Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2019. január 31.-i
1. számú HATÁROZAT

Az előző évek halmozott többletéből származó összegnek, a fejlesztési szakasznak a finanszírozására és a működési szakasznak a kassza hiányainak a fedezésére való, 2019. évi felhasználására vonatkozóan

2019. január 31.-i
2. számú HATÁROZAT

Maros Megye köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2019. január 31.-i
3. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására vonatkozóan

2019. január 31.-i
4. számú HATÁROZAT

A sürgősségi esetek terén végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozóan

2019. január 31.-i
5. számú HATÁROZAT

A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2019. január 31.-i
6. számú HATÁROZAT

A 2019-2020-as tanévre, a Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2019. január 31.-i
7. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan

2019. január 31.-i
8. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsgának a megszervezésére vonatkozóan

2019. január 31.-i
9. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek a kinevezésére vonatkozóan, a Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórháznak a Vezetőtanácsába

2019. január 31.-i
10. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a Vezetőtanácsnak a kiértékelésére vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2019. január 31.-i
11. számú HATÁROZAT

A "Marosorbó-i út modernizálása" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. február 28.-i
12. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ151 megyei út feljavítása, Ludas – Nagysármás – Beszterce – Naszód megye határa, 9+000-10+000 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 116/27.09.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2019. február 28.-i
13. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 127/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2019. február 28.-i
14. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J megyei út kiszélesítése Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

2019. február 28.-i
15. számú HATÁROZAT

Egy ingatlannak, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2019. február 28.-i
16. számú HATÁROZAT

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2018.11.22.-i 138. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről

2019. február 28.-i
17. számú HATÁROZAT

A 2018-as évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan

2019. február 28.-i
18. számú HATÁROZAT

A 2019. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan

2019. február 28.-i
19. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat menedzsmentjének biztosítására vonatkozó egyes intézkedéseknek a megállapítására

2019. február 28.-i
20. számú HATÁROZAT

Egy határidőnek az elhalasztására vonatkozóan

2019. február 28.-i
21. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális közintézményeknek, valamint a HEGYIMENTŐ-BARLANGI MENTŐ megyei közszolgálatnak, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 114/2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az I.4 és II.4 mellékleteinek a módosításáról és kiegészítéséről

2019. február 28.-i
22. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság összetételének a módosításáról

2019. február 28.-i
23. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségeknek, a betöltésének érdekébe szervezett versenyvizsgának az írásbeli, klinikai vagy gyakorlati próbáinak a vizsgáztató bizottságainak az összetételének a jóváhagyására vonatkozóan

2019. február 28.-i
24. számú HATÁROZAT

A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2019. február 28.-i
25. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által okozott zajszennyezésnek a megelőzésének és csökkentésének az akciótervének a jóváhagyására vonatkozóan

2019. március 22.-i
26. számú HATÁROZAT

A Maros megye területi közigazgatási egységeinek a helyi költségvetéseinek a kiigazításának, az összegeinek és a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására, a hozzáadott érték adóból elkülönített összegeknek, a 2019. évre való elosztására és a 2018-2019-es tanév január-június periódusára, a Románia az iskolákért program lebonyolításához szükséges összegeknek a leosztására vonatkozóan

2019. március 22.-i
27. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2019. március 28.-i
28. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács igazgatásában levő, Maros Megye köztulajdonához, az elektronikus kommunikációs hálózatok szolgáltatóinak, a hozzáférésének a megvalósításának a körülményeire vonatkozó Szabályzat jóváhagyásáról és annak az alkalmazásának az érdekébe egyes intézkedéseknek a megállapításáról szóló 144/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2019. március 28.-i
29. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására vonatkozóan

2019. március 28.-i
30. számú HATÁROZAT

A "Time Box kiállító pavilonoknak a megépítése" tervezetnek a kivitelezésével kapcsolatos beleegyezésre vonatkozóan

2019. március 28.-i
31. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, a "Szennyvíz kezelő állomásnak az építése" SF fázis munkálatnak a kivitelezésével kapcsolatos beleegyezésre vonatkozóan

2019. március 28.-i
32. számú HATÁROZAT

A Görgényszentimre, Hősök utcája 6 sz. alatti ingatlannak, Maros megyének, a köztulajdonának a leltárába való beiktatására és a Maros Megyei Múzeumnak, ügyintézésre való átadására vonatkozóan

2019. március 28.-i
33. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozóan

2019. március 28.-i
34. számú HATÁROZAT

A "VENUS – együtt egy biztonságos életért!" tervezetnek a kivitelezésének a céljából, a Nők és Férfiak közötti Esélyegyenlőségnek az Országos Hatósága és a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2019. március 28.-i
35. számú HATÁROZAT

A «Kanalizálási hálózatnak a kicserélése a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház területén» beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. április 17.-i
36. számú HATÁROZAT

A Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének a részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egy helyiségének ingyenes használati jogának az engedélyezésére vonatkozó határozattervezethez

2019. április 17.-i
37. számú HATÁROZAT

Maros megye, 2019 március 31.-i, költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyásáról

2019. április 17.-i
38. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészetoktatási Központnak a részére, a Marosvásárhely municípium, Rózsák tere 5 sz. alatti ingatlannak egy helyiségének ingyenes használati jogának az engedélyezésére vonatkozóan

2019. április 17.-i
39. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Könyvtárnak a részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egy helyiségének ingyenes használati jogának az engedélyezésére vonatkozóan

2019. április 17.-i
40. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely municípium, Mihai Viteazu utca 31 sz. alatti ingatlannak egy részének, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, ügyintézésre való átutalására vonatkozóan

2019. április 17.-i
41. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 80/2017. sz. Maros Megyei Tanácsnak a Határozatának a 2 és 4 mellékleteinek a módosításáról

2019. április 17.-i
42. számú HATÁROZAT

A turizmus fejlesztésére és a kulturális örökségnek az értékesítésére vonatkozó, Maros megyének a 2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési tervének a kivitelezésének az érdekébe

2019. április 17.-i
43. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház keretében a Sürgősségi eseteket Fogadó Egységnek a felújítása, modernizálása és felszerelése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. április 17.-i
44. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról

2019. április 17.-i
45. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2019. április 17.-i
46. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2019. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

2019. április 17.-i
47. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

2019. május 9.-i
48. számú HATÁROZAT

Egyes költségvetési intézkedéseknek a jóváhagyásáról

2019. május 9.-i
49. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozóan

2019. május 9.-i
50. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2019. május 30-i
51. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2018. 12. 31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. május 30-i
52. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság ügykezelésére vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2019. május 30-i
53. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozóan

2019. május 30-i
54. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2019. május 30-i
55. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2018. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan

2019. május 30-i
56. számú HATÁROZAT

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) 2018. évi pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. május 30-i
57. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely municípium, Mihai Viteazu utca 31 sz. alatti ingatlannak egy részének, a Maros Megyei Klinikai Kórháznak, ügyintézésre való átutalására vonatkozó 40/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának az érdekébe

2019. május 30-i
58. számú HATÁROZAT

A Maros ECOLECT közösségi fejlesztési társulás részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes helyiségeinek, az ingyenes használati jogának az engedélyezésére vonatkozóan

2019. május 30-i
59. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok az Onkológiai Kórháznál" – DALI szakasz, beruházásnak a kivitelezésének az érdekébe adott beleegyezésre vonatkozóan

2019. május 30-i
60. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i Mechanikai és Biológiai Kezelőállomásnak a teljesítményének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2019. május 30-i
61. számú HATÁROZAT

A Maros megyei SIMDS keretében, a Maroskeresztúr-i szortírozó, komposztáló és átrakódó állomásnak a működtetésének, a szortírozó, komposztáló és átszállító (beleértve a TMB/DDN szállítást) tevékenységeinek a 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. koncesszióba adási delegálási szerződéséhez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2019. május 30-i
62. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozóan

2019. május 30-i
63. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szerkezetében levő egyes központoknak az átszervezésének és a Szervezeti felépítésének, a Tisztségjegyzékének és a Szervezési és Működési Szabályzatának az aktualizálására vonatkozóan

2019. május 30-i
64. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2019. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan

2019. május 30-i
65. számú HATÁROZAT

"A beavatkozási szervek operativitása a polgárok védelmébe – 2019" megyei közérdekű program és a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Katasztrófavédelmi Felügyelőség közötti együttműködési konvenció jóváhagyására és annak a bevezetésére vonatkozóan

2019. május 30-i
66. számú HATÁROZAT

Az "Intézmények közötti partnerség a közösség biztonságának az érdekébe – 2019" megyei közérdekű programnak és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására vonatkozóan

2019. május 30-i
67. számú HATÁROZAT

Az "Állampolgár biztonsága – Partnerség a közösség szolgálatába" megyei közérdekű programnak és ennek a kivitelezésére, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Csendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására vonatkozóan

2019. május 30-i
68. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2019. május 30-i
69. számú HATÁROZAT

A 2019. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

2019. május 30-i
70. számú HATÁROZAT

A 2019. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról

2019. május 30-i
71. számú HATÁROZAT

A Maros megye 2018. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyásáról

2019. május 30-i
72. számú HATÁROZAT

Az "Esővíz csatorna a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén" beruházásnak a műszaki dokumentációinak és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. június 27.-i
73. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2019. június 27.-i
74. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonát képező DJ135C, útkereszteződés DN13 – Koronka, megyei útnak, együtt a hozzátartozó területekkel, a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezeléséből, Koronka községnek a Helyi Tanácsának az ügykezelésébe való ideiglenes jellegű átutalásának a jóváhagyására vonatkozóan

2019. június 27.-i
75. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak adott, Maros megyének a köztulajdonához tartozó két ingatlan feletti, ügykezelési jognak a visszavonására vonatkozóan

2019. június 27.-i
76. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának a részét képező, Dicsőszentmárton, Plevnei utca 3 sz. alatti ingatlannál, a "Lakóház kibővítés és manzárdozás, felújítás, belső kiépítés, hozzáférés kiépítés, kerítésépítés" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2019. június 27.-i
77. számú HATÁROZAT

A Maros megyei háztartási szilárd és hasonló hulladékok integrált hulladékgazdálkodási rendszernek, a finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan

2019. június 27.-i
78. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Igazgató Tanácsának, a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a jóváhagyásáról szóló 19/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosításáról

2019. június 27.-i
79. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2019. június 27.-i
80. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Zaj stratégiai térképének a jóváhagyására vonatkozóan

2019. június 27.-i
81. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a 82/2016. sz. Határozatával jóváhagyott és a Maros Megyei Tanácsnak a 71/2018. sz. Határozatával aktualizált, a Maros Megye, 2016-2019-es periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozóan

2019. június 27.-i
82. számú HATÁROZAT

Az "I. Fertőző Klinika liftje" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. július 31.-i
83. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2019. július 31.-i
84. számú HATÁROZAT

Maros Megye, 2019 június 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2019. július 31.-i
85. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának részét képező, Marosvásárhely, Bolyai utca 17. sz. alatti ingatlannak az ügykezelésére vonatkozó egyes aspektusainak a tisztázására vonatkozóan

2019. július 31.-i
86. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának a részét képező, DJ151B Nyárádtő – Felső Kápolna – Bonyha – Szeben megye határa, a Bonyha község, Bonyha falú belterületében levő, megyei útszakasznak, a hozzátartozó területekkel együtt, a Maros Megyei Tanácsnak az ügykezeléséből, Bonyha Község Helyi Tanácsának az ügykezelésébe, ideiglenes jellegű átutalásának a jóváhagyására vonatkozóan

2019. július 31.-i
87. számú HATÁROZAT

A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2019. július 31.-i
88. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan

2019. július 31.-i
89. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Múzeum szerkezeti felépítésének és tisztségjegyzékének a jóváhagyására vonatkozó 138/11.09.2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2019. július 31.-i
90. számú HATÁROZAT

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügyintézésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2019. július 31.-i
91. számú HATÁROZAT

A "DJ 106 Szászágota – Segesvár felújítása" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálásáról

2019. július 31.-i
92. számú HATÁROZAT

A "Gheorghe Marinescu utca 1 sz. alatti ingatlan szennyvíz kezelő állomása" beruházásnak a dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. július 31.-i
93. számú HATÁROZAT

Az "Építkezési munkálatok, energetikai felújítás és kapcsolódó munkálatok a Maros Megyei Klinikai Kórháznak az Onkológiai Osztályán" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. július 31.-i
94. számú HATÁROZAT

A "DJ154E Szászrégen (DN15) – Görgényoroszfalú – Görgénysóakna – Görgényadorján – Görgényszentimre (DJ153) Maros megye, megyei út egy szakaszának a kiszélesítése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. július 31.-i
95. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 28/16.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton, Bonyha – Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó 127/24.10.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításának az érdekébe

2019. augusztus 12.-i
96. számú HATÁROZAT

"Az 1918. december 1 sugárút 24-26. sz. alatti ingatlan parkolója" beruházásnak a dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. augusztus 12.-i
97. számú HATÁROZAT

"A DJ135 út 43+500 km-nél, Sóvárad község területén található, részlegesen megrongálódott fahídnak a helyreállítása" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. augusztus 12.-i
98. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2019. augusztus 29.-i
99. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szilárd Települési Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a 2. Marosvásárhely övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációinak a véleményezésére vonatkozóan

2019. augusztus 29.-i
100. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan

2019. augusztus 29.-i
101. számú HATÁROZAT

A Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanévre való lebonyolításában és kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozóan

2019. augusztus 29.-i
102. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2019. augusztus 29.-i
103. számú HATÁROZAT

A ”Romániának az iskolákért programjának, a 2019-2020-as tanév szeptember-december időszakra” való kivitelezéséhez szükséges összegeknek, Nyárádszereda város helyi költségvetésébe való kiutalásának a jóváhagyására vonatkozóan

2019. augusztus 29.-i
104. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. augusztus 29.-i
105. számú HATÁROZAT

A „Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér” Ö.Ü.V. vonatkozó egyes pénzügyi intézkedéseknek a meghatározásáról

2019. augusztus 29.-i
106. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozó 49/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan n

2019. augusztus 29.-i
107. számú HATÁROZAT

A Mezőzáh, Park utca 10 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2019. augusztus 29.-i
108. számú HATÁROZAT

Az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társulásnak az Alapító okiratának és a Statútumának a módosítására vonatkozóan

2019. augusztus 29.-i
109. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
110. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a kiigazításáról

2019. szeptember 26.-i
111. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
112. számú HATÁROZAT

A Gh. Marinescu 50. sz. alatti ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
113. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának részét képező, Dicsőszentmárton, Avram Iancu utca 160. sz. alatti ingatlanban, egy óvodának, a létrehozásának és működésének az érdekébe adott beleegyezésre vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
114. számú HATÁROZAT

A S.C "Parc Industrial Mureş" S.A (Maros Ipari Park R.T.) ügykezelésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
115. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
116. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
117. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
118. számú HATÁROZAT

A "Közigazgatási székhely fűtési központjának a felújítása" beruházásnak, a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2019. szeptember 26.-i
119. számú HATÁROZAT

A "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." – megvalósíthatósági tanulmány fázis, beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan 2017. július 27.-i 119. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, "Beavatkozási központ Marosvásárhely municípiumban, Köteles Sámuel utca 33 sz." beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan