Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2020. január 20.-i
1. számú HATÁROZAT

Cristina-Mara Togănel hölgy megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének a megállapítására vonatkozóan

2020. január 20.-i
2. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács Elnökének, Maros megye 2019. évi költségvetésének a csökkentésére, illetve növelésére vonatkozó 615. és 617/2019. sz. Rendeleteinek az érvényesítésének az érdekébe

2020. január 20.-i
3. számú HATÁROZAT

A megyei tanácsnak a rendelkezésére alapokat képező összegeknek, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2019-2020-as tanév január-június közötti időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2020. évre való leosztásáról, valamint a 2021., 2022. és 2023. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan

2020. január 20.-i
4. számú HATÁROZAT

Az egyes pénzügyi-költségvetési intézkedésekre és egyes normatív jellegű okiratoknak a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 1/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet által előírt határok között, egyes alapfizetéseknek a besorolásának a biztosítására vonatkozó intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 20.-i
5. számú HATÁROZAT

A 2020-2021-es tanévre, a Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2020. január 30.-i
6. számú HATÁROZAT

Alexandru Lupa úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

2020. január 30.-i
7. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Kerelő település területén az 52385/Sânpaul telekkönyvben azonosított 15.725 nm-es felületű földterületre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 30.-i
8. számú HATÁROZAT

A Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti, Maros megyének a köztulajdonába beszerzett ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. január 30.-i
9. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "I-es Fertőzőbeteg Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. január 30.-i
10. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, az "Tüdőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. január 30.-i
11. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Múzeum részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozóan

2020. január 30.-i
12. számú HATÁROZAT

"A Kultúrpalota Felújítása" pályázatnak és a pályázattal járó költségeknek a jóváhagyásáról szóló 48/12.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására vonatkozóan

2020. január 30.-i
13. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaságnak a törvényes könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2020. január 30.-i
14. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a 134/2019. sz. Határozatának a mellékletét képező 7. sz. Kiegészítő okiratnak a tartalmában található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan

2020. január 30.-i
15. számú HATÁROZAT

A "CT 1 felújítási munkálatok – Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. január 30.-i
16. számú HATÁROZAT

A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott időre való odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozóan

2020. február 20.-i
17. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. február 20.-i
18. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által, a menetrendszerinti járatokkal végzett, térítésköteles közszemélyszállítás terén kivitelezett, jellegzetes szolgáltatásoknak a díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. február 20.-i
19. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház által, a "Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. február 20.-i
20. számú HATÁROZAT

A 2019-es évet megillető Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságnak alárendelt/felépítését alkotó egységek/szolgálatok/központok által nyújtott szolgáltatások személyenkénti, havi átlag költség meghatározására vonatkozóan

2020. február 20.-i
21. számú HATÁROZAT

A 2020. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan

2020. február 20.-i
22. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

2020. február 20.-i
23. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2020. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

2020. február 20.-i
24. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan

2020. február 20.-i
25. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a társaság adminisztrátorainak a mandátumainak a megújítására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2020. február 20.-i
26. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Terület és Városrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2020. február 20.-i
27. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozóan

2020. február 20.-i
28. számú HATÁROZAT

A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának, 6 megyei útvonalának, amelyeket az előző szállítást végzők visszamondtak, az útvonallicenceinek 60 napos, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan

2020. február 20.-i
29. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Rendőr Felügyelőség keretében, a gépkocsivezetőknek az elméleti és gyakorlati felkészülésének az érdekébe végzett, felkészítő gyakorlatnak az elvégzésének, a szükséges keretének a biztosítására vonatkozóan

2020. február 20.-i
30. számú HATÁROZAT

Egy településnek, egy új személynyilvántartó helyi közösségi közszolgálathoz való, aktuális besorolásának a módosítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
31. számú HATÁROZAT

Egy ingatlannak a beszerzésének egyes intézkedéseinek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 10.-i
32. számú HATÁROZAT

Ionela-Daniela Balaș hölgy megyei tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésének a megállapítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
33. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
34. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának az elfogadására vonatkozóan

2020. március 10.-i
35. számú HATÁROZAT

A Mezőzáh, Park utca 10 sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 10.-i
36. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a módosítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
37. számú HATÁROZAT

A 2020. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról

2020. március 10.-i
38. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság összetételének a módosítására vonatkozó 2020. február 20.-i 27. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a tartalmában található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan

2020. március 10.-i
39. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórház keretében betöltetlen levő egyes részlegvezetői tisztségek elfoglalásának az érdekébe szervezendő versenyvizsgának a véleményezésére vonatkozóan

2020. március 17.-i
40. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. március 24.-i
41. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a 115/2019. sz. Határozatával jóváhagyott, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a kiegészítésére vonatkozóan

2020. március 31.-i
42. számú HATÁROZAT

Nicu-Aurel Bumb úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

2020. március 31.-i
43. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. március 31.-i
44. számú HATÁROZAT

A "SOLIDARIS" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az együttműködési egyezményének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 31.-i
45. számú HATÁROZAT

A "COVID-19 megbetegedéseknek a korlátozása és megelőzése" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének az érdekében, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei "Horea" Sürgősségi Felügyelőség közötti együttműködési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 31.-i
46. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 22/20.02.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az alkalmazhatóságának a megszűnésére vonatkozóan

2020. március 31.-i
47. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2020. március 31.-i
48. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2020. március 31.-i
49. számú HATÁROZAT

Egyes ingatlanoknak, Maros Megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2020. március 31.-i
50. számú HATÁROZAT

A Mezőpanit Község Helyi Tanácsának címzett, egy földterületnek Mezőpanit községnek a köztulajdonából Maros megyének a köztulajdonába való átutalásáról szóló kérésre vonatkozóan

2020. március 31.-i
51. számú HATÁROZAT

A 2020. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

2020. március 31.-i
52. számú HATÁROZAT

Az "ENLIVEN generációk közötti gondozó központ – Holtmaros" projektnek a kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Czegei Wass Kulturális Alapítvány közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. március 31.-i
53. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Őrző-védő Hivatal Megyei Érdekeltségű Létesítmények Őrző-védő Szolgálattá való átszervezéséről, illetve az új intézmény szervezeti ábrájának és személyzeti felépítésének jóváhagyásáról szóló 113/12.08.2010. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak, az 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2020. március 31.-i
54. számú HATÁROZAT

Határozattervezet a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának, foglalat egyes útvonalaknak, amelyeket az előző szállítást végzők visszamondtak vagy amelyekre nem nyújtottak be meghosszabbítási kérelmet, az útvonallicenceinek 60 napos, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan

2020. április 15.-i
55. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. április 15.-i
56. számú HATÁROZAT

Az alárendelt intézményeket érintő szervezési intézkedésekre vonatkozóan

2020. április 15.-i
57. számú HATÁROZAT

A "COVID-19 megbetegedéseknek a korlátozása és megelőzése" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének az érdekében, a Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Rendőr Felügyelőség közötti együttműködési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 24.-i
58. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. április 30.-i
59. számú HATÁROZAT

Petru-Ionuț Budian úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről

2020. április 30.-i
60. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Város és Területrendezési Műszaki Bizottságnak a Szervezési és Működési Szabályzatának a kiegészítéséről

2020. április 30.-i
61. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Szervezési és Működési Szabályzatának a kiegészítésére vonatkozóan

2020. április 30.-i
62. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. április 30.-i
63. számú HATÁROZAT

A "SOLIDARIS" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésének, az együttműködési egyezményének a jóváhagyására vonatkozó 44/31.03.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. sz. mellékletének a módosítására vonatkozóan

2020. április 30.-i
64. számú HATÁROZAT

Maros Megye, 2020. március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
65. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2019. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
66. számú HATÁROZAT

Maros megye köztulajdonába beszerzett, Marosvásárhely, Dorobantilor utca 30 sz. alatti ingatlanra vonatkozó, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. április 30.-i
67. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2020. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
68. számú HATÁROZAT

A 19.100/683/11i/06.09.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okirat megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
69. számú HATÁROZAT

A 18.062/268/23.08.2018. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
70. számú HATÁROZAT

Az egy közigazgatási területi egységnek, az AQUA INVEST MUREȘ Közösségek Közötti Fejlesztési Társuláshoz való csatlakozásának a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
71. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Kerelőszentpál-i 1 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, a 2019.03.27.-i 832. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
72. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Szászrégen-i 4 övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Szászrégen-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 831. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
73. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Mezőrücs-i 7. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Mezőrücs-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 833. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
74. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozóan

2020. április 30.-i
75. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a fennhatósága alatt működő egyes közintézményeknek egyes szervezési intézkedéseinek a megállapítására vonatkozó 80/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2 és 4 mellékleteinek a módosításáról

2020. április 30.-i
76. számú HATÁROZAT

A Maros megye 2019. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
77. számú HATÁROZAT

A "Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" beruházásnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: a felszálló-leszálló pálya kibővítése a hozzátartozó berendezésekkel, beleértve a rádió navigációs felszerelésnek az áthelyezését, a repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és a létező utas terminál kibővítése, a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. április 30.-i
78. számú HATÁROZAT

A "Repülőtérnek a modernizálása és a Szállítási Általános Mestertervből a létesítményeknek a beiktatása" megyei érdekű közhasznú munkálatnak, amely a következő célkitűzéseket tartalmazza: A felszálló-leszálló pálya kibővítése, A repülőgép parkoló felületnek a kibővítése és A létező Utas terminál kibővítése, területén elhelyezkedő magántulajdonú ingatlanoknak a kisajátítási eljárásának az elindítására vonatkozóan

2020. május 28.-i
79. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2020. május 28.-i
80. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. május 28.-i
81. számú HATÁROZAT

A "Maros megye, Marosvásárhely municípium Budai Nagy Antal utca 24/A sz. alatti tulajdon és utca közötti kerítés újraépítése" tervezet kivitelezésének az érdekébe, a Lupșa Alexandru úrnak adott Szomszédsági beleegyezésre vonatkozóan

2020. május 28.-i
82. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípiumban, 1918. december 1 sugárút 24-26. szám alatti, a megye köztulajdonába tartozó ingatlanban található egyes helyiségek ingyenes használatba adására vonatkozóan

2020. május 28.-i
83. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Dicsőszentmárton-i 5. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Dicsőszentmárton-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.04.16.-i 982. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan

2020. május 28.-i
84. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Balavásár-i 6. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Balavásár-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.04.16.-i 983. sz. ügykezelés delegálási szerződésből származó kötelezettségek "Áthágási értesítőnek" a jóváhagyására vonatkozóan

2020. május 28.-i
85. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. egyes adminisztrátorai mandátumainak a megújításának a jóváhagyására vonatkozóan

2020. május 28.-i
86. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. keretébe, egy ideiglenes adminisztrátornak a kinevezéséről

2020. május 28.-i
87. számú HATÁROZAT

A "Maros Megyei Ipari park" Rt. közgyűlésében a Maros Megyei Tanácsnak a képviselőjének a kirendelésére vonatkozóan

2020. május 28.-i
88. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, két nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásoknak a betöltésének érdekébe, a kiválogatási eljárásnak az elkezdésére vonatkozóan

2020. május 28.-i
89. számú HATÁROZAT

A Maros megye, 2020-2023-as periódusra szóló gazdasági-katonai monográfiájának a jóváhagyására vonatkozóan

2020. május 28.-i
90. számú HATÁROZAT

A "Kerelőszentpál-i övezeti lerakatnak a bekötő útjának a kiszélesítése" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
91. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. június 25.-i
92. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1. cikkely (3) bekezdés érvénytelenítéséről

2020. június 25.-i
93. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Ipari Park Rt. 2019.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
94. számú HATÁROZAT

A S.C. Compania Aquaserv S.A. Regionális Szolgáltató által végzett, ivóvíz szolgáltatási és kanalizálási közszolgáltatásoknak, az árainak és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
95. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye köztulajdonának részét képező vagyontárgyak leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a mellékletének a módosítására és kiegészítésére vonatkozóan

2020. június 25.-i
96. számú HATÁROZAT

A Nyárádremete község, Mikháza 5 sz. alatti építménynek, Maros megyének a köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2020. június 25.-i
97. számú HATÁROZAT

A Maros megye magántulajdonában levő, Gernyeszegben található ingatlan ingyenes használatba adására vonatkozóan

2020. június 25.-i
98. számú HATÁROZAT

Az egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalásáról, a leltári leírás érdekébe

2020. június 25.-i
99. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának részét képező, Szászrégen Kastély utca 12 sz. alatti ingatlanra vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. június 25.-i
100. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának részét képező, Rózsák Tere 5 sz. alatti ingatlannak egyes helységeinek, a Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészet Oktatási Központnak a részére ingyenes használatba adására vonatkozóan

2020. június 25.-i
101. számú HATÁROZAT

A 18920/12I//486/07.10.2016. sz. szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
102. számú HATÁROZAT

A "Maros megyei bentlakásos központoknak védő felszerelésekkel való ellátása, a COVID-19 egészségügyi krízisnek az ügykezelési kapacitásának a növeléséért" projekt megküldésének és kivitelezésének az érdekébe, egy partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
103. számú HATÁROZAT

A Maros megyének, az EDUC – A gyermekek nem "oktatják" magukat! elnevezésű projektben való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
104. számú HATÁROZAT

A Maros megyének, a "VIA TRANSILVANICA" projekt kivitelezésében való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
105. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Könyvtár Szervezeti ábrájának, Tisztség jegyzékének és Szervezeti és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 111/2014. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 Mellékleteinek a módosításáról

2020. június 25.-i
106. számú HATÁROZAT

A Maros megye kockázat elemzési és fedezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
107. számú HATÁROZAT

A Maros megyének a megyei útjainak, a 2020-2024-es időszak téli periódusaira, tartóssági és beavatkozási szintekre való besorolásának a jóváhagyására vonatkozóan

2020. június 25.-i
108. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

2020. június 25.-i
109. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a képviselőinek, egyes közintézmények Vezetőtanácsába való kinevezésére vonatkozóan

2020. július 30.-i
110. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér által, a "CT1 felújítási munkálatai" és a "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtéren, a mozgási felületek II. kategóriás OACI világító rendszerére vonatkozó műszaki terv és kivitelezés" beruházásoknak, a kivitelezésének a beleegyezésére vonatkozóan

2020. július 30.-i
111. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. július 30.-i
112. számú HATÁROZAT

Maros Megye, 2020. június 30.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2020. július 30.-i
113. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2019. 12. 31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. július 30.-i
114. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

2020. július 30.-i
115. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely municípiumban az 1918. December 1 sugárút 26-28 sz. alatti, illetve a Gheorghe Marinescu utca 50. sz. alatti és a Dicsőszentmárton municípium Victor Babeş utca 2 sz. alatti ingatlanokban elhelyezkedő magánorvosi rendelőknek koncesszióba adott helyiségek járadékának a jóváhagyására vonatkozóan

2020. július 30.-i
116. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonához tartozó, Marosvásárhely, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlannak egyes intézkedéseinek a meghatározására vonatkozóan

2020. július 30.-i
117. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Klinikai Kórház ügyintézése alatt levő, Maros megye köztulajdon ingatlanának, egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2020. július 30.-i
118. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház által, az "F épülettömbbe a belépést biztosító, külső lépcső felújítása" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. július 30.-i
119. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonában levő egyes ingatlanoknak az azonosító elemeinek az aktualizálására vonatkozóan

2020. július 30.-i
120. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. területén található, Maros megye köztulajdonának, egyes földterületeinek a bérbeadására vonatkozóan

2020. július 30.-i
121. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonában levő, Marosoroszfalu község, Sebespatak falu belterületén található, DJ154A megyei út 22+609-23+009 km közötti szakaszának, együtt a hozzátartozó földterülettel, a Maros Megyei Tanácsnak az ügyintézéséből, Marosoroszfalu Község Helyi Tanácsának az ügyintézésébe való ideiglenes jellegű átutalására vonatkozóan

2020. július 30.-i
122. számú HATÁROZAT

Maros megye Településeinek a Köztisztasági Közszolgálatának, a Szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 59/21.04.2016. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről

2020. július 30.-i
123. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2020. július 30.-i
124. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosítására vonatkozóan

2020. július 30.-i
125. számú HATÁROZAT

Az építkezési engedély gyorsított eljárással történő és az egyedi beleegyezés kibocsátását illető törvényes előírások alkalmazására vonatkozóan

2020. július 30.-i
126. számú HATÁROZAT

A Románia iskola programjának, a 2020-2021-es tanévbe való lebonyolításába és kivitelezésébe, az egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozóan

2020. július 30.-i
127. számú HATÁROZAT

A "Tűzoltószertár építése – SF fázis" beruházásnak a műszaki-gazdaság dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
128. számú HATÁROZAT

A megye szintjén, "A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon" projektnek, a gazdasági fejlődésre való hatásának a megindokolásának a jóváhagyására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
129. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
130. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének és a működtetésének az állami támogatásának a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2020. augusztus 27.-i
131. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
132. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely Mărășești tér 13 sz. alatti ingatlan Maros megyének a köztulajdonából az állam köztulajdonába való átruházására vonatkozó 124/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2020. augusztus 27.-i
133. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a 2. mellékletének a módosításáról

2020. augusztus 27.-i
134. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 168/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a módosításáról

2020. augusztus 27.-i
135. számú HATÁROZAT

A PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS Tiszteletbeli díszoklevél létrehozására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
136. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a "Harmonia Cordis" Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan, a Harmonia Cordis – Nemzetközi Gitár Fesztivál megszervezésének az érdekébe

2020. augusztus 27.-i
137. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Önálló Ügyvitelű Vállalat Vezetőtanácsába, ideiglenesen kinevezett, adminisztrátori mandátumnak a meghosszabbítására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
138. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnek, a légi forgalma által keltett zajszennyezésnek a megelőzésének és csökkentésének az akciótervének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
139. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i környezetkímélő zonális hulladéktározóba, a hulladékok tárolásának érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 123/30.07.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2020. augusztus 27.-i
140. számú HATÁROZAT

A "Maros megyei közbentlakásos központjainak védőfelszerelésekkel való ellátása, a COVID – 19 egészségügyi krízis ügykezelési kapacitásának a növelésének az érdekébe" projekt európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2020. augusztus 27.-i
141. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonában található, Mikefalva község, Abosfalva faluban levő ingatlant és a Nyárádremete község, Szakadát faluban levő ingatlant érintő intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
142. számú HATÁROZAT

A Szászrégen-i Rehabilitációs és Készségfejlesztő Központnak a létrehozására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
143. számú HATÁROZAT

A Mezőcsávás-i Készségfejlesztő és Rehabilitációs Központoknak a létrehozására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
144. számú HATÁROZAT

A Holtmaros-i Ápoló- és Gondozóközpont átszervezési tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
145. számú HATÁROZAT

A Maros megyében, a fogyatékossággal élő vagy szükséget szenvedő felnőtt személyek és a gyermekek jogainak, a védelmének és előmozdításának terén, a szociális szolgáltatások, 2021-2030-as időszakra szóló, fejlődési tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2020. augusztus 27.-i
146. számú HATÁROZAT

A 2021. évre, a Maros Megyei Tanács költségvetéséből ügykezelt és finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó éves tevékenységi tervnek a jóváhagyásáról

2020. szeptember 30.-i
147. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi általános költségvetésének a kiigazítására és egyes költségvetési intézkedések meghatározására vonatkozóan

2020. szeptember 30.-i
148. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének, a működtetésének az állami támogatásának, valamint a repülési nem gazdasági tevékenységek finanszírozásának, az összegeinek a jóváhagyására vonatkozó 34/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2020. szeptember 30.-i
149. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i S.C. "Compania Aquaserv" S.A. részére koncesszióba adott, egyes javaknak Maros megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalására vonatkozóan

2020. szeptember 30.-i
150. számú HATÁROZAT

A Dél Erdély-i Elektromos Áram Szolgáltató Társaság által "A Maros Megyei Klinikai Kórház övezetében, Gheorghe Marinescu utca, a 20 kV biztonsági fokának a növelése" beruházásnak a kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. szeptember 30.-i
151. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Sürgősségi Klinikai Kórház személyzetének a részére, öltöző rendeltetéssel, egyes mobil konténereknek az ideiglenes elhelyezése" beruházás kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2020. szeptember 30.-i
152. számú HATÁROZAT

A Közép Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Maros Megyei KTE közötti Partnerségi egyezménynek a megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan, a "Támogatás a Közép Régió szintjén, a 2021-2027-es programállási időszakba finanszírozott projektek előkészítésének az érdekébe, a városi mobilitás, városi regenerálás, szórakozó központok/turisztikai bázisok (iskolás táborok), turisztikai infrastruktúra és közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciával rendelkező, a nemzeti örökség javait és a megyei érdekű közúti infrastruktúrát, beleértve a terelő utakat és/vagy a bekötő utakat" projektnek a kivitelezésének az érdekébe, amely a "DJ 153 A és 153 utak felújítása, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonal" beruházásra vonatkozik

2020. szeptember 30.-i
153. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozó, 2020. július 30.-i 114. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítéséről

2020. szeptember 30.-i
154. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság átszervezésére vonatkozóan

2020. szeptember 30.-i
155. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése" beruházás műszaki-gazdasági dokumentáció és műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására vonatkozóan

2020. szeptember 30.-i
156. számú HATÁROZAT

A "Beavatkozási munkálatok a MAROSVÁSÁRHELY-I TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR területén található Aurel Vlaicu műemléknél" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2020. szeptember 30.-i
157. számú HATÁROZAT

Az "Esővíz csatornázás a Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér területén" beruházási létesítmény kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghozatalára vonatkozóan