Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím Mellékletek
2017. január 16.-i
1. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2016. évi költségvetésének 20.000 lejes összeggel való megnövelésére vonatkozó 405/29.12.2016. számú Rendelkezésének az érvényesítésére vonatkozóan

rendelet
beszámoló
1. melléklet
2. melléklet
2017. január 16.-i
2. számú HATÁROZAT

A fejlesztési szakasz hiányának, a 2015. évi helyi költségvetési többletből való, 2016.12.31.-i végleges fedezésére vonatkozóan

 
2017. január 16.-i
3. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes betöltésére vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
4. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács 2016. június 24.-i 84. sz. Határozatával megválasztott mandátumvizsgáló bizottság összetételének a megváltoztatására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
5. számú HATÁROZAT

Socotar Gheorghe-Dinu úr megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

 
2017. január 26.-i
6. számú HATÁROZAT

Csép Eva Andrea asszony megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének megállapításáról

 
2017. január 26.-i
7. számú HATÁROZAT

Kedei Pál-Előd úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

 
2017. január 26.-i
8. számú HATÁROZAT

A megye köztulajdonába tartozó, Marosvásárhely municípiumban, a Városháza utca 2. sz. alatti ingatlanban található, egyik helyiségnek ingyenes használatba adására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
9. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípiumban, Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanban található 4179. sz. orvosi rendelő rendeltetésű helyiséget érintő intézkedésekre vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
10. számú HATÁROZAT

A marosvásárhelyi Mărăşeşti tér 13. sz. alatti, a megyei köztulajdonhoz tartozó ingatlan bizonyos helyiségeinek a Román Vöröskereszt Társaság számára történő ingyenes használatba adási idejének meghosszabbítására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
11. számú HATÁROZAT

A DJ 153 F Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd ingatlan 0+000-9+360 km leválasztásának a jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
12. számú HATÁROZAT

A Maros SMIDS keretében létrehozott infrastruktúrának a működtetésének a kezelésére vonatkozó egyes megbízói szerződéseknek az odaítélését koordináló és felülvizsgáló bizottság létesítésére vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
13. számú HATÁROZAT

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő okirat megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

melléklet
2017. január 26.-i
14. számú HATÁROZAT

Az előző évek folyamán összegyűlt 147.280.671,75 lejes többletnek a beruházási költségek finanszírozására és a kassza hiányok fedezésére való 2017. évi felhasználására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
15. számú HATÁROZAT

A fejlesztési szakasz hiányának a 2015. évi helyi költségvetési többletből való 2016.12.31.-i végleges fedezésére vonatkozó 2/16.01.2017. sz. Határozat módosítására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
16. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények és Maros megye saját költségvetését megillető, 2017. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjak jóváhagyására vonatkozó 201/21.12.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének a módosítására vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
17. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 164/30.10.2014. sz. Határozatának a Maros Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, a 2. és 4. mellékleteinek a módosításához

1. melléklet
2. melléklet
2017. január 26.-i
18. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozóan

melléklet
2017. január 26.-i
19. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói közhivatali tisztség elfoglalásának a versenyvizsga bizottságában, a Maros Megyei Tanácsot képviselő személynek a megnevezésére vonatkozóan

 
2017. január 26.-i
20. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

melléklet
2017. február 23.-i
21. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, egyes közegészségügyi egységeknél a vezetőtanács létrehozására vonatkozó 95/31.07.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának módosítására és kiegészítésére

 
2017. február 23.-i
22. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti és Személyzeti felépítését és a Szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó 30/2012. február 29.-i Határozatának a Maros Megyei Tanácsnak, az utólagos módosításokkal, az 1. és 2. mellékleteinek a megváltoztatásra vonatkozóan

1. melléklet
2. melléklet
2017. február 23.-i
23. számú HATÁROZAT

A Maros megyei gimnáziumi speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan, a 2017-2018-as tanévre

melléklet
2017. február 23.-i
24. számú HATÁROZAT

A Maros megyei líceumi speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan, a 2017-2018-as tanévre

melléklet
2017. február 23.-i
25. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadás Központ szintjén létrehozott Iskolai környezetben elkövetett erőszak megelőzési és elhárítási bizottságba, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan

 
2017. február 23.-i
26. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

kiegészítés
melléklet
2017. március 1.-i
27. számú HATÁROZAT

Maros megye területi-közigazgatási egységeinek a költségvetéseit kiegyensúlyozó összegeknek és a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utak költségeinek a finanszírozására elkülönített összegeknek a 2017-es évre történő elosztásáról

1. melléklet
2. melléklet
2017. március 16.-i
28. számú HATÁROZAT

Egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására

 
2017. március 30.-i
29. számú HATÁROZAT

egy ingatlannak Maros megye köztulajdonából az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozóan

melléklet
2017. március 30.-i
30. számú HATÁROZAT

egy Maros megye tulajdonát képező ingatlanban végzendő építkezés megvalósításához szükséges intézkedések foganatosításához való beleegyezésre vonatkozóan

 
2017. március 30.-i
31. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról

2. melléklet
3. melléklet
5. melléklet
2017. március 30.-i
32. számú HATÁROZAT

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének elfogadásáról

melléklet
2017. március 30.-i
33. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének elfogadásáról

melléklet
2017. március 30.-i
34. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

 
2017. március 30.-i
35. számú HATÁROZAT

Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak alárendelt Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások egy főre jutó havi átlagköltségének a 2017-es évre való megállapítására vonatkozóan

 
2017. március 30.-i
36. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alárendelésében/felépítésében levő egységek/szolgáltatások/központok által nyújtott szolgáltatások fenntartását illető egy főre eső havi átlag költség meghatározására vonatkozóan, a 2016-os évre

 
2017. március 30.-i
37. számú HATÁROZAT

Maros Megyei Tanács és a One Health – New Medical Concept Egyesület közötti együttműködés jóváhagyására, a Global ONE- HEALTH – egy egészség az Embereknek, az Állatoknak és a Környezetnek Fogalomnak a gyakorlatba ültetésére vonatkozóan

 
2017. március 30.-i
38. számú HATÁROZAT

Az "Erdőszentgyörgy – Bözödújfalu – Hargita megye határa környékén a DJ136 és DJ136A és a Gyulakuta – Gyergyószentmiklós közötti 220 kV-os LEA(Légi Elektromos Vezeték) összeférhetőségi körülmények szabályozási munkálatai" beruházásnak műszaki-gazdasági dokumentációinak és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. március 30.-i
39. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének a biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozóan

 
2017. március 30.-i
40. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 2015. május 28.-i 62. számú Határozatának, a Maros Megyei Tanácsnak, a 2. és 3. sz. mellékleteinek a módosítására

 
2017. március 30.-i
41. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség jegyzékének és Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a módosítására

 
2017. március 30.-i
42. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Területi Közrendészeti Hatóság összetételének a módosítására vonatkozóan

 
2017. március 30.-i
43. számú HATÁROZAT

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A.-nak a Részvényeseinek a Közgyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a meghatalmazása, a társaság alapszabályzat szerinti könyvvizsgálójának a kinevezésének az érdekébe

 
2017. március 30.-i
44. számú HATÁROZAT

a Maros Megyei Tanácsnak a Nyilvános Kommunikációs Stratégiájának a jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. március 30.-i
45. számú HATÁROZAT

a 2017-2020-as periódusra a Maros Megyei Kábítószer ellenes Stratégia gyakorlatba ültetésének az Ütemtervének az elsajátítására

 
2017. március 30.-i
46. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. április 12.-i
47. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, "A Kultúrpalota Feljavítása" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 90. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

 
2017. április 12.-i
48. számú HATÁROZAT

"A Kultúrpalota Felújítása" pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásáról

 
2017. április 12.-i
49. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, "A Természettudományi Múzeum Felújítása" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. július 28.-i 91. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

 
2017. április 12.-i
50. számú HATÁROZAT

"A Marosvásárhely-i Természettudományi Múzeum Felújítása" pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásáról

 
2017. április 12.-i
51. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyására, a 2017. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

 
2017. április 27.-i
52. számú HATÁROZAT

Gergely Simion úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

 
2017. április 27.-i
53. számú HATÁROZAT

Az "Új épület a Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház területén, amely magába fogja foglalni az érzéstelenítő és intenzív kezelési részleget, a műtőt és az égési sérültek központját" beruházás megvalósításához szükséges intézkedések foganatosításába való beleegyezésre vonatkozóan

 
2017. április 27.-i
54. számú HATÁROZAT

"A DJ162A megyei út felújítása, DN16 – Kozmatelke – Beszterce- Naszód megye határa, 8+777 – 11+000 km között, Maros megye" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó 2016. március 31.-i 50. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. április 27.-i
55. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípiumban, 1918. december 1 sugárút 24-26. szám alatti, a megye köztulajdonába tartozó ingatlanban található egyes helyiségek ingyenes használatba adására vonatkozóan

 
2017. április 27.-i
56. számú HATÁROZAT

A Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról szóló 31/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

 
2017. április 27.-i
57. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. március 31.-én konszolidált általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyására

 
2017. április 27.-i
58. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek kiegészítésére

 
2017. április 27.-i
59. számú HATÁROZAT

Az Alsóidecs-i Idős Személyek Otthonában gondozott idős személyek és/vagy azok hozzátartozóik által fizetendő, 2017. évi, az eltartásukhoz tartozó havi hozzájárulásuknak a megállapításáról

 
2017. április 27.-i
60. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2017. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. április 27.-i
61. számú HATÁROZAT

A helységek köztisztasági szolgálatainak terén egyes hatáskörök delegálására vonatkozóan

 
2017. április 27.-i
62. számú HATÁROZAT

A 2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

 
2017. április 27.-i
63. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított a Maros Megyei Tanács egyes képviselőinek az Inkluzív Oktatási Iskolaközpontok igazgatótanácsaiba való kinevezésére vonatkozó 139/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének módosításáról

 
2017. április 27.-i
64. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács fennhatósága alatt működő közintézmények, valamint a SALVAMONT-SALVASPEO Megyei közszolgálat szervezésének bizonyos intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 123/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozat III.5 Mellékletének a módosításáról

 
2017. április 27.-i
65. számú HATÁROZAT

A Szászrégeni SAM 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpontnak a megnevezésének, a "Szászrégeni 3. sz. Inkluzív Oktatási Iskolaközpont"-ra való megváltoztatásáról

 
2017. április 27.-i
66. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti felépítésének, Tisztség jegyzékének és a Saját szakapparátusának és a biztosított szociális szolgáltatásoknak a Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 127/25.08.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről

 
2017. április 27.-i
67. számú HATÁROZAT

A 2017. évre, a Maros megyei szociális szolgáltatások tevékenységi tervének a jóváhagyásáról

 
2017. április 27.-i
68. számú HATÁROZAT

A "A DJ151C megyei út kiszélesítése Mezőzáh (DJ151) – Mezőceked – Kolozs megye határa, 0+100-1+030 km és 6+500-7+500 km, Maros megye" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációinak és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyására vonatkozó 67/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításának jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. április 27.-i
69. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. május 9.-i
70. számú HATÁROZAT

A Központi Régiónak az Egészségügyi Szolgáltatásokra vonatkozó Regionális Tervben előírt Maros megyére jellemző tevékenységek kidolgozásához és kivitelezéséhez szükséges vezető bizottság létrehozására vonatkozóan

 
2017. május 25.-i
71. számú HATÁROZAT

Az "ALAE" kitüntetésnek, Virginia Zeani szopránénekesnőnek való átadásáról

 
2017. május 25.-i
72. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. MTH Mellékletének a kiegészítéséről

 
2017. május 25.-i
73. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról szóló, 31/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

 
2017. május 25.-i
74. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2016. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. május 25.-i
75. számú HATÁROZAT

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) 2016. évi Mérlegének a jóváhagyásáról

 
2017. május 25.-i
76. számú HATÁROZAT

Azon tevékenységek megállapításáról, amelyeket az Ifjúsági alapból fognak finanszírozni a 2017. évben

 
2017. május 25.-i
77. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek kiegészítéséről

 
2017. május 25.-i
78. számú HATÁROZAT

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozóan

 
2017. május 25.-i
79. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. május 25.-i
80. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács hatósága alatt működő egyes kulturális közintézmények egyes szervezési intézkedésének a megállapítására vonatkozóan

 
2017. május 25.-i
81. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének a biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapításáról

 
2017. május 25.-i
82. számú HATÁROZAT

A 2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

 
2017. május 25.-i
83. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a beleegyezésére vonatkozóan, a "Terület funkcionális visszaalakítása UTR-L1-ből UTR-CM3-ba" PUZ városrendezési dokumentáció elkészítésébe

 
2017. május 25.-i
84. számú HATÁROZAT

Egy megyei útszakasznak, a megyei érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a helyi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyásáról szóló 2015. május 28.-i 55. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításának a jóváhagyásáról

 
2017. június 29.-i
85. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonában, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház igazgatásában levő, Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeş utca 2 sz. alatti ingatlanban található egyes helyiségeknek a bérbeadásához szükséges intézkedések megállapítására vonatkozóan

 
2017. június 29.-i
86. számú HATÁROZAT

DJ 153F, DJ 107G – Lándor – Magyarbükkös – Magyarozd megyei út, 6+456-9+360 km közötti szakaszának átruházásáról, Maros megye köztulajdonából Magyarbükkös község köztulajdonába és a Maros megye köztulajdonában levő javak leltárának a megfelelő módosításáról

 
2017. június 29.-i
87. számú HATÁROZAT

Maros megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

 
2017. június 29.-i
88. számú HATÁROZAT

Maros Megye hivatalos térképének a kiadására vonatkozó együttműködési egyezményhez csatolt kiegészítő okirat jóváhagyásáról

 
2017. június 29.-i
89. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. közötti Együttműködési egyezmény jóváhagyására vonatkozóan, Maros megye népszerűsítésének az érdekébe, a GoTransylvania applikáció révén

 
2017. június 29.-i
90. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei KTE és a Maros Vízügyi Hatóság közötti egyes partnerségi keretegyezmények megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan, a megyei közúti szállítási hálózat európai alapokból való modernizálásának érdekébe

 
2017. június 29.-i
91. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyott, Maros megye 2016-2019-es időszakra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálásáról

 
2017. június 29.-i
92. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 2015. május 28.-i 62. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

 
2017. június 29.-i
93. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Múzeum szervezési és működési szabályzatának, szervezeti felépítésének és státuszjegyzékének a jóváhagyásáról szóló 78/25.06.2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

 
2017. június 29.-i
94. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezeti felépítésének, státuszjegyzékének és szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 2010. 08. 12.-i 111. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosítására vonatkozóan

 
2017. június 29.-i
95. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

 
2017. június 29.-i
96. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. által végezhető másodlagos tevékenységek CAEN kódjainak, a Cégbíróságnál, való bejegyeztetésének a jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. június 29.-i
97. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezérigazgatói állásának az ideiglenes betöltésének a meghosszabbítására vonatkozóan

 
2017. június 29.-i
98. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i 1 sz. Inkluzív Oktatású Iskolaközpont betöltetlen levő igazgatói/aligazgatói tisztségeinek az elfoglalására szervezett versenyvizsga bizottságba, a Maros Megyei Tanácsot képviselő személynek a kinevezéséről

 
2017. június 29.-i
99. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely Metropolisz Övezet" Egyesület Alapító Okiratának és Statútumának a módosításának a jóváhagyásáról

 
2017. június 29.-i
100. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. július 7.-i
101. számú HATÁROZAT

A "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról

 
2017. július 11.-i
102. számú HATÁROZAT

A "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról

 
2017. július 11.-i
103. számú HATÁROZAT

A "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" megyei érdekeltségű közhasznú munkálat helyén elhelyezkedő magántulajdonban levő ingatlanok kisajátítási folyamatának az elkezdésére vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
104. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely municípiumban az 1918. December 1 sugárút 26-28 sz. alatti, valamint a Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti ingatlanokban és a Dicsőszentmárton municípium Victor Babeş utca 2. sz. alatti ingatlanban elhelyezkedő magánorvosi rendelőknek koncesszióba adott helyiségek járadékának jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
105. számú HATÁROZAT

Az "Elvezető áteresz és vízszigetelés készítése a Kultúrpalotának" egyezményre vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
106. számú HATÁROZAT

Egy ingatlannak Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
107. számú HATÁROZAT

Maros megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
108. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér" ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
109. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. június 30.-án konszolidált általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyására

 
2017. július 27.-i
110. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságának alárendelt Alsóidecs-i Idősek Otthonában nyújtott szolgáltatások személyenkénti havi eltartási átlagköltségének, a 2017. évre való, megállapítására vonatkozó, 2017. március 30.-i 35. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről

 
2017. július 27.-i
111. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek kiegészítéséről

 
2017. július 27.-i
112. számú HATÁROZAT

A "Kiválósági Központ – Regionális Sürgősségi Korház" projekt kivitelezésének a Megegyezési Memorandumának a jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
113. számú HATÁROZAT

A fogyatékos gyermekeknek a rokkantsági fokba való besorolásának az érdekébe, a speciális oktatási szükségletekkel rendelkező gyermekeknek iskolai és szakmai irányításának, valamint a fogyatékos és/vagy speciális oktatási szükségletű gyermekeknek a képesítésének és rehabilitációjának érdekébe való integrált értékelésre és beavatkozásra vonatkozó, a Maros Megyei Tanács, Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság és a Maros Megyei Tanfelügyelőség közötti Együttműködési Protokoll megkötésének a jóváhagyásáról

 
2017. július 27.-i
114. számú HATÁROZAT

Egyes intézkedések meghozataláról, a Kerelőszentpál-i, Maros Megye, Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomás (TMB) működtetésének a delegálásának az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
115. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Kultúrpalota igazgatásáról szóló 68/2011. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

 
2017. július 27.-i
116. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított a 2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

 
2017. július 27.-i
117. számú HATÁROZAT

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, alkalmazásának érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról

 
2017. július 27.-i
118. számú HATÁROZAT

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt egyes közszolgálatoknak a szintjén való alkalmazásának érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról

 
2017. július 27.-i
119. számú HATÁROZAT

A "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak – megvalósíthatósági tanulmány fázisban – a jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. július 27.-i
120. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. augusztus 7.-i
121. számú HATÁROZAT

A "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 2017. július 07.-i 101. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

 
2017. augusztus 31.-i
122. számú HATÁROZAT

Maros Megye, alapító tagként való, részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, a "Visit Mures" Egyesület alapításánál

 
2017. augusztus 31.-i
123. számú HATÁROZAT

Az utólagosan módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításáról

 
2017. augusztus 31.-i
124. számú HATÁROZAT

Maros megye 2017. éves általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

 
2017. augusztus 31.-i
125. számú HATÁROZAT

A kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására

 
2017. augusztus 31.-i
126. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének a jóváhagyására vonatkozó, 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról és kiegészítéséről

 
2017. augusztus 31.-i
127. számú HATÁROZAT

Maros megye népszerűsítésének az érdekébe, a Go Transylvania applikáció révén, a Maros Megyei Tanács és a S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. közötti, Együttműködési egyezmény jóváhagyására vonatkozó 89/29.06.2017. sz. Határozat módosításáról

 
2017. augusztus 31.-i
128. számú HATÁROZAT

"A Maros Megyei Klinikai Kórház keretében működő Onkológiai Részlegének az energetikai rehabilitációja és kapcsolódó munkálatok" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról

 
2017. augusztus 31.-i
129. számú HATÁROZAT

"A Maros Megyei Klinikai Kórház keretében működő Tüdőgyógyászati Részlegének az energetikai rehabilitációja és kapcsolódó munkálatok" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról

 
2017. augusztus 31.-i
130. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 2017. július 07.-i 101. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

 
2017. augusztus 31.-i
131. számú HATÁROZAT

A "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 2017. július 11.-i 102. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

 
2017. augusztus 31.-i
132. számú HATÁROZAT

A megyei tanácsosoknak, a szakmai felkészítő, formáló és szakosító tanfolyamokon való részvételükre vonatkozó egyes intézkedések megállapítására

 
2017. augusztus 31.-i
133. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia Szervezeti ábrájának, Tisztség jegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 30/2012. február 29.-i Maros Megyei Tanács Határozatának, a 2. mellékletének a módisításáról

 
2017. augusztus 31.-i
134. számú HATÁROZAT

A 2018-2020-as periódusra, a Maros megyei szociális szolgáltatásoknak a tevékenységi tervének a jóváhagyásáról

 
2017. augusztus 31.-i
135. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság létrehozására vonatkozóan

 
2017. augusztus 31.-i
136. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. szeptember 28.-i
137. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér" ÖÜV 2017. évi jövedelmi és kiadási költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

 
2017. szeptember 28.-i
138. számú HATÁROZAT

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozó 2017. május 25.-i 78. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1. sz. Mellékletének a módosításáról

 
2017. szeptember 28.-i
139. számú HATÁROZAT

Egy a Maros megye köztulajdonában és a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. igazgatása alatt levő ingatlanra vonatkozó egyes intézkedések megállapítására vonatkozóan

 
2017. szeptember 28.-i
140. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

 
2017. szeptember 28.-i
141. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozó, 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek kiegészítéséről

 
2017. szeptember 28.-i
142. számú HATÁROZAT

A fogyatékos személyek központi elektronikus nyilvántartójának a létrehozására és aktualizálására vonatkozó Egyezmény jóváhagyásáról

 
2017. szeptember 28.-i
143. számú HATÁROZAT

A "Freskó restaurálása a Teleki-Bolyai Könyvtárban – A falfestmények konzerválása a Teleki-Bolyai Könyvtár dísztermében" beruházásnak a Műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról

 
2017. szeptember 28.-i
144. számú HATÁROZAT

Az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához való hozzáférésének, a megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzat jóváhagyására és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a megállapítására

 
2017. szeptember 28.-i
145. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezető Tanácsának a létrehozására vonatkozóan

 
2017. szeptember 28.-i
146. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. október 13.-i
147. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a vezérigazgatói vezetői köztisztségére, Miklea Hajnal-Katalin asszonynak a kinevezésére vonatkozóan

 
2017. október 26.-i
148. számú HATÁROZAT

A "Maros megyei Ipari Park" R.T. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazítására

melléklet
2017. október 26.-i
149. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács, egy ingatlannak, Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanács igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalásáról szóló 190/2016. sz. Határozatának a mellékletének a módosítására vonatkozóan

 
2017. október 26.-i
150. számú HATÁROZAT

A Mezőzáh, Park utca 1 sz. alatti, Maros Megye köztulajdonában levő ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a megállapításáról

 
2017. október 26.-i
151. számú HATÁROZAT

Egy községi útszakasznak, a községi érdekeltségű utak funkcionális kategóriájából, a megyei érdekeltségű utak funkcionális kategóriájába való átminősítésének a jóváhagyásáról

melléklet
2017. október 26.-i
152. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. szeptember 30.-án konszolidált általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyására

jelentés
2017. október 26.-i
153. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

 
2017. október 26.-i
154. számú HATÁROZAT

"A víz és használtvíz infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében projekt, SMIS 2014+106373 kód, szakaszosítása" tervezet társfinanszírozásának a jóváhagyásáról

 
2017. október 26.-i
155. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről

1. melléklet
2. melléklet
2017. október 26.-i
156. számú HATÁROZAT

Egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

 
2017. október 26.-i
157. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyásáról

melléklet
2017. október 26.-i
158. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak a szervezési felépítésének a köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyására

melléklet
2017. október 26.-i
159. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a saját apparátusának, a köztisztségeinek a betöltésének a 2018. évi tervének a jóváhagyásáról

 
2017. október 26.-i
160. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról

 
2017. október 26.-i
161. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Felnőtt Fogyatékos Személyeknek a Felmérő Bizottságának az aktualizálásáról

 
2017. október 26.-i
162. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i, Maros megye, mechanikai-biológiai kezelési állomás működtetésének a delegálási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozóan

 
2017. október 26.-i
163. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a 168/2016. sz. Határozatával kezdeményezett, a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér O.Ü.V. Igazgatói tanácsának, egyes tagjainak a kiválasztásának az eljárásának avéglegesítésére, egyes intézkedéseknek a megállapítására vonatkozóan

 
2017. október 26.-i
164. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Igazgatói Tanácsába egy tagnak a kinevezésére vonatkozóan

 
2017. október 26.-i
165. számú HATÁROZAT

A Maros megyei, engedélyezett/akkreditált állami és akkreditált magán 4 órás normál programos óvodák óvódásainak és az állami és magán elemi és általános oktatás diákjainak kiosztható gyümölcsök jegyzékének, valamint a hozzátartozó oktatási intézkedéseknek a jóváhagyásáról

 
2017. október 26.-i
166. számú HATÁROZAT

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási programba foglalt, az előző szállítás szolgáltató által lemondott, egy útszakaszhoz tartozó útvonalengedélynek, az odaítéléséről

 
2017. október 26.-i
167. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. november 23.-i
168. számú HATÁROZAT

A "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 2017. július 7.-i 101. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

 
2017. november 23.-i
169. számú HATÁROZAT

A "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" projekt és a pályázattal kapcsolatos kiadások jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. november 23.-i
170. számú HATÁROZAT

A megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az igazgatásában levő ingatlannak, egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról

melléklet
2017. november 23.-i
171. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a kiegészítéséről

melléklet
2017. november 23.-i
172. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról

 
2017. november 23.-i
173. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

 
2017. november 23.-i
174. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér" Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazításáról

 
2017. november 23.-i
175. számú HATÁROZAT

Egyes károknak a visszaszerzésének érdekébe kezdeményezett intézkedéseknek a jóváhagyásáról

 
2017. november 23.-i
176. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosításáról és kiegészítéséről

 
2017. november 23.-i
177. számú HATÁROZAT

A megyei közérdekű "Az állampolgárok biztonsága – partnerség a közösség szolgálatában" program és ennek a kivitelezésére, a Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyásáról

 
2017. november 23.-i
178. számú HATÁROZAT

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program kivitelezésének, az idejének a meghosszabbításáról

 
2017. november 23.-i
179. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

 
2017. november 23.-i
180. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 102/11.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

 
2017. november 23.-i
181. számú HATÁROZAT

A "DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye" projekt és a pályázattal kapcsolatos kiadások jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. november 23.-i
182. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a tél idejére, Maros megyének, a megyei útjainak tartóssági és beavatkozási szintenkénti besorolásának jóváhagyására vonatkozó 66/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 Mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről

 
2017. november 23.-i
183. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozó bizonyos intézkedések megállapításáról szóló 62/2015. május 28. számú Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

 
2017. november 23.-i
184. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti felépítésének, Tisztségjegyzékének és a Saját szakapparátusának és a biztosított szociális szolgáltatásoknak a Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 127/25.08.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló 66/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

 
2017. november 23.-i
185. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Gyermekpalota Igazgatótanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a jelölésére vonatkozó 147/29.09.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítéséről

 
2017. november 23.-i
186. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Igazgató Tanácsába egy ideiglenes végrehajtó adminisztrátornak a kinevezéséről

 
2017. november 23.-i
187. számú HATÁROZAT

A menetrend szerinti járatokkal végzett megyei közszállítási szolgálatnak a szállítási feltételeinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

 
2017. november 23.-i
188. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
189. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonához tarozó, Marosvásárhely, Városháza utca, 2 sz. alatti ingatlannak, egyes helyiségeinek, a Maros Megyei Múzeum részére, ingyenes használatba való adásának, az idejének a meghosszabbításáról

 
2017. december 21.-i
190. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely municípium, 1918. December 1 sugárút 24-26 sz. alatt található ingatlan orvosi rendelői rendeltetésű 125. sz. helyiségre vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapításáról

 
2017. december 21.-i
191. számú HATÁROZAT

A Görgényszentimre Község Helyi Tanácsának címzett, Görgényszentimre község köztulajdonának részét képező ingatlannak egy részének, Maros megye köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
192. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, egy ingatlannak, Maros megye köztulajdonából és a Maros Megyei Tanácsnak az igazgatásából, az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozó 190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
193. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának részét képező és a Dicsőszentmárton-i "Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak az igazgatása alatt levő, vagyontárgynak, enyészetté válásának következtében, a leltárból való leírására vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
194. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei, Maroskeresztúr-i Szortírozó, Komposztáló és Átrakódó Állomás (SSCT) működtetésének delegálásának érdekébe egyes intézkedések meghozatalára vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
195. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

 
2017. december 21.-i
196. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania Repülőtér" Ö.Ü.V. 2017. évi bevételi és kiadási költségvetésének a kiigazításáról

 
2017. december 21.-i
197. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2017. évi konszolidált költségvetésének előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról

 
2017. december 21.-i
198. számú HATÁROZAT

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2018. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
199. számú HATÁROZAT

A 2018. év folyamán, a törvény értelmébe megállapított haszonbérnek, lejben való megbecsüléséhez szükséges, a mezőgazdasági termékek átlagárainak a megállapításáról

 
2017. december 21.-i
200. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a Szováta-i "Domokos Kázmér" Szakközépiskola közötti együttműködés jóváhagyásáról, a Románia Magyar Líceumok Országos Matematika Versenyének a megszervezésének az érdekébe

 
2017. december 21.-i
201. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Sport Tánc Egyesület közötti együttműködés jóváhagyására vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
202. számú HATÁROZAT

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény rendelkezéseinek, 2018.01.01.-től való az alkalmazásához szükséges intézkedések megállapítására vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
203. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsába egyes állásoknak az elfoglalására vonatkozó minimálisan kötelező feltételeknek a tisztázásáról

 
2017. december 21.-i
204. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról

 
2017. december 21.-i
205. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

 
2017. december 21.-i
206. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és az Erdélyi Kárpát-Egyesület közötti együttműködés jóváhagyásáról az "Ausztria-Mariazell és Románia-Csíksomlyó vándor zarándoklat nemzetközi szeminárium" projekt érdekébe