Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2020. január 20.-i
1. számú HATÁROZAT

Cristina-Mara Togănel hölgy megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének a megállapítására vonatkozóan

2020. január 20.-i
2. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2019. évi költségvetésének a csökkentésére, illetve növelésére vonatkozó 615. és 617/2019. sz. Rendeleteinek az érvényesítésének az érdekébe

2020. január 20.-i
3. számú HATÁROZAT

A megyei tanácsnak a rendelkezésére alapokat képező összegeknek, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2019-2020-as tanév január-június közötti időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2020. évre való leosztásáról, valamint a 2021., 2022. és 2023. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan

2020. január 20.-i
4. számú HATÁROZAT

Az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratoknak a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 1/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által előírt határok között, egyes alapfizetéseknek a besorolásának a biztosítására vonatkozó intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 20.-i
5. számú HATÁROZAT

A 2020-2021-es tanévre, a Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2020. január 30.-i
6. számú HATÁROZAT

Alexandru Lupa úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

2020. január 30.-i
7. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Kerelő település területén az 52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 nm-es felületű földterületre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 30.-i
8. számú HATÁROZAT

A Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti, Maros megyének a köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 30.-i
9. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "I-es Fertőzőbeteg Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. január 30.-i
10. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Tüdőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. január 30.-i
11. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Múzeum részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan

2020. január 30.-i
12. számú HATÁROZAT

"A Kultúrpalota Felújítása" pályázatnak és a pályázattal járó költségeknek a jóváhagyásáról szóló 48/12.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2020. január 30.-i
13. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaságnak a törvényes könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2020. január 30.-i
14. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a 134/2019. sz. Határozatának a mellékletét képező 7. sz. Kiegészítő okiratnak a tartalmában található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan

2020. január 30.-i
15. számú HATÁROZAT

A "CT 1 felújítási munkálatok – Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. január 30.-i
16. számú HATÁROZAT

A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott időre való odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozóan