Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2021. január 8.-i
1. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a szervezésére vonatkozó 158/05.11.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 3. sz. mellékletének a módosításáról

2021. január 15.-i
2. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak a képviseletének, a "Marosvásárhely Metropolisz Övezet" Társulás Nagygyűlésében való biztosításáról

2021. január 28.-i
3. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról

2021. január 28.-i
4. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. ingatlanban található, fogorvosi rendelői rendeltetésű, 26 nm-es felületű helyiségre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2021. január 28.-i
5. számú HATÁROZAT

A DJ 153 Szászrégen – Nyárádremete – Szováta megyei úton található hídlábnak, Szováta város által, a telekkönyvbe való bejegyzési beleegyezésre vonatkozóan

2021. január 28.-i
6. számú HATÁROZAT

Az 51562/Solovăstru és az 54253/Gurghiu telekkönyvekbe bejegyzett ingatlanokat érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
7. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Kerelőszentpál-i 1. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak, a 2019.03.27.-i 832. sz. ügykezelés delegálási szerződés felbontásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
8. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Szászrégen-i 4. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Szászrégen-i átrakó állomásnak a működtetésének, a 2019.03.27.-i 831. sz. ügykezelés delegálási szerződés felbontásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
9. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Balavásár-i 6. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Balavásár-i átrakó állomásnak a működtetésének, a 983/16.04.2019. sz. ügykezelés delegálási szerződés felbontásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
10. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Mezőrücs-i 7. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Mezőrücs-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 833/27.03.2019. sz. ügykezelés delegálási szerződés felbontásának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
11. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Települési Szilárd Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer (Maros megyei SMIDS) keretébe, a Marosvásárhely-i 2. övezethez tartozó, Maros Megye köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak az ügykezelésének a delegálási dokumentációjának a véleményezésére vonatkozó 99/29.08.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 2. mellékletének a módosításáról

2021. január 28.-i
12. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, "A Kultúrpalota Felújítása" pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyásáról szóló 48/12.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozóan

2021. január 28.-i
13. számú HATÁROZAT

Azoknak a társulásoknak a vezető szerveiben, amelyeknek a tagja, Maros Megyének/a Maros Megyei Tanácsnak, a képviseletének a biztosítására vonatkozóan

2021. január 28.-i
14. számú HATÁROZAT

A Maros megye területén, állatmenhelyre való elhelyezési paranccsal rendelkező, veszélyben levő állatok megmentési közszolgálatának a szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról

2021. január 28.-i
15. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2021. január 28.-i
16. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és egyes alárendelt közintézmény keretében, a személyzet fizetésére vonatkozó egyes intézkedések meghatározásáról

2021. január 28.-i
17. számú HATÁROZAT

A 2021-2022-es tanévre, a Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2021. január 28.-i
18. számú HATÁROZAT

A Segesvár-i Ideggyógyászati Fogyatékos Gyermekek részére működő Szolgálat Komplexum keretében, a Bentlakásos Központnak a Bezárási tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
19. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, 2014-2020-as Regionális Operatív Programból finanszírozott, a 8-as Prioritási tengely: Az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése, keretében lebonyolított, SMIS kód 140393, a "Családi házak építése, a Maros megyei fogyatékos gyermekek részére" pályázatnak a kivitelezésébe, pályázóként való részvételének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. január 28.-i
20. számú HATÁROZAT

"A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. február 25.-i
21. számú HATÁROZAT

A Maros megyei háztartási szilárd és hasonló Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszernek, a finanszírozásának a köztisztasági speciális díjának a bevezetésének és ügykezelésének a szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 77/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat Mellékletének a módosítására és a 2021. évi köztisztasági speciális díjnak a jóváhagyásáról

2021. február 25.-i
22. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóságba, 6 megyei tanácsosnak, tagként való kinevezésére vonatkozóan

2021. február 25.-i
23. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó, 191/17.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről vonatkozó

2021. február 25.-i
24. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozó 2020. augusztus 27.-i 131. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről

2021. február 25.-i
25. számú HATÁROZAT

A 2021. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelem osztályoknak a megállapítására vonatkozóan

2021. február 25.-i
26. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Vezetőtanácsának, a tagjainak a teljesítmény mutatóinak a jóváhagyására vonatkozó

2021. február 25.-i
27. számú HATÁROZAT

Az 51562/Solovăstru és az 54253/Gurghiu telekkönyvekbe bejegyzett ingatlanokat érintő egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozó 6/28.01.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2021. február 25.-i
28. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely municípium, Călăraşilor utca 26-28. sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó ingatlan, egy helyiségének ingyenes használatba adásáról

2021. február 25.-i
29. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 115/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról és kiegészítéséről

2021. február 25.-i
30. számú HATÁROZAT

A "Maros Megyei Ipari park" Rt. közgyűlésébe, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kijelölésére vonatkozóan

2021. február 25.-i
31. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. vezetőtanácsában betöltetlen levő, egy nem végrehajtó adminisztrátor – az auditáló bizottság tagja, állásnak a betöltésének érdekébe, a kiválogatási eljárásnak az elkezdésére vonatkozóan

2021. február 25.-i
32. számú HATÁROZAT

Egyes megyei tanácsosoknak, a Maros Megye főjegyzőjének az egyéni, személyes teljesítményeit kiértékelő bizottságba való kinevezéséről

2021. február 25.-i
33. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Vezetőtanácsába egy tagnak a kinevezésére vonatkozóan

2021. február 25.-i
34. számú HATÁROZAT

Marosszentanna Községnek, a "Marosvásárhely Metropolisz Övezet" Társulásba való belépésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. február 25.-i
35. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely Metropolisz Övezet" Társulás Alapító Okiratának és Statútumának a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 10.-i
36. számú HATÁROZAT

A "Repülőtéri Biztonsági Felszerelés Rendszer beszerzéséről és a Tűzoltó szertárnak a kivitelezése" projekt, európai alapokból való megvalósításának az érdekébe egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 10.-i
37. számú HATÁROZAT

"A DJ 153 A és DJ 153 felújítása, a Nagyernye – Nyárádremete – Szováta útvonalon" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
38. számú HATÁROZAT

A megyei tanácsnak a rendelkezésére álló alapokat képező összegeknek, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2020-2021-es tanév január-június közötti időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2021. évre való leosztásáról, valamint a 2022., 2023. és 2024. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan

2021. március 25.-i
39. számú HATÁROZAT

Az "EDEN – A helyi szintű harmonikus fejlődést támogató és népszerűsítő és a közigazgatási hatóságokkal és intézményekkel kölcsönös kapcsolatot fenntartó progresszív hálózat" Projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács, a "NEKÜNK IS SIKERÜLHET" Klub Egyesület és a "George Emil Palade" Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem keretében, a "Petru Maior" Egyetem alkalmazottainak a "Pro Educatia" Szakszervezete közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
40. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság tagjainak a kinevezésinek az érvényesítésére vonatkozóan

2021. március 25.-i
41. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a kiegészítéséről

2021. március 25.-i
42. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonának részét képező Alsóidecs-i, Băilor utca 158. sz. alatt található ingatlan leválasztására vonatkozóan

2021. március 25.-i
43. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i ökológiai hulladéktárolóba történő szállítás, illetve tárolás működtetési díjainak a módosítására vonatkozóan

2021. március 25.-i
44. számú HATÁROZAT

A Maros megyei teqball sportág fejlesztésének, a támogatásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Maros Teqball Sport Klub Egyesület közötti együttműködésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
45. számú HATÁROZAT

A Maros megyei autós versenyzés rehabilitálódásának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség között, egy együttműködési egyezmény megkötésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
46. számú HATÁROZAT

Az "EDUSIG – Biztonságra való oktatás" projekt kivitelezésének az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Maros Közösségi Alapítvány közötti partnerségnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
47. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a Pro Economica Alapítvány közötti partnerség jóváhagyására vonatkozóan, "A Maros megye fenntartható fejlődéséért folytatott polgári párbeszéd hatékonyságának növelése" elnevezésű projekt kivitelezésének érdekében

2021. március 25.-i
48. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács és a Divers Egyesület közötti partnerség jóváhagyására vonatkozóan, az "Együtt a közösségért" projekt kivitelezése érdekében

2021. március 25.-i
49. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács helyi választott tisztségviselői azonosító igazolványainak jóváhagyásáról

2021. március 25.-i
50. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról

2021. március 25.-i
51. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsga megszervezésének a véleményezésére vonatkozóan

2021. március 25.-i
52. számú HATÁROZAT

A Segesvár-i Ápoló- és Gondozóközpont létrehozására vonatkozóan

2021. március 25.-i
53. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, az egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó, 2020. június 25.-i 108. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2021. március 25.-i
54. számú HATÁROZAT

Az "Egy híd helyreállítása a DJ153C úton (Görgényszentimre)" (698/2019. sz. Kormányhatározat) beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. március 25.-i
55. számú HATÁROZAT

A 70/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet szerint, Maros megyében, a megyei köz-személyszállításnak, menetrend szerinti járatokkal való, folytatólagos biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek, a meghatározására vonatkozóan

2021. április 22.-i
56. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról

2021. április 22.-i
57. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
58. számú HATÁROZAT

Maros Megye, 2021. március 31.-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
59. számú HATÁROZAT

A "Covid-19" koronavírus járvány által keltett gazdasági krízis kontextusában, a repülési egységek tevékenységének a támogatására, egy állami segély sémának a kidolgozásának az intézkedéseinek az indítványozására vonatkozó 199/22.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról

2021. április 22.-i
60. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2021. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

2021. április 22.-i
61. számú HATÁROZAT

Az egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalásáról, a leltári leírás érdekébe

2021. április 22.-i
62. számú HATÁROZAT

A "Szívérrendszeri Sebészeti Központ" projektnek a kivitelezéséhez szükséges intézkedések elkezdésének és lebonyolításának az egyezményére vonatkozóan

2021. április 22.-i
63. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö. Ü. V. ügyintézése alatt álló, Maros megye köztulajdonához tartozó, 21.000 nm felületű földterületnek a bérbeadására vonatkozóan

2021. április 22.-i
64. számú HATÁROZAT

A S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., Részvényeseinek a Taggyűlésén, a Maros Megyei Tanácsnak, a képviselőjének egy, a Vezetőtanács tagok teljesítménymutatóinak a jóváhagyására vonatkozó, speciális mandátumnak az engedélyezéséről

2021. április 22.-i
65. számú HATÁROZAT

A "Start a teljesítmény felé" megyei közérdekű programnak és annak a kivitelezésére vonatkozó együttműködési szerződésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
66. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról

2021. április 22.-i
67. számú HATÁROZAT

A 2021-2022 és 2022-2023-as tanévekbe, Románia az iskolákért program lebonyolításában és kivitelezésében, egyes felelősségeknek a vállalására vonatkozóan

2021. április 22.-i
68. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Sürgősségi Megyei Klinikai Kórház Vezetőtanácsába, a Maros Megyei Tanácsnak egy képviselőjének, a póttagjának a kinevezésére vonatkozóan

2021. április 22.-i
69. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Hegyimentő Közszolgálat szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására és a szolgálat megnevezésének a megváltoztatására vonatkozó 20/2009. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról

2021. április 22.-i
70. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei SALVAMONT-SALVASPEO Barlangi- és Hegyimentő Közszolgálat járőrözési és mentési tevékenységeiben részt vevő, hegyimentő alakulatok tagjait megillető veszélyességi pótlék értékének a megállapítására vonatkozó 158/2015. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2021. április 22.-i
71. számú HATÁROZAT

A Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás Alapító okiratának és Statútumának a módosításának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
72. számú HATÁROZAT

A Maros megye 2020. évi tűzvédelmi képességét elemző és annak az optimalizáló intézkedéseinek a jelentésének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
73. számú HATÁROZAT

A "DJ142A Vámosgálfalva – Szászbogács – Szeben megye határa, megyei út egy szakaszának a felújítása" – DALI fázis, beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
74. számú HATÁROZAT

A "Családi típusú házak létrehozása Segesváron, a Maros megyei fogyatékos gyermekek részére" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. április 22.-i
75. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér Ö.Ü.V. kifutópályáját bekerítő kerítésnek a kiépítése, felújítása, modernizálása" beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
76. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2021. május 27.-i
77. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2021. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 57/2021. sz. Maros Megyei Tanács határozat módosításáról

2021. május 27.-i
78. számú HATÁROZAT

A egyes földterületek, Maros megyének a köztulajdonából Alsóidecs község köztulajdonába való átutalására vonatkozóan

2021. május 27.-i
79. számú HATÁROZAT

A Maros megye köztulajdonában levő, Marosvásárhely, Plutelor utca 1 sz. alatti ingatlannak, a Maros Megyei Salvamont-Salvaspeo Hegyi- és Barlangi Mentő Közszolgálatnak a részére, ingyenes használatba adására vonatkozóan

2021. május 27.-i
80. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a kiegészítéséről

2021. május 27.-i
81. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Klinikai Kórház ügyintézése alatt levő, Maros megye köztulajdonú ingatlanának, egyes helyiségeinek a bérbeadásához szükséges intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2021. május 27.-i
82. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton municípium, Victor Babeș utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó, ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan

2021. május 27.-i
83. számú HATÁROZAT

A Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének a részére, a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti, a megye köztulajdonához tartozó, ingatlannak egy helyiségének ingyenes használatba adására vonatkozóan

2021. május 27.-i
84. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2020. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására

2021. május 27.-i
85. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Ipari Park Rt. 2020.12.31.-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
86. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Ipari Park Rt. 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2021. május 27.-i
87. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. 2020.12.31-i pénzügyi kimutatásainak a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
88. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. keretében, a nem gazdasági természetű kiadások finanszírozásának és a nem gazdasági kiadások kompenzálásán a kiszámolási metodológiájának a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
89. számú HATÁROZAT

A 2021. évi Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározásáról

2021. május 27.-i
90. számú HATÁROZAT

A Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjába foglalt 2 útvonal útvonallicenceinek, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan

2021. május 27.-i
91. számú HATÁROZAT

A 2020-2025-ös időszakra, Maros megyének a Hulladékgazdálkodási Megyei Tervének a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
92. számú HATÁROZAT

A "DJ151B és DJ142 Nyárádtő (DN15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN14A) – Maros megye, megyei utaknak a modernizálása" projektnek európai alapokból való kivitelezésének az érdekébe, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
93. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2021. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan

2021. május 27.-i
94. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részéről, a biztosított személyeket képviselő küldött kinevezéséről, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár vezető szervét jelentő, Képviselők Közgyűlésébe

2021. május 27.-i
95. számú HATÁROZAT

A 2021. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

2021. május 27.-i
96. számú HATÁROZAT

"A DJ 152A, DJ151A és DJ151 jelzésű megyei utak modernizálása, Marosvásárhely (DN15E) – Mezőbánd – Mezősályi – Nagysármás – Beszterce-Naszód megye határa, Maros megye", DALI fázis, beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan