Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > oportunități de finanțare
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

 

Noutăți ADR Centru
Acest material v-a fost comunicat de către sau în numele ADR Centru. Materialul din această comunicare poate fi subiect pentru dreptul de autor. Orice altă comunicare sau reproducere a acestui material de către dvs. poate fi subiect apărat prin legea dreptului de autor.

2022
07.03.2022
   
16.03.2022
   
11.04.2022
   
27.05.2022

2021
Săptămâna 15.03.2021-19.03.2021
   
Săptămâna 29.03.2021-02.04.2021
   
28.05.2021
   
07.06.2021
   
26.07.2021
   
13.09.2021
   
23.09.2021
   
12.10.2021
   
26.10.2021
   
22.11.2021

 

Catalogul surselor de finanțare, editat de ADR Centru
Acest material v-a fost comunicat de către sau în numele ADR Centru. Materialul din această comunicare poate fi subiect pentru dreptul de autor. Orice altă comunicare sau reproducere a acestui material de către dvs. poate fi subiect apărat prin legea dreptului de autor.

2022
Ianuarie 2022
   
Februarie 2022
   
Martie 2022
   
Aprilie 2022
   
Mai 2022

2021
Ianuarie 2021
   
Februarie 2021
   
Martie 2021
   
Aprilie 2021
   
Mai 2021
   
Iunie 2021
   
Iulie 2021
   
August 2021
   
Septembrie 2021
   
Octombrie 2021
   
Noiembrie 2021
   
Decembrie 2021

2020
Ianuarie 2020
   
Februarie 2020
   
Martie 2020
   
Aprilie 2020
   
Aprilie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Mai 2020
   
Mai 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Iunie 2020
   
Iunie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Iulie 2020
   
Iulie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
August 2020
   
August 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Septembrie 2020
   
Octombrie 2020
   
Noiembrie 2020
   
Decembrie 2020

 

Oportunități de finanțare

2022
Informare - cerere de finanțare pentru IMM-urile din turism și redresarea sectorului de turism după actuala criză sanitară
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte 2022 - protecția și promovarea drepturilor copilului, programul CERV
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte pentru finanțarea rețelelor 5G și comunități inteligente
   
Informare - cerere de propuneri - premiile Institutului BEI pentru inovare socială
   
Informare - finanțare prin programul AGRIP - programe multinaționale, promovarea produselor agricole
   
Informare - cerere de finanțare pentru promovarea produselor agricole - programe simple, programul european AGRIP
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte 2022, programul "Europa Creativă" 2021-2027, componenta Cultură - proiecte europene de cooperare
   
Informare cu privire la deschiderea a două apeluri de proiecte
   
Informare - prima cerere de finanțare Interreg Europa
   
Informare - finanțare ERASMUS pentru tinerii anteprenori - programul Piața unică, componenta COSME
   
Informare - finanțare Noul Bauhaus European - 3 cereri de propuneri de proiecte
   
Informare - finanțări pentru organizațiile de tineret locale/județene - Consiliul Europei
   
Informare - Apel DG REGIO asistentă tehnică pentru proiecte / inițiative locale în cadrul New European Bauhaus
   
Informare - cerere de finanțare, programul Europa creativă 2021-2027
   
Informare - cerere generală de propuneri de proiecte 2022, programul Life 2021-2027 - mediu și acțiuni pentru climă
   
Informare - finanțare prin FSE Plus pentru inovare socială

2021
Cerere de propuneri de proiecte 2020 - Fondul pentru Inovare
   
Informare: FRDS deschide o nouă rundă de finanțare - apelul "Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor"
   
Cerere de propuneri de proiecte pentru finanțarea acțiunilor de promovare a produselor agricole - programul AGRIP, cerere PROGRAME MULTINAȚIONALE
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte MarTera 2021, programul Orizont 2020
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte pt. finanțarea acțiunilor de promovare a produselor agricole
   
Informare - a 4-a cerere de propuneri pt inițiativa Comisiei Europene b-solutions
   
Diseminare Apelul Electrificarea Gospodăriilor
   
Informare - finanțare proiecte - protecție civilă
   
Informare oportunități proiect
   
Informare - programul Orizont 2020 - educație și formare pentru calculul de înaltă performanță
   
Consultare - distribuție gaze naturale - POIM
   
Informare - finanțare europeană pentru protecție civilă (exerciții)
   
Informare - finanțare prin Mecanismul pentru protecție civilă al UE - parteneriate pentru rețele de cunoștințe
   
Informare - finanțare europeană pentru educație, formare, tineret și sport - programul Erasmus+
   
Informare - Acces la finanțare 2021 - granturi mici
   
Informare - cerere candidaturi program formare - patrimoniul construit subteran
   
Informare - programul ERASMUS+ parteneriate de excelență - academii pentru cadre didactice
   
Informare - cerere de aplicații pentru un program de formare în domeniul cultural - consolidarea capacității prin digitalizare
   
Informare - finanțare europeană pentru autorități locale/municipalități pentru proiecte de energie durabilă - a 2-a cerere a inițiativei "Facilitatea europeană pentru orașe"
   
Informare - prima cerere de finanțare a programului CERV - Cetățenie, egalitate, drepturi și valori
   
Informare - finanțare prin programul CERV - protecția și promovarea drepturilor copilului
   
Informare - finanțare pentru tineri - programul Erasmus+
   
Informare - cerere proiecte finanțare CERV - memorie europeană
   
Informare - acțiune de finanțare în domeniul sportului
   
Informare - acțiune de finanțare pentru proiecte care privesc egalitatea și lupta împotriva discriminării - programul european CERV 2021-2027
   
Informare - finanțare de 4 ani prin noul program european "Piața internă" 2021-2027 - Enterprise Europe Network
   
17 iunie 2021, data până la care autoritățile publice locale pot depune proiecte în cadrul apelului Acces la finanțare – 2021
   
Informare - finanțare pentru proiecte de înfrățire a orașelor și rețele de orașe
   
Informare - finanțare pentru educația digitală în zone îndepartate
   
Informare pentru noua inițiativă și finanțare europeană "EUTeens4Green"
   
Finanțare prin Europa Creativă 2021-2027 - rețele de organizații
   
Informare - cerere de finanțare - programul Orizont Europa, creșterea capacității de excelență în instituțiile de învățământ superior și în ecosistemele locale
   
Informare - cerere de proiecte 2021 -programul "Europa Creativă" 2021-2027 - entități pan-europene, orchestre pentru tinere talente
   
Informare - cerere de finanțare prin programul de finanțare - Europa Creativă
   
Informare - finanțare prin Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel - cerere de propuneri de proiecte 2021
   
Informare - FRDS deschide o linie de finanțare pentru soluționarea celor mai presante probleme ale romilor
   
Finanțări europene pntru cercetare și inovare în sănătate - Orizont Europa 2021-2027
   
Informare - cerere pentru propuneri de proiecte, programul Piața unică, componenta COSME - Inițiativa pentru locuințe accesibile 2021
   
Granturi norvegiene și SEE pentru proiecte în domeniul energiei - Comunicat de presă
   
Info-reminder apel SGM 1
   
Comunicare - noi fonduri REACT EU (pentru redresare) pentru România
   
Noul termen-limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului "Intervenții prioritare pentru comunitățile rome" este 15 noiembrie 2021
   
Informare - finanțare DG Regio
   
Informare - oportunitate de finanțare pentru proiecte care evidențiază cetățenia activă - programul european CERV 2021-2027
   
Informare - lansarea celei de-a 3-a cereri de finanțare europeană - initiațiva "Facilitatea europeană pentru orașe"
   
Informare - finanțare pentru educația pentru un stil de viață sănătos - programul "Uniunea pentru sănătate "2021-2027"
   
Informare - finanțare pentru acțiuni de comunicare privind Politica agricolă comună în contextul Pactului ecologic european
   
Informare - asistență tehnică pentru proiecte ale Inițiativei orașelor și regiunilor circulare - programul Orizont Europa
   
Informare - cerere de finanțare din cadrul actualului program Erasmus+ 2021-2027 - tematică nouă
   
Informare - al III-lea apel pentru Finanțare energie sustenabilă
   
Informare - Cererea generală 2022 a programul Erasmus+
   
Informare - finanțare pentru inovare la nivel regional - prima cerere de propuneri de proiecte pentru noul Instrument de investiții interregionale pentru inovare (I3)
   
Informare - finanțare prin programul CERV 2021-2027
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte pentru înfrățiri ale orașelor și rețele de orașe - CERV 2022
   
INFORMARE - PROGRAMUL STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITĂȚI
   
Informare - cerere de finanțare prin programul Life - dezvoltarea capacității administrative la nivel local și județean pentru tranziția energetică/verde
   
Informare - primele cereri de finanțare prin programul Europa digitală 2021-2027

 

Căutări de parteneri

2022
Informare - propunere de parteneriat, Interreg Europa, regiunea Murcia, Spania

2021
Informare - propunere de parteneriat, ERASMUS +, Irlanda
   
Informare - cerere de exprimare a interesului pentru participare la un proiect de regenerare urbană - replicarea unei inițiative europene, proiect Orizont 2020

 

Evenimente

2022
Informare - ELTIF - fondul european pentru investiții pe termen lung
   
Informare - Apelul COM pentru selecția membrilor ECoPP
   
Informare - reuniune de lansare a ediției a 20-a a Săptămânii europene a regiunilor și orașelor, 10-13 octombrie 2022
   
Info - invitație la lansarea oficială a Pactului pentru competențe în turism, Comisia Europeană, 27 ianuarie 2022
   
Premiul "Capitalele europene ale incluziunii și diversității" - aplicatie deschisă până la 15 februarie 2022
   
Informare - finanțări pentru acțiuni dedicate sportului - deschiderea cererilor programului Erasmus+ pentru 2022
   
Informare - lansarea cererilor de candidatură pentru evenimentul "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor", ediția a 20-a, 10-13 octombrie 2022
   
InfoDAY România - Programul Interreg Europe 2021-2027 - online - 22 Februarie 2022
   
Info - invitație pentru participare - Festivalul Noul Bauhaus European, Bruxelles, 9-12 iunie 2022
   
AGRARIA 2022 - Intenție de Participare/Application of Interest
   
Informare - curs MOOC al Comisiei Europene despre INTERREG, 7 martie-24 aprilie 2022
   
Informare - Programul YEP 2022
   
Consultare privind documentele aferente lansării primului apel de propuneri de proiecte Danube Region Programme (2021-2027) și Programme complement
   
Informare - lansarea platformei Kohesio - Comisia Europeană, DG Regio
   
Informare - consultare publică europeană privind Programul de sprijin pentru reforme structurale 2017-2020
   
Promotorii Voluntariatului 2022 - propunere activități - termen de transmitere - 5 aprilie 2022
   
Informare ~ Invitatie CoR - Ziua porților deschise la instituțiile europene, tematica: sprijin și solidaritate pentru Ucraina, 7 mai 2022
   
Informare lansare Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene - Ediția 2022
   
Invitație pentru participare - Conferința politică a CEPLI, Cracovia, 17 mai 2022, format hibrid
   
Consultare - Accesul la datele, funcțiile și resursele vehiculului - termen 21 iunie 2022
   
Informare - Lansarea celei de-a 4-a ediții a Concursului Oraș Durabil - Ambasada Franței
   
Informare - consultare publică europeană - Evaluarea programului UE pentru școli
   
Consultare - Calendarul activităților mai-noiembrie 2022 - Promotorii Voluntariatului 2022
   
Oportunități pentru tinerii din comunitatea dvs – cursuri gratuite, subvenții și mediere în câmpul muncii
   
Informare - program ELoGE - formular online de înscriere
   
Informare - consultare publică europeană cu privire la revizuirea Directivei-cadru privind deșeurile (DCD)

2021
Ghid de reîntoarcere
   
Informare - EIT JUMPSTARTER
   
Informare - Concurs REGIOSTARS - proiecte finanțate în cadrul politicii de coeziune
   
Informare - cerere de candidaturi - EuroPCom 2021, Comitetul European al Regiunilor
   
EVENIMENT COR
   
Informare - Consultare - Strategia Euniunii Europene - Păduri
   
"Vinerea verde" Ministerul Mediului
   
Informare - DG REGIO
   
Informare - Open Doors
   
Informare - Interreg Europe
   
Informare - atelier online privind specializarea inteligentă - 15 aprilie 2021
   
Programul Transnațional Dunărea
   
Interreg V-A Romania - Bulgaria Programme - Monitoring Committee - closure of written procedure for approving the extension of the implementation period of the project e-MS code: ROBG-175
   
Informare - platforma educațională europeană și un nou instrument didactic pentru cursuri sau teme de ecologie
   
Informare - lansarea primei cereri de propuneri de proiecte din cadrul programului Corpul european de solidaritate 2021-2027
   
Informare - conferință - Orașe durabile
   
Informare - cerere candidaturi Europa Nostra
   
Informare - reuniunea Grupului Tehnic al CEPLI
   
Săptămâna Europeană a Orașelor și Regiunilor 11-14 octombrie 2021
   
Raport Anual de Implementare 2020 pentru POAD (proiect) Consilii Județene
   
Informare internă - stadiul evaluării PNRR-urilor de către CE
   
Conferința privind viitorul cooperării transfrontaliere
   
Lansarea cererii pentru aplicații în vederea organizării unui eveniment colateral al manifestării "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor" - termen-limită: 3 septembrie 2021
   
Informare - consultare publică europeană privind educația pentru sustenabilitatea mediului
   
Informare - consultare publică europeană privind importanța educației și a reușitei scolare
   
Informare - seminar privind necesitatea digitalizării IMM-urilor de la nivel local și regional, Comisia ECON a CoR și Eurochambres, 23 iunie 2021
   
Informare - Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Comisia europeană
   
Consultare europeană privind calea de tranziție a turismului european, pentru un ecosistem mai rezilient, inovator și durabil
   
Informare - cerere de candidaturi pentru premiile SALTO 2021
   
Informare - Declarație - autorități locale - CoR
   
Informare - prima cerere pentru manifestarea interesului, inițiativa "Știința întâlnește regiunile"
   
Informare - studiul privind procesul de digitalizare al companiilor
   
Concurs - Orașul durabil - organizat de Ambasada Franței - apel de proiecte
   
Caut 10 tineri pentru European Youth Event 2021
   
Informare - programul Interreg Europa
   
Informare - deschiderea platformei de înregistrări pentru participare la evenimentul "Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor", 11-14 octombrie 2021; seminar CEPLI cu participarea UNCJR
   
Informare - premii europene pentru proiecte sportive care vizează incluziunea socială
   
Informare - comunicare urgentă pentru camerele de comerț și industrie de la nivel județean - invitație la Summit-ul european al investitorilor în afaceri
   
Comunicare - lista evenimentelor side event la EWRC 2021 cu participare românească
   
Invitație - participare la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor - eveniment CEPLI
   
Informare - cerere de manifestare a interesului: Premiile europene pentru internet în banda largă, 31 ianuarie 2022
   
Informare - 2022 - Anul european al tineretului
   
Informare - cerere pentru manifestarea interesului - atelier european privind importanța datelor pentru fermele agricole, 9 și 10 decembrie 2021
   
Informare - concurs european pentru școli - în atenția Inspectoratelor Școlare Județene și a unităților de învățământ
   
Informare - Lansarea campaniei de reîmpădurire "Primul copac pentru viață" - CoR-CE
   
Informare privind selectarea obiectivelor din cadrul celor 12 rute turistice/culturale finanțate din PNRR
   
Informare - cerere de manifestare a interesului, capacitate administrativă pentru experți pe fonduri structurale - DG Regio
   
Informare - competiția "Regiunea Europeană Întreprinzătoare" (REI), Comitetul European al Regiunilor - lansarea ediției 2023
   
Eveniment LANSARE program Interreg EUROPE 2021-2027 - 24 și 25 noiembrie
   
Informare - finanțare europeană pentru tineri - proiecte de solidaritate și voluntariat
   
Informare - ghid european privind finanțările disponibile pentru sectoarele culturale și creative 2021-2027
   
Informare - cerere de exprimare a interesului - Misiunea orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic 2021-2027
   
Informare - publicare informații Programul "Promotorii Voluntariatului 2021"
   
Info - Consultare publică europeana privind Parcursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți
   
Videoconferința CJ – M.A.I. – M.I.P.E. ref. finanțarea din fonduri europene a acțiunilor pentru integrarea migranților

Informaţiile au fost furnizate de: Fabian Livia, în data de 15.02.2019
Informaţiile au fost actualizate de: Fabian Livia, în data de 18.02.2019, 19.02.2019, 25.02.2019, 01.03.2019, 05.03.2019, 25.03.2019, 10.04.2019, 18.04.2019, 15.05.2019, 20.05.2019, 23.05.2019, 12.06.2019, 15.07.2019, 29.07.2019, 02.08.2019, 05.08.2019, 12.08.2019, 19.08.2019, 30.08.2019, 16.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 17.10.2019, 28.10.2019, 30.10.2019, 15.11.2019, 27.11.2019, 06.12.2019, 10.01.2020, 16.01.2020, 20.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020, 05.02.2020, 06.02.2020, 12.02.2020, 14.02.2020, 19.02.2020, 03.03.2020, 05.03.2020, 13.03.2020, 24.03.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 09.04.2020, 10.04.2020, 24.04.2020, 27.04.2020, 15.05.2020, 18.05.2020, 02.06.2020, 05.06.2020, 16.06.2020, 23.06.2020, 30.06.2020, 02.07.2020, 03.07.2020, 08.07.2020, 13.07.2020, 15.07.2020, 16.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020, 24.07.2020, 13.08.2020, 18.08.2020, 24.08.2020, 28.08.2020, 16.09.2020, 21.09.2020, 23.09.2020, 27.10.2020, 12.11.2020, 17.11.2020, 07.12.2020, 22.12.2020, 28.12.2020, 07.01.2021, 20.01.2021, 10.02.2021, 12.02.2021, 15.02.2021, 26.02.2021, 01.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021, 23.03.2021, 07.04.2021, 15.04.2021, 20.04.2021, 27.04.2021, 10.05.2021, 14.05.2021, 25.05.2021, 28.05.2021, 07.06.2021, 17.06.2021, 13.07.2021, 21.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021, 20.08.2021, 27.08.2021, 20.09.2021, 23.09.2021, 27.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021, 19.10.2021, 26.10.2021, 03.11.2021, 09.11.2021, 12.11.2021, 22.11.2021, 24.11.2021, 07.12.2021, 16.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 07.01.2022, 21.01.2022, 03.02.2022, 04.02.2022, 08.02.2022, 09.02.2022, 10.02.2022, 16.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 07.03.2022, 11.03.2022, 25.03.2022, 29.03.2022, 01.04.2022, 08.04.2022, 11.04.2022, 13.04.2022, 19.04.2022, 02.05.2022, 10.05.2022, 17.05.2022, 30.05.2022