ROMÂNIA                                            PROIECT 

     JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

HOTĂRÂREA NR.______

din _________________2005

 

privind acordarea de despăgubiri proprietarilor de terenuri a căror culturi au fost afectate urmare lucrărilor la instalațiile cu racordul de gaz la Parcul Industrial-Platforma Vidrasău-Ungheni

 

 

         Consiliul Județean Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere  expunerea de motive nr._________________ privind propunerea de acordare de despăgubiri proprietarilor de terenuri a căror  culturi au fost afectate de lucrările la instalațiile cu racordul de gaz la Parcul Industrial – Platforma Vidrasău-Ungheni și adresa nr.5575/2005 a Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală privind producția pe hectar la grâu și porumb și prețurile practicate pe piață la aceste produse, în anul 2004,

        În baza prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale,

 

hotărăște:

 

        Art.1. Se aprobă acordarea de despăgubiri în valoare de 40.272.419 lei proprietarilor de terenuri a căror culturi de grâu au fost compromise urmare lucrărilor efectuate cu instalațiile la racordul de gaz la Parcul Industrial- Platforma Vidrasău-Ungheni pe suprafața de 17.708 mp., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

        Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspunde Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică.

        

 

  PREȘEDINTE

                 

               Lokodi Edita Emöke             

                Avizat pentru legalitate

                                                                       SECRETAR GENERAL                                                                                           

     Ioan Togănel

______________________________________________________________________________________________________

 

                    ROMÂNIA                                           

               JUDEȚUL MUREȘ

           CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Juridică și Administrație Publică

                     Nr.______/________2005

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind acordarea de despăgubiri proprietarilor de terenuri a căror culturi au fost compromise  de lucrările efectuate cu instalațiile la racordul de gaz, la Parcul Industrial- Platforma Vidrasău-Ungheni

 

 

        În luna mai 2005 au fost demarate lucrările pentru instalațiile la racordul de gaz la Parcul Industrial- Platforma Vidrasău-Ungheni,  parc a cărui recepție finală va avea loc la data de 6 iulie 2005.

        Întrucât conducta de gaz urma să fie introdusă și pe terenurile proprietate privată a unor cetățeni și pe pășunea comunală, în prealabil s-a solicitat și s-a obținut acordul acestora condiționat de acordarea de despăgubiri pentru culturile existente și compromise de aceste lucrări.

        În vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor ce pot fi acordate, la solicitarea noastră Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Mureș cu adresa nr.5575/6.05.2005 ne-a comunicat  producția de grâu și porumb  din anul 2004 și prețurile practicate pe piața țărănească la aceste produse. Conform acesteia, în zona localității Ungheni  producția la grâu a fost de 4135 kg/ha, iar la porumb de 4510 kg/ha, iar prețurile maxime practicate pe piața țărănească au fost de 5500 lei/kg la grâu și 3500lei/kg la porumb.

        Astfel pentru suprafața de 17.708 mp pe care culturile de grâu au fost afectate, despăgubirea calculată la prețurile de mai sus este de 40.272.419 lei.

        Supunem aprobării consiliului proiectul de hotărâre alăturat.

 

 

            PREȘEDINTE                              SECRETAR GENERAL

 

Lokodi Edita Emöke                                  Ioan Togănel

                                              

                     

 

                                                              

IP/MF

2 ex.                                                           

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                     Anexa

la proiectul de Hotărâre privind acordarea de despăgubiri

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu proprietarii de teren, ale căror suprafețe au fost afectate de lucrările de instalații gaz, racord PARC INDUSTRIAL VIDRASĂU

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Numele și prenumele

Nr. top

Lungime

(m)

Suprafața

(mp)

Suma calculată

1

Suciu Simion

A1017/20/1

  12,5

150

   341.138

2

Botos Ioan

A1017/20

  12,5

150

   341.138

3

Pășune comunală

A1297

310

3780

        -

4

Botos Stefan

A1285/1/11/1

315

3780

8.596.665

5

Potcoava Tivadar

A1285/1/5

  68

816

1.855.787

6

Pacurar Eva

A1285/1/4

  18,12

217

   493.512

7

Cibi Iosif

A1285/1/3

    9,13

110

   250.167

8

Potcoava Eva

A1285/1/2

  16,06

193

   438.930

9

Lazar Petru

A1285/1/1

  36,25

435

   989.299

10

Cibi Gheorghe

A1285/2/1

  33,87

406

   923.346

11

Sipos Saveta

A1285/2/2

  15,72

189

   429.833

12

Botos Gheorghe (Gyarfas)

A1285/2/3

  45

540

1.228.095

13

Gherasim Marioara

A1252/4

  70

840

1.910.370

14

Serban Rozalia

A1252/3/2

125

1500

3.411.375

15

Nilca Ana

F1246/1

  97

1146

2.606.291

16

Moldovan Octavian

F1246/2

  96

1152

2.619.936

17

Muresan Alexandru

F1245

192

2304

5.239.872