Történelem | Földrajz | Monográfia | Címer | Hatóságok
Közlemények | Kultúra | Fényképalbum | Jelképek | Kapcsolat
 
honlap >> határozatok                         Archívum:  2004  2005  2006  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
Határozatok
Határozattervezetek
Rendeletek
Szerkezeti felépítés
Szabályzatok
Alárendelt intézmények
Dekoncentrált közszolgáltatások
Polgármesteri hivatalok
Fõispáni hivatal
e-kormányzat
HATÁROZATOK
 SzámCím
2022. január 18.-i
1. számú HATÁROZAT

A megyei tanácsnak a rendelkezésére álló alapokat képező összegeknek, a megyei és községi utakra vonatkozó kiadások finanszírozására szánt összegek, hozzáadott érték adójából elkülönített összegeknek és a Románia Iskoláiért Programnak a 2021-2022-es tanév január-június közötti időszakában való lebonyolításához szükséges összegeknek a 2022. évre való leosztásáról, valamint a 2023., 2024. és 2025. évekre leosztandó összegeknek a megbecsülésére vonatkozóan

2022. január 26.-i
2. számú HATÁROZAT

A 2022. évre, Maros megyében, a Háztartási Szilárd és Hasonló Hulladékok Integrált Gazdálkodási Rendszer finanszírozásának érdekébe, a köztisztasági speciális díj szintjének a jóváhagyására vonatkozóan

2022. január 26.-i
3. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról, valamint egyes intézkedéseknek a meghatározásáról, egyes ingatlanok ügyintézésének az érdekébe

2022. január 26.-i
4. számú HATÁROZAT

Az egyes ingó javaknak Maros megye köztulajdonából a megye magántulajdonába való átutalásáról, a leltári leírás érdekébe

2022. január 26.-i
5. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Klinikai Kórháznak a szervezeti felépítésének és létszámkeretének a jóváhagyására vonatkozó 167/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 melléleteinek a módosításáról

2022. január 26.-i
6. számú HATÁROZAT

A 2022-2023-as tanévre, a Maros megyei állami egyetemelőtti, speciális oktatásnak az iskolai hálózatának a meghatározására vonatkozóan

2022. január 26.-i
7. számú HATÁROZAT

A 2022. évre, a Maros Megyei Tanács költségvetéséből ügykezelt és finanszírozott szociális szolgáltatásokra vonatkozó éves tevékenységi tervnek a jóváhagyásáról

2022. január 26.-i
8. számú HATÁROZAT

A "DJ 135A Havadtő – Havad – Nyárádszereda – Székelyhodos – a DJ153 úttal való útkereszteződés, megyei út egy szakaszának a korszerűsítése" beruházásnak a műszaki – gazdasági dokumentációjának és a műszaki – gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 11.-i
9. számú HATÁROZAT

A 2022. évre, az Alsóidecs-i Idősek Otthonában a havi átlag ellátmánynak a megállapítására, az egy főre jutó havi hozzájárulásnak, valamint a nyújtott szolgáltatásokra az egyéni hozzájárulásnak, a kiszámításának az alapját képező, a havi jövedelemnek a megállapításánál figyelembe vett jövedelemkategóriáknak a megállapítására vonatkozóan

2022. február 11.-i
10. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2022. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról

2022. február 11.-i
11. számú HATÁROZAT

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2022. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén

2022. február 11.-i
12. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i ökológiai hulladéktárolóba történő szállítás, illetve tárolás működtetési díjainak a módosítására vonatkozóan

2022. február 11.-i
13. számú HATÁROZAT

A Mezőzáh, Park utca 10 sz. alatti ingatlant érintő, egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 11.-i
14. számú HATÁROZAT

A "Marosvásárhely-i Transilvania repülőtérnél, az E60-as úton körforgalomnak a kiépítése" megyei érdekű közhasznú munkálatok területén elhelyezkedő magántulajdonú ingatlanok kisajátítási eljárásának az elindítására vonatkozó 128/29.07.2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 4. sz. mellékletének a kiigazításáról

2022. február 11.-i
15. számú HATÁROZAT

Az Országos Rendőrtestület keretében, a szolgálati gépkocsik vezetőinek, az elméleti és gyakorlati felkészülésének a kiképzőgyakorlatainak a lebonyolításának az érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozóan

2022. február 11.-i
16. számú HATÁROZAT

Az Országos Rendőrtestület – Maros Megyei Területi Tanácsának keretében, a szolgálati gépkocsik vezetőinek, az elméleti és gyakorlati felkészülésének a kiképzőgyakorlatainak a lebonyolításának az érdekébe, a szükséges keretnek a biztosítására vonatkozóan

2022. február 24.-i
17. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről

2022. február 24.-i
18. számú HATÁROZAT

A Maros megyei autós versenyzés rehabilitációjának az érdekébe, a Maros Megyei Tanács és a Román Autósport Szövetség közötti együttműködés jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 24.-i
19. számú HATÁROZAT

A más megyében lakó, gyermekkel való gyakorlati összeillési eljáráson történő részvétel érdekébe, az örökbefogadónak/örökbefogadó családnak az utazási és szállásköltségeinek a fedezésére szánt összegek kiutalásának, a metodológiájának a jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 24.-i
20. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és a szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyására vonatkozó 22/2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2022. február 24.-i
21. számú HATÁROZAT

A Maros megyei inkluzív oktatású iskola központok igazgatói és aligazgatói állásainak a betöltésére szervezett versenyvizsgák interjú próbáinak, az értékelő bizottságába, a póttagnak a kinevezésére vonatkozóan

2022. február 24.-i
22. számú HATÁROZAT

"A Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház gyermek részlegének a belső udvarának a kiépítése, együtt a másodlagos és a fő kerítéssel" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 24.-i
23. számú HATÁROZAT

"A Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház belső udvarának a kiépítése, együtt a másodlagos és a fő kerítéssel" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 24.-i
24. számú HATÁROZAT

"A DJ151D Nyárádtő – Ákosfalva, Maros megye, megyei út közúti rendszerének a felújítása" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 28.-i
25. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2022. február 28.-i
26. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozóan, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában

2022. február 28.-i
27. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács által összehangolt 2022. évi gazdasági-szociális tevékenységek programjának jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 28.-i
28. számú HATÁROZAT

A a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozóan

2022. február 28.-i
29. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2022. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2022. február 28.-i
30. számú HATÁROZAT

A települések köztisztasági közszolgálatai terén egyes hatáskörök delegálására vonatkozó 2017. április 27.-i 61. sz. Maros Megyei Tanács Határozat kiegészítéséről

2022. február 28.-i
31. számú HATÁROZAT

A 2020. év elején, Romániában, a COVID – 19 által okozott katasztrófa következtébe, a vészhelyzeti és rekuperációs műveletek finanszírozásának a támogatott költségeinek az elszámolásának az érdekébe, az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) a lehívásához, a kivitelezési egyezménynek a jóváhagyására vonatkozóan

2022. március 24.-i
32. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2022. évi általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan

2022. március 24.-i
33. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V., 2022. évi, működtetési állami támogatásának, a nem gazdasági repülési tevékenységek finanszírozási összegeinek, valamint a bevételi és kiadási költségvetésének, a jóváhagyására vonatkozó 28/2022. sz. Maros Megyei Tanács határozat módosításáról

2022. március 24.-i
34. számú HATÁROZAT

Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanács részvételének a jóváhagyására vonatkozó 26/28.02.2022. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítéséről

2022. március 24.-i
35. számú HATÁROZAT

Maros Megye 2021. évi bevételi és kiadási költségvetésének a zárszámadásának és az éves pénzügyi kimutatásoknak, a mellékletekkel együtt való jóváhagyására

2022. március 24.-i
36. számú HATÁROZAT

A Maros megyei Ipari Park Rt. 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésének a jóváhagyásáról

2022. március 24.-i
37. számú HATÁROZAT

A Transilvania Motor Ring Komplexum egyes használati intézkedéseit szabályozó adminisztratív okiratok módosítására vonatkozóan

2022. március 24.-i
38. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdonának, a leltárának az elsajátítására vonatkozó 42/2001. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletének a módosításáról és kiegészítéséről, valamint egyes intézkedéseknek a meghatározásáról, egyes ingatlanok ügyintézésének az érdekébe

2022. március 24.-i
39. számú HATÁROZAT

A 2022. évbe, az Ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységeknek a meghatározására vonatkozóan

2022. március 24.-i
40. számú HATÁROZAT

A Maros Ipari Park Rt. ügyintézésének a biztosításának az érdekébe, egyes intézkedéseknek a meghatározásáról

2022. március 24.-i
41. számú HATÁROZAT

A Maros megye szintjén létrehozott, Toborzásra-besorozásra vonatkozó panaszokat elemző bizottságba, a Maros Megyei Tanács képviselőjének a kinevezéséről

2022. március 24.-i
42. számú HATÁROZAT

A 133/2022. sz. és a 134/2022. sz. nem visszatérítendő finanszírozású szerződések tárgyát képező két projekt kivitelezési idejére, a Marosvásárhely-i "Transilvania repülőtér" Ö.Ü.V. Vezetőtanács tagjainak a havi fix részesedéseiknek a növelésére vonatkozóan

2022. március 24.-i
43. számú HATÁROZAT

A Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórház keretében elfoglalatlan levő, részleg vezető/laboratóriumvezető tisztségnek, a betöltésének érdekébe a versenyvizsga megszervezésének a véleményezésére vonatkozóan

2022. március 24.-i
44. számú HATÁROZAT

A "Páciensek biztonságának a növelése, az orvosi folyadékokat használó közkórházi egységekben" projekt európai alapokból való kivitelezésének érdekébe, egyes intézkedések meghatározásáról

2022. március 24.-i
45. számú HATÁROZAT

A Maros Megyei Tanács 140/26.08.2021. sz. Határozatával létrehozott, Maros megye informális településeinek lakóinak az életkörülményeinek a javulásához szükséges intézkedések bevezetését irányító bizottságnak, a névleges összetételének a módosítására vonatkozóan

2022. március 30.-i
46. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézet által, "A szív-érrendszeri megbetegedések terén, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Szív-érrendszeri és Transzplantációs Intézet orvosi infrastruktúrájának a konszolidálása, a Covid-19 járvány hatásainak a leküzdésének érdekébe" projekt kivitelezésébe való beleegyezésre vonatkozóan

2022. április 14.-i
47. számú HATÁROZAT

A Kerelőszentpál-i zonális környezetbarát hulladéktárolóban, a hulladékok tárolását érintő egyes intézkedések meghatározására vonatkozóan

2022. április 14.-i
48. számú HATÁROZAT

Maros Megye, 2022. március 31-i, konszolidált általános költségvetésének a végrehajtásáról szóló jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2022. április 14-i
49. számú HATÁROZAT

A "Motoros sportok autóparkjához" tartozó ingatlanok top-kataszteri műszaki adatainak az aktualizálásának érdekébe egyes intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2022. április 14-i
50. számú HATÁROZAT

A Maroskeresztúr-i Szortírozó Komposztáló és Átszállító Állomásnak a szortírozó, komposztáló és átszállító tevékenységének a működtetési díjainak a módosítására vonatkozóan

2022. április 14.-i
51. számú HATÁROZAT

A Maros megye, Dicsőszentmárton-i 5. övezet, köztisztasági szolgáltatásának a részét képező, települési hulladékok összegyűjtési és szállítási tevékenységeinek és más hulladék folyamatoknak és a Dicsőszentmárton-i átszállító állomásnak a működtetésének, a 2019.04.16.-i 982. sz. ügykezelés delegálási szerződéshez, egy kiegészítő okiratnak a jóváhagyására vonatkozóan

2022. április 14-i
52. számú HATÁROZAT

Románia az iskolákért programnak, a 2022-2023-as tanévben, egyes kivitelezési intézkedéseknek a meghatározására vonatkozóan

2022. április 14-i
53. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról

2022. április 14.-i
54. számú HATÁROZAT

A 2022. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan

2022. április 14-i
55. számú HATÁROZAT

Az "Energetikai rehabilitálás és a hozzá kötődő munkálatok – Maros megye, Marosvásárhely Municípium, Gheorghe Marinescu utca 1, 3, 5 sz. alatti Tüdőgyógyászati Részleg létező manzárdjának a kibővítése" beruházási létesítménynek, az Országos Beruházási Társaságon, "C.N.I." S.A., keresztül való kivitelezésének érdekébe, a szükséges intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2022. április 14-i
56. számú HATÁROZAT

Az "Orvosi tevékenységeknek helyet adó épület generál javításai és kibővítése a Maros Megyei Klinikai Kórház területén – C13-as épülettömb" beruházási létesítménynek, az Országos Beruházási Társaságon, "C.N.I." S.A., keresztül való kivitelezésének érdekébe, a szükséges intézkedéseknek a jóváhagyására vonatkozóan

2022. április 14-i
57. számú HATÁROZAT

A Marosvásárhely-i Transilvania repülőtér megnevezésére vonatkozó egyes aspektusainak a tisztázásáról

2022. április 14-i
58. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított, a Dicsőszentmárton-i "Dr. Gheorghe Marinescu" Municípiumi Kórháznak a Szervezeti felépítésének és Létszámkeretének a jóváhagyására vonatkozó 168/2021. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról

2022. április 14-i
59. számú HATÁROZAT

A Maros megye 2021. évi tűzvédelmi képességét elemző jelentésnek a jóváhagyására vonatkozóan

2022. április 14-i
60. számú HATÁROZAT

A Világörökség Listáján szereplő – Segesvár Történelmi Központja – 902-1999 azonosítóval rendelkező, Maros megyei történelmi műemléknek, az UNESCO szervezési bizottságának a szervezési és működési szabályzatának és az UNESCO szervezési bizottságába a helyi közösség képviselőinek a kinevezési módszertanának jóváhagyására vonatkozóan