Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2021. január 8.-i
1. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a szervezésére vonatkozó 158/05.11.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 3. sz. mellékletének a módosításáról

2021. január 15.-i
2. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a képviseletének, a "Marosvásárhely Metropolisz Övezet" Társulás Nagygyűlésében való biztosításáról

2021. január 28.-i
3. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról

2021. január 28.-i
4. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. ingatlanban található, fogorvosi rendelői rendeltetésű, 26 nm-es felületű helyiségre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2021. január 28.-i
5. számú HATÁROZAT

A DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei úton található hídlábnak, Szováta város által, a telekkönyvbe való bejegyzési beleegyezésre vonatkozóan

2021. január 28.-i
6. számú HATÁROZAT

Az 51562/Solovăstru és az 54253/Gurghiu telekkönyvekbe bejegyzett ingatlanokat érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
7. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Kerelőszentpál-i 1. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, a 2019.03.27.-i 832. sz. ügykezelés delegálási szerződés felbontásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
8. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Szászrégen-i 4. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Szászrégen-i átrakó állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 831. sz. ügykezelés delegálási szerződés felbontásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
9. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Balavásár-i 6. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Balavásár-i átrakó állomásnak a működtetésének, a 983/16.04.2019. sz. ügykezelés delegálási szerződés felbontásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
10. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Mezőrücs-i 7. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Mezőrücs-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 833/27.03.2019. sz. ügykezelés delegálási szerződés felbontásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
11. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Települési Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a Marosvásárhely-i 2. övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációjának a véleményezésére vonatkozó 99/29.08.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a módosításáról

2021. január 28.-i
12. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, "A Kultúrpalota Felújítása" pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásáról szóló 48/12.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

2021. január 28.-i
13. számú HATÁROZAT

Azoknak a társulásoknak a vezető szerveiben, amelyeknek a tagja, Maros Megyének/a Maros Megyei Tanácsnak, a képviseletének a biztosítására vonatkozóan

2021. január 28.-i
14. számú HATÁROZAT

A Maros megye területén, állatmenhelyre való elhelyezési paranccsal rendelkező, veszélyben levő állatok megmentési közszolgálatának a szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról

2021. január 28.-i
15. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2021. január 28.-i
16. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és egyes alárendelt közintézmény keretében, a személyzet fizetésére vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról

2021. január 28.-i
17. számú HATÁROZAT

A 2021-2022-es tanévre, a Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2021. január 28.-i
18. számú HATÁROZAT

A Segesvár-i Ideggyógyászati Fogyatékos Gyermekek részére működő Szolgálat Komplexum keretében, a Bentlakásos Központnak a Bezárási tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
19. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, 2014-2020-as Regionális Operatív Programból finanszírozott, a 8-as Prioritási tengely: Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, keretében lebonyolított, SMIS kód 140393, a "Családi házak építése, a Maros megyei fogyatékos gyermekek részére" pályázatnak a kivitelezésébe, pályázóként való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
20. számú HATÁROZAT

"A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. február 25.-i
21. számú HATÁROZAT

A Maros megyei háztartási szilárd és hasonló Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszernek, a finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 77/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosítására és a 2021. évi köztisztasági speciális díjnak a jóváhagyásáról

2021. február 25.-i
22. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságba, 6 megyei tanácsosnak, tagként való kinevezésére vonatkozóan

2021. február 25.-i
23. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó, 191/17.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről vonatkozó

2021. február 25.-i
24. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozó 2020. augusztus 27.-i 131. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről

2021. február 25.-i
25. számú HATÁROZAT

A 2021. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan

2021. február 25.-i
26. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Vezetőtanácsának, a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó

2021. február 25.-i
27. számú HATÁROZAT

Az 51562/Solovăstru és az 54253/Gurghiu telekkönyvekbe bejegyzett ingatlanokat érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 6/28.01.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2021. február 25.-i
28. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípium, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó ingatlan, egy helyiségének ingyenes használatba adásáról

2021. február 25.-i
29. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről

2021. február 25.-i
30. számú HATÁROZAT

A "Maros Megyei Ipari park" Rt. közgyűlésébe, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kijelölésére vonatkozóan

2021. február 25.-i
31. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, egy nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásnak a betöltésének érdekébe, a kiválogatási eljárásnak az elkezdésére vonatkozóan

2021. február 25.-i
32. számú HATÁROZAT

Egyes megyei tanácsosoknak, a Maros Megye főjegyzőjének az egyéni, személyes teljesítményeit kiértékelő bizottságba való kinevezéséről

2021. február 25.-i
33. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Vezetőtanácsába egy tagnak a kinevezésére vonatkozóan

2021. február 25.-i
34. számú HATÁROZAT

Marosszentanna Községnek, a "Marosvásárhely Metropolisz Övezet" Társulásba való belépésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. február 25.-i
35. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely Metropolisz Övezet" Társulás Alapító Okiratának és Statútumának a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 10.-i
36. számú HATÁROZAT

A "Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezése" projekt, európai alapokból való megvalósításának az érdekébe egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 10.-i
37. számú HATÁROZAT

"A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
38. számú HATÁROZAT

A megyei tanácsnak a rendelkezésére álló alapokat képező összegeknek, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2020-2021-es tanév január-június közötti időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2021. évre való leosztásáról, valamint a 2022., 2023. és 2024. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan

2021. március 25.-i
39. számú HATÁROZAT

Az "EDEN – A helyi szintű harmonikus fejlődést támogató és népszerűsítő és a közigazgatási hatóságokkal és intézményekkel kölcsönös kapcsolatot fenntartó progresszív hálózat" Projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács, a "NEKÜNK IS SIKERÜLHET" Klub Egyesület és a "George Emil Palade" Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem keretében, a "Petru Maior" Egyetem alkalmazottainak a "Pro Educatia" Szakszervezete közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
40. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság tagjainak a kinevezésinek az érvényesítésére vonatkozóan

2021. március 25.-i
41. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a kiegészítéséről

2021. március 25.-i
42. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának részét képező Alsóidecs-i, Băilor utca 158. sz. alatt található ingatlan leválasztására vonatkozóan

2021. március 25.-i
43. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i ökológiai hulladéktárolóba történő szállítás, illetve tárolás működtetési díjainak a módosítására vonatkozóan

2021. március 25.-i
44. számú HATÁROZAT

A Maros megyei teqball sportág fejlesztésének, a támogatásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Maros Teqball Sport Klub Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
45. számú HATÁROZAT

A Maros megyei autós versenyzés rehabilitálódásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség között, egy együttműködési egyezmény megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
46. számú HATÁROZAT

Az "EDUSIG – Biztonságra való oktatás" projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Maros Közösségi Alapítvány közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
47. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a Pro Economica Alapítvány közötti partnerség jóváhagyására vonatkozóan, "A Maros megye fenntartható fejlődéséért folytatott polgári párbeszéd hatékonyságának növelése" elnevezésű projekt kivitelezésének érdekében

2021. március 25.-i
48. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a Divers Egyesület közötti partnerség jóváhagyására vonatkozóan, az "Együtt a közösségért" projekt kivitelezése érdekében

2021. március 25.-i
49. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács helyi választott tisztségviselői azonosító igazolványainak jóváhagyásáról

2021. március 25.-i
50. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2021. március 25.-i
51. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsga megszervezésének a véleményezésére vonatkozóan

2021. március 25.-i
52. számú HATÁROZAT

A Segesvár-i Ápoló- és Gondozóközpont létrehozására vonatkozóan

2021. március 25.-i
53. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó, 2020. június 25.-i 108. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2021. március 25.-i
54. számú HATÁROZAT

Az "Egy híd helyreállítása a DJ153C úton (Görgényszentimre)" (698/2019. sz. Kormányhatározat) beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
55. számú HATÁROZAT

A 70/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet szerint, Maros megyében, a megyei köz-személyszállításnak, menetrend szerinti járatokkal való, folytatólagos biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek, a meghatározására vonatkozóan

2021. április 22.-i
56. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról

2021. április 22.-i
57. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
58. számú HATÁROZAT

Maros Megye, 2021. március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
59. számú HATÁROZAT

A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a repülési egységek tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az intézkedéseinek az indítványozására vonatkozó 199/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról

2021. április 22.-i
60. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2021. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

2021. április 22.-i
61. számú HATÁROZAT

Az egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalásáról, a leltári leírás érdekébe

2021. április 22.-i
62. számú HATÁROZAT

A "Szívérrendszeri Sebészeti Központ" projektnek a kivitelezéséhez szükséges intézkedések elkezdésének és lebonyolításának az egyezményére vonatkozóan

2021. április 22.-i
63. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. ügyintézése alatt álló, Maros megye köztulajdonához tartozó, 21.000 nm felületű földterületnek a bérbeadására vonatkozóan

2021. április 22.-i
64. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a Vezetőtanács tagok teljesítménymutatóinak a jóváhagyására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2021. április 22.-i
65. számú HATÁROZAT

A "Start a teljesítmény felé" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésére vonatkozó együttműködési szerződésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
66. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról

2021. április 22.-i
67. számú HATÁROZAT

A 2021-2022 és 2022-2023-as tanévekbe, Románia az iskolákért program lebonyolításában és kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozóan

2021. április 22.-i
68. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház Vezetőtanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak egy képviselőjének, a póttagjának a kinevezésére vonatkozóan

2021. április 22.-i
69. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására és a szolgálat megnevezésének a megváltoztatására vonatkozó 20/2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról

2021. április 22.-i
70. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei SALVAMONT-SALVASPEO Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat járőrözési és mentési tevékenységeiben részt vevő, hegyimentő alakulatok tagjait megillető veszélyességi pótlék értékének a megállapítására vonatkozó 158/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2021. április 22.-i
71. számú HATÁROZAT

A Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás Alapító okiratának és Statútumának a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
72. számú HATÁROZAT

A Maros megye 2020. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
73. számú HATÁROZAT

A "DJ142A Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa, megyei út egy szakaszának a felújítása" – DALI fázis, beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
74. számú HATÁROZAT

A "Családi típusú házak létrehozása Segesváron, a Maros megyei fogyatékos gyermekek részére" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
75. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. kifutópályáját bekerítő kerítésnek a kiépítése, felújítása, modernizálása" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
76. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2021. május 27.-i
77. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács határozat módosításáról

2021. május 27.-i
78. számú HATÁROZAT

A egyes földterületek, Maros megyének a köztulajdonából Alsóidecs község köztulajdonába való átutalására vonatkozóan

2021. május 27.-i
79. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonában levő, Marosvásárhely, Plutelor utca 1 sz. alatti ingatlannak, a Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálatnak a részére, ingyenes használatba adására vonatkozóan

2021. május 27.-i
80. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a kiegészítéséről

2021. május 27.-i
81. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Klinikai Kórház ügyintézése alatt levő, Maros megye köztulajdonú ingatlanának, egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2021. május 27.-i
82. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó, ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan

2021. május 27.-i
83. számú HATÁROZAT

A Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének a részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó, ingatlannak egy helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan

2021. május 27.-i
84. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására

2021. május 27.-i
85. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Ipari Park Rt. 2020.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
86. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2021. május 27.-i
87. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020.12.31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
88. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. keretében, a nem gazdasági természetű kiadások finanszírozásának és a nem gazdasági kiadások kompenzálásán a kiszámolási metodológiájának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
89. számú HATÁROZAT

A 2021. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról

2021. május 27.-i
90. számú HATÁROZAT

A Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjába foglalt 2 útvonal útvonallicenceinek, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan

2021. május 27.-i
91. számú HATÁROZAT

A 2020-2025-ös időszakra, Maros megyének a Hulladékgazdálkodási Megyei Tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
92. számú HATÁROZAT

A "DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, megyei utaknak a modernizálása" projektnek európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
93. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2021. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
94. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részéről, a biztosított személyeket képviselő küldött kinevezéséről, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezető szervét jelentő, Képviselők Közgyűlésébe

2021. május 27.-i
95. számú HATÁROZAT

A 2021. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

2021. május 27.-i
96. számú HATÁROZAT

"A DJ 152A, DJ151A és DJ151 jelzésű megyei utak modernizálása, Marosvásárhely (DN15E) – Mezőbánd – Mezősályi – Nagysármás – Beszterce-Naszód megye határa, Maros megye", DALI fázis, beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. június 24.-i
97. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, egy nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja kinevezésére vonatkozóan

2021. június 24.-i
98. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2021. június 24.-i
99. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács határozat módosításáról

2021. június 24.-i
100. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

2021. június 24.-i
101. számú HATÁROZAT

A 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okirat megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. június 24.-i
102. számú HATÁROZAT

A "DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, megyei utaknak a modernizálása" projektnek európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. június 24.-i
103. számú HATÁROZAT

Az Európai Unió regionális és helyi tanácsadóinak az európai hálózatának keretében az Európai Unió ügyleteiért felelős tanácsadói minőségbe, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan

2021. június 24.-i
104. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására

2021. június 24.-i
105. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórháznak, a 2020-2024-es időszakra szóló, Fejlesztési stratégiai tervének a jóváhagyásáról

2021. június 24.-i
106. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak, a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról

2021. június 24.-i
107. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak, a 2019-2023-as időszakra szóló, Fejlesztési stratégiai tervének a jóváhagyásáról

2021. június 24.-i
108. számú HATÁROZAT

Erdőszentgyörgy városának és Küküllőszéplak és Mezőceked községeknek, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségi Fejlesztési Társulásból való kilépésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. június 24.-i
109. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács 89/2020. sz. Határozatával jóváhagyott, Maros megye, 2020-2023-as periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. június 24.-i
110. számú HATÁROZAT

"A DJ107D megyei út egy szakaszának a felújítása, Fehér megye határa – Magyarkirályfalva - Ádámos – DN14A útkereszteződés, Fehér megye határától a DJ107 útkereszteződéséig" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. július 7.-i
111. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan, az "Élet az újszülöttek számára Maros megyében" Projekt kivitelezésének az érdekébe

2021. július 7.-i
112. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, "A Kultúrpalota Felújítása" pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásáról szóló 48/12.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

2021. július 29.-i
113. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságban, egy megyei tanácsosnak a leváltásáról

2021. július 29.-i
114. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2021. július 29.-i
115. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács határozat módosításáról

2021. július 29.-i
116. számú HATÁROZAT

Maros Megye, 2021. június 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. július 29.-i
117. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 100/24.06.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1. és 2. sz. mellékleteinek a módosítására vonatkozóan

2021. július 29.-i
118. számú HATÁROZAT

A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági válság kontextusában, a repülési egységek tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a jóváhagyásáról

2021. július 29.-i
119. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról

2021. július 29.-i
120. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Könyvtár által, a "Teleki-Bolyai Könyvtár tetőszerkezetének a feljavítása" munkálatnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2021. július 29.-i
121. számú HATÁROZAT

A "Maros megyei közbentlakásos központoknak védőfelszerelésekkel való ellátása, a COVID – 19 egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a növelésének az érdekébe" projekt európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 140/27.08.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2021. július 29.-i
122. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i "Transilvania" repülőtérnek a modernizálása a létesítményeknek a Szállítási Általános Mestertervbe való beiktatásával" projektnek, európai alapokból való kivitelezésének érdekébe, egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan

2021. július 29.-i
123. számú HATÁROZAT

A Mioritics Egyesület által támogatott, "Partnerség, a Dél- Erdély-i Dombságnak, mint ökoturizmus célpontnak, a kifejlesztésének és népszerűsítésének érdekébe" kezdeményezésnek a Támogatói levelének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. július 29.-i
124. számú HATÁROZAT

Az "Autósport hagyomány folytatása Maros megyében" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezéséről szóló együttműködési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. július 29.-i
125. számú HATÁROZAT

Az "Erdély Központja" Közösségfejlesztési Társulás Statútumának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. július 29.-i
126. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség közötti együttműködési egyezménnyel megállapított verseny naptár módosításáról

2021. július 29.-i
127. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése" beruházás műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására vonatkozó 155/30.09.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2021. július 26.-i
128. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése" megyei érdekű közhasznú munkálatok területén elhelyezkedő magántulajdonú ingatlanok kisajátítási eljárásának az elindítására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
129. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
130. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatra vonatkozó, egyes pénzügyi intézkedések meghatározásáról

2021. augusztus 26.-i
131. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
132. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 100/24.06.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1. és 2. sz. mellékleteinek a módosítására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
133. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 50 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedések jóváhagyására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
134. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Klinikai Kórház ügyintézése alatt levő, Maros megye köztulajdon ingatlanának, egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
135. számú HATÁROZAT

A Kozmatelke község, Kozmatelke település belterületén található, Maros megye köztulajdonát képező, DJ162A megyei út, 6+085-6+235 km szelvények közötti szakaszának, a hozzá tartozó földterületekkel együtt, a Maros Megyei Tanács ügyintézéséből, Kozmatelke Község Helyi Tanácsának az ügyintézésébe való ideiglenes átutalására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
136. számú HATÁROZAT

A Belügyminisztérium keretében használt szolgálati speciális gépkocsik vezetőinek az elméleti és gyakorlati felkészítő gyakorlatainak lebonyolításának érdekébe, a szükséges keret biztosítására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
137. számú HATÁROZAT

A ”Beavatkozási központ, Marosvásárhely municípium, Köteles Sámuel utca 33 sz. alatt” beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
138. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
139. számú HATÁROZAT

A Maros megye kockázatelemzési és kockázatkezelési tervének az aktualizálására vonatkozóan

2021. augusztus 26.-i
140. számú HATÁROZAT

A Maros megye informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések bevezetését irányító bizottságnak a létrehozására és annak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
141. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
142. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
143. számú HATÁROZAT

A Maros Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 2021.05.27.-i 86. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2021. szeptember 23.-i
144. számú HATÁROZAT

A Románia az iskolákért programnak, a 2021-2022-es tanév, szeptember-december időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a közigazgatási területi egységekre való leosztására vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
145. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely, Trébely utca 7. sz. alatti, egyes építményeknek, Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
146. számú HATÁROZAT

A "Digitalizálás a Maros Megyei Klinikai Kórháznál" projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
147. számú HATÁROZAT

A "Támogatás a Közép Régió szintjén, a 2021-2027-es előjegyzési időszakba finanszírozott projektek előkészítésének az érdekébe, a városi mobilitás, városi regenerálás, szórakozó központok/turisztikai bázisok (iskolás táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciával rendelkező, a nemzeti örökség javait és a megyei érdekű közúti infrastruktúrát, ideértve a terelő utakat és/vagy a bekötő utakat" projektnek a kivitelezésének az érdekébe, amely a "DJ 153 A és 153 utak felújítása, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal" beruházásra vonatkozik, a Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Maros Megyei KTE közötti Partnerségi egyezménynek a megkötésének a jóváhagyására vonatkozó 152/30.09.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2021. szeptember 23.-i
148. számú HATÁROZAT

A Transilvania Motor Ring Komplexum használatára vonatkozó egyes intézkedések jóváhagyásáról

2021. szeptember 23.-i
149. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról

2021. szeptember 23.-i
150. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2021. szeptember 23.-i
151. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Múzeum szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
152. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Oktatási Erőforrás és Tanácsadó Központ keretében működő Iskolai és Szakmai Tájékoztató Bizottságba, a Maros Megyei Tanács egy képviselőjének a kinevezésére vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
153. számú HATÁROZAT

Maros megye szintjén, menetrend szerinti járatokkal végzett, megyei szállítási szolgáltatások delegálásának érdekébe hozott egyes intézkedésekre vonatkozóan

2021. szeptember 23.-i
154. számú HATÁROZAT

A "Vasbeton híd javítása a DJ153 úton, Alsóbölkény, 7+155 km" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. október 21.-i
155. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2021. október 21.-i
156. számú HATÁROZAT

Maros Megye, 2021. szeptember 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. október 21.-i
157. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács határozat módosításáról

2021. október 21.-i
158. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 100/24.06.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2021. október 21.-i
159. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, egy a Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelése alatt levő ingatlannak, az államnak a köztulajdonába való átutalására vonatkozó 190/2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2021. október 21.-i
160. számú HATÁROZAT

Egy 5890 nm felületű földterületnek, Maros Megye köztulajdonából Alsóidecs Község köztulajdonába való átutalására vonatkozóan

2021. október 21.-i
161. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, "A Tüdőgyógyászati részleg energetikai felújítása és kapcsolódó munkálatok – létező manzárd kibővítése" beruházás kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2021. október 21.-i
162. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Orvosi funkciókkal rendelkező épület felépítése, fertőző beteg intenzív osztály, épületek lebontása – C6, C8, C9 épülettömbök" beruházás kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2021. október 21.-i
163. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Általános javítások, a Hunedoara utca 29 sz. alatti ingatlan kibővítése és modernizálása – II. sz. fertőző beteg klinikai részleg" beruházás kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2021. október 21.-i
164. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Általános javítások, a Hunedoara utca 29 sz. alatti ingatlan kibővítése és modernizálása – II. sz. fertőző beteg klinikai részleg" beruházás kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2021. október 21.-i
165. számú HATÁROZAT

Egy földterületnek, ingyenes használatba adásáról, amely Maros megye köztulajdonában és a Maros Megyei Klinikai Kórház ügyintézése alatt található

2021. október 21.-i
166. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, "A Kultúrpalota Felújítása" pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásáról szóló 48/12.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

2021. október 21.-i
167. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórháznak a szervezeti felépítésének és létszámkeretének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. október 21.-i
168. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak a szervezeti felépítésének és létszámkeretének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. október 21.-i
169. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács képviselőinek, a Maros megyei Inkluzív Oktatású Iskola Központok vezetőtanácsaiba való kinevezésére vonatkozóan

2021. október 21.-i
170. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat szervezeti felépítésének és státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 49/26.04.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. Mellékletének a módosításáról

2021. október 21.-i
171. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács képviselőinek, a Maros megyei inkluzív oktatású iskola központok igazgatói és aligazgatói állásainak a betöltésére szervezett versenyvizsgák interjú próbáinak, az értékelő bizottságába való kinevezésére vonatkozóan

2021. október 21.-i
172. számú HATÁROZAT

A "Visit Mureș" Egyesületnek, a Statútumának, a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. október 21.-i
173. számú HATÁROZAT

A "Lift felszerelése a Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Kórházban – Ideggyógyászati Pavilon" beruházás Műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. október 21.-i
174. számú HATÁROZAT

"A Maros Megyei Tanács, Marosvásárhely Városháza utca 2 sz. alatti adminisztratív épületének, az energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó munkálatok" beruházás kivitelezésének érdekébe, egyes intézkedések meghatározásáról

2021. október 21.-i
175. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ133 megyei úton, Szederjes – Erked – Hargita megye határa, 3+167-15+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

2021. október 21.-i
176. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

2021. október 21.-i
177. számú HATÁROZAT

A Maros megyei, Marosludas, Liliom utca 30 A sz. alatti székhelyű, Marosludas-i Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ, Átszervezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. október 21.-i
178. számú HATÁROZAT

A Maros megyei, Nyárádremete község, Mikháza falu, Templom utca 54 sz. alatti székhelyű, Mikházi Ideggyógyászati Rekuperációs és Rehabilitációs Központ, Átszervezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. október 21.-i
179. számú HATÁROZAT

A Maros megyei, Marossárpatak község, Fő út 369 sz. alatti székhelyű, Marossárpatak-i Ápoló- és Gondozóközpont, Átszervezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. november 3.-i
180. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2021. november 3.-i
181. számú HATÁROZAT

Az "Élet az újszülöttek számára Maros megyében" Projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács, a Cristi Vasiliu Egyesület és a Maros Megyei Klinikai Kórház közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozó 111/07.07.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2021. november 3.-i
182. számú HATÁROZAT

"A DJ136 Erdőszentgyörgy – Bözöd – Hargita megye határa, út egy szakaszának az aszfaltozása" beruházási létesítmény finanszírozási kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az "Anghel Saligny" Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe

2021. november 3.-i
183. számú HATÁROZAT

"A DJ153E, DN15 – Marosbogát, megyei út kiszélesítése" beruházási létesítmény finanszírozási kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az "Anghel Saligny" Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe

2021. november 3.-i
184. számú HATÁROZAT

"A DJ153A Havadtő – Havad – Nyárádszereda – Székelyhodos – DJ153-as úttal való útkereszteződés megyei út egy szakaszának a korszerűsítése" beruházási létesítmény finanszírozási kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az "Anghel Saligny" Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe

2021. november 3.-i
185. számú HATÁROZAT

"A DJ142A Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa megyei út egy szakaszának a felújítása" beruházási létesítmény finanszírozási kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az "Anghel Saligny" Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe

2021. november 3.-i
186. számú HATÁROZAT

"A DJ154E Szászrégen (DN15) - Görgényoroszfalu – Görgénysóakna – Görgényadorján – Görgényszentimre (DJ153C), Maros megye, megyei út egy szakaszának a kiszélesítése" beruházási létesítmény finanszírozási kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az "Anghel Saligny" Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe

2021. november 3.-i
187. számú HATÁROZAT

"A DJ152A, DJ151A és DJ151 Marosvásárhely(DN15E) – Mezőbánd – Mezősályi – Nagysármás – Beszterce Naszód megye határa, Maros megye, megyei utak korszerűsítése" – I. szakasz, beruházási létesítmény finanszírozási kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az "Anghel Saligny" Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe

2021. november 3.-i
188. számú HATÁROZAT

"A DJ143 Dános – Keresd – Szeben megye határa megyei út egy szakaszának a felújítása" beruházási létesítmény finanszírozási kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az "Anghel Saligny" Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe

2021. november 3.-i
189. számú HATÁROZAT

"A DJ151D Nyárádtő – Ákosfalva, Maros megye, megyei út közúti rendszerének a felújítása" beruházási létesítmény finanszírozási kérésének és a hozzávetőleges általános költségelőirányzatának a jóváhagyásáról, az "Anghel Saligny" Országos Beruházási Programmal való finanszírozási igénylésnek a megküldésének az érdekébe

2021. november 25.-i
190. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 100/24.06.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2021. november 25.-i
191. számú HATÁROZAT

A 2010-2030-as időszakban, Maros megye adminisztratív területéről készült, digitális formátumú, ortofotó térképek, ingyenes címen való rendelkezésre bocsátásáról szóló, a Hadügyminisztérium és a Maros Megyei Tanács közötti protokoll jóváhagyására vonatkozóan

2021. november 25.-i
192. számú HATÁROZAT

Egy tagnak a kinevezésére vonatkozóan, az "Erdély Központja" Közösségi Fejlesztési Társulás Felügyelő Bizottságába