Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > exproprieri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


Exproprieri

 

"Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania"
 
H.C.J. nr. 155 din 30 septembrie 2020 privind aprobarea documentației tehnico–economice și a indicatorilor tehnico–economici ai investiției "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania"
 

anexa    deviz general    documentație (arhivă .zip, aprox. 30MB)

 
H.C.J. nr. 127 din 29 iulie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.155/30.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania"
 

anexa    deviz general    documentație (arhivă .zip, aprox. 18MB)

 
H.C.J. Mureş nr. 128/29.07.2021 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania"
 

anexa 1    anexa 2    anexa 3    anexa 4

   
Dispoziția nr. 371 din 5 noiembrie 2021 pentru exproprierea imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania"
   
Dispoziția nr. 372 din 5 noiembrie 2021 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor aferente imobilelor situate în oraşul Ungheni, expropriate în vederea realizării obiectivului de investiţii "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania"
   
H.C.J. Mureş nr. 14/11.02.2022 pentru rectificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.128/29.07.2021 a Consiliului Județean Mureș privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania"
 

anexa

   
Extrase hotărâri de expropriere
Obiectiv de investiţii "Modernizarea aeroportului şi includerea obiectivelor din Master – Planul General de Transport"
 
H.C.J. Mureş nr. 77/30.04.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport" care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere Terminal de pasageri existent
  anexa    deviz general
 
H.C.J. Mureş nr. 78/30.04.2020 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport" care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere Terminal de pasageri existent
 

anexa 1   anexa 2   anexa 3   anexa 4   anexa 5

 
H.C.J. Mureş nr. 162/26.11.2020 privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea investiției "Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport" care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere terminal de pasageri existent
  anexa I    anexa II    anexa III    anexa IV    deviz general - scenariul I
 
Dispoziția nr. 90 din 16 martie 2021 pentru exproprierea imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Modernizarea aeroportului şi includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport" care conţine obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave şi Extindere Terminal de pasageri existent
   
Dispoziția nr. 113 din 25 martie 2021 privind constituirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor aferente imobilelor situate în oraşul Ungheni, expropriate în vederea realizării obiectivului de investiţii "Modernizarea aeroportului şi includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport" care conţine obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave şi Extindere Terminal de pasageri existent
   
Extrase hotărâri de expropriere
Obiectiv de investiţii "Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi DJ 142, Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A)- judeţul Mureş"
 
H.C.J. Mureş nr. 103/2017 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi DJ 142, Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A)- judeţul Mureş"
anexa 1  anexa 2  anexa 3  anexa 4
Dispoziţia nr. 438 din 4 octombrie 2017 pentru exproprierea imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN15) - Mica - Târnăveni (DN14A)- judeţul Mureş"
Dispoziţia nr. 441 din 9 octombrie 2017 privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor aferente imobilelor situate în comuna Mica, expropriate în vederea realizării obiectivului de investiţii "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN15) - Mica - Târnăveni (DN14A)- judeţul Mureş"
Extrase hotărâri de expropriere
"Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş"
 
H.C.J. Mureş nr. 95/2015 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B Tg. Mureş - Sîncraiu de Mureş cu DJ 152A Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş"
H.C.J. Mureş nr. 96/2015 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş"
Dispoziţia nr. 257/2015 pentru exproprierea imobilelor proprietate privată, situate în comuna Sâncraiu de Mureş care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş - Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tg. Mureş - Band, judeţul Mureş"
LISTA imobilelor afectate de expropriere, a proprietarilor si a altor titulari de drepturi reale si a sumelor individuale aferente despăgubirilor în vederea realizării obiectivului de investiţii "Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş - Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tg. Mureş - Band, judeţul Mureş" (Anexa la Dispoziţia nr. 257/2015)
Extras hotărâre nr. 1
Extras hotărâre nr. 2
Hotărârea nr. 3 - Rectificare Hot. nr.1
Hotărârea nr. 4 - Rectificare Hot. nr.2
Obiectiv de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"
 
H.C.J. Mureş nr. 42/2004 privind avizarea Planului Urbanistic zonal "Aeroport şi Parc industrial judeţul Mureş"
H.C.J. Mureş nr.145/2006 privind componenţa Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice a obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"
H.C.J. Mureş nr. 75/2007 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş", în vederea declanşării procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere
H.C.J. Mureş nr. 11/2008 privind însuşirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş", cu completările ulterioare
H.C.J. Mureş nr. 26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2010
H.C.J. Mureş nr. 25/2011 privind aprobarea listei proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor suspuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor şi a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"
Lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor suspuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor şi a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş" (anexa la H.C.J. Mureş nr. 25/2011), care poate fi consultată şi la sediul Consiliului Local Sînpaul, unde este afişată
Hotarirea nr. 40 din 18 aprilie 2011 privind modificarea H.C.J. Mureş nr.25/2011 privind aprobarea listei proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor - situate în localitatea Chirileu, comuna Sînpaul, supuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor şi a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"
Dispoziţia nr. 260 din 1 septembrie 2011 privind exproprierea terenurilor situate în localitatea Chirileu, comuna Sânpaul care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investitii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mures"
Dispoziţia nr. 262 din 6 septembrie 2011 privind constituirea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor pentru terenurile situate în localitatea Chirileu, comuna Sânpaul expropriate în vederea realizării obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"
Dispoziţia nr. 137 din 7 iunie 2012 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr. 260 / 01.09.2011 privind exproprierea terenurilor situate în localitatea Chirileu, comuna Sînpaul care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investitii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"
Dispoziţia nr. 207 din 4.09.2012 pentru completarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr. 260/01.09.2011 privind exproprierea terenurilor situate în localitatea Chirileu, comuna Sînpaul care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiţii "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"
Dispoziţia nr. 4 din 11.01.2013 pentru modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.260/01.09.2011 privind exproprierea terenurilor situate în localitatea Chirileu, comuna Sînpaul care fac parte din coridorul de expropriere pentru realizarea obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş"
Extrase hotărâri de expropriere
Obiectiv de investiţii "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal" sat Sînpaul, comuna Sînpaul, judeţul Mureş
 
H.C.J. Mureş nr. 162/2008 pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal "Amplasare Depozit de deşeuri clasa B şi instalaţie de tratare mecano-biologică în cadrul Sistemului integrat de gestionare a deşeurilor pentru judeţul Mureş - Sînpaul
H.C.J. Mureş nr. 15/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrării de interes judeţean, modificată prin HCJ Mureş nr. 50/2010
H.C.J. Mureş nr. 26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2010
H.C.J. Mureş nr. 53/2010 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiţii "Drum de acces la Depozitul ecologic zonal", în vederea declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere
HCJ Mureş nr. 54/2010 privind însuşirea Raportului de evaluare a terenurilor ce urmează a fi expropriate
H.C.J. Mureş nr. 24/2011 privind aprobarea listei proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor suspuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor şi a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiţii "Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri", sat Sînapul, comuna Sînpaul, judeţul Mureş
Lista proprietarilor şi a altor titulari de drepturi reale asupra terenurilor suspuse exproprierii, a sumelor individuale aferente despăgubirilor şi a termenului de virare a acestora în vederea realizării obiectivului de investiţii "Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri", sat Sînapul, comuna Sînpaul, judeţul Mureş (anexa la H.C.J. Mureş nr. 24/2011), care poate fi consultată la sediul Consiliului Local Sînpaul, unde este afişată
Hotărârea nr.1 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.2 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.3 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.4 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.5 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.6 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.7 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.8 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.9 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.10 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.11 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 05.08.2011
Hotărârea nr.12 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 31.08.2011
Hotărârea nr.13 de stabilire a cuantumului despăgubirii din 31.08.2011


Legislaţie comună
 
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
HGR nr. 583/1994 de aprobare a Regulamentului privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrări de interes naţional sau de interes local
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
HGR nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 

Informaţiile au fost furnizate de: Hulpuş Monica, în data de 12.04.2011
Informaţiile au fost actualizate de: Hulpuş Monica, în data de 19.08.2011, 21.09.2011, 06.10.2011, 18.10.2011
Informaţiile au fost actualizate de: Lokodi Emőke, în data de 02.07.2012, 14.09.2015, 14.07.2017
Informaţiile au fost actualizate de: Mera Cezara, în data de 09.10.2017
Informaţiile au fost actualizate de: Lokodi Emőke, în data de 07.11.2017, 07.05.2020, 11.05.2020, 08.12.2020
Informaţiile au fost actualizate de: Pop Monica Mihaela, în data de 16.03.2021, 26.03.2021, 17.05.2021
Informaţiile au fost actualizate de: Lokodi Emőke, în data de 02.08.2021, 05.11.2021, 26.11.2021