Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > proiecte
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare
        

Proiecte de hotarire

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
23 iunie 2005, ora 12,00

Proiect privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Brasai Zsombor

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a unităților administrativ-teritoriale pe anul 2005

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2006

3. Proiect de hotărâre privind plata unor despăgubiri proprietarilor terenurilor afectați de lucrările de execuție a racordului de gaze naturale la Parcul Industrial Mureș

4. Informare privind posibilitatile de restructurare, privatizare a S.C."Drumuri și Poduri Mureș" S.A.

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare pentru un corp din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, strada Mihai Eminescu nr.22

6. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al județului cu rețeaua de canalizare Tîrgu Mureș - Corunca

7. Proiect de hotărâre privind administrarea comună a Palatului Administrativ din Tîrgu Mureș de către Instituția Prefectului Județului Mureș și Consiliului Județean Mureș

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea Complexului "Parc" cu bunurile, utilitățile și terenul aferent din domeniul privat al statului în domeniul public al județului Mureș

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, str. Revoluției nr.45

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Municipal Reghin în parteneriatul public-privat pentru realizarea Depozitului ecologic regional Ungheni

11. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Mureș la înființarea Asociației Zona Metropolitană Tîrgu Mureș

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș - Clinica de Cardiologie în vederea organizării celui de-al 4-lea Congres Internațional de Cardiologie Intervențională

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Fundația "DOVE" pentru Casa de tip familial nr.2 - Sîncraiu de Mureș

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Asociația "BENȚA" pentru Casa de tip familial nr.10 din Sîncraiu de Mureș

16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Mureș și organizațiile neguvernamentale din județul Mureș, prin Centrul de Resurse pentru ONG-uri "ALPHA"

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de implementare a unei rețele de servicii de asistență socio-medicală la domiciliu și a Convenției de colaborare pe această linie cu Organizația "CARITAS"

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare cu Asociația "SZIGET" din Tîrgu Mureș în vederea organizării Festivalului "Peninsula", în perioada 27-31 iulie2005

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției între Consiliul Județean Mureș și SMURD în vederea achiziționării unei ambulanțe

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare cu Asociația SPERANȚA din Tîrgu Mureș în domeniul asistenței persoanelor cu handicap

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de cooperare cu Federația Femeilor Mureș pentru organizarea spectacolului aniversar "Interpretul Nelu Șopterean la 50 de ani de viață și 30 ani în slujba cântecului"

22. Proiect de hotărâre privind numirea Secretariatului comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru obiectivul de investiție "Modernizarea străzii Baladei, Tîrgu Mureș"

23. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes local "Racord stradal Bd. Burebista - Pod peste râul Mureș"

24. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism, organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță

25. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei Județene Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale

26. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Benedek Imre în comisia de specialitate a Consiliului Județean

27. Proiect de hotărâre privind numirea în funcția de director la Biblioteca Județeană Mureș a doamnei Teodor Corina

28. Proiect de hotarire privind numirea d-nei Sava Codruța in functia de director executiv adjunct la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mures

29. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea imobilului din strada Plutelor nr.1 Tîrgu Mureș"

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Întreținere curentă, întreținerea periodică și siguranța circulației pe drumurile județene" în vederea emiterii ofertei publice pentru accesarea unui împrumut bancar

32. Proiect de hotărâre privind clasarea ca drum comunal a drumului vicinal "Drumul Szilomár" de pe teritoriul administrativ al comunei Vărgata

33. Informare privind situația colaborărilor externe ale Consiliului Județean Mureș în perioada ianuarie-mai 2005

34. Informare cu privire la strategia de management a instituțiilor publice de interes județean de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș

35. Informare privind activitatea desfășurată de aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș în perioada ianuarie-mai 2005