Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2020. január 20.-i
1. számú HATÁROZAT

Cristina-Mara Togănel hölgy megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének a megállapítására vonatkozóan

2020. január 20.-i
2. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2019. évi költségvetésének a csökkentésére, illetve növelésére vonatkozó 615. és 617/2019. sz. Rendeleteinek az érvényesítésének az érdekébe

2020. január 20.-i
3. számú HATÁROZAT

A megyei tanácsnak a rendelkezésére alapokat képező összegeknek, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2019-2020-as tanév január-június közötti időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2020. évre való leosztásáról, valamint a 2021., 2022. és 2023. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan

2020. január 20.-i
4. számú HATÁROZAT

Az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratoknak a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 1/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által előírt határok között, egyes alapfizetéseknek a besorolásának a biztosítására vonatkozó intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 20.-i
5. számú HATÁROZAT

A 2020-2021-es tanévre, a Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2020. január 30.-i
6. számú HATÁROZAT

Alexandru Lupa úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

2020. január 30.-i
7. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Kerelő település területén az 52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 nm-es felületű földterületre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 30.-i
8. számú HATÁROZAT

A Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti, Maros megyének a köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 30.-i
9. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "I-es Fertőzőbeteg Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. január 30.-i
10. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Tüdőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. január 30.-i
11. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Múzeum részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan

2020. január 30.-i
12. számú HATÁROZAT

"A Kultúrpalota Felújítása" pályázatnak és a pályázattal járó költségeknek a jóváhagyásáról szóló 48/12.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2020. január 30.-i
13. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaságnak a törvényes könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2020. január 30.-i
14. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a 134/2019. sz. Határozatának a mellékletét képező 7. sz. Kiegészítő okiratnak a tartalmában található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan

2020. január 30.-i
15. számú HATÁROZAT

A "CT 1 felújítási munkálatok – Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. január 30.-i
16. számú HATÁROZAT

A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott időre való odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozóan

2020. február 20.-i
17. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. február 20.-i
18. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által, a menetrendszerinti járatokkal végzett, térítésköteles közszemélyszállítás terén kivitelezett, jellegzetes szolgáltatásoknak a díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. február 20.-i
19. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, a "Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. február 20.-i
20. számú HATÁROZAT

A 2019-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan

2020. február 20.-i
21. számú HATÁROZAT

A 2020. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan

2020. február 20.-i
22. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

2020. február 20.-i
23. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2020. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

2020. február 20.-i
24. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan

2020. február 20.-i
25. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság adminisztrátorainak a mandátumainak a megújítására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2020. február 20.-i
26. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2020. február 20.-i
27. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozóan

2020. február 20.-i
28. számú HATÁROZAT

A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának, 6 megyei útvonalának, amelyeket az előző szállítást végzők visszamondtak, az útvonallicenceinek 60 napos, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan

2020. február 20.-i
29. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség keretében, a gépkocsivezetőknek az elméleti és gyakorlati felkészülésének az érdekébe végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének, a szükséges keretének a biztosítására vonatkozóan

2020. február 20.-i
30. számú HATÁROZAT

Egy településnek, egy új személynyilvántartó helyi közösségi közszolgálathoz való, aktuális besorolásának a módosítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
31. számú HATÁROZAT

Egy ingatlannak a beszerzésének egyes intézkedéseinek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 10.-i
32. számú HATÁROZAT

Ionela-Daniela Balaș hölgy megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének a megállapítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
33. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
34. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozóan

2020. március 10.-i
35. számú HATÁROZAT

A Mezőzáh, Park utca 10 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 10.-i
36. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
37. számú HATÁROZAT

A 2020. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról

2020. március 10.-i
38. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozó 2020. február 20.-i 27. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a tartalmában található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
39. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház keretében betöltetlen levő egyes részlegvezetői tisztségek elfoglalásának az érdekébe szervezendő versenyvizsgának a véleményezésére vonatkozóan

2020. március 17.-i
40. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. március 24.-i
41. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a 115/2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a kiegészítésére vonatkozóan

2020. március 31.-i
42. számú HATÁROZAT

Nicu-Aurel Bumb úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

2020. március 31.-i
43. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. március 31.-i
44. számú HATÁROZAT

A "SOLIDARIS" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az együttműködési egyezményének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 31.-i
45. számú HATÁROZAT

A "COVID-19 megbetegedéseknek a korlátozása és megelőzése" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének az érdekében, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Sürgősségi Felügyelőség közötti együttműködési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 31.-i
46. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az alkalmazhatóságának a megszűnésére vonatkozóan

2020. március 31.-i
47. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2020. március 31.-i
48. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2020. március 31.-i
49. számú HATÁROZAT

Egyes ingatlanoknak, Maros Megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2020. március 31.-i
50. számú HATÁROZAT

A Mezőpanit Község Helyi Tanácsának címzett, egy földterületnek Mezőpanit községnek a köztulajdonából Maros megyének a köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre vonatkozóan

2020. március 31.-i
51. számú HATÁROZAT

A 2020. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

2020. március 31.-i
52. számú HATÁROZAT

Az "ENLIVEN generációk közötti gondozó központ – Holtmaros" projektnek a kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Czegei Wass Kulturális Alapítvány közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 31.-i
53. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2020. március 31.-i
54. számú HATÁROZAT

Határozattervezet a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának, foglalat egyes útvonalaknak, amelyeket az előző szállítást végzők visszamondtak vagy amelyekre nem nyújtottak be meghosszabbítási kérelmet, az útvonallicenceinek 60 napos, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan