Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2018. január 15.-i
1. számú HATÁROZAT

Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeknek, az elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 2020 és 2021. évekre elosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan

2018. január 25.-i
2. számú HATÁROZAT

Egy Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelésében levő ingatlannak, egyes helyiségeinek, ingyenes használatba adásának, az idejének a meghosszabbítására vonatkozóan

2018. január 25.-i
3. számú HATÁROZAT

Egy Maros megye köztulajdonában levő és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az ügykezelésében levő ingatlan keretében, a "Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz" munkálatnak a kivitelezéséről szóló egyezményre vonatkozóan

2018. január 25.-i
4. számú HATÁROZAT

Maros megye közterületén található és a Maros Megyei Múzeum ügykezelésében levő ingatlanra vonatkozó intézkedések meghozataláról

2018. január 25.-i
5. számú HATÁROZAT

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. január 25.-i
6. számú HATÁROZAT

A Maros Megye, Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomásnak (TMB) a működtetésének, a delegálásának érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghozataláról szóló 114/28.07.2017. sz. MMTH 2. sz. mellékletének a módosítására vonatkozóan

2018. január 25.-i
7. számú HATÁROZAT

Az előző évek halmozott többletéből származó, 138.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2018-as felhasználására vonatkozóan

2018. január 25.-i
8. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról

2018. január 25.-i
9. számú HATÁROZAT

A 2018-2019-es tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2018. január 25.-i
10. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a státusjegyzékének a módosításáról

2018. január 25.-i
11. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosításáról

2018. január 25.-i
12. számú HATÁROZAT

A 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei programjának aktualizálására vonatkozóan

2018. február 15.-i
13. számú HATÁROZAT

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozóan

2018. február 15.-i
14. számú HATÁROZAT

Egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról, a DJ 151 C Mezőzáh – Mezőceked – Kolozs megye határa, 0+000-12+500 km között, más ingatlanokkal való átfedések által nem érintett megyei útnak, az egységes kataszteri és ingatlan nyilvántartó rendszerbe való bejegyzésének érdekébe

2018. február 15.-i
15. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról

2018. február 15.-i
16. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról

2018. február 15.-i
17. számú HATÁROZAT

A 2017-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan

2018. február 15.-i
18. számú HATÁROZAT

A 2018. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan

2018. február 15.-i
19. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a jóváhagyásáról

2018. február 15.-i
20. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

2018. február 15.-i
21. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosításáról

2018. február 15.-i
22. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez

2018. február 15.-i
23. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

2018. február 15.-i
24. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely Gheorghe Marinescu utca 3 sz. alatti "Sugárterápiás Laboratórium bunker és mellékhelyiségek építése" beruházási munkálatra vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációnak és műszaki-gazdasági mutatóknak a jóváhagyásáról

2018. február 15.-i
25. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. március 29.-i
26. számú HATÁROZAT

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó 13/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának a módosításáról

2018. március 29.-i
27. számú HATÁROZAT

Maros megye magántulajdonában levő, Marosvásárhely municípium Forradalom utca 45 sz. alatti ingatlannak nyilvános árverésen való eladásának a jóváhagyásáról

2018. március 29.-i
28. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. március 29.-i
29. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2018. március 29.-i
30. számú HATÁROZAT

A 2018. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról

2018. március 29.-i
31. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának bizonyos szervezési intézkedéseinek megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a módosításáról

2018. március 29.-i
32. számú HATÁROZAT

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítéséről

2018. március 29.-i
33. számú HATÁROZAT

A 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

2018. március 29.-i
34. számú HATÁROZAT

A "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgató Tanácsának az alelnöke – végrehajtó ügyintézőjének a kinevezésére vonatkozóan

2018. március 29.-i
35. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan

2018. március 29.-i
36. számú HATÁROZAT

Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködésnek a jóváhagyásáról, amelynek tárgya a Maros megye, Marosvásárhely Călăraşilor utca 26-28 sz. alatti ingatlannál egyes beruházásoknak a közös kivitelezésére vonatkozóan

2018. március 29.-i
37. számú HATÁROZAT

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program kivitelezésének, az idejének a meghosszabbítására

2018. március 29.-i
38. számú HATÁROZAT

A Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok szolgáltatása

2018. március 29.-i
39. számú HATÁROZAT

Az Alpha Transilvană Alapítványnak a Marosvásárhely, Budai Nagy Antal utca 24/a sz. alatt kezdeményezett projektjének Maros Megyei Tanács általi jóváhagyásáról

2018. március 29.-i
40. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2018. március 29.-i
41. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. március 29.-i
42. számú HATÁROZAT

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 2 újonnan létrehozott útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. április 26.-i
43. számú HATÁROZAT

A Köteles Sámuel utca 33 sz. alatti, egyes építményeknek, a megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2018. április 26.-i
44. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. április 26.-i
45. számú HATÁROZAT

Maros megye, 2018 március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyásáról

2018. április 26.-i
46. számú HATÁROZAT

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A 2017. évi mérlegének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. április 26.-i
47. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2018. április 26.-i
48. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosításáról

2018. április 26.-i
49. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. április 26.-i
50. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont iskolai egységnek a bejáratánál "Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. április 26.-i
51. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely Városháza utca 2 sz. alatti "A Maros Megyei Tanács közigazgatási épületének az energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó munkálatok" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. április 26.-i
52. számú HATÁROZAT

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 2 útvonalhoz, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. május 24.-i
53. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton municípium Victor Babeș utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonában levő ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásának, az idejének a meghosszabbítására vonatkozóan

2018. május 24.-i
54. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való átutalására vonatkozó 2016. december 21.-i 190. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2018. május 24.-i
55. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan

2018. május 24.-i
56. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2017.12.31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. május 24.-i
57. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. repülőtéri díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. május 24.-i
58. számú HATÁROZAT

A "Visit Mureș" Egyesületnek, a Statútumának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2018. május 24.-i
59. számú HATÁROZAT

Az "Esővíz elvezető hálózat újraméretezése a magánlakásokhoz vezető elérhetőségeknek az újratervezésével – vidéken" munkálatnak a közös kivitelezésének érdekébe, Maros Megye és Ádámos község közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2018. május 24.-i
60. számú HATÁROZAT

A "Parkolóhelyek kiépítése Mezőbándon" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. május 24.-i
61. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. június 8.-i
62. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló, 2018. február 15.-i 15. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2018. június 22.-i
63. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonában levő egyes repülőtéri infrastruktúra elemekre vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozóan

2018. június 28.-i
64. számú HATÁROZAT

A "Maros megyei jeges sportok rehabilitációja" megyei közérdekű programnak, valamint annak a kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megye, a MensSana Alapítvány és a Visit Mureș Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2018. június 28.-i
65. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonában levő ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan

2018. június 28.-i
66. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonában és a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház ügykezelése alatt levő egyes ingatlanokat érintő intézkedésekre vonatkozóan

2018. június 28.-i
67. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. június 28.-i
68. számú HATÁROZAT

Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség között megkötött 6573/03.04.2018. sz. Együttműködési egyezményhez egy Kiegészítő okiratnak, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. június 28.-i
69. számú HATÁROZAT

A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatába megyei érdekeltségű programnak a kivitelezési idejének a meghosszabbítására vonatkozóan

2018. június 28.-i
70. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a megszervezésére vonatkozóan

2018. június 28.-i
71. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyott és a Maros Megyei Tanácsnak a 91/2017. sz. Határozatával aktualizált, a Maros Megye, 2016-2019-es periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozóan

2018. június 28.-i
72. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. július 25.-i
73. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonában levő ingatlan egy helyiségének az ingyenes használatba adásának, az idejének a meghosszabbítására vonatkozóan

2018. július 25.-i
74. számú HATÁROZAT

Egy a Maros Megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézése alatt levő vagyontárgynak, elévülés következtébe, a leltárból való leírására vonatkozóan

2018. július 25.-i
75. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosításáról szóló határozattervezethez

2018. július 25.-i
76. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. július 25.-i
77. számú HATÁROZAT

Maros megye, 2018 június 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2018. július 25.-i
78. számú HATÁROZAT

A Maros megye 2017. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyásáról

2018. július 25.-i
79. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2018. július 25.-i
80. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely Gheorghe Marinescu utca 3 sz. alatti "Sugárterápiás Laboratórium bunker és mellékhelyiségek építése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 2018. február 15.-i 24. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2018. július 25.-i
81. számú HATÁROZAT

A Maros Megye és Mezőbánd Község közötti együttműködésnek a jóváhagyásáról, a "Parkolóhelyek kiépítése Mezőbándon" munkálatnak a közös kivitelezésének az érdekébe

2018. július 25.-i
82. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. augusztus 9.-i
83. számú HATÁROZAT

A Románia programja az iskolákért keretében, a Maros megyei engedélyezett/akkreditált állami és akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és általános oktatás diákjainak, a 2018-2019-es és 2019-2020-as tanévekbe kiosztandó termékeknek a jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó

2018. augusztus 9.-i
84. számú HATÁROZAT

A "Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében" pályázat - Maros megye, Maroskeresztúr – Székelykakasd-i Átrakódó-, Szortírozó- és Komposztáló Állomás működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az odaítélésének és megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. augusztus 9.-i
85. számú HATÁROZAT

A "Szilárd hulladék integrált gazdálkodási rendszere Maros megyében" pályázat - Maros megye, Kerelőszentpál-i Mechanikai - Biológiai Kezelő Állomás (TMB) működtetésének az engedménybe adással történő, megbízói szerződésnek, az odaítélésének és megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. augusztus 9.-i
86. számú HATÁROZAT

A Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
87. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. augusztus 30.-i
88. számú HATÁROZAT

"Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
89. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti, Maros Megye köztulajdonához tartózó ingatlannak az egyik helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
90. számú HATÁROZAT

Egy területnek, amely Maros Megye köztulajdonába és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az ügyintézése alatt található, az ingyenes használatba adására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
91. számú HATÁROZAT

A S.C. "Compania Aquaserv" S.A.-nak koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
92. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonát képező és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak az ügyintézése alatt levő, Szászrégen, Kastély utca 12 sz. alatti ingatlan keretében, a "Konyha és ebédlő kiépítése és épület bővítése" beruházásnak a kivitelezéséről szóló egyezményre vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
93. számú HATÁROZAT

A Gernyeszeg területén található, Maros megye köztulajdonának részét képező és a Maros Megyei Tanács ügykezelése alatt található ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2018. augusztus 30.-i
94. számú HATÁROZAT

Egy ingatlannak a beszerzéséről Nyárádszentlászló területén, a néphagyományok és kultúra megőrzésének egy központjának, a létesítésének az érdekébe

2018. augusztus 30.-i
95. számú HATÁROZAT

Egy ingatlannak a beszerzéséről Mikháza területén, egy interdiszciplináris központnak, a létesítésének az érdekébe

2018. augusztus 30.-i
96. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának részét képező és a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház ügykezelése alatt levő, Gheorghe Marinescu utca 50 sz. alatti ingatlan keretében található, "Létező helikopter leszálló engedélyezése" munkálatnak a kivitelezésére vonatkozó beleegyezéséről a megyei közhatóságnak

2018. augusztus 30.-i
97. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhelyen található, "Övezeti Városrendezési Terv – Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház Fejlesztése a Gheorghe Marinescu utca – Hősök Parkja övezet" munkálat jóváhagyásának a beleegyezésére vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
98. számú HATÁROZAT

A kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására

2018. augusztus 30.-i
99. számú HATÁROZAT

Egy határidőnek az elhalasztásáról

2018. augusztus 30.-i
100. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a Romániai Kis és Közepes Magán Vállalatoknak a Nemzeti Tanácsa közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, a POCU 2014-2020-ból finanszírozott "SME Academy" ID 117398 pályázatnak a kivitelezésének az érdekébe

2018. augusztus 30.-i
101. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2018. augusztus 30.-i
102. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtérnél, a Repülőtér modernizálásának a megvalósíthatósági előtanulmányával javasolt fejlesztési variánsnak a kiválasztására és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
103. számú HATÁROZAT

A Város és területrendezési műszaki bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítására és annak az összetételének az aktualizálására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
104. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját szakapparátusának és a szolgáltatott szociális szolgáltatásoknak a szerkezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
105. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeumnak a Szerkezeti felépítésének és a Tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2018. augusztus 30.-i
106. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az összetételének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. augusztus 30.-i
107. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. szeptember 27.-i
108. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. szeptember 27.-i
109. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a kiegészítésére vonatkozóan

2018. szeptember 27.-i
110. számú HATÁROZAT

Egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról, a DJ 162 A DN 16 – Kozmatelke Beszterce Naszód megye határa, 0+000-11+000 km között, más ingatlanokkal való átfedések által nem érintett megyei útnak, az egységes kataszteri és ingatlan nyilvántartó rendszerbe való bejegyzésének érdekébe

2018. szeptember 27.-i
111. számú HATÁROZAT

Egy a Maros Megyei Tanács és a Speciális Telekommunikációs Szolgálat – UM 0952 Marosvásárhely közötti haszonkölcsön szerződésnek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. szeptember 27.-i
112. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i lerakatnál a működtetési díjnak, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2018. szeptember 27.-i
113. számú HATÁROZAT

Maros Megyének, a Smart City és Mobilitásért Romániai Egyesületéhez, tagként való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozóan

2018. szeptember 27.-i
114. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan

2018. szeptember 27.-i
115. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. és 2. mellékleteinek a módosításáról

2018. szeptember 27.-i
116. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ151-es megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

2018. szeptember 27.-i
117. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. október 19.-i
118. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a kiegészítésére vonatkozóan

2018. október 19.-i
119. számú HATÁROZAT

A "Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház integrált Járóbeteg rendelőjének a felszerelése" pályázatnak az európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2018. október 24.-i
120. számú HATÁROZAT

A "Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére" projekt kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. október 24.-i
121. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. október 24.-i
122. számú HATÁROZAT

Maros megye, 2018 szeptember 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2018. október 24.-i
123. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a kiegészítésére vonatkozóan

2018. október 24.-i
124. számú HATÁROZAT

A 2019. év folyamán, a természetbe kifejezett haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez, a mezőgazdasági termékeknek az átlagárainak a megállapítására vonatkozóan

2018. október 24.-i
125. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan

2018. október 24.-i
126. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, az 1-7 övezetekhez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozóan

2018. október 24.-i
127. számú HATÁROZAT

Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

2018. október 24.-i
128. számú HATÁROZAT

Az "Útpadkák és árkok kiépítése a DJ135-ös megyei úton Marosvásárhely – Nyárádszereda – Sóvárad – Hargita megye határa, 1+900-10+350 km" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. október 24.-i
129. számú HATÁROZAT

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt, egy olyan útvonalhoz, amelytől az előző szállító elállt, tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. október 24.-i
130. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. november 22.-i
131. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonában, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház igazgatásában levő ingatlanba található egyes helyiségeknek a bérbeadásához szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan

2018. november 22.-i
132. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. november 22.-i
133. számú HATÁROZAT

"Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2018. november 22.-i
134. számú HATÁROZAT

Az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint, Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozóan

2018. november 22.-i
135. számú HATÁROZAT

A "Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz, külső kiépítések, a C9-es épülettömb lebontása, villamos energiával való ellátás, hely felszabadítása, közművesítés csatlakoztatása" munkálatnak a kivitelezésének és az elvégzéséhez szükséges egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló egyezményre vonatkozóan

2018. november 22.-i
136. számú HATÁROZAT

Az Építkezéseknek, berendezéseknek és reklámfelületeknek, a megyei utaknak az övezetébe, a hidakon és a felüljárókon való elhelyezésére vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. november 22.-i
137. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosítására vonatkozóan

2018. november 22.-i
138. számú HATÁROZAT

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan

2018. november 22.-i
139. számú HATÁROZAT

A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. november 22.-i
140. számú HATÁROZAT

A Maros megyei SIMDS keretében, a mechanikai és biológiai kezelési tevékenységnek koncesszióba adással a 18062/268/14S/23.08.2018. sz. delegálási szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. november 22.-i
141. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosításáról

2018. november 22.-i
142. számú HATÁROZAT

Egy határidőnek az elhalasztásáról

2018. november 22.-i
143. számú HATÁROZAT

A "Támogatás a nevelőszülő hálózatnak a megerősítésére" projekt kivitelezésének az érdekébe, a Gyermekek Jogait Védő és Örökbefogadási Nemzeti Hatóság és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti Partnerségi egyezménynek, a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 120/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2018. november 22.-i
144. számú HATÁROZAT

A "DJ136 Bözöd – Hargita megye határa, megyei útnak a felújítása kövezéssel" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. november 22.-i
145. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a tél idejére, Maros megyének, a megyei útjainak tartóssági és beavatkozási szintenkénti besorolásának jóváhagyására vonatkozó 66/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2018. november 22.-i
146. számú HATÁROZAT

A 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei programjának aktualizálására vonatkozóan

2018. november 22.-i
147. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. december 7.-i
148. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. december 17.-i
149. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egy ingatlannak Maros Megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalásáról szóló 190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosítására vonatkozóan

2018. december 17.-i
150. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. december 17.-i
151. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról

2018. december 17.-i
152. számú HATÁROZAT

Az 1/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. melléklete szerint és a Maros Megyei Tanácsnak a 134/2018. sz. Határozatának a melléklete szerint, Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiegyensúlyozására, a 2018. évre leosztott összegeknek a kiegészítésére vonatkozóan

2018. december 17.-i
153. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonában levő, DJ153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta és DJ153A Nagyernye – Nyárádremete ingatlanoknak egyes részeinek az elkülönítésére vonatkozóan, azok jogi helyzetének a tisztázásának érdekébe

2018. december 17.-i
154. számú HATÁROZAT

Egyes károknak a visszaszerzésének érdekébe kezdeményezett intézkedéseknek a jóváhagyásáról

2018. december 17.-i
155. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó, 2010. augusztus 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. sz. mellékletének a módosításáról

2018. december 17.-i
156. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan