Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > oportunități de finanțare
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

 

Noutăți ADR Centru
Acest material v-a fost comunicat de către sau în numele ADR Centru. Materialul din această comunicare poate fi subiect pentru dreptul de autor. Orice altă comunicare sau reproducere a acestui material de către dvs. poate fi subiect apărat prin legea dreptului de autor.

2021
Săptămâna 15.03.2021-19.03.2021
   
Săptămâna 29.03.2021-02.04.2021
   
28.05.2021
   
07.06.2021
   
26.07.2021
   
13.09.2021
   
23.09.2021
   
12.10.2021
   
26.10.2021
   
22.11.2021

 

Catalogul surselor de finanțare, editat de ADR Centru
Acest material v-a fost comunicat de către sau în numele ADR Centru. Materialul din această comunicare poate fi subiect pentru dreptul de autor. Orice altă comunicare sau reproducere a acestui material de către dvs. poate fi subiect apărat prin legea dreptului de autor.

2021
Ianuarie 2021
   
Februarie 2021
   
Martie 2021
   
Aprilie 2021
   
Mai 2021
   
Iunie 2021
   
Iulie 2021
   
August 2021
   
Septembrie 2021
   
Octombrie 2021
   
Noiembrie 2021
   
Decembrie 2021

2020
Ianuarie 2020
   
Februarie 2020
   
Martie 2020
   
Aprilie 2020
   
Aprilie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Mai 2020
   
Mai 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Iunie 2020
   
Iunie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Iulie 2020
   
Iulie 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
August 2020
   
August 2020 - Programe lansate în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS-COV-2
   
Septembrie 2020
   
Octombrie 2020
   
Noiembrie 2020
   
Decembrie 2020

 

Oportunități de finanțare

2022
Informare - cerere de finanțare pentru IMM-urile din turism și redresarea sectorului de turism după actuala criză sanitară

2021
Cerere de propuneri de proiecte 2020 - Fondul pentru Inovare
   
Informare: FRDS deschide o nouă rundă de finanțare - apelul "Creşterea incluziunii şi abilitarea romilor"
   
Cerere de propuneri de proiecte pentru finanțarea acțiunilor de promovare a produselor agricole - programul AGRIP, cerere PROGRAME MULTINAȚIONALE
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte MarTera 2021, programul Orizont 2020
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte pt. finanțarea acțiunilor de promovare a produselor agricole
   
Informare - a 4-a cerere de propuneri pt inițiativa Comisiei Europene b-solutions
   
Diseminare Apelul Electrificarea Gospodăriilor
   
Informare - finanțare proiecte - protecție civilă
   
Informare oportunități proiect
   
Informare - programul Orizont 2020 - educație și formare pentru calculul de înaltă performanță
   
Consultare - distribuție gaze naturale - POIM
   
Informare - finanțare europeană pentru protecție civilă (exerciții)
   
Informare - finanțare prin Mecanismul pentru protecție civilă al UE - parteneriate pentru rețele de cunoștințe
   
Informare - finanțare europeană pentru educație, formare, tineret și sport - programul Erasmus+
   
Informare - Acces la finanțare 2021 - granturi mici
   
Informare - cerere candidaturi program formare - patrimoniul construit subteran
   
Informare - programul ERASMUS+ parteneriate de excelență - academii pentru cadre didactice
   
Informare - cerere de aplicații pentru un program de formare în domeniul cultural - consolidarea capacității prin digitalizare
   
Informare - finanțare europeană pentru autorități locale/municipalități pentru proiecte de energie durabilă - a 2-a cerere a inițiativei "Facilitatea europeană pentru orașe"
   
Informare - prima cerere de finanțare a programului CERV - Cetățenie, egalitate, drepturi și valori
   
Informare - finanțare prin programul CERV - protecția și promovarea drepturilor copilului
   
Informare - finanțare pentru tineri - programul Erasmus+
   
Informare - cerere proiecte finanțare CERV - memorie europeană
   
Informare - acțiune de finanțare în domeniul sportului
   
Informare - acțiune de finanțare pentru proiecte care privesc egalitatea și lupta împotriva discriminării - programul european CERV 2021-2027
   
Informare - finanțare de 4 ani prin noul program european "Piața internă" 2021-2027 - Enterprise Europe Network
   
17 iunie 2021, data până la care autoritățile publice locale pot depune proiecte în cadrul apelului Acces la finanțare – 2021
   
Informare - finanțare pentru proiecte de înfrățire a orașelor și rețele de orașe
   
Informare - finanțare pentru educația digitală în zone îndepartate
   
Informare pentru noua inițiativă și finanțare europeană "EUTeens4Green"
   
Finanțare prin Europa Creativă 2021-2027 - rețele de organizații
   
Informare - cerere de finanțare - programul Orizont Europa, creșterea capacității de excelență în instituțiile de învățământ superior și în ecosistemele locale
   
Informare - cerere de proiecte 2021 -programul "Europa Creativă" 2021-2027 - entități pan-europene, orchestre pentru tinere talente
   
Informare - cerere de finanțare prin programul de finanțare - Europa Creativă
   
Informare - finanțare prin Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel - cerere de propuneri de proiecte 2021
   
Informare - FRDS deschide o linie de finanțare pentru soluționarea celor mai presante probleme ale romilor
   
Finanțări europene pntru cercetare și inovare în sănătate - Orizont Europa 2021-2027
   
Informare - cerere pentru propuneri de proiecte, programul Piața unică, componenta COSME - Inițiativa pentru locuințe accesibile 2021
   
Granturi norvegiene și SEE pentru proiecte în domeniul energiei - Comunicat de presă
   
Info-reminder apel SGM 1
   
Comunicare - noi fonduri REACT EU (pentru redresare) pentru România
   
Noul termen-limită de depunere a proiectelor în cadrul apelului "Intervenții prioritare pentru comunitățile rome" este 15 noiembrie 2021
   
Informare - finanțare DG Regio
   
Informare - oportunitate de finanțare pentru proiecte care evidențiază cetățenia activă - programul european CERV 2021-2027
   
Informare - lansarea celei de-a 3-a cereri de finanțare europeană - initiațiva "Facilitatea europeană pentru orașe"
   
Informare - finanțare pentru educația pentru un stil de viață sănătos - programul "Uniunea pentru sănătate "2021-2027"
   
Informare - finanțare pentru acțiuni de comunicare privind Politica agricolă comună în contextul Pactului ecologic european
   
Informare - asistență tehnică pentru proiecte ale Inițiativei orașelor și regiunilor circulare - programul Orizont Europa
   
Informare - cerere de finanțare din cadrul actualului program Erasmus+ 2021-2027 - tematică nouă
   
Informare - al III-lea apel pentru Finanțare energie sustenabilă
   
Informare - Cererea generală 2022 a programul Erasmus+
   
Informare - finanțare pentru inovare la nivel regional - prima cerere de propuneri de proiecte pentru noul Instrument de investiții interregionale pentru inovare (I3)
   
Informare - finanțare prin programul CERV 2021-2027
   
Informare - cerere de propuneri de proiecte pentru înfrățiri ale orașelor și rețele de orașe - CERV 2022
   
INFORMARE - PROGRAMUL STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN LOCALITĂȚI
   
Informare - cerere de finanțare prin programul Life - dezvoltarea capacității administrative la nivel local și județean pentru tranziția energetică/verde
   
Informare - primele cereri de finanțare prin programul Europa digitală 2021-2027

2020
Finanțare prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii europene - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare pentru produsele agricole, cerere de propuneri de proiecte 2020 pentru promovarea produselor agricole - programe simple dedicate pieței interne a UE și țărilor terțe
   
Finanțare pentru programe multinaționale de promovare a produselor agricole - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare internet de bandă largă pentru școli neconectate - proiect pilot european
   
Finanțare pentru utilizarea mijloacelor digitale în cultură, programul "Europa Creativă" 2014-2020
   
Finanțare pentru IMM-urile inovatoare pentru internaționalizare, cerere de proiecte INNOWWIDE 2020
   
Finanțare pentru proiecte privind egalitatea de gen, cerere de propuneri de proiecte 2020, programul "Drepturi, Egalitate, Cetățenie" 2014-2020
   
Portofoliu de proiecte POR 1.1A şi 1.1B
   
Apel de proiecte Ambasada Franței
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020 EuropeAid pentru autoritățile locale - parteneriate pentru orașe sustenabile
   
EIT - KIC Sănătate – cerere de propuneri pentru programul scurt de formare 2020 în oncologie și neuroștiințe
   
Publicarea ghidul beneficiarului în română - cerere de propuneri de proiecte "Internet în spații publice - WiFi4EU"
   
Finanțare prin programul european Orizont 2020 - "Să construim un viitor cu emisii reduse de carbon, rezilient la climă"
   
Finanțare pentru "Exerciții ale Mecanismului european de protecție civilă al UE" - acțiune 2020
   
Finanțare pentru proiecte privind îmbătrânirea sănătoasă, cerere de propuneri de proiecte 2020 - Programul de cercetare și dezvoltare pentru o viață activă și asistată/AAL - Ambient Assisted Living
   
Finanțare europeană pentru implicarea cetățenilor în deciziile care privesc politica de coeziune
   
Finanțare prin "Programul european de acțiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătății" 2014-2020 - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare pentru incubatoare de afaceri care promovează un antreprenoriat incluziv și social - axa PROGRESS a programului european EaSI
   
Finanțare prin "Programul european de acțiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătății" 2014-2020 - cerere de propuneri de proiecte 2020 - Partea a II-a
   
Finanțare pentru mediu și actiuni climatice - cerere generală de propuneri de proiecte 2020, programul european Life
   
Lansare apel de propuneri de proiecte în cadrul programului Dezvoltare locală, FRDS
   
Finanțare pentru acțiuni care vizează dialogul social - programul EaSI 2014-2020
   
Cerere de propuneri de proiecte, finanțare pentru parteneriate pentru rețele de cunoștințe în materie de protecție civilă
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020, Misiuni ale economiei sociale - programul COSME 2014-2020
   
O nouă facilitate-pilot de garantare în scopul ameliorării accesului la finanțare pentru educație și competențe - cerere de exprimare a interesului
   
Digitalizarea patrimoniului cultural, cerere de propuneri de proiecte 2020, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 2014-2020 - componenta Europeană
   
Cerere de propuneri de proiecte privind promovarea și protejarea persoanelor cu dizabilități - Programul european "Drepturi, Egalitate și Cetățenie" 2014-2020
   
Cerere de propuneri de proiecte, programul european EaSI/Progress - detașarea angajaților, cooperare administrativă și acces la informare
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020 - Inițiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar"
   
Cerere de propuneri de proiecte în domeniul sportului - proiect-pilot al Comisiei europene
   
Lansarea platformei "Creatives Unite" a Comisiei europene pentru sectoarele culturale și creative din UE
   
Cerere de propuneri de proiecte pentru județele din bazinul românesc al Mării Negre - Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
   
Cerere de propuneri de proiecte pentru integrarea refugiaților la nivel local cu ajutorul sportului - proiect-pilot al Comisiei europene
   
[infopec] Annual Work Programme 2020 - publicat
   
Informație completată - finanțare pentru tineri, cerere de propuneri de proiecte "Erasmus+", acțiunea-cheie 3, "Sprijin pentru reformarea politicilor - Tineretul european împreună
   
Finanțare pentru proiecte de cooperare UE-SUA
   
Finanțare pentru cooperarea cu societatea civilă din Rep. Moldova, cerere de propuneri de proiecte - Instrumentul pentru Vecinătate
   
Finanțare europeană pentru website-uri accesibile persoanelor cu dizabilități cognitive
   
Cerere de acreditare Erasmus pentru viitoarea perioadă de programare financiară 2021-2027
   
Finanțare europeană pentru autorități locale/municipalități pentru proiecte de energie durabilă
   
Oportunitatea de accesare a fondurilor europene prin programul LIFE al Uniunii Europene
   
Program iluminat public
   
Finanțare pentru IMM-uri și start-up-uri inovatoare, programul european Orizont 2020" - proiect-pilot
   
Sprijin comunicare Program LIFE al UE
   
Schimbări importante în privința apelului Acces la finanțare 2020
   
Granturi pentru cursuri de formare online//Yuste Foundation, Spania - politica de coeziune
   
Finanțare pentru securizarea spațiilor publice în UE, Fondul pentru Securitate Internă, măsura "Poliție"
   
Informare sesiune depunere dosare program iluminat
   
Finanțare pentru sprijinirea IMM-urilor în achizițiile publice din afara teritoriului UE - COSME
   
Cooperare transfrontalieră, cerere de propuneri de proiecte prin inițiativa b-solutions - Comisia europeană și AEBR
   
Finanțare pentru sprijinirea IMM-urilor implicate în educația la distanță
   
INFORMARE ÎNSCRIERE PROGRAM ILUMINAT
   
Corrigendum nr. 2 la apelul "Acces la finanțare – 2020": 27 iulie 2020, noul termen limită de depunere a propunerilor de proiecte
   
Finanțare pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, cerere de propuneri de proiecte, programul european EaSI/Progress
   
Acreditare pentru proiectele de tineret ale viitorului program Erasmus
   
Proiect-pilot "Erasmus pentru tinerii antreprenori la nivel global"
   
Finanțare pentru mobilitatea urbană inteligentă
   
Finanțare de la DG Regio pentru parteneriate tranregionale care vizează o cooperare pentru relansare după criza Covid-19
   
Finanțare pentru administrații locale inteligente
   
Finanțare prin FSE și EaSi pentru inovare socială
   
2 cereri de propuneri de proiecte excepționale în domeniul educației, formării, tineretului și al industriilor creative și culturale, programul Erasmus+
   
Finanțare pentru propuneri de proiecte care previn radicalizarea - Fondul pentru Securitate Internă
   
Finanțare pentru sprijinirea măsurilor de informare privind realizările politicii de coeziune - cerere de propuneri de proiecte, Comisia europeană
   
Cerere de propuneri de proiecte, programul european Orizont 2020 - colaborare între muzee pentru redresarea de dupa criza sanitară actuală și modalități inovatoare de adaptare la societatea actuală
   
Finanțare pentru activități locale și regionale care îmbină arta cu noile tehnologii digitale
   
Cerere de propuneri de proiecte, programul european Orizont 2020 - "Să construim un viitor cu emisii reduse de carbon, rezilient la climă" - sprijin pentru îndeplinirea Pactului ecologic european
   
Cerere de propuneri de proiecte, programul COSME - cofinanțarea achizițiilor publice pentru produse și solutii inovatoare
   
Oportunitate de finanțare pentru Imm-urile din turism - programul COSME
   
Finanțare prin programul COSME - IMM-uri și clustere
   
Finanțare pentru acțiuni de comunicare privind dezvoltarea rurală și Politica agricolă comună
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020 - lupta împotriva consumului de droguri, programul Justiție al UE 2014-2020
   
Finanțare pentru combaterea corupției în achizițiile publice locale - Fondul de Securitate Internă, cerere 2020

 

Căutări de parteneri

2021
Informare - propunere de parteneriat, ERASMUS +, Irlanda
   
Informare - cerere de exprimare a interesului pentru participare la un proiect de regenerare urbană - replicarea unei inițiative europene, proiect Orizont 2020

2020
Propunere de parteneriat pentru licee și școli gimnaziale - Erasmus+, Collège Notre Dame, Occitanie, Franța
   
Propunere de parteneriat pentru tineri - regiunea Murcia, Spania, programul Erasmus+
   
Propunere de parteneriat - Belgia, programul Europa Creativă, digitalizarea siturilor patrimoniului cultural
   
Propunere de colaborare, proiecte Erasmus+, componenta Tineret, ONG Turcia
   
Propunere de participare la proiectul "Împreună pentru coeziune: să fim rEUniți!"
   
3 propuneri de parteneriat din Marea Britanie pentru proiecte Erasmus+ - Tineret
   
Propunere de parteneriat, Spania, Erasmus+
   
Propunere de parteneriat pentru tineri, Grecia, Erasmus+
   
[infopec] Căutare de parteneri din Letonia
   
[infopec] Căutare de parteneri din Serbia
   
Propunere de parteneriat, Erasmus+ Tineret, Franța
   
[infopec] Cautare de parteneri din Serbia - proiecte ale OSC
   
[infopec] disponibilitate de parteneriat din Bulgaria
   
[ecp] Partner search from Slovenia
   
[infopec] cautare de parteneri din Spania - Retele
   
[infopec] cautare de parteneri din Serbia
   
[infopec] oferta de parteneriat din Lituania
   
[infopec] oferta de parteneriat din Letonia
   
[infopec] cautare de parteneri din Portugalia - Proiecte ale OSC
   
[infopec] idee de proiect din Portugalia
   
[infopec] oferta de parteneriat din Lituania - Măsura 2.1 Înfrățire între localități
   
[infopec] cautare de parteneri din Polonia
   
[infopec] Cautare de parteneri din Croația
   
[infopec] cautare de parteneri din Lituania - Rețele de localități
   
[infopec] idee de proiect din Portugalia - Înfrățire
   
[infopec] Idee de proiect din Cehia - proiecte ale OSC
   
[infopec] cautare de parteneri din Serbia
   
[infopec] idee de proiect din Ungaria - Proiecte ale OSC
   
[infopec] Cautare de parteneri din Serbia - proiecte ale OSC
   
[infopec] idee de proiect din Serbia - proiecte ale OSC
   
[infopec] disponibilitate de parteneriat din Bulgaria
   
[infopec] Cautare de parteneri din Serbia
   
[infopec] Cautare parteneri din Serbia
   
Propunere de parteneriat, Erasmus+ tineri cu dizabilități, Grecia
   
Propunere de parteneriat - Łukasiewicz Wood Technology Institute (Wielkopolska Region, Polonia)
   
Propunere de proiect - Restaurarea ecologică a terenurilor poluate cu metale grele
   
Propunere de parteneriat, Italia, programul Erasmus

 

Evenimente


2022
Informare - ELTIF - fondul european pentru investiții pe termen lung
   
Informare - Apelul COM pentru selecția membrilor ECoPP

2021
Ghid de reîntoarcere
   
Informare - EIT JUMPSTARTER
   
Informare - Concurs REGIOSTARS - proiecte finanțate în cadrul politicii de coeziune
   
Informare - cerere de candidaturi - EuroPCom 2021, Comitetul European al Regiunilor
   
EVENIMENT COR
   
Informare - Consultare - Strategia Euniunii Europene - Păduri
   
"Vinerea verde" Ministerul Mediului
   
Informare - DG REGIO
   
Informare - Open Doors
   
Informare - Interreg Europe
   
Informare - atelier online privind specializarea inteligentă - 15 aprilie 2021
   
Programul Transnațional Dunărea
   
Interreg V-A Romania - Bulgaria Programme - Monitoring Committee - closure of written procedure for approving the extension of the implementation period of the project e-MS code: ROBG-175
   
Informare - platforma educațională europeană și un nou instrument didactic pentru cursuri sau teme de ecologie
   
Informare - lansarea primei cereri de propuneri de proiecte din cadrul programului Corpul european de solidaritate 2021-2027
   
Informare - conferință - Orașe durabile
   
Informare - cerere candidaturi Europa Nostra
   
Informare - reuniunea Grupului Tehnic al CEPLI
   
Săptămâna Europeană a Orașelor și Regiunilor 11-14 octombrie 2021
   
Raport Anual de Implementare 2020 pentru POAD (proiect) Consilii Județene
   
Informare internă - stadiul evaluării PNRR-urilor de către CE
   
Conferința privind viitorul cooperării transfrontaliere
   
Lansarea cererii pentru aplicații în vederea organizării unui eveniment colateral al manifestării "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor" - termen-limită: 3 septembrie 2021
   
Informare - consultare publică europeană privind educația pentru sustenabilitatea mediului
   
Informare - consultare publică europeană privind importanța educației și a reușitei scolare
   
Informare - seminar privind necesitatea digitalizării IMM-urilor de la nivel local și regional, Comisia ECON a CoR și Eurochambres, 23 iunie 2021
   
Informare - Viziunea pe termen lung pentru zonele rurale ale UE - Comisia europeană
   
Consultare europeană privind calea de tranziție a turismului european, pentru un ecosistem mai rezilient, inovator și durabil
   
Informare - cerere de candidaturi pentru premiile SALTO 2021
   
Informare - Declarație - autorități locale - CoR
   
Informare - prima cerere pentru manifestarea interesului, inițiativa "Știința întâlnește regiunile"
   
Informare - studiul privind procesul de digitalizare al companiilor
   
Concurs - Orașul durabil - organizat de Ambasada Franței - apel de proiecte
   
Caut 10 tineri pentru European Youth Event 2021
   
Informare - programul Interreg Europa
   
Informare - deschiderea platformei de înregistrări pentru participare la evenimentul "Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor", 11-14 octombrie 2021; seminar CEPLI cu participarea UNCJR
   
Informare - premii europene pentru proiecte sportive care vizează incluziunea socială
   
Informare - comunicare urgentă pentru camerele de comerț și industrie de la nivel județean - invitație la Summit-ul european al investitorilor în afaceri
   
Comunicare - lista evenimentelor side event la EWRC 2021 cu participare românească
   
Invitație - participare la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor - eveniment CEPLI
   
Informare - cerere de manifestare a interesului: Premiile europene pentru internet în banda largă, 31 ianuarie 2022
   
Informare - 2022 - Anul european al tineretului
   
Informare - cerere pentru manifestarea interesului - atelier european privind importanța datelor pentru fermele agricole, 9 și 10 decembrie 2021
   
Informare - concurs european pentru școli - în atenția Inspectoratelor Școlare Județene și a unităților de învățământ
   
Informare - Lansarea campaniei de reîmpădurire "Primul copac pentru viață" - CoR-CE
   
Informare privind selectarea obiectivelor din cadrul celor 12 rute turistice/culturale finanțate din PNRR
   
Informare - cerere de manifestare a interesului, capacitate administrativă pentru experți pe fonduri structurale - DG Regio
   
Informare - competiția "Regiunea Europeană Întreprinzătoare" (REI), Comitetul European al Regiunilor - lansarea ediției 2023
   
Eveniment LANSARE program Interreg EUROPE 2021-2027 - 24 și 25 noiembrie
   
Informare - finanțare europeană pentru tineri - proiecte de solidaritate și voluntariat
   
Informare - ghid european privind finanțările disponibile pentru sectoarele culturale și creative 2021-2027
   
Informare - cerere de exprimare a interesului - Misiunea orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic 2021-2027
   
Informare - publicare informații Programul "Promotorii Voluntariatului 2021"
   
Info - Consultare publică europeana privind Parcursuri de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți
   
Videoconferința CJ – M.A.I. – M.I.P.E. ref. finanțarea din fonduri europene a acțiunilor pentru integrarea migranților

2020
Consultare publică ref. la Apel de proiecte POR 1.1C Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării
   
Consultare publică europeană referitoare la noul Fond european pentru o tranziție justă - transmitere de observații
   
Concurs Internațional de Desene pentru Copii "Copiii de pe toată planeta sunt prieteni"
   
Lansarea cererilor de candidatură pentru evenimentul "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor", ediția a 18-a, 12-15 octombrie 2020
   
Cerere de propuneri "Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială al Institutului Băncii Europene de Investiții, ediția 2020
   
Cerere de candidaturi - EUROPE DAY 2020
   
Comunicat de presa AFIR - Măsurile pentru sprijinirea beneficiarilor PNDR ca urmare a pandemiei cu COVID-19
   
Consultare publică privind viitorul program european pentru mediu și acțiune climatică 2021-2027
   
Cerere de contribuții: evenimentul EUROPE DAY 2020 - organizare virtuală a evenimentului
   
Consultare publică privind Rețeaua europeană de servicii de ocupare a forței de muncă - evaluare EURES 2016-2020
   
Cerere de candidaturi pentru tinerii jurnaliști (inclusiv cei de la nivel județean/local)-participare la evenimentul european Săptămâna regiunilor și orașelor din Europa din perioada 12-15 octombrie 2020, Bruxelles
   
Consultare privind evaluarea inițiativei "Acțiuni Urbane Inovatoare" 2014-2020, FEDR
   
Redeschiderea procesului de depunere a candidaturilor pentru competiția "Regiunea Europeană Întreprinzatoare" (REI), Comitetul European al Regiunilor
   
Consultare publică privind promovarea Politicii agricole comune (PAC) de către Comisia europeană
   
Premiile Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural/Premiile "Europa Nostra" și premiile ILUCIDARE- lansarea apelului la candidaturi 2021
   
Consultare publică privind adaptarea la schimbările climatice: strategia UE
   
Consultare publică a Comisiei europene privind evaluarea revizuirii actualului regulament privind transferurile de deșeuri
   
Consultare publică a Comisiei europene privind evaluarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG)
   
Modificarea organizării evenimentului Săptămâna europeană a regiunilor și oraselor, octombrie 2020
   
Lansarea Alianței europene pentru cetățenii transfrontalieri
   
ORDIN nr. 1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecţionare, formare, instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, precum şi unele activităţi specifice organizate de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice şi cele din domeniul diplomatic
   
Agenda pentru competențe în Europa
   
Consultare publică privind programul de cooperare ESPON 2027
   
Consultare publică privind educația digitală în UE
   
Consultare publică privind evaluarea impactului Politicii Agricole Comune asupra biodiversității, solului și apei
   
Deschiderea consultării publice "Raport privind cetățenia" (2020)
   
Consultare publică a Comisiei europene privind Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă
   
Cerere a Fundației pentru tineret a Consiliului Europei - activitate pilor, sprijin pentru organizațiile de tineret în contextul pandemiei Covid-19
   
Deschiderea înregistrărilor pentru evenimentul - "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor" 2020 (EWRC)
   
Platforma europeană de date privind investițiile politicii de coeziune
   
Consultare publică a Comisiei europene privind integrarea și incluziunea migranților și a persoanelor care provin din familii de migranți
   
Apel propuneri proiecte - Tineri pentru Romania - 2021
   
Consultare publică privind evaluarea sistemului "Voluntari UE pentru ajutor umanitar" (2014-2020)
   
Consultare publică privind Politica agricolă comună a Uniunii Europene - evaluarea impactului asupra schimburilor de cunoștințe și activităților de consiliere
   
Ghidul Soluțiilor Smart City 2020 a fost publicat
   
Consultare europeană privind viitorul pe termen lung al cooperării transfrontaliere
   
Consultare publică privind internetul în banda largă de mare viteză

 

Informaţiile au fost furnizate de: Fabian Livia, în data de 15.02.2019
Informaţiile au fost actualizate de: Fabian Livia, în data de 18.02.2019, 19.02.2019, 25.02.2019, 01.03.2019, 05.03.2019, 25.03.2019, 10.04.2019, 18.04.2019, 15.05.2019, 20.05.2019, 23.05.2019, 12.06.2019, 15.07.2019, 29.07.2019, 02.08.2019, 05.08.2019, 12.08.2019, 19.08.2019, 30.08.2019, 16.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 17.10.2019, 28.10.2019, 30.10.2019, 15.11.2019, 27.11.2019, 06.12.2019, 10.01.2020, 16.01.2020, 20.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020, 05.02.2020, 06.02.2020, 12.02.2020, 14.02.2020, 19.02.2020, 03.03.2020, 05.03.2020, 13.03.2020, 24.03.2020, 30.03.2020, 01.04.2020, 09.04.2020, 10.04.2020, 24.04.2020, 27.04.2020, 15.05.2020, 18.05.2020, 02.06.2020, 05.06.2020, 16.06.2020, 23.06.2020, 30.06.2020, 02.07.2020, 03.07.2020, 08.07.2020, 13.07.2020, 15.07.2020, 16.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020, 24.07.2020, 13.08.2020, 18.08.2020, 24.08.2020, 28.08.2020, 16.09.2020, 21.09.2020, 23.09.2020, 27.10.2020, 12.11.2020, 17.11.2020, 07.12.2020, 22.12.2020, 28.12.2020, 07.01.2021, 20.01.2021, 10.02.2021, 12.02.2021, 15.02.2021, 26.02.2021, 01.03.2021, 04.03.2021, 05.03.2021, 09.03.2021, 11.03.2021, 12.03.2021, 15.03.2021, 17.03.2021, 23.03.2021, 07.04.2021, 15.04.2021, 20.04.2021, 27.04.2021, 10.05.2021, 14.05.2021, 25.05.2021, 28.05.2021, 07.06.2021, 17.06.2021, 13.07.2021, 21.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021, 20.08.2021, 27.08.2021, 20.09.2021, 23.09.2021, 27.09.2021, 06.10.2021, 13.10.2021, 19.10.2021, 26.10.2021, 03.11.2021, 09.11.2021, 12.11.2021, 22.11.2021, 24.11.2021, 07.12.2021, 16.12.2021, 20.12.2021, 21.12.2021, 07.01.2022