Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2012. évi január 12-i
1. számú HATÁROZAT

a 2011. december 28-i 361. számú, illetve a 2011. december 29-i 366. számú rendelet igazolásáról, validálásáról

2012. évi január 12-i
2. számú HATÁROZAT

olyan helyi fejlesztési programok és infrastrukturális projektek támogatását szolgáló pénzösszegek területi-közigazgatási egységek szerinti szétosztásáról, amelyek a 2012-es évben helyi önrészt, társfinanszírozást feltételeznek

2012. évi január 12-i
3. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem keretéből tanügyi személyzetnek a Maros Megyei Klinikai Kórház oktató klinika osztályvezető álláshelyére való kinevezésének jóváhagyásáról

2012. évi január 31-i
4. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházhoz tartozó, parkoló rendeltetésű tér kialakítására, közművesítésére és üzemeltetésére irányuló intézkedések jóváhagyásáról

2012. évi január 31-i
5. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében levő szociális intézményeknél a közösségi célú fogyasztások napi élelmiszer szükségleteket fedező juttatás mértékének, összegének jóváhagyásáról

2012. évi január 31-i
6. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felépítésében levő alegységekben/szolgálatoknál/központokban biztosított szolgáltatásoknak, a 2011-es évre vonatkozó, egy főre jutó átlagos havi költségdíjának (tartásdíj) megállapításáról

2012. évi január 31-i
7. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthonában a 2012-es évre vonatkozó egy főre jutó átlagos havi költségdíj megállapításáról

2012. évi január 31-i
8. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. évi költségvetésének jóváhagyásáról

2012. évi január 31-i
9. számú HATÁROZAT

a 2011-es évi költségvetési hiány fedezetéről, a fejlesztések részben, az előző év költségvetési többletéből

2012. évi január 31-i
10. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania (Erdélyi) Repülőtér esetén bizonyos üzemeltetési intézkedések megállapításáról szóló 2011. évi 26. számú Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról a 2012-es évre vonatkozóan

2012. évi január 31-i
11. számú HATÁROZAT

a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti memorandum megkötésének jóváhagyásáról A helyi önkormányzatok kapacitásának növelése a saját családjuk körében levő, fogyatékkal élő gyermekek támogatására irányuló projekt fenntarthatóságának biztosítása céljából

2012. évi január 31-i
12. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi GO SHUSAKU Egyesület együttműködésének jóváhagyásáról az V. Nemzetközi GO-verseny - "Shusaku Kupa 2012" megszervezése céljából

2012. évi január 31-i
13. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010.06.24-i 97. számú határozatával jóváhagyott, az Alsóidecsi Idősek Otthona tanácsadó testületének összetételére irányuló 5. számú melléklet módosításáról

2012. évi január 31-i
14. számú HATÁROZAT

a menetrend szerinti különcélú járatokkal történő személyek megyei közszállításához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 11 útvonal számára

2012. évi január 31-i
15. számú HATÁROZAT

a Megyei menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás 2008-2013 között érvényes programjába foglalt azon útvonalak ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, amelyeket nem igényeltek/nem osztottak ki vagy amelyeket a szállító cégek visszamondtak

2012. évi január 31-i
16. számú HATÁROZAT

Vasbeton hídépítés a Segesd-völgye felett a DJ 106 jelzésű megyei úton, Maros megyében, Szeben megye határában - Apold - Segesvár között (DN 13-as országút), a 88+962 kilométerszelvényben nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2012. évi január 31-i
17. számú HATÁROZAT

a Beresztelke-Vajdaszentivány-Marossárpatak közötti DJ 154J megyei út kiszélesítése a 10+800 - 13+900 kilométerszelvényben nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2012. évi január 31-i
18. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhelyi Transilvania (Erdélyi) Repülőtér ÖÜV légikikötő déli homlokzatának bővítésére és esővédő tetőjére irányuló beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a hozzátartozó mutatók jóváhagyásáról

2012. évi február 13-i
19. számú HATÁROZAT

Maros megye 2012-es évi állami költségvetéséből támogatott kulturális, vallásügyi, sport és szociális tárgyú vissza nem térítendő finanszírozások odaítélési eljárására vonatkozó szabályok, intézkedések megállapításáról

2012. évi február 13-i
20. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania (Erdélyi) Repülőtér ÖÜV 2012-es évi költségvetésének, bevételi és kiadási előirányzatának jóváhagyásáról

2012. évi február 29-i
21. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Maros Vízmedence Adminisztrációja közötti együttűködés jóváhagyásáról

2012. évi február 29-i
22. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőinek kinevezéséről a Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központ igazgatótanácsába és az iskolai és szakmai orientációs bizottságába

2012. évi február 29-i
23. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonához tartozó és a Maros Megyei Múzeum kezelésében levő ingatlan egyes helyiségei rendeltetésének megállapításáról

2012. évi február 29-i
24. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi, Szászrégeni, Marosludasi, Radnóti és Szovátai Helyi Tanácsnak címezett kérelemről, bizonyos telkek felett a kezelési jognak a Maros Megyei Tanácsra való átszállásáról

2012. évi február 29-i
25. számú HATÁROZAT

a vállalatirányítás életbeültetéséről a Marosvásárhelyi Transilvania (Erdélyi) Repülőtér ÖÜV-nál

2012. évi február 29-i
26. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség együttműködésének jóváhagyásáról a XIX. Tudományos Diákköri Konferencia megszervezése céljából

2012. évi február 29-i
27. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács által koordinált gazdasági-szociális akciók 2012-es évre vonatkozó programjának jóváhagyásáról

2012. évi február 29-i
28. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács alárendeltségében levő kulturális közintézmények menedzsment-felmérési eljárásának és ebből a célból létrehozott bizottságok név szerinti összetételének jóváhagyásáról szóló 2011. január 25-i 8. számú Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2012. évi február 29-i
29. számú HATÁROZAT

a saját előzetes pénzügyi ellenőrzés megszervezésének és gyakorlásának jóváhagyásáról szóló 2011. július 28-i 99. számú Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2012. évi február 29-i
30. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezeti és személyzeti felépítésének, illetve a szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2012. évi február 29-i
31. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti és személyzeti felépítésének, illetve a szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

2012. évi február 29-i
32. számú HATÁROZAT

a menetrend szerinti különcélú járatokkal történő személyek megyei közszállításához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 3 útvonal számára

2012. március 29-i
33. számú HATÁROZAT

a DJ 142C jelzésű megyei út 11+746 kmsz-ében, Csatófalva helységben található híd átutalásáról Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába

2012. március 29-i
34. számú HATÁROZAT

egyes javak magántulajdonba foglalásáról és ezek értékesítését szolgáló bizonyos intézkedések meghozataláról

2012. március 29-i
35. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011. évi vagyonának leltározása során keletkezett eredmény jóváhagyásáról

2012. március 29-i
36. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a bukaresti Egészségpolitikával foglalkozó Romaközpont Egyesület - SASTIPEN közötti Együttműködési jegyzőkönyv jóváhagyásáról

2012. március 29-i
37. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Zibo Help Egyesület közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

2012. március 29-i
38. számú HATÁROZAT

Nyárádgálfalva, Marosfelfalu és Vajdaszentivány községeknek a MAROS AQUA INVEST Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának jóváhagyásáról

2012. március 29-i
39. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Vállalat Rt. önrészének biztosítását célzó intézkedések meghozataláról Maros megye vízellátó és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és felújítása nevű projekt keretében

2012. március 29-i
40. számú HATÁROZAT

Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és felújítása nevű projekt segítségnyújtási szerződésének jóváhagyásáról

2012. március 29-i
41. számú HATÁROZAT

a Gyors és hatásos beavatkozás a közösség biztonságáért elnevezésű megyei közérdekű program, valamint ennek gyakorlatba ültetését célzó, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

2012. március 29-i
42. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a marosvásárhelyi Rotaract Téka Klub Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, az Ismeretek Marosvásárhely történelme, kultúrája és etnikai sokszínűsége témakörében - középiskolások interkulturális vetélkedőjének megszervezése céljából

2012. március 29-i
43. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Très Courts - Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiváljának megszervezése céljából

2012. március 29-i
44. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Unitárius Egyházközség közötti együttműködés jóváhagyásáról, az Egyensúlykeresés változó világunkban témájú II. Nemzetközi konferencia megszervezése érdekében

2012. március 29-i
45. számú HATÁROZAT

az alárendelt kulturális intézményeknél gyakorolt menedzsment kiértékelésének jóváhagyásáról

2012. március 29-i
46. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alá tartozó kulturális közintézményekre vonatkozó bizonyos szervezési intézkedések megállapításáról szóló 2010. évi 114. sz. MMTH I.3. és II.3. sz. mellékleteinek módosításáról

2012. március 29-i
47. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti vázlatának, személyzeti felépítésének, illetve Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2011.05.26-i 76. sz. Maros Megyei Tanácsi határozat 2. sz. mellékletének módosításáról

2012. március 29-i
48. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Fogyatékkal Élő Felnőtt Személyek Besorolását Értékelő Bizottság összetételének megváltoztatásáról, módosításáról

2012. március 29-i
49. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 5 útvonal számára

2012. április 26-i
50. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011-es évi bevételi és kiadási költségvetésére vonatkozó zárszámadásának, valamint az éves pénzügyi kimutatások és ezek mellékleteinek jóváhagyásáról

2012. április 26-i
51. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. év I. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

2012. április 26-i
52. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. évi költségvetés kiigazításáról

2012. évi április 26-i
53. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség együttműködésének jóváhagyásáról az ALTER-NATIVE Nemzetközi Rövidfilmfesztivál megszervezése céljából

2012. április 26-i
54. számú HATÁROZAT

leírás céljából a köztulajdonban levő ingó dolgoknak Maros megye magántulajdonába való sorolásáról

2012. április 26-i
55. számú HATÁROZAT

a 2012-2013 közötti időszakban a fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek vagy nehéz helyzetben levő személyek jogainak védelme és előmozdítása terén érvényes Maros megyei szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyásáról

2012. április 26-i
56. számú HATÁROZAT

a Maros megyében lévő megyei utak téli időszakra vonatkozó használhatósági és beavatkozási szintek szerinti besorolásának jóváhagyásáról

2012. április 26-i
57. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park Rt. részvényesi közgyűlésén, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a gazdasági társaság ügyvezetését illető különös meghatalmazására vonatkozóan

2012. április 26-i
58. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. március 29-i 39. számú határozat módosításáról, az Aquaserv Vállalat Rt. önrészének biztosítását célzó intézkedések meghozataláról Maros megye vízellátó és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és felújítása nevű projekt keretében

2012. április 26-i
59. számú HATÁROZAT

a segesvári történelmi központ műemlékegyüttes UNESCO (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) szervezőbizottságának létrehozásáról

2012. április 26-i
60. számú HATÁROZAT

Szászkézd, erődtemplommal rendelkező erdélyi falu műemlékegyüttes UNESCO (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) szervezőbizottságának létrehozásáról

2012. április 26-i
61. számú HATÁROZAT

az alárendelt művelődési intézményeknél alkalmazott menedzsment felmérésének jóváhagyásáról

2012. április 26-i
62. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthona Szervezeti és működési szabályzatának, szervezeti vázlatának és létszámkeretének jóváhagyásáról szóló 2010. évi június 24-i 97-es számú Maros megyei tanácsi határozat 3-as számú mellékletének módosításáról

2012. április 26-i
63. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 2 útvonal számára

2012. május 31-i 64. sz. HATÁROZAT

Poruțiu Mihail úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2012. május 31-i 65. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat igazgatótanácsának megalakulásáról

2012. május 31-i 66. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a nyárádszeredai Nyárádmente Kistérségi Társulás közötti együttműködés jóváhagyásáról, Jövő a múltban: a Nyárádmente falusi épített örökségének felleltározása és értékesítése nevű projekt megvalósításának támogatása érdekében

2012. május 31-i 67. sz. HATÁROZAT

Dicsőszentmárton, Victor Babeş u. 2 szám alatt elhelyezkedő Dr. Gh. Marinescu Municípiumi Kórház ingatlan egyes helyiségei rendeltetésének megváltoztatásáról

2012. május 31-i 68. sz. HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonát képező ingatlan rendeltetésének megváltoztatásáról

2012. május 31-i 69. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyen, Mărăşeşti u. 13/A. szám alatt levő, Maros megye köztulajdonát képező ingatlan egyes helyiségeinek az ingyenes használatba adásának meghosszabításáról

2012. május 31-i 70. sz. HATÁROZAT

a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumnak a Maros Megyei Tanács 2011.06.22-i 83. sz. határozatával átadott, a DJ136 és DJ136A jelzésű megyei utak Erdőszentgyörgy–Bözödújfalu–Hargita megye határa közötti egyes szakaszaira és az azokhoz tartozó területekre vonatkozó ügykezelési jogának megvonásáról

2012. május 31-i 71. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2009. október 29-i 143. sz., utólag módosított, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház járóbeteg-rendelőjének felújítása, korszerűsítése és felszerelése nevű projekt jóváhagyásáról szóló határozatának módosításáról

2012. május 31-i 72. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Klinikai Kórházzal megkötésre kerülő partnerségi megállapodások jóváhagyásáról

2012. május 31-i 73. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV működési feltételeinek biztosítását célzó intézkedések jóváhagyásáról

2012. május 31-i 74. sz. HATÁROZAT

Maros Megye Területrendezési Tervének újbóli frissítése nevű dokumentáció jóváhagyásáról

2012. május 31-i 75. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezeti felépítésének, létszámkeretének valamint szervezeti és működési szabályzatának a Mezőzáhi Elhelyezési Központ bezárása nyomán történő módosításának jóváhagyásáról

2012. május 31-i 76. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedély odaítéléséről

2012. június 25-i 77. sz. HATÁROZAT

a validáló bizottság megválasztásáról

2012. június 25-i 78. sz. HATÁROZAT

a megyei tanácsosi mandátumok validálásáról, érvényesnek nyilvánításáról

2012. június 25-i 79. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács megalakulásáról

2012. június 25-i 80. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács alelnökeinek megválasztásáról

2012. június 25-i 81. sz. HATÁROZAT

a szakbizottságok megalakulásáról

2012. július 6-i 82. sz. HATÁROZAT

POP FELICIA asszony megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2012. július 6-i 83. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV üzemelési feltételeinek biztosítását célzó egyes intézkedések jóváhagyásáról

2012. július 26-i 84. sz. HATÁROZAT

Letiţia Iacob asszony megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2012. július 26-i 85. sz. HATÁROZAT

a Lakosság-nyilvántartó Hivatal és a Belügyminisztérium keretéből az Adatbázis-kezelő, a Maros Megyei Tanács, továbbá a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés jóváhagyásáról, amelynek tárgya az adatszolgáltatás az országos személynyilvántartásból azzal a céllal, hogy gyakorolják a törvényes hatáskörüket a saját nyilvántartásukba bejegyzett fogyatékkal élő felnőtt személyek azonosítása révén

2012. július 26-i 86. sz. HATÁROZAT

6 megyei tanácsos kinevezéséről a Maros Megyei Területi Közrendészti Hatóságba

2012. július 26-i 87. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2012. július 26-i 88. sz. HATÁROZAT

a DJ153C jelzésű Szászrégen – Laposnya megyei út egy szakaszára és az ahhoz tartozó területre vonatkozó ügykezelési jog visszavonásáról, amelyet a Maros Megyei Tanács 2011.06.22-i 82. sz. határozatával bíztak a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztériumra

2012. július 26-i 89. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. évi költségvetését jóváhagyó 2012.01.31-i 8. sz. MMT határozat módosításáról

2012. július 26-i 90. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. év II. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

2012. július 26-i 91. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Közép-Maros-völgyi Kistérségi Társulás közötti együttműködés jóváhagyásáról a 2012-es Maros-völgye Fesztivál megszervezése céljából

2012. július 26-i 92. sz. HATÁROZAT

Maros Megye/a Maros Megyei Tanács képviselőinek jelöléséről azokba az egyesületekbe, amelyeknek tagja

2012. július 26-i 93. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének módosításáról

2012. július 26-i 94. sz. HATÁROZAT

az alárendelt kulturális intézményeknél gyakorolt menedzsmentet kiértékelő bizottságok összetételének módosításáról

2012. július 26-i 95. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusa szervezeti felépítésének, létszámkeretének, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosításáról

2012. július 26-i 96. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének cseréjéről a Maros Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság tanácsadó testületében

2012. július 26-i 97. sz. HATÁROZAT

Vasbeton hídépítés a Segesd-völgye felett a DJ 106 jelzésű megyei úton, Maros megyében, Szeben megye határában – Apold – Segesvár között (DN 13-as országút), a 93+756 kilométerszelvényben nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

2012. július 26-i 98. sz. HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről – 2 útvonalra

2012. augusztus 30-i 99. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a Pro Régió Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról, az országos fogathajtó bajnokság döntőjének megszervezése céljából

2012. évi augusztus 30-i 100. számú HATÁROZAT

a Maros megyei közvagyon leltárának átvételére vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról és kiegészítéséről

2012. augusztus 30-i 101. számú HATÁROZAT

a kulturális intézmények 2013-as évi egyes díjszabásainak és tarifáinak jóváhagyásáról

2012. augusztus 30-i 102. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. évi költségvetésének jóváhagyásáról szóló, utólag módosított és kiegészített, 2012. évi 8-as számú határozat 9/1-es számú mellékletének módosításáról

2012. augusztus 30-i 103. sz. HATÁROZAT

a közösségi szellemre és az elővigyázatos, megelőző viselkedésre irányuló megyei közérdekű tájékoztatási program és ennek gyakorlatba ültetését célzó partnerségi megállapodás jóváhagyásáról

2012. augusztus 30-i 104. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ipari Park Rt. részvényesek közgyűlésén, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a gazdasági társaság ügyvezetését illető különös meghatalmazására vonatkozóan

2012. augusztus 30-i 105. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi ARIEL Ifjúsági és Gyermekszínház Szervezeti és működési szabályzatának frissítésére vonatkozó 2007. évi 44. sz. Maros Megyei Tanácsi határozat 1-es sz. mellékletének módosításáról

2012. augusztus 30-i 106. sz. HATÁROZAT

Cazan Vasile úr, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgató-menedzserének megbízásáról, hogy megtegye az intézménynek az Előadóművészetek jegyzékébe való beíratásához szükséges eljárási lépéseket

2012. augusztus 30-i 107. számú HATÁROZAT

az inkluzív oktatási iskolaközpontok igazgatótanácsaiba a Maros Megyei Tanács képviselőinek a kijelöléséről

2012. augusztus 30-i 108. sz. HATÁROZAT

a megyei speciális oktatás iskolai hálózatának a 2012-2013-as tanévre való jóváhagyásáról

2012. augusztus 30-i 109. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal közalkalmazotti álláshelyeinek a 2013-as évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2012. augusztus 30-i 110. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóságba a tagok kijelölésének érvényesnek nyilvánításáról

2012. évi szeptember 27-i 111. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat igazgatótanácsának címezett, a Vállalat igazgatási tervének felülvizsgálására vonatkozó kérelemről

2012. szeptember 27-i 112. sz. HATÁROZAT

a Nyárádtő (DN15) – Ákosfalva (DN 13), 0+000-15+441 kmsz. közötti DJ 151D jelzésű megyei út áthelyezéséről Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatásából állami köztulajdonba és a Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium igazgatásába

2012. szeptember 27-i 113. sz. HATÁROZAT

a marosvásárhelyi AQUASERV VÁLLALAT RT által biztosított ivóvízellátási szolgáltatás árának jóváhagyásáról

2012. szeptember 27-i 114. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012.01.12-i 2. sz. határozatával a területi-közigazgatási egységekre leosztott pénzösszegek kiegészítéséről

2012. szeptember 27-i 115. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. évi költségvetésének kiigazításáról

2012. szeptember 27-i 116. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról a VII. alkalommal megrendezett nemzetközi hőlégballon-fesztivál szervezésében

2012. évi szeptember 27-i 117. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV szervezési és működési szabályzatának módosításáról

2012. évi szeptember 27-i 118. sz. HATÁROZAT

a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központjának személyzeti felépítésének módosításáról

2012. szeptember 27-i 119. sz. HATÁROZAT

a DJ 142D jelzésű megyei út Őrhegy-Magyarsáros-Szászbogács közúti rendszerének a 3+700-7+200. kilométerszelvényben való feljavítása nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyásáról

2012. szeptember 27-i 120. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről, 14 útvonal számára

2012. szeptember 27-i 121. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályzatának módosításáról

2012. október 25-i 122. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács költségvetésének 2012. szeptember 30-i végrehajtására vonatkozó beszámoló jóváhagyásáról

2012. október 25-i 123. számú HATÁROZAT

Maros megye kilépésének jóváhagyásáról a Reptéri Régiók Szövetsége (Airport Regions Conference) nemzetközi szervezetből

2012. október 25-i 124. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról a XVIII. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár megszervezésében

2012. október 25-i 125. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyásáról A marosvásárhelyi román színház 50 éve az interkulturalitás jegyében nevű évfordulós esemény megszervezésében

2012. október 25-i 126. számú HATÁROZAT

az alárendelt kulturális intézményeknél alkalmazott menedzsment végső, záró felmérésének jóváhagyásáról

2012. október 25-i 127. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátus közalkalmazotti álláshelyeinek 2013-as évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyásáról

2012. október 25-i 128. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő Maros Művészegyüttes kulturális közintézmény személyzeti felépítésének módosításáról

2012. október 25-i 129. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának, szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról

2012. október 25-i 130. számú HATÁROZAT

a családon belüli erőszak megelőzése és leküzdése területén tevékenykedő ágazatközi csoport létrehozásának, valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról

2012. október 25-i 131. számú HATÁROZAT

a 2011-es évre vonatkozó, Maros megye tűzvédelmi képességét kielemző és annak optimalizálási intézkedéseit megállapító jelentés jóváhagyásáról

2012. október 25-i 132. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről 3 útvonal számára

2012. november 15-i 133. sz. HATÁROZAT

a hozzáadottérték-adóból leosztott összegek szétosztásáról a Maros megyei területi-közigazgatási egységeknek, a 2012. évi helyi költségvetések kiegyensúlyozására, a 2012. évi 61. sz. sürgősségi kormányrendelet 35. cikkelyének megfelelően

2012. november 29-i 134. sz. HATÁROZAT

ILYÉS TOTH ALEXANDRU úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2012. november 29-i 135. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítását célzó intézkedések jóváhagyásáról

2012. november 29-i 136. számú HATÁROZAT

a megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanács ügykezelése alatt található ingatlan igazgatására vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról

2012. november 29-i 137. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. évi költségvetésének kiigazításáról

2012. november 29-i 138. sz. HATÁROZAT

a Kisikland községbéli Hirtopa faluban lévő Szent Péter és Pál Apostolok fatemplom tetőjavítási munkálatainak a megyei költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról

2012. november 29-i 139. sz. HATÁROZAT

A Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növeléséről

2012. november 29-i 140. sz. HATÁROZAT

Maros megye és az Irak Köztársaságbeli Mejszán kormányzóság közötti együttműködés jóváhagyásáról

2012. november 29-i 141. sz. HATÁROZAT

Maros megye gazdasági-katonai monográfiájának jóváhagyásáról

2012. november 29-i 142. sz. HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthona menedzsmentjének biztosítására irányuló intézkedések megállapításáról

2012. november 29-i 143. sz. HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthona tanácsadó testület összetételének módosításáról

2012. november 29-i 144. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság (ATOP) összetételének módosításáról

2012. november 29-i 145. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság tanácsadó testületében a Maros Megyei Tanácsot képviselő mandátumának megszűnéséről

2012. november 29-i 146. sz. HATÁROZAT

a kulturális intézmények záró felmérésen átesett menedzserei által az új menedzsmentterv-pályázatok leadása céljából összeállított célfüzetek jóváhagyásáról

2012. november 29-i 147. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közalkalmazotti álláshelyeinek betöltésére vonatkozó 2013-as évi terv jóváhagyásáról

2012. november 29-i 148. számú HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről 2 útvonal számára

2012. november 29-i 149. sz. HATÁROZAT

a menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás 2008-2013-as időszakra vonatkozó megyei programjának frissítéséről

2012. november 29-i 150. sz. HATÁROZAT

a menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás 2013-2019-es időszakra vonatkozó megyei programjának jóváhagyásáról

2012. december 20-i 151. sz. HATÁROZAT

Urcan Ionaş Florin úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2012. december 20-i 152. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. évi költségvetésének kiigazításáról

2012. december 20-i 153. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítását célzó intézkedések jóváhagyásáról

2012. december 20-i 154. sz. HATÁROZAT

KEDEI PÁL ELŐD úr megyei tanácsosi mandátumának érvényesítéséről

2012. december 20-i 155. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012. IV. negyedévi költségvetésének előzetes végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyásáról

2012. december 20-i 156. sz. HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek átlagárainak megállapításáról

2012. december 20-i 157. sz. HATÁROZAT

Maros Megye és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények saját költségvetését megillető, 2013. évi egyes helyi díjszabások és illetékek jóváhagyásáról

2012. december 20-i 158. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV 2012-es évi aktualizált bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2012. december 20-i 159. sz. HATÁROZAT

a vízellátási és szennyvízelvezetési közszolgáltatás egységes ügykezelés-megbízására vonatkozó 2010.03.05-i 22/202.662. számú szerződés módosításának jóváhagyásáról

2012. december 20-i 160. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és a SC Transilvania Grup Business SRL (Kft) közötti együttműködés jóváhagyásáról Az antikommunista ellenállás hősei című folyóirat kiadásának az érdekében

2012. december 20-i 161. sz. HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti és működési szabályzatának kiegészítéséről

2012. december 20-i 162. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Központ tevékenységét elősegítő bizonyos intézkedések meghozataláról

2012. december 20-i 163. sz. HATÁROZAT

Kisikland községnek a MAROS AQUA INVEST Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának a jóváhagyásáról

2012. december 20-i 164. sz. HATÁROZAT

az utak rendszerére vonatkozó 1997. évi 43. sz. újraközölt, utólag módosított és kiegészített kormányrendelet elleni kihágásokat megállapító ügynöki minőségről és az igazolvány mintájáról

2012. december 20-i 165. sz. HATÁROZAT

Kerelő falut a DN 15-ös főúttal összekötő DC 123-as községi út elterelése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. légikikötő bővítése érdekében nevű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a jóváhagyásáról

2012. december 20-i 166. sz. HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezéséről a Maros Megyei Tanfelügyelőség Tanácsadó Testületébe

2012. december 20-i 167. sz. HATÁROZAT

a megyei személyszállítási közszolgáltatás menetrend szerinti különcélú járatok által történő ellátásához szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről 6 útvonal számára