideiglenes jelleggel, a vissza nem térítendő külföldi alapokból finanszírozott pályázatok kivitelezéséhez szükséges pénzalapok biztosítása érdekében

2015. szeptember 24-i
115. számú HATÁROZAT

a Maros megye köztulajdonát összesítő leltárra vonatkozó 2001. évi 42-es számú utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2015. szeptember 24-i
116. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat működésére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról

2015. szeptember 24-i
117. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhely megyei jogú város Helyi Tanácsához intézett megkeresésről a város köztulajdonában levő ingatlan egy részének Maros Megye köztulajdonába való átutalása céljából

2015. szeptember 24-i
118. számú HATÁROZAT

a megyei közhatóság által a S.C. Cris Real Estate S.R.L. (Kft.) számára kibocsátott szomszédsági beleegyezésről, a marosvásárhelyi Nyomda (Poligrafiei) u. 2. sz. alatti ingatlannál végzendő Lakóház rendeltetésének részleges megváltoztatása üzlethelyiséggé és irodákká, belső átalakításokkal és emelet ráépítésével, utcai kerítéssel, autós és gyalogos bejárati kapuval, betartva a megengedett beépítési mutató (POT) és szintterületi mutató (CUT) értékeit elnevezésű munkálat kivitelezése céljából

2015. szeptember 24-i
119. számú HATÁROZAT

Maros megye és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények saját költségvetését megillető 2015. évi helyi díjszabások és illetékek jóváhagyásáról szóló 2014. évi 184. sz. Maros megyei tanácsi határozat 2. sz. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2015. szeptember 24-i
120. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, megvalósításában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2015. évi 45. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. sz. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2015. szeptember 24-i
121. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének kiigazításáról

2015. szeptember 24-i
122. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatának kiigazításáról

2015. szeptember 24-i
123. számú HATÁROZAT

Maros megye kötelezettségvállalásának jóváhagyásáról, Marosvásárhely megyei jogú város részvételének támogatása érdekében az Európa 2021-es kulturális fővárosa Romániában elnevezésű Európai Uniós akcióban

2015. szeptember 24-i
124. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

2015. szeptember 24-i
125. számú HATÁROZAT

az Integrált beavatkozási program munkanélküliek számára – egy fenntartható jövő bizonyossága elnevezésű projektben a Maros Megyei Tanács részvételét jóváhagyó 2013. 06. 12-i 86. sz. határozat módosításáról és kiegészítéséről

2015. szeptember 24-i
126. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 2015. május 28-i 62. sz. Maros megyei tanácsi határozat 2. sz. mellékletének módosításáról

2015. szeptember 24-i
127. számú HATÁROZAT

útvonalengedélyek odaítéléséről a Megyei menetrend szerinti közúti személyszállítás 2014-2019-es programjába foglalt 2 útvonalhoz, amelyekről a szállító cégek lemondtak

2015. szeptember 24-i
128. számú HATÁROZAT

útvonalengedélyek odaítéléséről a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2015. október 29-i
129. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének kinevezéséről a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatótanácsába

2015. október 29-i
130. számú HATÁROZAT

a Maros megye köztulajdonához tartozó épületeken végzendő beavatkozási munkálatok előkészítésébe és kivitelezésébe való beleegyezésről

2015. október 29-i
131. számú HATÁROZAT

a Maros megye közvagyonát összesítő leltárra vonatkozó 2001. évi 42-es számú utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2015. október 29-i
132. számú HATÁROZAT

bizonyos építmények átutalásáról a megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács ügyintézéséből Maros megye magántulajdonába, lebontás céljából

2015. október 29-i
133. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Marosvásárhely – Marosszentkirály DJ 135B jelzésű megyei útnak a Marosvásárhely – Mezőbánd DJ 152A jelzésű megyei úttal való kereszteződésénél kialakítandó körforgalom elnevezésű megyei érdekű, közhasznú munkálat helyszínén levő kisajátított ingatlanokra vonatkozó intézkedések meghozataláról

2015. október 29-i
134. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének 2015. szeptember 30-i végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

2015. október 29-i
135. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Romániai Hallássérültek Országos Szövetsége (ANSR) Maros megyei fiókja közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról a jelnyelven történő szolgáltatások biztosítása érdekében

2015. október 29-i
136. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa keretében a közalkalmazotti álláshelyek 2016-os évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2015. október 29-i
137. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretében a közalkalmazotti álláshelyek 2016-os évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2015. október 29-i
138. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság közalkalmazotti álláshelyeinek a 2016-os évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2015. október 29-i
139. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara keretében a közalkalmazotti álláshelyek 2016-os évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2015. október 29-i
140. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 2015. május 28-i 62. sz. utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat 2. sz. mellékletének módosításáról

2015. október 29-i
141. számú HATÁROZAT

a Játszótér és szabadidős hely kialakítása elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

2015. október 29-i
142. számú HATÁROZAT

a Sportpálya kialakítása Szászrégenben elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

2015. október 29-i
143. számú HATÁROZAT

a DJ 151B és DJ142 jelzésű Nyárádtő (DN15) – Dicsőszentmárton (DN 14A) közötti megyei utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

2015. október 29-i
144. számú HATÁROZAT

a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ (CRRN Reghin) villamosenergia ellátása elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

2015. október 29-i
145. számú HATÁROZAT

útvonalengedélyek odaítéléséről a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2015. október 29-i
146. számú HATÁROZAT

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank és a marosvásárhelyi Aquaserv Vállalat Rt. között 2012. 04. 18-án aláírt hitelszerződés 3. sz. kiegészítő okirata megkötésének jóváhagyásáról

2015. november 19-i
147. számú HATÁROZAT

a 2015-ös állami költségvetés kiigazításáról és bizonyos költségvetési intézkedésekről szóló 2015. évi 47. sz. sürgősségi kormányrendelettel kijelölt összegek leosztásáról a Maros megyei területi-közigazgatási egységekre

2015. november 19-i
148. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, megvalósításában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2015. évi 45. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. sz. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2015. november 26-i
149. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, megvalósításában és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2015. évi 45. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. sz. mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2015. november 26-i
150. számú HATÁROZAT

a Maros megye köztulajdonában és a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház igazgatásában levő ingatlanok egyes helyiségeinek bérbeadásához szükséges intézkedések meghozataláról

2015. november 26-i
151. számú HATÁROZAT

a Maros megye közvagyonát összesítő leltárra vonatkozó 2001. évi utólag módosított és kiegészített 42-es számú Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról

2015. november 26-i
152. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Városháza u. 2. sz. alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról a Maros Megyei Múzeum számára

2015. november 26-i
153. számú HATÁROZAT

bizonyos lépésekről a Maros megyei integrált szilárdhulladék gazdálkodási rendszer elnevezésű projekt megvalósítása érdekében

2015. november 26-i
154. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének kiigazításáról

2015. november 26-i
155. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatának kiigazításáról

2015. november 26-i
156. számú HATÁROZAT

a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ (NRRK) külső vízellátási és szennyvíz-elvezetési berendezéseit módosító beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak jóváhagyásáról

2015. november 26-i
157. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa keretében a közalkalmazotti álláshelyek 2015-ös évre vonatkozó betöltési tervének módosításáról

2015. november 26-i
158. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat járőrözési és mentési tevékenységeiben részt vevő tagjait megillető veszélyességi pótlék megállapításáról

2015. november 26-i
159. számú HATÁROZAT

útvonalengedélyek kiadásáról a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2015. december 17-i
160. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetésének kiigazításáról

2015. december 17-i
161. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és alárendelt intézményeinek használatában levő személygépkocsik havi üzemanyag-szükségletéhez tartozó költségnormák megállapításáról

2015. december 17-i
162. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Trébely u. 7. sz. alatti, a megye köztulajdonában levő ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adásáról

2015. december 17-i
163. számú HATÁROZAT

a Motorsportok versenypályája projekt befejezését célzó egyes intézkedések meghozataláról

2015. december 17-i
164. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015./IV. negyedévi költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó beszámoló jóváhagyásáról

2015. december 17-i
165. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését megillető, 2016. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyásáról

2015. december 17-i
166. számú HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek átlagárainak kijelöléséről a 2016-ra érvényes, a jogszabályok értelmében megállapított haszonbérbe vételek lejben történő felbecsülése céljából

2015. december 17-i
167. számú HATÁROZAT

egyes területi-közigazgatási egységeknek a MAROS AQUA INVEST Közösségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2015. december 17-i
168. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház menedzseri tisztségének természetes személyek általi betöltésére szervezett versenyvizsgák óvásait elbíráló bizottság kinevezéséről

2015. december 17-i
169. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Könyvtár szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2014. 07. 31-i 111. sz. Maros megyei tanácsi határozat II. sz. mellékletének módosításáról

2015. december 17-i
170. számú HATÁROZAT

egy útvonalengedély odaítéléséről a Megyei menetrend szerinti közúti személyszállítás 2014-2019-es programjába foglalt útvonalhoz, amelyről a szállító cég lemondott

2015. december 17-i
171. számú HATÁROZAT

az útvonalengedély kiadásáról egy menetrend szerinti megyei különjárat számára

2015. december 29-i
172. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely megyei jogú városban a Városháza u. 2. sz. alatti ingatlanban található egyik helyiség ingyenes használatba adásáról az Agerpres Hírügynökség számára

2015. december 29-i
173. számú HATÁROZAT

a Maros megye területi-közigazgatási egységeinek a költségvetéseit kiegyensúlyozó összegek és a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utak költségeinek finanszírozására elkülönített összegek 2016-os évre történő leosztásáról

2015. december 29-i
174. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015. évi költségvetését 3.909.000 lejjel növelő tanácselnöki rendelkezés érvényesítéséről

2015. december 29-i
175. számú HATÁROZAT

a Belügyminisztérium keretében működő Országos Személynyilvántartási Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság közötti együttműködés jóváhagyásáról, amelynek tárgya adatszolgáltatás az országos személynyilvántartási regiszterből