Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Foispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2010. évi január 28-i
1-es számú HATÁROZAT

Moldovan Horaţiu Remus úr által betöltött megyei tanácsosi tisztség jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2010. évi január 28-i
2-es számú HATÁROZAT

Pop Aurel Mircea úr megyei tanácsosi mandátumának validálásáról

2010. évi január 28-i
3-as számú HATÁROZAT

a szászrégeni, Castelului utca 12. szám alatti ingatlan egyik épülettestének a Gernyeszegi TBC Elkülönítő Kórház kezelésébe való átadásáról

2010. évi január 28-i
4-es számú HATÁROZAT

Marosvásárhelyen, Mărăşeşti tér 13. szám alatt levő, Maros megye köztulajdonát képező ingatlan egyes helyiségeinek az ingyenes használatba adásának meghosszabításáról

2010. évi január 28-i
5-ös számú HATÁROZAT

a 2009/1609-es sz. romániai kormányhatározat rendelkezéseinek alkalmazásával kapcsolatos egyes intézkedések megállapításáról

2010. évi január 28-i
6-os számú HATÁROZAT

a DJ 151 jelzésű Marosludas (DN15) - Nagysármás - Bánffytanya (DN 16) - Beszterce-Naszód megye határa, 0+000- 45+810 km megyei út Maros megye köztulajdonából állami köztulajdonba és a Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium igazgatása alá való átruházásának jóváhagyásáról valamint ennek besorolásáról az országos főutak csoportjába

2010. évi január 28-i
7-es számú HATÁROZAT

a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. (AQUASERV VÁLLALAT R.T.) 2010. február 22.-re összehívott rendkívüli ülésén a részvényesek közgyűlésében betöltött Maros megye képviselőjének megbízatásának terjedelméről

2010. évi január 28-i
8-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó kulturális közintézmények menedzsereinek kiértékelő bizottságainak jóváhagyásáról szóló 2009. október 29-i 152-es sz. Maros megyei tanácshatározat módosításáról

2010. évi január 28-i
9-es számú HATÁROZAT

a Maros megyei, Szászrégen, Castelului utca 12 sz. alatt levő, 8-as sz. Elhelyezési Központ bezárásáról és a Szászrégen-Petele családi típusú ház komplexum, mint a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében működő Gyermekjogvédelmi Igazgatóság alárendeltségében, jogi személyiség nélküli szolgálat megalapításáról

2010. évi január 28-i
10-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerkezetén belül, a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ, mint szociális ellátó, jogi személyiség nélküli intézmény létrehozásáról

2010. évi január 28-i
11-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti szerkezetének, létszámkeretének és szervezési és működési szabályzatának módosításáról

2010. évi január 28-i
12-es számú HATÁROZAT

a Marosludasi Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ létesítéséhez szükséges épület felújítására, korszerűsítésére és felszerelésére irányuló beruházások műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról

2010. évi január 28-i
13-as számú HATÁROZAT

a Marosvécsi "Primula" Neuropszichiátriai Rehabilitációs és Rekuperációs Központ beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi január 28-i
14-es számú HATÁROZAT

Ilieş Ioan úr Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Igazgatóság igazgatói szolgálati viszonyának jog szerinti megszűnéséről és ennek a tisztségnek a betöltésére, Sava Codruţa asszony, szolgálati érdekből történő áthelyezéssel való kinevezéséről

2010. évi január 28-i
15-ös számú HATÁROZAT

"Bekötőút a kerelőszentpáli övezeti hulladéklerakó állomáshoz - Kerelőszentpál helység, Kerelőszentpál község, Maros megye" nevű befektetés műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról

2010. évi január 28-i
16-os számú HATÁROZAT

a 2010-es évre vonatkozó, munkanélküliek átmeneti foglalkoztatási programjának a jóváhagyásáról

2010. évi január 28-i
17-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kiállított véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi január 28-i
18-as számú HATÁROZAT

a 2009-es évre vonatkozó Maros megye saját költségvetésébe tartozó egyes díjakról és helyi illetékek jóváhagyásáról szóló 27-es sz. MMTH 6-os sz. mellékletének a hatálytalanításáról

2010. évi február 8-i
19-es számú HATÁROZAT

pénzösszegek területi közigazgatási egységek szerinti elosztásáról olyan helyi fejlesztések és infrastrukturális projektek támogatására, amelyek 2010-ben helyi önrészt (társfinanszírozást) feltételeznek

2010. évi február 25-i
20-as számú HATÁROZAT

a szakbizottságok létesítéséről szóló 2008 június 20-i 89-es sz. Maros Megyei Tanácshatározat módosításáról

2010. évi február 25-i
21-es számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonát képező javak leltározásának elsajátításáról szóló 2001/42. sz., utólag módosított és kiegészített, Maros Megyei tanácshatározat mellékletének módosításáról

2010. évi február 25-i
22-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2009. évi vagyon leltározás eredményének jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
23-as számú HATÁROZAT

"Bekötőút a kerelőszentpáli övezeti hulladéklerakó állomáshoz" nevű beruházás létesítményének közhasznúvá nyilvánítás céljából végzendő előzetes vizsgálatot ellátó bizottság létrehozásáról

2010. évi február 25-i
24-es számú HATÁROZAT

a megyei tanács alárendeltségébe tartozó kulturális intézmények menedzsmentjének éves felmérésének a jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
25-ös számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara szervezeti vázlatának, létszámkeretének, illetve Szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
26-os számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010-es évi költségvetésének jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
27-es számú HATÁROZAT

a "Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer" nevű projekt társfinanszírozásának (önrészének) és az illetékek alakulásáról szóló éves terv jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
28-as számú HATÁROZAT

a "Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer" nevű projekt megvalósíthatósági tanulmányának és a beruházáshoz tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
29-es számú HATÁROZAT

Maros Megye Mezőrücs községgel való társulásáról a "Maros megyei Mezőrücs község leromlott minőségű területein, erdők ökológiai újjáépítése - Forrásészka - Cetăgău - 113,77 ha-os - feljavítási körzet" nevű program kivitelezése céljából, amely a Környezetvédelmi Alap - "A leromlott minőségű mezőgazdasági területek erdősítésével történő környezet minőségének javítása" nevű program keretében támogatott

2010. évi február 25-i
30-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi GO SHUSAKU Egyesület együttműködésének jóváhagyásáról a III. Nemzetközi GO-verseny - "Shusaku Kupa 2010" megszervezése céljából

2010. évi február 25-i
31-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a S.C. CHRONOS CONSULTING S.R.L. (Kft.) együttműködésének jóváhagyásáról "Tiszta Városok - Zöld Nap/Green Day" mottó égisze alá tartozó nemzetközi megnyilvánulás megszervezése céljából

2010. évi február 25-i
32-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács "Grafikai Biennálé 2010" programon való részvételének jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
33-as számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér K.H.T. igazgatótanácsának módosításáról

2010. évi február 25-i
34-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőinek kinevezéséről a Marosvásárhelyi Kardiovaszkuláris és Transzplantációs Intézet Véleményező Bizottságába

2010. évi február 25-i
35-ös számú HATÁROZAT

"Ivóvízszállító vezeték kicserélése a Maros megyei Uzdiszentpéter település térségében" nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról és kivitelezését szolgáló egyes intézkedések megállapításáról

2010. évi február 25-i
36-os számú HATÁROZAT

"A marosvásárhelyi Kultúrpalota központi fűtésének rehabilitálása" nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
37-es számú HATÁROZAT

"A Természettudományi Múzeum raktárépületének bővítése és manzárdolása" nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi február 25-i
38-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kiállított véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi március 25-i
39-es számú HATÁROZAT

a 2008. évi 85-ös sz. Maros megyei tanácshatározat során választott Validáló Bizottság összetételének módosításáról

2010. évi március 25-i
40-es számú HATÁROZAT

Hulpuş Ioan úr megyei tanácsosi mandátumának igazolásáról (validálásáról)

2010. évi március 25-i
41-es számú HATÁROZAT

Maşca Aurelia asszony megyei tanácsosi mandátumának igazolásáról (validálásáról)

2010. évi március 25-i
42-es számú HATÁROZAT

egy adomány elfogadásáról

2010. évi március 25-i
43-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010. évi költségvetését jóváhagyó, 2010. február 25-i 26-os számú határozat 7. mellékletének módosításáról

2010. évi március 25-i
44-es számú HATÁROZAT

a "Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér" Ö.Ü.V. használatára/területén való működésre vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról, a 2010-es évet illetően

2010. évi március 25-i
45-ös számú HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek átlagárának megállapításáról

2010. évi március 25-i
46-os számú HATÁROZAT

Maros megye 2010-es évi költségvetéséből támogatott, kulturális, vallásügyi, sport és szociális tárgyú vissza nem térítendő finanszírozású szerződések odaítélésére vonatkozó egyes szabályok, intézkedések megállapításáról

2010. évi március 25-i
47-es számú HATÁROZAT

a Marosludasi Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ létesítése érdekében történő épületfelújításra, korszerűsítésre és felszerelésre vonatkozó pályázat jóváhagyásáról, a 2007-2013-as Regionális Operatív Program 3. Prioritási tengely - A szociális infrastruktúra javítása, 3.2. Beavatkozási terület: A szociális szolgáltatások infrastruktúrájának felújítása/korszerűsítése/fejlesztése és felszerelése keretében, valamint a pályázat társfinanszírozásának jóváhagyásáról

2010. évi március 25-i
48-as számú HATÁROZAT

egyes vízügyi/szennyvízkezelési beruházások támogatásáról

2010. évi március 25-i
49-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács által koordinált gazdasági-szociális akciók 2010-re vonatkozó programjának jóváhagyásáról

2010. évi március 25-i
50-es számú HATÁROZAT

"Bekötőút a kerelőszentpáli övezeti hulladéklerakó állomáshoz - Kerelőszentpál helység, Kerelőszentpál község, Maros megye" nevű befektetés műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról szóló 2010.01.28-i 15-ös sz. Maros megyei tanácshatározat módosításáról

2010. évi március 25-i
51-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének módosításáról

2010. évi március 25-i
52-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010 április 29-i
53-as számú HATÁROZAT

a "Bekötőút a kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz", Kerelőszentpál falu, Kerelőszentpál község, Maros megye nevű befektetés helyi érdekeltségűvé és közhaszúvá nyilvánításáról

2010. évi április 29-i
54-es sz. HATÁROZAT

a "Bekötőút a kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz, Kerelőszentpál falu, Kerelőszentpál község, Maros megye" nevű befektetés megvalósításához szükséges kisajátítandó területek Értékbecslő jelentésének elfogadásáról

2010. évi április 29-i
55-ös sz. HATÁROZAT

az utólag módosított és kiegészített 9/2009.01.29 MTH-ban jóváhagyott koncessziós szerződés 1/a sz. melléklet jegyzékének a kiegészítéséről

2010. évi április 29-i
56-os sz. HATÁROZAT

a 2005. évi 2397-es sz. koncessziós szerződés tárgyát képező, dicsőszentmártoni, Victor Babeş u. 2 sz. alatti ingatlanban levő helyiségre eső járadék, haszonbérleti díj jóváhagyásáról

2010. évi április 29-i
57-es sz. HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonát képező, dicsőszentmártoni, Victor Babeş u. 2 sz. alatti ingatlanban levő egyes helyiségek ügykezeléséről

2010. évi április 29-i
58-as sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park Rt. részvényesi közgyűlésén, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a gazdasági társaság ügyvezetését illető különös meghatalmazására vonatkozóan

2010. évi április 29-i
59-es sz. HATÁROZAT

egyes ingó javak, használatból való kivonás céljából, a megyei köztulajdonból megyei magántuljadonba való sorolásáról

2010. évi április 29-i
60-as sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2010. évi 26-os sz. megyei tanácsi határozat módosításáról

2010. évi április 29-i
61-es sz. HATÁROZAT

a "Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér" Ö.Ü.V. 2010. évi költségvetésének jóváhagyásáról

2010. évi április 29-i
62-es sz. HATÁROZAT

bizonyos helyi díjak és illetékek jóváhagyásáról, amelyek 2010-ben Maros megye saját költségvetésébe, valamint a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményeihez voltak befizetendők

2010. évi április 29-i
63-as sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Regionális Rádióstúdió együttműködésének jóváhagyásáról, a "BICIKLI KARAVÁN" című projekt X. alkalommal való megszervezése érdekében

2010. évi április 29-i
64-es sz. HATÁROZAT

A MAROS AQUA INVEST Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz való területi-közigazgatási egységek csatlakozásának jóváhagyásáról

2010. évi április 29-i
65-
ös sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park Rt. és a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. igazgatói számára a 2010. évre kitűzött célok és teljesítménykritériumok jóváhagyásáról

2010. évi április 29-i
66-os számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Művészeti Iskola menedzser-igazgatói állás betöltését célzó menedzsmentprojekt pályázati verseny előkészítéséhez szükséges egyes intézkedések megállapításáról

2010. évi április 29-i
67-es számú HATÁROZAT

a Marosvécsi Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában

2010. évi április 29-i
68-as számú HATÁROZAT

a Mikházi Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában

2010. évi április 29-i
69-es számú HATÁROZAT

a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában

2010. évi április 29-i
70-es számú HATÁROZAT

a Mezőkapusi Ápoló-gondozó Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában

2010. évi április 29-i
71-es számú HATÁROZAT

a Marossárpataki Ápoló-gondozó Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában

2010. évi április 29-i
72-es számú HATÁROZAT

a Holtmarosi Ápoló-gondozó Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában

2010. évi április 29-i
73-as számú HATÁROZAT

a Szászrégeni Ápoló-gondozó Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában

2010. évi április 29-i
74-es számú HATÁROZAT

a Segesvári Ápoló-gondozó Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában

2010. évi április 29-i
75-ös számú HATÁROZAT

határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság újjászervezését illetően, miután a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe, mint jogi személyiséggel rendelkező, szociális ellátó intézmény, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában megalakult a Marosvécsi-, Mikházi-, Szászrégeni Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ, illetve a Mezőkapusi-, Marossárpataki-, Holtmarosi-, Szászrégeni-, Segesvári Ápoló-gondozó Központ

2010. évi április 29-i
76-os számú HATÁROZAT

a módosított és utólagosan kiegészített Maros Megyei Tanács 2008. évi 49-es sz. határozatával jóváhagyott "A fogyatékkal élő gyermekek és felnőtt személyek vagy szükséghelyzetben élők jogainak védelme és támogatása területére vonatkozó Maros megyei szociális szolgáltatások 2008-2011-es évekre szóló fejlesztési stratégia" módosításának jóváhagyásáról

2010. évi április 29-i
77-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Közrendészeti Hatóság (ATOP) összetételének a módosításáról

2010. évi április 29-i
78-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara által rendezett mezőgazdasági-állattenyésztési vásárok-kiállítások Szervezési szabályzatának és a 2010-es évre vonatkozó Kiállítási kalendárium jóváhagyásáról

2010. évi április 29-i
79-es számú HATÁROZAT

a "Szállodai helyiség adminisztratív, hivatali helyiséggé való átalakítását célzó kiépítésre és rehabilitálásra" vonatkozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi április 29-i
80-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi május 27-i
81-es számú HATÁROZAT

a megyei köztulajdonhoz tartozó, Marosvásárhely, Trébely u. 7. sz. alatt levő ingatlan egyik helyiségének ingyenes használatba adásáról

2010. évi május 27-i
82-es sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2009-es évi bevételi és kiadási költségvetésére vonatkozó zárszámadásának valamint az éves pénzügyi kimutatások és mellékletek jóváhagyásáról

2010. évi május 27-i
83-as sz. HATÁROZAT

a rendszeres járatú, megyei közszállítási szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról

2010. évi május 27-i
84-es sz. HATÁROZAT

a Neuropszichiátriai Fogyatékkal Élő Gyermekek Segesvári Szolgáltató Központja (komplexum) keretében nyújtott szociális szolgáltatások egy főre jutó átlagos havi ellátási költségének megállapításáról

2010. évi május 27-i
85-ös számú HATÁROZAT

egy megyei érdekeltségű közszolgálat létesítésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2010. évi május 27-i
86-os sz. HATÁROZAT

a "Népi Alkotások és Hagyományok Megőrzését és Népszerűsítését Szolgáló Maros Megyei Központ", (Fordító j.: az Alkotások Háza) menedzser-igazgatói állás betöltését célzó menedzsment projekt pályázati verseny előkészítésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2010. évi május 27-i
87-es számú HATÁROZAT

A "Maros megyei, Kerelőszentpáli hulladéklerakó elektromos energiával való ellátása" befektetés műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi május 27-i
88-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi június 24-i
89-es számú HATÁROZAT

Guşatu Ileana asszony a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara - vezetői köztisztviselő állásba - ügyvezető igazgatónak való kinevezéséről

2010. évi június 24-i
90-es számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonát képező, a Maros Megyei Klinikai Kórház ügykezelésében levő ingatlanok egyes helyiségeinek a bérbeadásáról

2010. évi június 24-i
91-es számú HATÁROZAT

a Maros megyei köztulajdon leltárának elsajátítására vonatkozó, utólag módosított és kiegészített, 2001. évi 42. számú M.T.H. mellékletének módosításáról

2010 június 24-i
92-es sz. HATÁROZAT

az utólag módosított és kiegészített 2010. évi 26-os sz. megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről

2010 június 24-i
93-as sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség együttműködésének jóváhagyásáról az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál megszervezése céljából

2010. június 24-i
94. SZ. HATÁROZAT

egyes közegészségügyi egységek betegápolási/orvosi segélynyújtás/egészségügy menedzsmentje átvételének jóváhagyásáról

2010. évi június 24-i
95-ös sz. HATÁROZAT

egyes közegészségügyi egységek igazgatótanácsának megalapításáról

2010. évi június 24-i
96-os sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. Igazgatótanács összetételének módosításáról

2010. évi június 24-i
97-es számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthona Szervezeti és működési szabályzatának, szervezeti vázlatának és létszámkeretének jóváhagyásáról

2010. évi június 24-i
98-as sz. HATÁROZAT

a Művészeti Iskola menedzsmentjére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról

2010. évi június 24-i
99-es sz. HATÁROZAT

a marosvásárhelyi "Kultúrpalota belső felújítási munkálatai és felvonó szerelés" nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi június 24-i
100-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi július 29-i
101-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a S.C. EON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. (R.T.) társulásnak a jóváhagyását illetően, mely az "Autópark motoros sportok számára" nevű létesítmény földgázzal való ellátása céljából a gázelosztó vezetékek bővítési munkálatainak a kivitelezését szolgálja

2010. évi július 29-i
102-es számú HATÁROZAT

a felnőtt fogyatékkal élő személyek, Maros megyei lakóotthon típusú intézmények átszervezését/bezárását célzó terv jóváhagyásáról

2010. évi július 29-i
103-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti vázlatának, létszámkeretének és szervezeti és működési szabályzatának a módosításáról

2010. évi július 29-i
104-es számú HATÁROZAT

"Népi Alkotások és Hagyományok Megőrzését és Népszerűsítését Szolgáló Maros Megyei Központ", (Fordító j.: az Alkotások Háza) menedzser-igazgatói állás betöltését célzó menedzsmentprojekt pályázati verseny végeredményének a jóváhagyásáról

2010. július 29-i
105-ös számú HATÁROZAT

A "Vasbeton hídépítés Segesd-völgye felett a DJ 106 jelzésű megyei úton, Maros megyében, Szeben megye határában - Apold - Segesvár (DN 13 jelzésű országos közút), 87+164 kilométerszelvényeken" nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi július 29-i
106-os sz. HATÁROZAT

az "ÁRAMLATOK (f.j. - UTAS, ÁRU)/FLUXUSOK ÚJJÁSZERVEZÉSE A NEM SCHENGENI JÁRATOK BELSŐ LÉGIKIKÖTŐJÉNEK BŐVÍTÉSE RÉVÉN, A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA Ö.Ü.V. REPÜLŐTÉREN" nevű beruházás műszaki dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi július 29-i
107. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi augusztus 12-i
108-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és az EcoAssist Egyesület partnerségi egyezményének elfogadásáról a "Let's do it, Romania!" projekt kivitelezése céljából

2010. évi augusztus 12-i
109-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa és alárendeltségében levő közintézmények álláshelyeinek maximális számának megállapítását illetően a 63/2010.06.30-i sürgősségi kormányrendelet III. cikkely előírásainak megfelelően

2010. évi augusztus 12-i
110-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusára vonatkozó szervezeti ábra és személyzeti felépítés jóváhagyásáról

2010. évi augusztus 12-i
111-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal szervezeti ábrájának, személyzeti felépítésének, illetve szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2010. évi augusztus 12-i
112-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyása

2010. évi augusztus 12-i
113-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról

2010. évi augusztus 12-i
114-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó művelődési közintézmények, valamint a SALVAMONT-SALVASPEO HEGYIMENTŐ ÉS BARLANGMENTŐ Megyei Közszolgálat bizonyos szervezési intézkedéseinek a megállapításáról

2010. évi augusztus 12-i
115-ös számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010-es évre vonatkozó költségvetésének kiigazításáról

2010. évi augusztus 26-i
116-os számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa és alárendeltségében levő közintézmények álláshelyeinek maximális számát megállapító 2010. évi 109-es sz. Maros megyei tanácsi határozat és a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó közintézmények, illetve a "SALVAMONT-SALVASPEO" Hegyimentő és Barlangmentő Megyei Közszolgálat bizonyos szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 2010. évi 114-es sz. MMTH mellékleteinek a módosításáról

2010. évi augusztus 26-i
117-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010-es évre vonatkozó költségvetésének kiigazításáról

2010. évi augusztus 26-i
118-as sz. HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42-es sz. MMTH mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2006. évi augusztus 26-i
119-es sz. HATÁROZAT

Marosvásárhely municípium, Mărăşeşti u. 13 sz. alatt elhelyezkedő, Maros megyei köztulajdonban levő ingatlan felett a kezelési/üzemeltetési jog átruházásáról

2010. évi augusztus 26-i
120-as számú HATÁROZAT

a 2010. évi 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 és 74-es sz. MMTH által létesült NRRK (neuropszichiátriai rekuperációs és rehabilitációs központok) és ÁGK (ápoló-gondozó központok) finanszírozásának a megállapításáról

2010. évi augusztus 26-i
121-es számú HATÁROZAT

a "Maros megye népszerűsítése" nevű projekt és az ehhez kapcsolódó költségek elfogadásáról szóló 2008.XII.23-i 181-es sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2010. évi augusztus 26-i
122-es számú HATÁROZAT

Maros megye 2009-es évre vonatkozó tűzvédelmi vizsgálati jelentésének és erre vonatkozó optimalizáló intézkedések elfogadásáról

2010. évi augusztus 26-i
123-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara személyzeti felépítésének módosításáról

2010. évi augusztus 26-i
124. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi szeptember 30-i
125. sz. HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. MTH mellékletének módosításáról

2010. évi szeptember 30-i
126. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010. évi költségvetésének kiigazításáról

2010. évi szeptember 30-i
127. sz. HATÁROZAT

a kulturális intézmények 2011. évre vonatkozó egyes díjszabásainak és tarifáinak megállapításáról

2010. évi szeptember 30-i
128. sz. HATÁROZAT

a rendszeres járatú megyei közszállítási szolgáltatások tarifáinak jóváhagyásáról szóló 2010. évi 83. sz. MMTH mellékletének módosításáról

2010. évi szeptember 30-i
129. sz. HATÁROZAT

a Maros- és a Kolozs Megyei Tanács tanácsadói szolgáltatások közös beszerzését célzó társulásának jóváhagyásáról

2010. évi szeptember 30-i
130. sz. HATÁROZAT

a "Maros Megyei Klinikai Kórház Ambulatóriumának korszerűsítésére és felszerelésére" vonatkozó pályázat elfogadásáról szóló, illetve az ezekhez kapcsolódó költségeket jóváhagyó 2009. évi 121. sz. megyei tanácsi határozat módosításáról

2010. évi szeptember 30-i
131. sz. HATÁROZAT

az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége által szervezett AMERICAN CORNERS Program keretében a Maros Megyei Könyvtár részvételének jóváhagyásáról

2010. évi szeptember 30-i
132. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és az "OLYMPIKUS" Sportklub Egyesület az "OLYMPIKUS" Kupa IV. alkalommal való megszervezését szolgáló együttműködésének jóváhagyásáról

2010. évi szeptember 30-i
133. sz. HATÁROZAT

a 2010. évi 94. sz. MTH-al jóváhagyott átadás-átvételi jegyzőkönyvek 1-es, 4-es és 5-ös sz. mellékleteibe foglalt adatok és információk frissítéséről

2010. évi szeptember 30-i
134. sz. HATÁROZAT

a megyei jelentőségű közkórházak menedzser álláshelyeinek betöltésére szervezett versenyvizsgák jogorvoslati bizottságainak megalakulásáról

2010. évi szeptember 30-i
135. sz. HATÁROZAT

a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központ menedzser-igazgatói álláshelyének betöltését célzó menedzsmentterv pályázat előkészítésére irányuló bizonyos intézkedések megállapításáról

2010. évi szeptember 30-i
136. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének módosításáról

2010. évi szeptember 30-i
137. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátus Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2010. évi szeptember 30-i
138. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátus közalkalmazotti álláshelyeinek, 2011-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2010. évi szeptember 30-i
139. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálat Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2010. évi szeptember 30-i
140. sz. HATÁROZAT

a meglévő lakosság-nyilvántartó körzetek módosításáról - öt település új lakosság-nyilvántartó közszolgálathoz való besorolásáról

2010. évi szeptember 30-i
141. sz. HATÁROZAT

A 2008-2011-es időszakra vonatkozó, rendszeres járatú közúti személyszállítás megyei menetrendjének aktualizálásáról, frissítéséről

2010. évi szeptember 30-i
142. sz. HATÁROZAT

Az "Épületrestaurálás - Művészeti Részleg és a Ion Vlasiu Galéria" kivitelezéséből hátramaradt munkálatrészhez tartozó beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi szeptember 30-i
143. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi október 28-i
144. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi 1-es számú Inkluzív Oktatási Központ "Belső udvarának és kerítésének rehabilitálása" nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról

2010. évi október 28-i
145. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010. évi költségvetését jóváhagyó 2010. évi 26. sz. MMTH módosításáról

2010. évi október 28-i
146. sz. HATÁROZAT

a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja létszámkeretének módósításáról

2010. évi október 28-i
147-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal saját apparátus közalkalmazotti álláshelyeinek, 2011-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2010. évi október 28-i
148-as számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal személyzeti felépítésének módosításáról

2010. évi október 28-i
149-es számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010. november 25-i
150. sz. HATÁROZAT

Achim Marcela megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2010. november 25-i
151. sz. HATÁROZAT

Roatiş Cheţan Ana Daniela megyei tanácsosi mandátumának igazolásáról

2010. november 25-i
152. sz. HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. MMTH mellékletének módosításáról

2010. november 25-i
153. sz. HATÁROZAT

a megye köztulajdonába és a Maros Megyei Tanács kezelése, ügyintézése alá tartozó teleknek az állam köztulajdonába és az Országos Útügyi Vállalat Rt. által a Szállításügyi Minisztérium ügyintézése alá történő átruházásának jóváhagyásáról

2010. november 25-i
154. sz. HATÁROZAT

"Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és rehabilitálása" nevű pályázat elsődleges fontosságú beruházási jegyzékének és finanszírozási tervének jóváhagyásáról

2010. november 25-i
155. sz. HATÁROZAT

A "Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és rehabilitálása" nevű pályázathoz tartozó Megvalósíthatósági tanulmány, műszaki-gazdasági mutatók, társfinanszírozás és tarifa-alakulási terv jóváhagyásáról

2010. november 25-i
156. sz. HATÁROZAT

az Ivóvízellátási és csatornázási közszolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződés 1. sz. Kiegészítő okiratának jóváhagyásáról

2010. november 25-i
157. sz. HATÁROZAT

az AQUASERV Vállalat Rt. Részvényesi Közgyűlésének 2010. november 29-re összehívott rendkívüli ülésén Maros megyét képviselő személy megbízási terjedelmének megállapításáról

2010. november 25-i
158. sz. HATÁROZAT

A "Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és rehabilitálása" pályázat finanszírozását célzó intézkedések meghozatalára

2010. november 25-i
159. sz. HATÁROZAT

Beleegyezés Marosbogát, Marossárpatak és Görgényoroszfalu községeknek a MAROS AQUA INVEST Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásába

2010. november 25-i
160. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010. évi költségvetését jóváhagyó 2010. évi 26. sz. MMTH módosítására

2010. évi november 25-i
161. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusára vonatkozó szervezeti ábra és személyzeti felépítés, illetve az álláshelyek maximális számának jóváhagyásáról szóló 2010.08.12-i 110. sz. MTH 2. számú mellékletének módosításáról

2010. évi november 25-i
162. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság saját apparátus közalkalmazotti álláshelyeinek, 2011-es évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2010. évi november 25-i
163. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa és alárendeltségében levő intézmények álláshelyeinek maximális számának megállapításáról szóló 2010. évi 109. sz. MMTH mellékletének és a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó közintézmények bizonyos szervezési intézkedéseinek megállapítására vonatkozó 2010. évi 114. sz. MMTH mellékleteinek módosításáról

2010. évi november 25-i
164. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alatt, művelődési közintézményként működő Maros Művészegyüttes vezetésére, menedzsmentjére irányuló bizonyos intézkedések megállapításáról

2010. évi november 25-i
165. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról

2010. évi december 16-i
166-os sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010. évre vonatkozó költségvetésének kiigazításáról

2010. évi december 16-i
167-es sz. HATÁROZAT

a megye köztulajdonához és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság igazgatása alá tartozó teleknek az állam köztulajdonába és az Igazságügyi Minisztérium igazgatása alá történő átruházásáról

2010. évi december 16-i
168-as sz. HATÁROZAT

a megye köztulajdonához és a Maros Megyei Tanács kezelése, igazgatása alá tartozó bizonyos ingatlanok Marosvásárhely municípiumának köztulajdonába és a Marosvásárhelyi Városi Tanács kezelésébe történő átruházásáról

2010. évi december 16-i
169-es sz. HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. MMTH mellékletének módosításáról

2010. évi december 16-i
170-es sz. HATÁROZAT

egyes, Maros megye köztulajdonába tartozó ingatlanoknak a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV ügykezelésébe való átadásáról

2010. évi december 16-i
171-es sz. HATÁROZAT

a megyei tanács költségvetésének saját bevételeit képező, a 2011-es évre vonatkozó bizonyos illetékeinek jóváhagyásáról

2010. évi december 16-i
172-es sz. HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek átlagárainak megállapításáról

2010. évi december 16-i
173-as sz. HATÁROZAT

Románia Kormányához intézett átiratról, mely a Gernyeszegi TBC Elkülönítő Kórház megszüntetésére és a Maros Megyei Klinikai Kórház egyik osztályává való átszervezésére irányul

2010. évi december 16-i
174-es sz. HATÁROZAT

a "Marosszentkirályi útkereszteződés közlekedési lámpával való felszerelése" nevű beruházásra irányuló műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi december 16-i
175-ös sz. HATÁROZAT

a "Felszálló-leszálló futópálya és légijárművek műveleti felületének kiterjesztése, beleértve a hozzátartozó berendezéseket, és II-es ICAO kategóriájú precíziós megközelítéshez szükséges fénytechnikai berendezések korszerűsítése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren" nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2010. évi december 16-i
176-os sz. HATÁROZAT

a "felszálló-leszálló futópálya és légijárművek műveleti felületének kiterjesztése, beleértve a hozzátartozó berendezéseket, és II-es ICAO kategóriájú preciziós megközelítéshez szükséges fénytechnikai berendezések korszerűsítése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtéren" nevű beruházás társfinanszírozásának jóváhagyásáról

2010. évi december 16-i
177-es sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselő mandátumának a Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Igazgatótanácsában való megtartásáról

2010. évi december 16-i
178-as sz. HATÁROZAT

a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központ menedzser-igazgatói álláshelyének betöltését célzó menedzsmentterv pályázati verseny végeredményének jóváhagyásáról

2010. évi december 16-i
179-es sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó közintézmények bizonyos szervezési intézkedésének megállapításáról szóló 2010. évi 114. sz. MMTH mellékleteinek módósításáról

2010. évi december 16-i
180-as sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács mellett működő Városrendezési és Területrendezési Műszaki Bizottság által kibocsátott véleményezések jóváhagyásáról