Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2016. január 28-i
1. számú HATÁROZAT

Borşan Doru Aurelian úr megyei tanácsosi mandátuma jog szerinti megszűnésének megállapításáról

2016. január 28-i
2. számú HATÁROZAT

a Maros megye közvagyonát összesítő leltárra vonatkozó 2001. évi 42-es számú utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat mellékletének kiegészítéséről

 2016. január 28-i
3. számú HATÁROZAT

a marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatti, a megyei köztulajdonhoz tartozó ingatlan bizonyos helyiségeinek a Román Vöröskereszt Társaság számára történő ingyenes használatba adási idejének meghosszabbításáról

2016. január 28-i
4. számú HATÁROZAT

a megyei közhatóság által Dan Cristian úrnak kibocsátott szomszédsági megállapodásról, a marosvásárhelyi Molter Károly u. 5. sz. alatti ingatlan elkerítésének megvalósítása céljából

2016. január 28-i
5. számú HATÁROZAT

a fejlesztési szakasz 2015. 12. 31-i deficitjének végleges fedezéséről a 2014-es helyi költségvetés többletéből

2016. január 28-i
6. számú HATÁROZAT

az Alsóidecsi Idősek Otthonában egy főre jutó havi átlagköltség megállapításáról a 2016-os évre

2016. január 28-i
7. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2016. évre szóló költségvetésének jóváhagyásáról

2016. január 28-i
8. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Ö.Ü.V. 2016-os évi bevételi és kiadási előirányzatának elfogadásáról

2016. január 28-i
9. számú HATÁROZAT

az Aquaserv Vállalat Rt. regionális szolgáltató által nyújtott vízellátási és szennyvíz-elvezetési közszolgáltatások 2016. január 1-jétől érvényes árainak és díjszabásainak jóváhagyásáról

2016. január 28-i
10. számú HATÁROZAT

a Maros megye költségvetéséből történő vissza nem térítendő finanszírozások odaítélési eljárására vonatkozó egyes intézkedések megállapításáról a 2016-os évre a kultúra, felekezetek, sport és szociális ellátás területén

2016. január 28-i
11. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő kulturális közintézmények szervezési intézkedéseiről szóló 2014. 10. 30-i 164. sz. Maros megyei tanácsi határozat 4. sz. mellékletének módosításáról

2016. január 28-i
12. számú HATÁROZAT

a közegészségügyi egységek igazgatótanácsainak megalakulásáról szóló 2010. 06. 24-i 95. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról

2016. január 28-i
13. számú HATÁROZAT

a Repülőteret kiszolgáló közlekedési utak korszerűsítése elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak elfogadásáról

2016. január 28-i
14. számú HATÁROZAT

útvonalengedélyek kiadásáról a megyei menetrend szerinti különjáratok számára

2016. február 25-i
15. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács és Marosszentgyörgy Község közötti partnerségi megállapodás jóváhagyását tekintve

2016. február 25-i
16. számú HATÁROZAT

Cherecheș Ștefan-Răducu úrnak a megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítését tekintve

2016. február 25-i
17. számú HATÁROZAT

az utólag módosított és kiegészített 2001. évi 42. számú, Maros megye köztulajdonának leltárának az elsajátítására vonatkozó Határozat, Mellékletének a módosításáért

2016. február 25-i
18. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács köztulajdonában levő, a Marosvásárhely-i Megyei Sürgősségi Kórház igazgatása alatti ingatlanok egyes helységeinek a bérbeadásának az intézkedésinek szabályainak a megállapítására

2016. február 25-i
19. számú HATÁROZAT

a DJ 142 0+000-12+700 és a DJ 151B 0+000-13+000, más ingatlannal való lefedés által nem érintett, megyei közutak a Telekkönyvi beiktatását érintő egyes intézkedések végrehajtását tekintve

2016. február 25-i
20. számú HATÁROZAT

a Radnót Város Helyi Tanácsának címzett egy községi útszakasz átruházása Radnót Város köztulajdonából Maros Megye köztulajdonába kérést, tekintve

2016. február 25-i
21. számú HATÁROZAT

a 2016. évi 7. számú Maros Megye 2016-os évi költségvetésének jóváhagyására vonatkozó Határozatának, a Maros Megyei Tanácsnak, a 9. számú mellékletének a megváltoztatására tekintve

2016. február 25-i
22. számú HATÁROZAT

a S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2016. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének jóváhagyását tekintve

2016. február 25-i
23. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenység megszervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában

2016. február 25-i
24. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács által összehangolt Gazdasági-társadalmi rendezvények 2016-os programjának a jóváhagyásának tekintetében

2016. február 25-i
25. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010.04.29.-i 69. számú a Szászrégeni Neuropszichiátriai Rekuperációs és Rehabilitációs Központ létesítéséről, mint jogi személyiséggel rendelkező, a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó szociális ellátó intézmény a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság struktúrájában Határozatának 4. számú mellékletének megváltoztatásának jóváhagyásának tekintetében

2016. február 25-i
26. számú HATÁROZAT

a Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatának a 2016-2017-es tanévben való jóváhagyásának tekintetében

2016. február 25-i
27. számú HATÁROZAT

a Maros megyei líceumi speciális oktatás iskolai hálózatának a 2016-2017-es tanévben való jóváhagyásának tekintetében

2016. február 25-i
28. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2016.01.28.-i 10. számú a 2016. évi Maros megye költségvetéséből a nem visszatérítendő finanszírozások engedélyezési eljárásának kivitelezésének egyes intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó Határozatának 2. mellékletének a megváltoztatására, a kulturális, vallási, sport és társadalom támogatási területeken

2016. február 25-i
29. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015.12.17.-i 168. számú a Maros Megyei Kórház és a Dicsőszentmártoni "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház igazgatói - magán személy funkció elfoglalásának a versenyvizsgáinak az óvásainak megoldására alakított bizottság kinevezésére vonatkozó Határozat kibővítésére

2016. február 25-i
30. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 92/2012. számú Határozata mellékletének módosításáról, tekintettel a Maros megye /a Maros Megyei Tanács képviselőinek kijelöléséről azokban az egyesületekben, amelyekben ez részt vesz, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel

2016. február 25-i
31. számú HATÁROZAT

a "DJ152A, DJ151A és a DJ151 Tg. Mureş (DN15E) - Band – Şăulia – Sărmaşu – Bistriţa Năsăud megye – Maros megye határa útszakasz korszerűsítése" befektetés műszaki – gazdasági dokumentációja és a műszaki – gazdasági mutatók jóváhagyásáról

2016. február 25-i
32. számú HATÁROZAT

arról, hogy a rendszeres speciális járatok által lebonyolított megyei személyszállítás lebonyolítására az útvonalakon szállítási licenceket ítélnek oda

2016. március 17-i
33. számú HATÁROZAT

az Autonóm Közigazgatás Marosvásárhelyi Transylvania Repülőtér menedzsment szolgáltatásához szükséges eljárások megállapitásának érdekében

2016. március 31-i
34. számú HATÁROZAT

a megyei tanácsos úr Boroş Raul-Alin megbizatási megszűnésének megerősitését illetően

2016. március 31-i
35. számú HATÁROZAT

a megyei tanácsos úr Rus Dan Dorul megbizatási megszűnésének megerősitését illetően

2016. március 31-i
36. számú HATÁROZAT

a Marosvécsi Castelului utca 215 szám alatti "Sf. Maria" és "Primula" Neuropsichiátriai Rehabilitációs Központok Ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzési intézkedések jóváhagyása

2016. március 31-i
37. számú HATÁROZAT

egyes Maros megye közkincsét alkotó, Maros Megyei Kórház igazgatása alatt lévő helyiségek kibérlési eljárásához szükséges intézkedések megállapitásának értrelmében

2016. március 31-i
38. számú HATÁROZAT

S.C Herlitz România S.R.L álltal végrehajtott Marosvásárhelyi Rozelor utca 11 sz. alatti ingatlant aluljáró munkálatok helyeslését illetően, a közműhálózat összeköttetés létesitésé érdekében

2016. március 31-i
39. számú HATÁROZAT

a Maros megyei 2016-os bevételi és kiadási költségvetés módositás határozattervezetét illetően

2016. március 31-i
40. számú HATÁROZAT

a Maros Megye Tanács 2016.01.28/ 5 sz. Határozatának módositását illetően, a 2015.12.31 –i fejlesztési szakaszt megillető hiány 2014-es helyi költségvetési többlet álltali végleges fedezésé tekintetében

2016. március 31-i
41. számú HATÁROZAT

a 2015.05.28 / 62 sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének módositását illetően, a Maros Megyei Tanács szakember ellátási intézkedések megszervezésének értelmében, az utólagos módositásokkal

2016. március 31-i
42. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010.07.31/ 95 sz. Határozatának módositását és kiegészitését illetően, egyes közegészségügyi egységek igazgatótanács létrehozásának értelmében, az utólagos módositásokkal

2016. március 31-i
43. számú HATÁROZAT

a határozattervezethez, a Maros Megyei Tanács "S.C. Parc Industrial Mureş" Részvénytársaság Részvényeseinek Közgyűlését képviselő kijelölését illetően

2016. március 31-i
44. számú HATÁROZAT

az "Alae" kitüntetés létrehozását illetően

2016. március 31-i
45. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács felügyelete alatt működő kulturális intézmények szervezési intézkedéseinek meghatározását illetően

2016. március 31-i
46. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2010.08.12 / 111 sz. Határozat 2. mellékletének módositását illetően, a Maros Megyei Lakosság-Nyilvántartó Központ szervezeti felépitésének, létszámkeret státusának valamint szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása értelmében, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel

2016. március 31-i
47. számú HATÁROZAT

három helyiség aktuális hozzárendelésének módositását illetően, egy új lakosság-nyilvántartó központhoz való hozzárendelés értelmében

2016. március 31-i
48. számú HATÁROZAT

a "Fehér megye határa – Magyarherepe – Mezőkirályfalva – Ádámos, km 31+320 – 35+920, Maros megye megyei útszakasz kikövezés álltali rehabilitálása" beruházás műszaki-gazdasági adatszolgáltatásának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. március 31-i
49. számú HATÁROZAT

a "DJ107G Fehér megye határa- Cintos – Marosludas, km 16+775 – 18+226 megyei út rehabilitálása" beruházás műszaki-gazdasági adatszolgáltatásának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. március 31-i
50. számú HATÁROZAT

a "DJ162A DN16 – Kozmatelke – Beszterce Naszód megye határa, km 8+777 – 11+000 megyei út rehabilitálása" beruházás műszaki-gazdasági adatszolgáltatásának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. március 31-i
51. számú HATÁROZAT

a 2013-2019-es megyei menetrend szerinti közúti személyszállitási Program aktualizálását illetően

2016. március 31-i
52. számú HATÁROZAT

a sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedélyek odaitélésének vonatkozásában

2016. március 31-i
53. számú HATÁROZAT

az egyes Maros megyei közigazgatási egységekre vonatkozó Maros megyei viz és szennyviz szektór felülvizsgált főtervébe foglalt műszaki megoldások módositását illetően

2016. március 31-i
54. számú HATÁROZAT

Balaş Ionela Daniela megyei tanácsos mandátum érvényesitését illetően

2016. április 21-i
55. számú HATÁROZAT

az "Alae" kitüntetés egyes személyeknek való odaitélését illetően

2016. április 21-i
56. számú HATÁROZAT

a megyei közhatóság szomszédsági megállapodását illetően, adott S.C. Ortoprofil Prod Romania S.R.L. Maros Megye 22 Decembrie utca 84 szám alatti ingatlan bekeritésének vonatkozásában

2016. április 21-i
57. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2011/68 sz. Határozatának modositását illetően, a Marosvásárhelyi Kultúrpalota igazgatását tekintve

2016. április 21-i
58. számú HATÁROZAT

a 2010.03.05/202662 sz. Közszolgálati viz és szennyvizellátási megbizás átruházási Szerződés Függelékének jóváhagyását illetően

2016. április 21-i
59. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Települések Hulladékszállitási Szolgáltatás Szabályzatának jóváhagyását illetően

2016. április 21-i
60. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei, Kerelőszentpáli Területi Ökológiai Hulladéklerakó ügyviteli ártuházásának odaitélését megillető intézkedéseket illetően

2016. április 21-i
61. számú HATÁROZAT

a határozattervezethez Gödemesterháza Község Maros Megyei Tanács rendelkezésére álló költségvetési tartalék alapból való támogatását illetően

2016. április 21-i
62. számú HATÁROZAT

a Maros megyei 2016-os bevételi és kiadási költségvetés módositás határozattervezetét illetően

2016. április 21-i
63. számú HATÁROZAT

Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 2016. március 31-én Jelentés jóváhagyásáért

2016. április 21-i
64. számú HATÁROZAT

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program jóváhagyására és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció bevezetésére vonatkozóan

2016. április 21-i
65. számú HATÁROZAT

a 2016/23 sz. Maros Megyei Tanács 1 és 2 mellékleteinek kiegészitését illetően,mely a Maros Megyei Tanács megyi közérdekű kulturális-társadalmi tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és finanszirozásában való részvétel jóváhagyását célozza

2016. április 21-i
66. számú HATÁROZAT

a Maros megyét alkotó megyei utak életképességi szintre, valamint téli időszakon belüli beavatkozás igény szintre való besorolásának jóváhagyását illetően

2016. április 21-i
67. számú HATÁROZAT

a " Maros megyei DJ151C Mezőzáh (DJ151)- Mezőceked- Kolozsvár megye határa, km 0+100-1+030 és km 6+500-7+500 megyei út kiszélesités" beruházás gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. április 21-i
68. számú HATÁROZAT

a " Maros megyei Nyárádtő (DN15)- Dicsőszentmárton (DN14A), DJ151B km 0+000-13+006 és DJ142 km 0+000-12+630 közötti megyei utak korszerűsitése" beruházás gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. április 21-i
69. számú HATÁROZAT

a sajátos menetrend szerinti megyei közúti személyszállitási szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedélyek odaitélésének vonatkozásában

2016. május 26-i
70. számú HATÁROZAT

a DJ 152A Marosvásárhely-Mezőbánd 0+930-18+855 kilométerek közötti, a DJ 151A Mezősályi-Mezőbánd 0+000-20+100 kilométerek közötti és a DJ 151 Marosludas-Nagysármás-Beszterce-Naszód megye határa 25+650-45+810 kilométerek közötti, más ingatlannal való lefedés által nem érintett, megyei közutaknak a Telekkönyvi beiktatását érintő egyes intézkedések jóváhagyását tekintve

2016. május 26-i
71. számú HATÁROZAT

az utólag módosított és kiegészített Maros megye köztulajdonának a leltárának az elsajátításáról szóló 42/2001 sz. Maros Megyei Tanács Határozatának a mellékletének a megváltoztatásáért és kibővítéséért

2016. május 26-i
72. számú HATÁROZAT

egyes eljárások jóváhagyására vonatkozóan a megyei utak európai alapokból való modernizálási tervezeteinek a bevezetésének/kivitelezésének az érdekébe

2016. május 26-i
73. számú HATÁROZAT

Maros megye 2016-os bevételi és kiadási költségvtésének rektifikálását illetően

2016. május 26-i
74. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei 2015-ös évre szóló bevételi és kiadási éves költségvetés végrehajtására és az éves pénzügyi kimutatások, mellélkletek jóváhagyására vonatkozóan

2016. május 26-i
75. számú HATÁROZAT

a S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2015-ös mérlegének jóváhagyását illetően

2016. május 26-i
76. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság struktóráját alkotó egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatások fenntartását illető havi átlag költség meghatározására vonatkozóan

2016. május 26-i
77. számú HATÁROZAT

a "km 3+167-15+000 km, Maros Megyei DJ133 Szederjes-Erked-Hargita megye határa megyei út könnyű közúti burkolat" beruházás technikai-műszaki dokumentációjának, valamint technikai-műszaki mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan

2016. május 26-i
78. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakhatóságát megillető szervezési intézkedések meghatározásáról szóló 2015 május 28/62 sz. Megyei Határozatának 1 és 2 sz. Mellékleteinek-együttesen azok utólagos módositásaival való módositására vonatkozó határozattervezetet illetően

2016. május 26-i
79. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Könyvtár Szervezti felépitésének, Létszámkeretének valamint annak szervezési és működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 2014/111 sz. Maros Megyei Tanács Határozat módositására és kiegészitésére vonatkozóan

2016. május 26-i
80. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér menedzsment biztositását megillető intézkedések meghatározását illetően

2016. május 26-i
81. számú HATÁROZAT

a 2015-ös Maros Megyei tűzvédelmi kapacitás elemzési Jelentésének jóváhagyására és annak optimalizásását megillető intézkedések meghatározására vonatkozóan

2016. május 26-i
82. számú HATÁROZAT

Maros megye 2016-2019-es időszakot megillető katonai-gazdasági Monográfiájának jóváhagyására vonatkozóan

2016. május 26-i
83. számú HATÁROZAT

a 2014-2019-es sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési Programba foglalt 2 újonann-kialakitott útvonalat megillető útvonalengedély odaitélésére vonatkozóan

2016. június 24-i
84. számú HATÁROZAT

a Hitelesitő Bizottság megválasztását illetően

2016. június 24-i
85. számú HATÁROZAT

a megyei tanácsos mandátumok hitelesitését illetően

2016. június 24-i
86. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács Alkotmányát illetően

2016. június 24-i
87. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács elnökének megválasztását illetően

2016. június 24-i
88. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács elnökhelyetteseinek megválasztását illetően

2016. június 24-i
89. számú HATÁROZAT

a szakbizottságok létesitését illetően

2016. július 28-i
90. számú HATÁROZAT

"A Kulturpalota Rehabilitációja" beruházás gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
91. számú HATÁROZAT

"A Természettudományi Múzeum Rehabilitációja" beruházás gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
92. számú HATÁROZAT

a 2016 június 24-i Maros Meygei Tanács - a szakbizottságok megalkotásáról szóló 89 sz. Határozatának módositását illetően

2016. július 28-i
93. számú HATÁROZAT

a S.C. STĂNCIOIU LOG RESIDENCE INN S.R.L által kérelmezett megyei közhatóság szomszédsági megállapodásának jóváhagyását illetően, egy kollektiv lakóház felépitésének valamint a Marosvásárhely, Rozelor utca 11 sz. alatti épület szomszédságában lévő közművekhez való csatlakoztatás engedélyezésének tekintetében

2016. július 28-i
94. számú HATÁROZAT

a 82+490 – 98+023 km közötti, égyéb ingatlanok átfedése által érintetlen DJ 106 Szeben- Szentágota-Apold-Segesvár megyei út ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését megillető intézkedések jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
95. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei 2016-os bevételi és kiadásai költségvetés rektifikálását illetően

2016. július 28-i
96. számú HATÁROZAT

a 2016-os évet megillető többségi oktatásba integrált – sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fiatalok jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén belüli közigazgatási-területi egységekre való felosztására

2016. július 28-i
97. számú HATÁROZAT

a Maros megyei költségvetés végrehajtásáról szoló 2016 június 30-i Jelentés jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
98. számú HATÁROZAT

a Maros megyei saját és a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményeinek költségvetéséhez tulajdonitható 2016-os helyi viteldijak és tarifák jóváhagyásáról szoló 2015.12.17-i Maros Megyei Tanács 165 sz. Határozat mellékletének módositását illetően

2016. július 28-i
99. számú HATÁROZAT

"DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció" beruházás gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
100. számú HATÁROZAT

Szeben megye és Maros megye a "DJ106 Szentágota-Segesvár Rehabilitáció" cimű projekt közös kivitelezését célzó partnerségi Megállapodásának jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
101. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2016/23 sz. a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kibontakozásában és finanszirozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló Határozat 1 és 2 számú mellékleteinek módositását és kiegészitését illetően

2016. július 28-i
102. számú HATÁROZAT

a Fogyatékossággal Élők Országos Hatóságával való közreműködés jóváhagyását illetően a " Romániaia és Európai fogyatékkal élők mobilitásának biztositása" cimű projekt megvalósitásáért

2016. július 28-i
103. számú HATÁROZAT

a mezőgazdasági termékek betiti dijának lej értékelése során meghatározott átlag árak módositását illetően, azok által a 2016-os év során elért megtakaritások adóztatására vonatkozóan

2016. július 28-i
104. számú HATÁROZAT

a külömböző szövetségek tagjaként nyilvántartott Maros Megyei/Maros Megyei Tanács irányitó szervek képviselőinek kinevezését illetően

2016. július 28-i
105. számú HATÁROZAT

a "Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere"- projekt, a Kerelőszentpáli nem-veszélyes hulladék lerakó állomás üzemeltetésének és irányizásának és a hulladékok Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári állomásoktól, valamint maradékhulladékok az Ákosfalvi, Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék átrakó állomásoktól a Kerelőszenpáli hulladék lerakóhoz való szállitásának tárgyát képező szerződés odaitélését megillető ajánlatokat értékelő bizottság megalkotását illetően

2016. július 28-i
106. számú HATÁROZAT

az Igazgatási Osztály- Beavatozások ellátásában lévő gépezetek működéséhez szükséges üzemanyagot, tüzelőanyagot (AdBlue) és olajkeveréket megillető kiadások sajátos havi szabályozásának létrehozását illetően

2016. július 28-i
107. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2015.05.28/62 sz. Határozatának a Maros Megyei Tanács szakhatóságát megillető szervezési intézkedések meghatározásáról szóló 2 sz. Mellékletének, annak utólagos módositásaival való módositását illetően

2016. július 28-i
108. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2012 február 29/30 sz. Határozatának 1 és 2 sz. Mellékleteinek a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Igazgatótanácsának, Létszámkeretének és szervezési és működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló módositását illetően

2016. július 28-i
109. számú HATÁROZAT

"«Apollo» Megyei Érdekű Kulturális Központ Rehabilitáció és átrendezés" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
110. számú HATÁROZAT

a "Maros Megyei, km 33+150-36+988 közötti DJ 135A Havadtő-Havad- Nyárádszereda- Székelyhódos DJ153 bej. megyei út kikövezés általi rehabilitációja" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
111. számú HATÁROZAT

a "DJ154J Beresztelke-Vajdaszentivány-marossárpatak, km 0+000+0+631 és km 4+726-12+684 közötti megyei út kiszélesitése" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyását illetően

2016. július 28-i
112. számú HATÁROZAT

sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési szolgáltatások végzéséhez szükséges útvonalengedélyek odaitélését illetően

2016. augusztus 11-i
113. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér menedzsment biztositását megillető intézkedések meghatározását illetően

2016. augusztus 25-i
114. számú HATÁROZAT

amely a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 62/2015.05.28-as számú Határozata 2. mellékletének módosításával kapcsolatos - ennek tárgya a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] szakapparátusához kötött szervezési intézkedések meghozatala, a későbbi módosításokkal együtt

2016. augusztus 25-i
115. számú HATÁROZAT

amelynek tárgya a Consiliul Judeţean Mureş [MAROS MEGYEI TANÁCS] 12/2015.01.09-i Határozatának a módosítása - ez az "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş ["Transilvania Repülőtér, Marosvásárhely] önálló ügyvitelű társaság Organigramjának és Tisztségjegyzékének elfogadásával kapcsolatos

2016. augusztus 25-i
116. számú HATÁROZAT

a Szászrégeni Castelului utca 12 sz. alatti ingatlan ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését megillető intézkedések jóváhagyását illetően

2016. augusztus 25-i
117. számú HATÁROZAT

a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 42/2001-es számú Mellékletének a módosításával kapcsolatban, tekintve a Mureş [Maros] megyei közterületi leltár elsajátítását, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

2016. augusztus 25-i
118. számú HATÁROZAT

a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 23/2016-os 1-es és 2-es melléklete kiegészítésével kapcsolatosban, annak érdekében, hogy engedélyezve legyen a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] részére az, hogy megszervezhesse, lefolytathasson és finanszírozzon kulturális és társadalmi tevékenységeket, amelyek megyei érdekeltségűek

2016. augusztus 25-i
119. számú HATÁROZAT

a 2016-os évre Mureş [Maros] megye költségvetési bevételei és költségei módosításáról

2016. augusztus 25-i
120. számú HATÁROZAT

a "Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér" 2016-os bevételi és kiadási költségvtésének rektifikálását illetően

2016. augusztus 25-i
121. számú HATÁROZAT

a 2016-os évre a megyei territoriális-adminisztratív egységekre történő pénzösszeg leosztások olyan gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozására, akiknek speciális oktatási szükségletei vannak, és akik integrálva vannak a tömegoktatásban

2016. augusztus 25-i
122. számú HATÁROZAT

azon segédlethez, amelyet olyan territoriális - adminisztratív egységek kapnak meg a költségvetési tartalékalapból és a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] rendelkezésére áll, amelyeknek el kell hárítaniuk azokat a károkat, amelyeket meteorológiai jelenségek okoztak 2016. június 05-22 közt

2016. augusztus 25-i
123. számú HATÁROZAT

azzal kapcsolatosan, hogy 6 olyan megyei tanácsost jelölnek ki, akik részei lesznek az Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş-nak [Területi Közrendi Hatóság, Maros]

2016. augusztus 25-i
124. számú HATÁROZAT

"Motoros sport autó Park" projekt bevégzését megillető intézkedésekre vonatkozóan

2016. augusztus 25-i
125. számú HATÁROZAT

a külömböző szövetségek tagjaként nyilvántartott Maros Megyei/Maros Megyei Tanács irányitó szervek képviselőinek kinevezésére vonatkozó 2016/104 sz. Maros Megyei Tanács Határozat Melléklet kiegészitését illetően

2016. augusztus 25-i
126. számú HATÁROZAT

amely tárgya a Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 111/2014.07.31-es számú Határozata II. Mellékletének a módosítása - a Mureş [Maros] Megyei Könyvtár Organigramjának, Tisztségjegyzékének és Szervezeti szabályzatának a módosítása, a későbbi módosításokkal

2016. augusztus 25-i
127. számú HATÁROZAT

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] szervezeti struktúrája, a Tisztségjegyzék és saját szakapparátus Szervezeti Szabályzása és Működése és azon szociális szolgáltatások, amelyeket Mureş [Maros]-i Gyermekvédelem és Szociális Gondozás Főigazgatósága szolgáltatás elfogadása kapcsán

2016. augusztus 25-i
128. számú HATÁROZAT

a következő beruházás a Lakóházak kiterjesztése és manzárdolása, rehabilitálás, belső építészeti kiépítések, nyílászárók kiépítése, környezeti építkezés kerítések kiépítése a Târnăveni-i [Dicsőszentmárton] Családi Típusú háznál, str. Plevnei u. nr. 3. sz. Műszaki-gazdasági dokumentációja és a műszaki- gazdasági mutatók elfogadásával kapcsolatban

2016. augusztus 25-i
129. számú HATÁROZAT

a "DJ151 Marosludas-Nagysármás-Beszterce Naszód megye határa, km 9+000-10+000 megyei út rehabilitáció, Maros megye" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinka jóváhagyására vonatkozóan

2016. augusztus 25-i
130. számú HATÁROZAT

a "DJ151B Bonyha-Kund-Szeben megye határa, km 29+072-30+922, megyei út könnyű közúti burkolás" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan

2016. augusztus 25-i
131. számú HATÁROZAT

A Consiliul Judeţean Mureş [Maros Megyei Tanács] 66/2016.04.21-es számú Határozata 1. Mellékletének módosításával és kiegészítésével kapcsolatban tekintve a Mureş [Maros] megyei megyei utak besorolását életképességi szintjük és a téli időszaki beavatkozás szerint

2016. augusztus 25-i
132. számú HATÁROZAT

tekintettel az útvonal engedélyek megadására annak érdekébe, hogy a megyei személyi közszállítási szolgálat rendszeres szakjáratokkal teljesítve legyen

2016. szeptember 29-i
133. számú HATÁROZAT

a km 93+380 – 94+668 közötti DJ 106 Szeben- Szentágota-Apold-Segesvár megyei útszakasz egyik szektorát megillető intézkedések jóváhagyására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
134. számú HATÁROZAT

a "Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér" Önálló Úgyvitelű Vállalat 2016-os bevételi és kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
135. számú HATÁROZAT

a Maros megyei viz és szennyviz szektor felülvizsgált Főtervének módositására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
136. számú HATÁROZAT

a Marosi Területi Közrendvédelmi Hatóság tagok kinevezésének érvényesitésére vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
137. számú HATÁROZAT

a "Létező funkciókat kiegészitő terek épitését és bővitését, illetve az egyes létező épitmények funkciójának módositását megillető rendeletek meghatározása" Városrendezési Terv Urbanisztikai dokumentációját megillető Maros Megyei Tanács megegyezésére vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
138. számú HATÁROZAT

a Kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését és irányitását és a Mezőrűcsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári átrakó allomásokon lévő hulladékok, illetve az Ákosfalvi, Mezőrücsi, Dicsőszentmártoni és Balavásári hulladék válogató állomásokon lévő maradékhulladékok - a Kerelőszentpáli hulladéklerakóhoz való szállitását célzó átruházási szerződés odaitélésére és megkötésére vonatkotóan, Maros Megye - " Maros Megyei hulladékgazdálkodás integrált irányitási rendszere"- Projekt

2016. szeptember 29-i
139. számú HATÁROZAT

a "Mezőszabadi – Aquaserv viz szivattyútelep állomás villamosenergia-vezetékkel való ellátása" munkálat megvalósitásának jóváhagyására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
140. számú HATÁROZAT

Marosoroszfalu belterületi részén helyezkedő DJ154A megyei út szektorának, valamint a szektort megillető területnek Maros Megyei Tanács igazgatásából Marosoroszfalu községének helyi Tanácsának igazgatásába való ideiglenes átvitelének jóváhagyására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
141. számú HATÁROZAT

a kulturális intézmények által behajtandó tarifák és illetékek jóváhagyására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
142. számú HATÁROZAT

a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fialatlok jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén belüli közigazgatási-területi egységekre való 2016-os felosztására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
143. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács megyei érdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, végbemenetelében és finanszirozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 2016/23 sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek módositására és kiegészitésére vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
144. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Tanács szakapparátusának szervezését illető intézkedések jóváhagyásáról szóló 2015 május 28/62 sz. Megyei Tanács Határozat 1 és 2 sz. mellékleteinek módositására vonatkozó határozattervezethez

2016. szeptember 29-i
145. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat egyes igazgatótanács tagjainak ideiglenes mandátumának meghosszabbitására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
146. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Fogyetékkal Élő Felnőtt Személyek Besorolásával foglalkozó Értékelő Bizottság aktualizálására vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
147. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Gyermekpalota Igazgatótanácsán belüli Maros Megyei Tanács képviselő kijelölésére vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
148. számú HATÁROZAT

a Képviselők Közgyűlésén – mint az Országos Egészségbiztositási Pénztár vezető szerven belüli biztositottak Maros Megyei Tanácsot képviselő küldöttjének kijelölésére vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
149. számú HATÁROZAT

a 2014-2019-es sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési Programba foglalt újonann-kialakitott útvonalat megillető útvonalengedély odaitélésére vonatkozóan

2016. szeptember 29-i
150. számú HATÁROZAT

sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélésére vonatkozóan

2016. október 27-i
151. számú HATÁROZAT

Mezőgerebenes község területén található DJ151 A Mezősályi – Mezőbánd megyei út egyik szektorát megillető intézkedések jóváhagyására vonatkozóan

2016. október 27-i
152. számú HATÁROZAT

a Maros Megye Tanács 2016-os költségvetésének rektifikálására vonatkozóan

2016. október 27-i
153. számú HATÁROZAT

Maros Megye költségvetésének végrehajtásáról szoló 2016 szeptember 30-i Jelentés jóváhagyását illetően

2016. október 27-i
154. számú HATÁROZAT

a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fialatlok jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén belüli közigazgatási-területi egységekre való 2016-os felosztására vonatkozóan

2016. október 27-i
155. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács 2016/23 sz. a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kibontakozásában és finanszirozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló Határozatának 1 és 2 számú mellékleteinek módositására és kiegészitésére vonatkozóan

2016. október 27-i
156. számú HATÁROZAT

egyes olyan intézkedések engedélyezése, amely az európai alapból finanszírozott "Szentágota - Segesvár közötti megyei út Rehabilitálása" ["Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara"] projekt teljesítésével kapcsolatosak

2016. október 27-i
157. számú HATÁROZAT

a "Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér" 2016-os bevételi és kiadási költségvetésének rektifikálására vonatkozóan

2016. október 27-i
158. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács szakapparátusának 2017 évi szervezeti ábrájának jóváhagyására vonatkozóan

2016. október 27-i
159. számú HATÁROZAT

az utólagosan módosítot Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezését illető intézkedések jóváhagyásáról szóló 2015 május 28/62 sz. Megyei Tanács Határozat módositására vonatkozóan

2016. október 27-i
160. számú HATÁROZAT

az Maros Megyei Tanács utólagosan módosított 2012 február 29/30 sz. Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Igazgatótanácsának, Létszámkeretének és szervezési és működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló Határozatának 1 és 2 sz. Mellékleteinek módositására vonatkozóan

2016. október 27-i
161. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanács,a Megyei Tanács alárendeltsége alatt működő intézmények szervezését illető intézkedések meghatározásáról szóló, utólagosan módosított 2014.10.30/164 sz. Határozatának 2 és 4 sz. Mellékleteinek módositására vonatkozóan

2016. október 27-i
162. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara keretén belüli 2017 évi szervezeti ábra jóváhagyására vonatkozóan

2016. október 27-i
163. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakoság-nyilvántartási Igazgatóság keretén belüli 2017 évi szervezeti ábra jóváhagyására vonatkozóan

2016. október 27-i
164. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Lakoság-nyilvántartási Igazgatóság Szervezeti struktúrájának, Látszámkeretének, szervezeti és működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2010.08.12/111 sz. Maros Megyei Tanács Hatátozat 2 mellékletének módosítására vonatkozóan

2016. október 27-i
165. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 2017 évi szervezeti ábrájának jóváhagyására vonatkozóan

2016. október 27-i
166. számú HATÁROZAT

a gyermekek zaklatásának és kizsákmányolásának megelőzéséért és leküzdéséért felelős Marosi helyi ágazatközi Csoport (EIL) létesítéséről és annak szervezeti és működési Szabályzatáról szóló 2015 július 16/92 sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

2016. október 27-i
167. számú HATÁROZAT

a Maros megyei Gyermekvédelmi Bizottság testületi összetételének aktualizálására vonatkozóan

2016. október 27-i
168. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi "Transilvania Repültőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgatótanács tagjainak kiválasztási folyamatának megindítását illető intézkedésekre vonatkozóan

2016. október 27-i
169. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti és működési Sztabályzatának kiegészítésére vonatkozóan

2016. október 27-i
170. számú HATÁROZAT

a "FÖLDCSUSZAMLÁS ÉS FÖLDRENGÉS TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK " keretén belüli "MAROS MEGYE TERÜLETI SZINTJÉN BELÜLI TERMÉSZET KOCKÁZATI TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA" dokumentáció jóváhagyására vonatkozóan

2016. október 27-i
171. számú HATÁROZAT

a "Természettudományi Múzeum Rehabilitációja" beruházás gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyásáról szóló 2016 július 28-i 91 számú Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2016. október 27-i
172. számú HATÁROZAT

sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélésére vonatkozóan

2016 november 14-i
173. számú HATÁROZAT

a Maros Megye Tanács 2016-os költségvetésének jóváhagyásáról szóló 2016/7 sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

2016 november 23-i
174. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi "Transilvania Repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016-évi bevételi és kiadási költségvtésének rektifikálására vonatkozóan

2016 november 23-i
175. számú HATÁROZAT

a "Természettudományi Múzeum Rehabilitációja" beruházás gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2016 július 28-i 91 számú Maros Megyei Tanács Határozat 1. Számú Mellékletének módosítására vonatkozóan

2016 november 23-i
176. számú HATÁROZAT

a DJ153F DJ107G-Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd, km 0+000-9+360 közötti, egyéb ingatlannal való átfedések által érintetlen megyei út szakasz ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését megillető intézkedések jóváhagyására vonatkozóan

2016 november 23-i
177. számú HATÁROZAT

egy Maros megyei épület annak közterületéből magánterületi felhasználására való átírására vonatkozóan

2016 november 23-i
178. számú HATÁROZAT

egy ingatlan Maros megye közterületéből és a Maros Megyei Tanács igazgatásából Héjjasfalva Község közterületi felhasználására és Héjjasfalva Község Helyi Tanácsának igazgatásába való átírására vonatkozóan

2016 november 23-i
179. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2016-os bevételi és kiadásai költségvetésének rektifikálására vonatkozóan

2016 november 23-i
180. számú HATÁROZAT

a többségi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek/diákok/fialatlok jogainak finanszirozására előirányzott összegek megyén belüli közigazgatási-területi egységekre való 2016-os felosztására vonatkozóan

2016 november 23-i
181. számú HATÁROZAT

Balla, Alsóidecs és Görgényhodák Községek az AQUA INVEST MUREŞ Közösségfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásának jóváhagyására vonatkozóan

2016 november 23-i
182. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara Szervezeti struktúrájának, Létszámkeretének, jóváhagyásáról szóló, utólagosan módosított 2013.07.25/122 sz. Maros Megyei Tanács Hatátozat 2 mellékletének módosítására vonatkozóan

2016 november 23-i
183. számú HATÁROZAT

a Marosvásárhelyi Autonóm "Transilvania Repülőtér" menedzsment biztositását megillető intézkedések meghatározására vonatkozóan

2016 november 23-i
184. számú HATÁROZAT

az "RK mozgásfelületek és RESA (beleértve ráeső berendezések) – beavatkozási munkálatok jóváhagyására vonatkozó dokumentáció (D.A.L.I.) fázisa" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan

2016 november 23-i
185. számú HATÁROZAT

"A Kulturpalota Rehabilitációja" beruházás gazdasági és műszaki dokumentációjának, valamint gazdasági és műszaki mutatóinak jóváhagyásáról szóló 2016 július 28-i 90. számú Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2016 november 23-i
186. számú HATÁROZAT

sajátos menetrend szerinti megyei tömegközlekedési szolgáltatás végzéséhez szükséges útvonalengedély odaitélésére vonatkozóan

2016. december 12-i
187. számú HATÁROZAT

Maros megye 2016. éves bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2016. december 12-i
188. számú HATÁROZAT

A közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozásához szükséges egyes összegek a megye területi közigazgatási egységeire való leosztására, a 2016. évre vonatkozóan

2016. december 12-i
189. számú HATÁROZAT

A 2016. éves állami költségvetés kiigazítására vonatkozó 86/2016. sz. Sürgősségi Kormány Rendeletben jóváhagyott, a helyi költségvetések kiegyensúlyozásához szükséges összegek területi közigazgatási egységenkénti elosztására vonatkozóan

2016. december 12-i
190. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatásából az állam köztulajdonába egy ingatlan átutalására vonatkozóan

2016. december 12-i
191. számú HATÁROZAT

Maros megye 2016. éves bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2016. december 12-i
192. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania (Erdély) repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat 2016. éves Bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2016. december 12-i
193. számú HATÁROZAT

A közoktatásba integrálódott speciális oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekek/diákok/fiatalok jogainak a finanszírozásához szükséges egyes összegek a megye területi közigazgatási egységeire való leosztására, a 2016. évre vonatkozóan

2016. december 12-i
194. számú HATÁROZAT

Egy 77.000.000 lej értékű belföldi/külföldi visszatérítendő finanszírozás leszerződésének és szavatolásának jóváhagyására vonatkozóan

2016. december 12-i
195. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatójának, Schmidt Loránd úrnak, a munkaviszonyának a megszűnésére vonatkozóan

2016. december 12-i
196. számú HATÁROZAT

A Maros Megye köztulajdonába és a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház igazgatása alatt levő ingatlanok egyes helyeinek, a bérbeadásának az intézkedéseinek, a szabályainak a megállapítására vonatkozóan

2016. december 12-i
197. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípiumban, 1918. december 1 sugárút 24-26. szám alatti ingatlanban található 1. sz. és 5. sz. orvosi rendelő rendeltetésű helységekre vonatkozó intézkedésekre vonatkozóan

2016. december 12-i
198. számú HATÁROZAT

Dicsőszentmárton municípiumban, Victor Babeş utca 2. szám alatti ingatlan igazgatására vonatkozó intézkedések megállapítására vonatkozóan

2016. december 12-i
199. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípiumban, a megye köztulajdonához tartozó Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti ingatlanból, egyes helyiségek ingyenes használatba adására vonatkozóan

2016. december 12-i
200. számú HATÁROZAT

A Maros megyei költségvetés 2016 IV. negyedévi előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyására vonatkozóan

2016. december 12-i
201. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését megillető, 2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan

2016. december 12-i
202. számú HATÁROZAT

A 2017. évre a törvény szerint megszabott haszonbérek lejben történő felbecsülésének az érdekében a mezőgazdasági termékek átlag árainak a megállapítására vonatkozóan

2016. december 12-i
203. számú HATÁROZAT

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő iratnak a hozzácsatolásának a jóváhagyására vonatkozóan

2016. december 12-i
204. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított a Marosvásárhely-i "Transilvania (Erdély) repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Szerkezeti felépítésére és a Státusjegyzék jóváhagyására vonatkozó a Maros Megyei Tanács 12/29.01.2015. sz. határozatának a módosítására vonatkozóan

2016. december 12-i
205. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó határozattervezethez A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő iratnak a hozzácsatolásának a jóváhagyására vonatkozóan