Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2018. január 15.-i
1. számú HATÁROZAT

Maros megye közigazgatási területi egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeknek, az elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 2020 és 2021. évekre elosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan

2018. január 25.-i
2. számú HATÁROZAT

Egy Maros Megye köztulajdonában és a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezelésében levő ingatlannak, egyes helyiségeinek, ingyenes használatba adásának, az idejének a meghosszabbítására vonatkozóan

2018. január 25.-i
3. számú HATÁROZAT

Egy Maros megye köztulajdonában levő és a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az ügykezelésében levő ingatlan keretében, a "Bunker és mellékhelyiségek építése a sugárterápiás laboratóriumhoz" munkálatnak a kivitelezéséről szóló egyezményre vonatkozóan

2018. január 25.-i
4. számú HATÁROZAT

Maros megye közterületén található és a Maros Megyei Múzeum ügykezelésében levő ingatlanra vonatkozó intézkedések meghozataláról

2018. január 25.-i
5. számú HATÁROZAT

A 12 I/18920/486/07.10.2016. sz. Szerződéshez egy kiegészítő irat megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. január 25.-i
6. számú HATÁROZAT

A Maros Megye, Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelő Állomásnak (TMB) a működtetésének, a delegálásának érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghozataláról szóló 114/28.07.2017. sz. MMTH 2. sz. mellékletének a módosítására vonatkozóan

2018. január 25.-i
7. számú HATÁROZAT

Az előző évek halmozott többletéből származó, 138.000.000 lejes összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2018-as felhasználására vonatkozóan

2018. január 25.-i
8. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról

2018. január 25.-i
9. számú HATÁROZAT

A 2018-2019-es tanévre, a Maros megyei egyetemelőtti, speciális oktatás iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2018. január 25.-i
10. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatási Központnak, a státusjegyzékének a módosításáról

2018. január 25.-i
11. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 mellékletének a módosításáról

2018. január 25.-i
12. számú HATÁROZAT

A 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei programjának aktualizálására vonatkozóan

2018. február 15.-i
13. számú HATÁROZAT

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozóan

2018. február 15.-i
14. számú HATÁROZAT

Egyes intézkedéseknek a jóváhagyásáról, a DJ 151 C Mezőzáh – Mezőceked – Kolozs megye határa, 0+000-12+500 km között, más ingatlanokkal való átfedések által nem érintett megyei útnak, az egységes kataszteri és ingatlan nyilvántartó rendszerbe való bejegyzésének érdekébe

2018. február 15.-i
15. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról

2018. február 15.-i
16. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének jóváhagyásáról

2018. február 15.-i
17. számú HATÁROZAT

A 2017-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan

2018. február 15.-i
18. számú HATÁROZAT

A 2018. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan

2018. február 15.-i
19. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a jóváhagyásáról

2018. február 15.-i
20. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

2018. február 15.-i
21. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosításáról

2018. február 15.-i
22. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez

2018. február 15.-i
23. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

2018. február 15.-i
24. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely Gheorghe Marinescu utca 3 sz. alatti "Sugárterápiás Laboratórium bunker és mellékhelyiségek építése" beruházási munkálatra vonatkozó műszaki-gazdasági dokumentációnak és műszaki-gazdasági mutatóknak a jóváhagyásáról

2018. február 15.-i
25. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. március 29.-i
26. számú HATÁROZAT

A Maroskeresztúr-i, Maros megye, Szortírozó, Komposztáló és Átszállító Állomás (SSCT) működtetésének a megbízási szerződésének az odaítélési folyamatának keretébe az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létrehozására és a beválasztott szakemberek kinevezésére vonatkozó 13/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatának a módosításáról

2018. március 29.-i
27. számú HATÁROZAT

Maros megye magántulajdonában levő, Marosvásárhely municípium Forradalom utca 45 sz. alatti ingatlannak nyilvános árverésen való eladásának a jóváhagyásáról

2018. március 29.-i
28. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. március 29.-i
29. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2018. március 29.-i
30. számú HATÁROZAT

A 2018. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról

2018. március 29.-i
31. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának bizonyos szervezési intézkedéseinek megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a módosításáról

2018. március 29.-i
32. számú HATÁROZAT

A közalapokból fizetett személyzet fizetésére vonatkozó 153/2017. sz. Törvény előírásainak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátusának a szintjén, valamint a megyei tanácsosokra vonatkozó, alkalmazásának az érdekébe hozott egyes intézkedések megállapításáról szóló 117/27.07.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a kiegészítéséről

2018. március 29.-i
33. számú HATÁROZAT

A 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

2018. március 29.-i
34. számú HATÁROZAT

A "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalatnak az Igazgató Tanácsának az alelnöke – végrehajtó ügyintézőjének a kinevezésére vonatkozóan

2018. március 29.-i
35. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2018. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan

2018. március 29.-i
36. számú HATÁROZAT

Maros Megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közötti együttműködésnek a jóváhagyásáról, amelynek tárgya a Maros megye, Marosvásárhely Călăraşilor utca 26-28 sz. alatti ingatlannál egyes beruházásoknak a közös kivitelezésére vonatkozóan

2018. március 29.-i
37. számú HATÁROZAT

"A beavatkozási struktúrák operativitása a polgárok védelmébe" megyei közérdekű program kivitelezésének, az idejének a meghosszabbítására

2018. március 29.-i
38. számú HATÁROZAT

A Belügyminisztérium keretében működő Személynyilvántartó és Adatbázis-kezelő Igazgatóság, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, amelynek tárgya a Személynyilvántartó országos regiszteréből való adatok szolgáltatása

2018. március 29.-i
39. számú HATÁROZAT

Az Alpha Transilvană Alapítványnak a Marosvásárhely, Budai Nagy Antal utca 24/a sz. alatt kezdeményezett projektjének Maros Megyei Tanács általi jóváhagyásáról

2018. március 29.-i
40. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyására vonatkozó 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2018. március 29.-i
41. számú HATÁROZAT

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. március 29.-i
42. számú HATÁROZAT

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 2 újonnan létrehozott útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan

2018. április 26.-i
43. számú HATÁROZAT

A Köteles Sámuel utca 33 sz. alatti, egyes építményeknek, a megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2018. április 26.-i
44. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2018. április 26.-i
45. számú HATÁROZAT

Maros megye, 2018 március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyásáról

2018. április 26.-i
46. számú HATÁROZAT

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A 2017. évi mérlegének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. április 26.-i
47. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 23/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2018. április 26.-i
48. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának egyes szervezési intézkedések megállapítására vonatkozó 62/2015. május 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2 mellékletének a módosításáról

2018. április 26.-i
49. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat szerkezeti felépítésének és státuszjegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan

2018. április 26.-i
50. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely 1918 december 1 sugárút 32 sz. alatti Inkluzíve Oktatású Iskolaközpont iskolai egységnek a bejáratánál "Fogyatékos személyek részére az épületbe való bejutást elősegítő feljárónak az elhelyezése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. április 26.-i
51. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely Városháza utca 2 sz. alatti "A Maros Megyei Tanács közigazgatási épületének az energetikai hatékonyságának a növelése és kapcsolódó munkálatok" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2018. április 26.-i
52. számú HATÁROZAT

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 2 útvonalhoz, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan