Contracte

Anul:

Denumirea
lucrării
Executant Număr
contract
Data contract   Cantitate Valoare
(incl. TVA)
Moneda Durata
execuție
Procedura
achiziție
Termen
garanție
Prestarea serviciilor de proiectare, faza proiect tehnic (PT+DE+CS) si executie a obiectivului de investitii Amenajare parcari in localitatea Band.  Asocierea SC Citadin Prest SA si SC One Cad Studio SRL 11-1-2019 532960.48 RON 6 luni Achizitie directa 36 luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor  
Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Reghin(lotul nr.2), judetul Mures, în perioada 2018-2019.  SC SILARA SALUB SRL 14-1-2019 807564.94 RON pana la 31.03.2019 Licitatie deschisa 
Furnizare ”Atestat de producator, Carnet de comercializare produse agricole” Compania Nationala ”IMPRIMERIA NATIONALA” S.A. Bucuresti 812 14-1-2019 3300 buc. Carnete de comercializare produse agricole; 32 blocuri Atestate de producator 89964.00 RON 15 zile lucratoare de la inregistrarea comenzii conform art.30 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice 
Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Miercurea Nirajului (lotul nr.7), judetul Mures, in perioada 2018-2019.  SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL 22-1-2019 602920.64 RON pana la 31.03.2019 Licitatie deschisa 
Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Ganesti (lotul nr.4), judetul Mures, in perioada 2018-2019. SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL 22-1-2019 690546.29 RON pana la 31.03.2019 Licitatie deschisa 
Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Saulia (lotul nr.5), judetul Mures, in perioada 2018-2019. SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL 22-1-2019 718899.23 RON pana la 31.03.2019 Licitatie deschisa 
Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Sincrai (lotul nr.1), judetul Mures, in perioada 2018-2019.  SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL 28-1-2019 788181.03 RON pana la 31.03.2019 Licitatie deschisa 
Intretinere curenta pe timp de iarna a drumurilor judetene din zona Gornesti (lotul nr.6), judetul Mures, in perioada 2018-2019.  SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL 28-1-2019 777891.10 RON pana la 31.03.2019 Licitatie deschisa 
Supravegherea tehnica prin diriginti de santier pentru executia lucrarilor podetului situat pe DJ143 Danes-Cris-lim. jud. Sibiu la km 11+200, jud. Mures  SC Euro Proiect CVI SRL 8-2-2019 5950.00 RON 10 luni Achizitie directa 
Servicii de expertizare a conductei de gaz din localitatea Valea Larga de pe drumul judetean DJ151C Zau de Campie-Valea Larga, km 6+500-7+560  PFA Vasile Marcela Maria 11-2-2019 5478.00 RON 60 zile Achizitie directa