Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > oportunități de finanțare
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

 

Catalogul surselor de finanțare, editat de ADR Centru

2020
Ianuarie 2020
   
Februarie 2020
   
Martie 2020
   
Aprilie 2020
   
Aprilie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Mai 2020
   
Mai 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Iunie 2020
   
Iunie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Iulie 2020
   
Iulie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
August 2020
   
August 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Septembrie 2020
   
Octombrie 2020
   
Noiembrie 2020
   
Decembrie 2020

2019
Februarie 2019
   
Aprilie 2019
   
Mai 2019
   
Iunie 2019
   
Iulie 2019
   
August 2019
   
Septembrie 2019
   
Octombrie 2019
   
Noiembrie 2019

 

Oportunități de finanțare

2021
Cerere de propuneri de proiecte 2020 - Fondul pentru Inovare
   
Informare: FRDS deschide o nouă rundă de finanțare - apelul "Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor"

2020
Finanțare prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii europene - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare pentru produsele agricole, cerere de propuneri de proiecte 2020 pentru promovarea produselor agricole - programe simple dedicate pieței interne a UE și țărilor terțe
   
Finanțare pentru programe multinaționale de promovare a produselor agricole - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare internet de bandă largă pentru școli neconectate - proiect pilot european
   
Finanțare pentru utilizarea mijloacelor digitale în cultură, programul "Europa Creativă" 2014-2020
   
Finanțare pentru IMM-urile inovatoare pentru internaționalizare, cerere de proiecte INNOWWIDE 2020
   
Finanțare pentru proiecte privind egalitatea de gen, cerere de propuneri de proiecte 2020, programul "Drepturi, Egalitate, Cetățenie" 2014-2020
   
Portofoliu de proiecte POR 1.1A şi 1.1B
   
Apel de proiecte Ambasada Franței
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020 EuropeAid pentru autoritățile locale - parteneriate pentru orașe sustenabile
   
EIT - KIC Sănătate – cerere de propuneri pentru programul scurt de formare 2020 în oncologie și neuroștiințe
   
Publicarea ghidul beneficiarului în română - cerere de propuneri de proiecte "Internet în spații publice - WiFi4EU"
   
Finanțare prin programul european Orizont 2020 - "Să construim un viitor cu emisii reduse de carbon, rezilient la climă"
   
Finanțare pentru "Exerciții ale Mecanismului european de protecție civilă al UE" - acțiune 2020
   
Finanțare pentru proiecte privind îmbătrânirea sănătoasă, cerere de propuneri de proiecte 2020 - Programul de cercetare și dezvoltare pentru o viață activă și asistată/AAL - Ambient Assisted Living
   
Finanțare europeană pentru implicarea cetățenilor în deciziile care privesc politica de coeziune
   
Finanțare prin "Programul european de acțiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătății" 2014-2020 - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare pentru incubatoare de afaceri care promovează un antreprenoriat incluziv și social - axa PROGRESS a programului european EaSI
   
Finanțare prin "Programul european de acțiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătății" 2014-2020 - cerere de propuneri de proiecte 2020 - Partea a II-a
   
Finanțare pentru mediu și actiuni climatice - cerere generală de propuneri de proiecte 2020, programul european Life
   
Lansare apel de propuneri de proiecte în cadrul programului Dezvoltare locală, FRDS
   
Finanțare pentru acțiuni care vizează dialogul social - programul EaSI 2014-2020
   
Cerere de propuneri de proiecte, finanțare pentru parteneriate pentru rețele de cunoștințe în materie de protecție civilă
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020, Misiuni ale economiei sociale - programul COSME 2014-2020
   
O nouă facilitate-pilot de garantare în scopul ameliorării accesului la finanțare pentru educație și competențe - cerere de exprimare a interesului
   
Digitalizarea patrimoniului cultural, cerere de propuneri de proiecte 2020, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 2014-2020 - componenta Europeană
   
Cerere de propuneri de proiecte privind promovarea și protejarea persoanelor cu dizabilități - Programul european "Drepturi, Egalitate și Cetățenie" 2014-2020
   
Cerere de propuneri de proiecte, programul european EaSI/Progress - detașarea angajaților, cooperare administrativă și acces la informare
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020 - Inițiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar"
   
Cerere de propuneri de proiecte în domeniul sportului - proiect-pilot al Comisiei europene
   
Lansarea platformei "Creatives Unite" a Comisiei europene pentru sectoarele culturale și creative din UE
   
Cerere de propuneri de proiecte pentru județele din bazinul românesc al Mării Negre - Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
   
Cerere de propuneri de proiecte pentru integrarea refugiaților la nivel local cu ajutorul sportului - proiect-pilot al Comisiei europene
   
[infopec] Annual Work Programme 2020 - publicat
   
Informație completată - finanțare pentru tineri, cerere de propuneri de proiecte "Erasmus+", acțiunea-cheie 3, "Sprijin pentru reformarea politicilor - Tineretul european împreună
   
Finanțare pentru proiecte de cooperare UE-SUA
   
Finanțare pentru cooperarea cu societatea civilă din Rep. Moldova, cerere de propuneri de proiecte - Instrumentul pentru Vecinătate
   
Finanțare europeană pentru website-uri accesibile persoanelor cu dizabilități cognitive
   
Cerere de acreditare Erasmus pentru viitoarea perioadă de programare financiară 2021-2027
   
Finanțare europeană pentru autorități locale/municipalități pentru proiecte de energie durabilă
   
Oportunitatea de accesare a fondurilor europene prin programul LIFE al Uniunii Europene
   
Program iluminat public
   
Finanțare pentru IMM-uri și start-up-uri inovatoare, programul european Orizont 2020" - proiect-pilot
   
Sprijin comunicare Program LIFE al UE
   
Schimbări importante în privința apelului Acces la finanțare 2020
   
Granturi pentru cursuri de formare online//Yuste Foundation, Spania - politica de coeziune
   
Finanțare pentru securizarea spațiilor publice în UE, Fondul pentru Securitate Internă, măsura "Poliție"
   
Informare sesiune depunere dosare program iluminat
   
Finanțare pentru sprijinirea IMM-urilor în achizițiile publice din afara teritoriului UE - COSME
   
Cooperare transfrontalieră, cerere de propuneri de proiecte prin inițiativa b-solutions - Comisia europeană și AEBR
   
Finanțare pentru sprijinirea IMM-urilor implicate în educația la distanță
   
INFORMARE ÎNSCRIERE PROGRAM ILUMINAT
   
Corrigendum nr. 2 la apelul "Acces la finanțare – 2020": 27 iulie 2020, noul termen limită de depunere a propunerilor de proiecte
   
Finanțare pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, cerere de propuneri de proiecte, programul european EaSI/Progress
   
Acreditare pentru proiectele de tineret ale viitorului program Erasmus
   
Proiect-pilot "Erasmus pentru tinerii antreprenori la nivel global"
   
Finanțare pentru mobilitatea urbană inteligentă
   
Finanțare de la DG Regio pentru parteneriate tranregionale care vizează o cooperare pentru relansare după criza Covid-19
   
Finanțare pentru administrații locale inteligente
   
Finanțare prin FSE și EaSi pentru inovare socială
   
2 cereri de propuneri de proiecte excepționale în domeniul educației, formării, tineretului și al industriilor creative și culturale, programul Erasmus+
   
Finanțare pentru propuneri de proiecte care previn radicalizarea - Fondul pentru Securitate Internă
   
Finanțare pentru sprijinirea măsurilor de informare privind realizările politicii de coeziune - cerere de propuneri de proiecte, Comisia europeană
   
Cerere de propuneri de proiecte, programul european Orizont 2020 - colaborare între muzee pentru redresarea de dupa criza sanitară actuală și modalități inovatoare de adaptare la societatea actuală
   
Finanțare pentru activități locale și regionale care îmbină arta cu noile tehnologii digitale
   
Cerere de propuneri de proiecte, programul european Orizont 2020 - "Să construim un viitor cu emisii reduse de carbon, rezilient la climă" - sprijin pentru îndeplinirea Pactului ecologic european
   
Cerere de propuneri de proiecte, programul COSME - cofinanțarea achizițiilor publice pentru produse și solutii inovatoare
   
Oportunitate de finanțare pentru Imm-urile din turism - programul COSME
   
Finanțare prin programul COSME - IMM-uri și clustere
   
Finanțare pentru acțiuni de comunicare privind dezvoltarea rurală și Politica agricolă comună
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020 - lupta împotriva consumului de droguri, programul Justiție al UE 2014-2020
   
Finanțare pentru combaterea corupției în achizițiile publice locale - Fondul de Securitate Internă, cerere 2020

2019
Cerere de propuneri de proiecte 2019, programul "Europa pentru cetățeni"
   
Cerere de propuneri de proiecte URBACT III 2014-2020 - rețele de planificare a acțiunii
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 pentru promovarea produselor agricole - programe simple
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 - programe multinaționale pentru promovarea produselor agricole
   
Cerere de propuneri de proiecte - programul COSME, Programul de excelență al clusterelor; nou program pilot ClusterXchange
   
The 3rd call for proposals of the Danube Transnational Programme is open since Monday 28th January until Friday 8th March!
   
Lansarea cererilor de candidatură pentru evenimentul "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor", ediția a 17-a, 7-10 octombrie 2019
   
Informații despre Gala Premiilor Participării Publice
   
Cerere de propuneri "Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială al Institutului Băncii Europene de Investiții, ediția 2019
   
Finanțare europeană pentru protecție civilă, cerere de propuneri de proiecte 2019 - Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 2014-2020
   
Finanțare pentru proiecte privind îmbătrânirea activă, cerere de propuneri de proiecte 2019 - Programul de cercetare și dezvoltare pentru o viață activă și asistată/AAL - Ambient Assisted Living
   
Acțiune de finanțare pentru prevenirea și combaterea violenței - cerere de propuneri de proiecte 2019, programul "Drepturi, Egalitate, Cetățenie" 2014-2020
   
ADR Centru - Oportunitate parteneriat Interreg Danube
   
Finanțare pentru colaborarea cu țările din Parteneriatul Estic - cerere de propuneri de proiecte EuropeAid, antreprenoriat social pentru tineri
   
Cerere de propuneri de proiecte "Orizont 2020" - învățământ deschis și colaborare privind educația pentru științe
   
Finanțare pentru digitalizarea patrimoniului cultural, cerere de propuneri de proiecte Europeana 2019, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 2014-2020
   
Oportunități de cooperare în proiecte internaționale
   
Cerere de propuneri de proiecte programul EaSI 2014-2020 - actualizarea competențelor adulților aflați în situații dificile
   
Programul european de cooperare ESPON 2020 - cerere pentru propuneri de analize focalizate
   
Finanțare pentru mediu și acțiuni climatice - cerere generală de propuneri de proiecte 2019, programul european Life 2014-2020
   
Finanțare pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și înființarea de cooperative - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Finanțare pentru competențe antreprenoriale - cerere de propuneri de proiecte, programul "COSME" 2014-2020
   
Asistență tehnică pentru proiectele integrate ale programului LIFE - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 - Inițiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar" - mobilizare de voluntari
   
Finanțare europeană pentru zonele rurale din Republica Moldova - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Concurs pentru tineri organizat de Comitetul Regiunilor
   
Propunere de parteneriat - programul "Europa pentru cetățeni" – Măsura 2: "Angajament democratic și participare civică"
   
Cerere de propuneri de proiecte "Europa Creativă", subprogramul Cultură - "Crearea unei punți între cultură și conținutul audiovizual prin mijloace digitale"
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 "Erasmus pentru tinerii antreprenori" - programul COSME
   
Seminar de informare concurs EDEN 2019
   
Finanțare pentru un proiect-pilot care privește educația prin STEM
   
Finanțare europeană pentru activități care vizează respectarea dreptului la proprietate intelectuală
   
Finanțare pentru acțiuni sportive pentru tinerii cu risc de radicalizare
   
Acțiune pregătitoare 2019 - Cinematografele ca centre de inovare pentru comunitățile locale
   
Cerere de propuneri de proiecte "Europa Creativă", subprogramul Cultură - Schema de mobilitate pentru artiști și/sau profesioniști din domeniul culturii
   
Oportunitate de finanțare turism sustenabil - cerere de propuneri 2019 - programul european COSME 2014-2020
   
Finanțare pentru colaborarea externă a clusterelor, cerere de propuneri de proiecte 2019 - programul COSME - Clustere orientate spre internaționalizare
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019, programul COSME - Misiuni ale economiei sociale
   
Apel propuneri proiecte - Tineri pentru Romania - 2020
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 - lupta împotriva consumului de droguri, programul Justiție al UE 2014-2020
   
Finanțare "Acțiuni Urbane Inovatoare" - URBACT III/FEDR - cea de-a 5-a cerere de propuneri de proiecte
   
Finanțare pentru inițiative de eficiență energetică, tematica "Orașe și comunități inteligente", programul european "Orizont 2020"
   
Comunicat de presă al consorţiului proiectului L4MS - apel deschis din 1 septembrie 2019
   
Cerere de propuneri DG Regio - sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune
   
Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Finanțare "Erasmus+", acțiunea-cheie 3, "Sprijin pentru reformarea politicilor - Incluziune socială și valori comune; contribuție în domeniul educației și formării
   
Finanțare programul Orizont 2020 pentru dezvoltare/renaștere rurală, cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare europeană pentru centre de excelență profesională, cerere de propuneri de proiecte "Erasmus+", acțiunea-cheie 3, "Sprijin pentru reformarea politicilor"
   
Finanțare prin cererea de propuneri de proiecte "Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună pentru anul 2020"
   
Finanțare programul european "Erasmus +", cerere generală de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare programul european Orizont 2020" - "Transformări socio-economice și culturale în contextul celei de-a patra revoluții industriale"
   
Finanțare acțiuni de voluntariat și stagii pentru tineri, Corpul European de Solidaritate - cerere de propuneri de proiecte 2020

 

Căutări de parteneri

2020
Propunere de parteneriat pentru licee și școli gimnaziale - Erasmus+, Collège Notre Dame, Occitanie, Franța
   
Propunere de parteneriat pentru tineri - regiunea Murcia, Spania, programul Erasmus+
   
Propunere de parteneriat - Belgia, programul Europa Creativă, digitalizarea siturilor patrimoniului cultural
   
Propunere de colaborare, proiecte Erasmus+, componenta Tineret, ONG Turcia
   
Propunere de participare la proiectul "Împreună pentru coeziune: să fim rEUniți!"
   
3 propuneri de parteneriat din Marea Britanie pentru proiecte Erasmus+ - Tineret
   
Propunere de parteneriat, Spania, Erasmus+
   
Propunere de parteneriat pentru tineri, Grecia, Erasmus+
   
[infopec] Căutare de parteneri din Letonia
   
[infopec] Căutare de parteneri din Serbia
   
Propunere de parteneriat, Erasmus+ Tineret, Franța
   
[infopec] Cautare de parteneri din Serbia - proiecte ale OSC
   
[infopec] disponibilitate de parteneriat din Bulgaria
   
[ecp] Partner search from Slovenia
   
[infopec] cautare de parteneri din Spania - Retele
   
[infopec] cautare de parteneri din Serbia
   
[infopec] oferta de parteneriat din Lituania
   
[infopec] oferta de parteneriat din Letonia
   
[infopec] cautare de parteneri din Portugalia - Proiecte ale OSC
   
[infopec] idee de proiect din Portugalia
   
[infopec] oferta de parteneriat din Lituania - Măsura 2.1 Înfrățire între localități
   
[infopec] cautare de parteneri din Polonia
   
[infopec] Cautare de parteneri din Croația
   
[infopec] cautare de parteneri din Lituania - Rețele de localități
   
[infopec] idee de proiect din Portugalia - Înfrățire
   
[infopec] Idee de proiect din Cehia - proiecte ale OSC
   
[infopec] cautare de parteneri din Serbia
   
[infopec] idee de proiect din Ungaria - Proiecte ale OSC
   
[infopec] Cautare de parteneri din Serbia - proiecte ale OSC
   
[infopec] idee de proiect din Serbia - proiecte ale OSC
   
[infopec] disponibilitate de parteneriat din Bulgaria
   
[infopec] Cautare de parteneri din Serbia
   
[infopec] Cautare parteneri din Serbia
   
Propunere de parteneriat, Erasmus+ tineri cu dizabilități, Grecia
   
Propunere de parteneriat - Łukasiewicz Wood Technology Institute (Wielkopolska Region, Polonia)
   
Propunere de proiect - Restaurarea ecologică a terenurilor poluate cu metale grele
   
Propunere de parteneriat, Italia, programul Erasmus

2019
Propunere de parteneriat Franța - programul URBACT III/FEDR
   
Respect DUO
   
Ambasada României la Belgrad
   
Propunere de parteneriat Franța - rețele de acțiune locală în orașe, programul Urbact
   
Propunere de parteneriat ERASMUS+, Franta
   
Propunere de parteneriat Erasmus + / acțiunea-cheie 2 - B.E.S.T. (Build Equality through Sport Together)
   
Propunere de parteneriat Europa pentru cetățeni, Spania, municipalitatea La Palma del Condado
   
"Green shift" and renewal in business and society
   
Multi-functional school building/school centre
   
"Recruitment of skilled workforce to the travel & tourism industry in rural and remote areas"
   
Youth Involvement in Adaptation to Climate Change in Rural Areas (ACCRA)
   
Delivering UNs Sustainable Development Goals (SDGs) at local level
   
Propunere de parteneriat ERASMUS+, Franța - Parteneriat strategic pentru locuri de muncă în domeniul social
   
Propunere de parteneriat - Europa pentru cetățeni, măsura 2 - Town Twinning, Italia
   
Propunere de parteneriat URBACT III, patrimoniu cultural - Consiliul local al orașului Mula, regiunea Murcia, Spania

 

Evenimente

2020
Consultare publică ref. la Apel de proiecte POR 1.1C Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării
   
Consultare publică europeană referitoare la noul Fond european pentru o tranziție justă - transmitere de observații
   
Concurs Internațional de Desene pentru Copii "Copiii de pe toată planeta sunt prieteni"
   
Lansarea cererilor de candidatură pentru evenimentul "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor", ediția a 18-a, 12-15 octombrie 2020
   
Cerere de propuneri "Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială al Institutului Băncii Europene de Investiții, ediția 2020
   
Cerere de candidaturi - EUROPE DAY 2020
   
Comunicat de presa AFIR - Măsurile pentru sprijinirea beneficiarilor PNDR ca urmare a pandemiei cu COVID-19
   
Consultare publică privind viitorul program european pentru mediu și acțiune climatică 2021-2027
   
Cerere de contribuții: evenimentul EUROPE DAY 2020 - organizare virtuală a evenimentului
   
Consultare publică privind Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă - evaluare EURES 2016-2020
   
Cerere de candidaturi pentru tinerii jurnaliști (inclusiv cei de la nivel județean/local)-participare la evenimentul european Săptămâna regiunilor și orașelor din Europa din perioada 12-15 octombrie 2020, Bruxelles
   
Consultare privind evaluarea inițiativei "Acțiuni Urbane Inovatoare" 2014-2020, FEDR
   
Redeschiderea procesului de depunere a candidaturilor pentru competiția "Regiunea Europeană Întreprinzatoare" (REI), Comitetul European al Regiunilor
   
Consultare publică privind promovarea Politicii agricole comune (PAC) de către Comisia europeană
   
Premiile Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural/Premiile "Europa Nostra" și premiile ILUCIDARE- lansarea apelului la candidaturi 2021
   
Consultare publică privind adaptarea la schimbările climatice: strategia UE
   
Consultare publică a Comisiei europene privind evaluarea revizuirii actualului regulament privind transferurile de deșeuri
   
Consultare publică a Comisiei europene privind evaluarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG)
   
Modificarea organizării evenimentului Săptămâna europeană a regiunilor și oraselor, octombrie 2020
   
Lansarea Alianței europene pentru cetățenii transfrontalieri
   
ORDIN nr. 1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic
   
Agenda pentru competențe în Europa
   
Consultare publică privind programul de cooperare ESPON 2027
   
Consultare publică privind educația digitală în UE
   
Consultare publică privind evaluarea impactului Politicii Agricole Comune asupra biodiversității, solului și apei
   
Deschiderea consultării publice "Raport privind cetățenia" (2020)
   
Consultare publică a Comisiei europene privind Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă
   
Cerere a Fundației pentru tineret a Consiliului Europei - activitate pilor, sprijin pentru organizațiile de tineret în contextul pandemiei Covid-19
   
Deschiderea înregistrărilor pentru evenimentul - "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor" 2020 (EWRC)
   
Platforma europeană de date privind investițiile politicii de coeziune
   
Consultare publică a Comisiei europene privind integrarea și incluziunea migranților și a persoanelor care provin din familii de migranți
   
Apel propuneri proiecte - Tineri pentru Romania - 2021
   
Consultare publică privind evaluarea sistemului "Voluntari UE pentru ajutor umanitar" (2014-2020)
   
Consultare publică privind Politica agricolă comună a Uniunii Europene - evaluarea impactului asupra schimburilor de cunoștințe și activităților de consiliere
   
Ghidul Soluțiilor Smart City 2020 a fost publicat
   
Consultare europeană privind viitorul pe termen lung al cooperării transfrontaliere
   
Consultare publică privind internetul în banda largă de mare viteză

2019
Ziua porților deschise (Open Day) la Comitetul Regiunilor, 4 mai 2019 - lansarea înscrierilor pentru participarea regiunilor și orașelor cu stand de promovare la Bruxelles
   
Invitație pentru conferință la Bruxelles în domeniul colaborării orașelor cu turism termal, 22 martie 2019
   
Seminar informativ Apel "ACCES LA FINANȚARE", Granturile SEE și NORVEGIENE, 27 februarie 2019, la Cluj Napoca
   
EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM 2020 competition launched today
   
Sesiune de informare
   
Consultare publică europeană referitoare la evaluarea sprijinului acordat tinerilor pentru obținerea unui loc de muncă
   
Consultare publică europeană referitoare la aplicarea instrumentelor UE pentru ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale
   
"Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor" 2019 (EWRC) - deschiderea înregistrărilor
   
Consultare publică privind programul Europa Digitală 2021-2027
   
Premiul Altiero Spinelli pentru comunicare despre UE, lansarea celei de-a 3-a editii - cerere de candidaturi
   
Seminar informativ regional adresat entitatilor din Regiunile de Dezvoltare Vest, Nord-Vest și Centru interesate sa depuna proiecte in cadrul apelurilor "Dezvoltare locala" si "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"
   
Seminare informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"
   
Seminare informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului "Dezvoltare locala"
   
Conferința CEPLI și colocviul academic de la Toulouse, 14-15 noiembrie 2019
   
Inițiativa-pilot a Parlamentului european: PREMIUL JAN AMOS COMENIUS
   
Lansarea ediției 2021 - competiția "Regiunea Europeană Întreprinzătoare" (REI), Comitetul Regiunilor

 

Informaţiile au fost furnizate de: Fabian Livia, în data de 15.02.2019
Informaţiile au fost actualizate de: Fabian Livia, în data de 18.02.2019, 19.02.2019, 25.02.2019, 01.03.2019, 05.03.2019, 25.03.2019, 10.04.2019, 18.04.2019, 15.05.2019, 20.05.2019, 23.05.2019, 12.06.2019, 15.07.2019, 29.07.2019, 02.08.2019, 05.08.2019, 12.08.2019, 19.08.2019, 30.08.2019, 16.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 17.10.2019, 28.10.2019, 30.10.2019, 15.11.2019, 27.11.2019, 06.12.2019, 10.01.2020, 16.01.2020, 20.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020, 05.02.2020, 06.02.2020, 12.02.2020, 14.02.2020, 19.02.2020, 03.03.2020, 05.03.2020, 13.03.2020, 24.03.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 09.04.2020, 10.04.2020, 24.04.2020, 27.04.2020, 15.05.2020, 18.05.2020, 02.06.2020, 05.06.2020, 16.06.2020, 23.06.2020, 30.06.2020, 02.07.2020, 03.07.2020, 08.07.2020, 13.07.2020, 15.07.2020, 16.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020, 24.07.2020, 13.08.2020, 18.08.2020, 24.08.2020, 28.08.2020, 16.09.2020, 21.09.2020, 23.09.2020, 27.10.2020, 12.11.2020, 17.11.2020, 07.12.2020, 22.12.2020, 28.12.2020, 07.01.2021