ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARÂREA NR. 51
din 19 iunie 2003
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.4604/27.05.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica la proiectul de hotarâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004,
In conformitate cu prevederile art.74 din Ordonanta nr.36/2002 privind impozitele si taxele locale, Consiliul Judetean adopta hotarâri privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul fiscal urmator,
Potrivit art.31 din aceeasi ordonanta, taxele prevazute in anexa nr.1 se stabilesc intre aceste limite de catre consiliile locale sau judetene,
Conform art.104, alin (e) si art.109 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,

hotaraste:


Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pe anul 2004 potrivit anexelor 1 si 2.
Art.2. Prezenta hotarâre intra in vigoare incepând cu 1 ianuarie 2004, data cu care prevederile si anexele contrarii se abroga.
Art.3. De executarea prezentei hotarâri raspund conducatorii Directiilor Generale Buget-Finante si Asistenta Economica, Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean si Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan