Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > oportunități de finanțare
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

 

Catalogul surselor de finanțare, editat de ADR Centru

Februarie 2019
   
Aprilie 2019
   
Mai 2019
   
Iunie 2019
   
Iulie 2019
   
August 2019
   
Septembrie 2019

 

Oportunități de finanțare

Cerere de propuneri de proiecte 2019, programul "Europa pentru cetățeni"
   
Cerere de propuneri de proiecte URBACT III 2014-2020 - rețele de planificare a acțiunii
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 pentru promovarea produselor agricole - programe simple
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 - programe multinaționale pentru promovarea produselor agricole
   
Cerere de propuneri de proiecte - programul COSME, Programul de excelență al clusterelor; nou program pilot ClusterXchange
   
The 3rd call for proposals of the Danube Transnational Programme is open since Monday 28th January until Friday 8th March!
   
Lansarea cererilor de candidatură pentru evenimentul "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor", ediția a 17-a, 7-10 octombrie 2019
   
Informații despre Gala Premiilor Participării Publice
   
Cerere de propuneri "Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială al Institutului Băncii Europene de Investiții, ediția 2019
   
Finanțare europeană pentru protecție civilă, cerere de propuneri de proiecte 2019 - Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 2014-2020
   
Finanțare pentru proiecte privind îmbătrânirea activă, cerere de propuneri de proiecte 2019 - Programul de cercetare și dezvoltare pentru o viață activă și asistată/AAL - Ambient Assisted Living
   
Acțiune de finanțare pentru prevenirea și combaterea violenței - cerere de propuneri de proiecte 2019, programul "Drepturi, Egalitate, Cetățenie" 2014-2020
   
ADR Centru - Oportunitate parteneriat Interreg Danube
   
Finanțare pentru colaborarea cu țările din Parteneriatul Estic - cerere de propuneri de proiecte EuropeAid, antreprenoriat social pentru tineri
   
Cerere de propuneri de proiecte "Orizont 2020" - învățământ deschis și colaborare privind educația pentru științe
   
Finanțare pentru digitalizarea patrimoniului cultural, cerere de propuneri de proiecte Europeana 2019, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 2014-2020
   
Oportunități de cooperare în proiecte internaționale
   
Cerere de propuneri de proiecte programul EaSI 2014-2020 - actualizarea competențelor adulților aflați în situații dificile
   
Programul european de cooperare ESPON 2020 - cerere pentru propuneri de analize focalizate
   
Finanțare pentru mediu și acțiuni climatice - cerere generală de propuneri de proiecte 2019, programul european Life 2014-2020
   
Finanțare pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și înființarea de cooperative - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Finanțare pentru competențe antreprenoriale - cerere de propuneri de proiecte, programul "COSME" 2014-2020
   
Asistență tehnică pentru proiectele integrate ale programului LIFE - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 - Inițiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar" - mobilizare de voluntari
   
Finanțare europeană pentru zonele rurale din Republica Moldova - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Concurs pentru tineri organizat de Comitetul Regiunilor
   
Propunere de parteneriat - programul "Europa pentru cetățeni" – Măsura 2: "Angajament democratic și participare civică"
   
Cerere de propuneri de proiecte "Europa Creativă", subprogramul Cultură - "Crearea unei punți între cultură și conținutul audiovizual prin mijloace digitale"
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 "Erasmus pentru tinerii antreprenori" - programul COSME
   
Seminar de informare concurs EDEN 2019
   
Finanțare pentru un proiect-pilot care privește educația prin STEM
   
Finanțare europeană pentru activități care vizează respectarea dreptului la proprietate intelectuală
   
Finanțare pentru acțiuni sportive pentru tinerii cu risc de radicalizare
   
Acțiune pregătitoare 2019 - Cinematografele ca centre de inovare pentru comunitățile locale
   
Cerere de propuneri de proiecte "Europa Creativă", subprogramul Cultură - Schema de mobilitate pentru artiști și/sau profesioniști din domeniul culturii
   
Oportunitate de finanțare turism sustenabil - cerere de propuneri 2019 - programul european COSME 2014-2020
   
Finanțare pentru colaborarea externă a clusterelor, cerere de propuneri de proiecte 2019 - programul COSME - Clustere orientate spre internaționalizare
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019, programul COSME - Misiuni ale economiei sociale
   
Apel propuneri proiecte - Tineri pentru Romania - 2020

 

Căutări de parteneri

Propunere de parteneriat Franța - programul URBACT III/FEDR
   
Respect DUO
   
Ambasada României la Belgrad
   
Propunere de parteneriat Franța - rețele de acțiune locală în orașe, programul Urbact
   
Propunere de parteneriat ERASMUS+, Franta
   
Propunere de parteneriat Erasmus + / acțiunea-cheie 2 - B.E.S.T. (Build Equality through Sport Together)
   
Propunere de parteneriat Europa pentru cetățeni, Spania, municipalitatea La Palma del Condado

 

Evenimente

Ziua porților deschise (Open Day) la Comitetul Regiunilor, 4 mai 2019 - lansarea înscrierilor pentru participarea regiunilor și orașelor cu stand de promovare la Bruxelles
   
Invitație pentru conferință la Bruxelles în domeniul colaborării orașelor cu turism termal, 22 martie 2019
   
Seminar informativ Apel "ACCES LA FINANȚARE", Granturile SEE și NORVEGIENE, 27 februarie 2019, la Cluj Napoca
   
EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM 2020 competition launched today
   
Sesiune de informare
   
Consultare publică europeană referitoare la evaluarea sprijinului acordat tinerilor pentru obținerea unui loc de muncă
   
Consultare publică europeană referitoare la aplicarea instrumentelor UE pentru ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale
   
"Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor" 2019 (EWRC) - deschiderea înregistrărilor
   
Consultare publică privind programul Europa Digitală 2021-2027
   
Premiul Altiero Spinelli pentru comunicare despre UE, lansarea celei de-a 3-a editii - cerere de candidaturi
   
Seminar informativ regional adresat entitatilor din Regiunile de Dezvoltare Vest, Nord-Vest și Centru interesate sa depuna proiecte in cadrul apelurilor "Dezvoltare locala" si "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"
   
Seminare informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"
   
Seminare informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului "Dezvoltare locala"

 

Informaţiile au fost furnizate de: Fabian Livia, în data de 15.02.2019
Informaţiile au fost actualizate de: Fabian Livia, în data de 18.02.2019, 19.02.2019, 25.02.2019, 01.03.2019, 05.03.2019, 25.03.2019, 10.04.2019, 18.04.2019, 15.05.2019, 20.05.2019, 23.05.2019, 12.06.2019, 15.07.2019, 29.07.2019, 02.08.2019, 05.08.2019, 12.08.2019, 19.08.2019, 30.08.2019, 16.09.2019