Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > oportunități de finanțare
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE

 

Catalogul surselor de finanțare, editat de ADR Centru

2020
Ianuarie 2020
   
Februarie 2020
   
Martie 2020

2019
Februarie 2019
   
Aprilie 2019
   
Mai 2019
   
Iunie 2019
   
Iulie 2019
   
August 2019
   
Septembrie 2019
   
Octombrie 2019
   
Noiembrie 2019

 

Oportunități de finanțare

2020
Finanțare prin Mecanismul de protecție civilă al Uniunii europene - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare pentru produsele agricole, cerere de propuneri de proiecte 2020 pentru promovarea produselor agricole - programe simple dedicate pieței interne a UE și țărilor terțe
   
Finanțare pentru programe multinaționale de promovare a produselor agricole - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare internet de bandă largă pentru școli neconectate - proiect pilot european
   
Finanțare pentru utilizarea mijloacelor digitale în cultură, programul "Europa Creativă" 2014-2020
   
Finanțare pentru IMM-urile inovatoare pentru internaționalizare, cerere de proiecte INNOWWIDE 2020
   
Finanțare pentru proiecte privind egalitatea de gen, cerere de propuneri de proiecte 2020, programul "Drepturi, Egalitate, Cetățenie" 2014-2020
   
Portofoliu de proiecte POR 1.1A şi 1.1B
   
Apel de proiecte Ambasada Franței
   
Cerere de propuneri de proiecte 2020 EuropeAid pentru autoritățile locale - parteneriate pentru orașe sustenabile
   
EIT - KIC Sănătate – cerere de propuneri pentru programul scurt de formare 2020 în oncologie și neuroștiințe
   
Publicarea ghidul beneficiarului în română - cerere de propuneri de proiecte "Internet în spații publice - WiFi4EU"
   
Finanțare prin programul european Orizont 2020 - "Să construim un viitor cu emisii reduse de carbon, rezilient la climă"
   
Finanțare pentru "Exerciții ale Mecanismului european de protecție civilă al UE" - acțiune 2020
   
Finanțare pentru proiecte privind îmbătrânirea sănătoasă, cerere de propuneri de proiecte 2020 - Programul de cercetare și dezvoltare pentru o viață activă și asistată/AAL - Ambient Assisted Living
   
Finanțare europeană pentru implicarea cetățenilor în deciziile care privesc politica de coeziune
   
Finanțare prin "Programul european de acțiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătății" 2014-2020 - cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare pentru incubatoare de afaceri care promovează un antreprenoriat incluziv și social - axa PROGRESS a programului european EaSI
   
Finanțare prin "Programul european de acțiune comunitară a Uniunii în domeniul sănătății" 2014-2020 - cerere de propuneri de proiecte 2020 - Partea a II-a

2019
Cerere de propuneri de proiecte 2019, programul "Europa pentru cetățeni"
   
Cerere de propuneri de proiecte URBACT III 2014-2020 - rețele de planificare a acțiunii
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 pentru promovarea produselor agricole - programe simple
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 - programe multinaționale pentru promovarea produselor agricole
   
Cerere de propuneri de proiecte - programul COSME, Programul de excelență al clusterelor; nou program pilot ClusterXchange
   
The 3rd call for proposals of the Danube Transnational Programme is open since Monday 28th January until Friday 8th March!
   
Lansarea cererilor de candidatură pentru evenimentul "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor", ediția a 17-a, 7-10 octombrie 2019
   
Informații despre Gala Premiilor Participării Publice
   
Cerere de propuneri "Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială al Institutului Băncii Europene de Investiții, ediția 2019
   
Finanțare europeană pentru protecție civilă, cerere de propuneri de proiecte 2019 - Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 2014-2020
   
Finanțare pentru proiecte privind îmbătrânirea activă, cerere de propuneri de proiecte 2019 - Programul de cercetare și dezvoltare pentru o viață activă și asistată/AAL - Ambient Assisted Living
   
Acțiune de finanțare pentru prevenirea și combaterea violenței - cerere de propuneri de proiecte 2019, programul "Drepturi, Egalitate, Cetățenie" 2014-2020
   
ADR Centru - Oportunitate parteneriat Interreg Danube
   
Finanțare pentru colaborarea cu țările din Parteneriatul Estic - cerere de propuneri de proiecte EuropeAid, antreprenoriat social pentru tineri
   
Cerere de propuneri de proiecte "Orizont 2020" - învățământ deschis și colaborare privind educația pentru științe
   
Finanțare pentru digitalizarea patrimoniului cultural, cerere de propuneri de proiecte Europeana 2019, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) 2014-2020
   
Oportunități de cooperare în proiecte internaționale
   
Cerere de propuneri de proiecte programul EaSI 2014-2020 - actualizarea competențelor adulților aflați în situații dificile
   
Programul european de cooperare ESPON 2020 - cerere pentru propuneri de analize focalizate
   
Finanțare pentru mediu și acțiuni climatice - cerere generală de propuneri de proiecte 2019, programul european Life 2014-2020
   
Finanțare pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și înființarea de cooperative - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Finanțare pentru competențe antreprenoriale - cerere de propuneri de proiecte, programul "COSME" 2014-2020
   
Asistență tehnică pentru proiectele integrate ale programului LIFE - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 - Inițiativa "Voluntari UE pentru ajutor umanitar" - mobilizare de voluntari
   
Finanțare europeană pentru zonele rurale din Republica Moldova - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Concurs pentru tineri organizat de Comitetul Regiunilor
   
Propunere de parteneriat - programul "Europa pentru cetățeni" – Măsura 2: "Angajament democratic și participare civică"
   
Cerere de propuneri de proiecte "Europa Creativă", subprogramul Cultură - "Crearea unei punți între cultură și conținutul audiovizual prin mijloace digitale"
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 "Erasmus pentru tinerii antreprenori" - programul COSME
   
Seminar de informare concurs EDEN 2019
   
Finanțare pentru un proiect-pilot care privește educația prin STEM
   
Finanțare europeană pentru activități care vizează respectarea dreptului la proprietate intelectuală
   
Finanțare pentru acțiuni sportive pentru tinerii cu risc de radicalizare
   
Acțiune pregătitoare 2019 - Cinematografele ca centre de inovare pentru comunitățile locale
   
Cerere de propuneri de proiecte "Europa Creativă", subprogramul Cultură - Schema de mobilitate pentru artiști și/sau profesioniști din domeniul culturii
   
Oportunitate de finanțare turism sustenabil - cerere de propuneri 2019 - programul european COSME 2014-2020
   
Finanțare pentru colaborarea externă a clusterelor, cerere de propuneri de proiecte 2019 - programul COSME - Clustere orientate spre internaționalizare
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019, programul COSME - Misiuni ale economiei sociale
   
Apel propuneri proiecte - Tineri pentru Romania - 2020
   
Cerere de propuneri de proiecte 2019 - lupta împotriva consumului de droguri, programul Justiție al UE 2014-2020
   
Finanțare "Acțiuni Urbane Inovatoare" - URBACT III/FEDR - cea de-a 5-a cerere de propuneri de proiecte
   
Finanțare pentru inițiative de eficiență energetică, tematica "Orașe și comunități inteligente", programul european "Orizont 2020"
   
Comunicat de presă al consorţiului proiectului L4MS - apel deschis din 1 septembrie 2019
   
Cerere de propuneri DG Regio - sprijin pentru acțiunile de informare privind politica de coeziune
   
Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare - cerere de propuneri de proiecte 2019
   
Finanțare "Erasmus+", acțiunea-cheie 3, "Sprijin pentru reformarea politicilor - Incluziune socială și valori comune; contribuție în domeniul educației și formării
   
Finanțare programul Orizont 2020 pentru dezvoltare/renaștere rurală, cerere de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare europeană pentru centre de excelență profesională, cerere de propuneri de proiecte "Erasmus+", acțiunea-cheie 3, "Sprijin pentru reformarea politicilor"
   
Finanțare prin cererea de propuneri de proiecte "Sprijin pentru măsurile de informare privind Politica Agricolă Comună pentru anul 2020"
   
Finanțare programul european "Erasmus +", cerere generală de propuneri de proiecte 2020
   
Finanțare programul european Orizont 2020" - "Transformări socio-economice și culturale în contextul celei de-a patra revoluții industriale"
   
Finanțare acțiuni de voluntariat și stagii pentru tineri, Corpul European de Solidaritate - cerere de propuneri de proiecte 2020

 

Căutări de parteneri

2020
Propunere de parteneriat pentru licee și școli gimnaziale - Erasmus+, Collège Notre Dame, Occitanie, Franța

2019
Propunere de parteneriat Franța - programul URBACT III/FEDR
   
Respect DUO
   
Ambasada României la Belgrad
   
Propunere de parteneriat Franța - rețele de acțiune locală în orașe, programul Urbact
   
Propunere de parteneriat ERASMUS+, Franta
   
Propunere de parteneriat Erasmus + / acțiunea-cheie 2 - B.E.S.T. (Build Equality through Sport Together)
   
Propunere de parteneriat Europa pentru cetățeni, Spania, municipalitatea La Palma del Condado
   
"Green shift" and renewal in business and society
   
Multi-functional school building/school centre
   
"Recruitment of skilled workforce to the travel & tourism industry in rural and remote areas"
   
Youth Involvement in Adaptation to Climate Change in Rural Areas (ACCRA)
   
Delivering UNs Sustainable Development Goals (SDGs) at local level
   
Propunere de parteneriat ERASMUS+, Franța - Parteneriat strategic pentru locuri de muncă în domeniul social
   
Propunere de parteneriat - Europa pentru cetățeni, măsura 2 - Town Twinning, Italia
   
Propunere de parteneriat URBACT III, patrimoniu cultural - Consiliul local al orașului Mula, regiunea Murcia, Spania

 

Evenimente

2020
Consultare publică ref. la Apel de proiecte POR 1.1C Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării-inovării
   
Consultare publică europeană referitoare la noul Fond european pentru o tranziție justă - transmitere de observații
   
Concurs Internațional de Desene pentru Copii "Copiii de pe toată planeta sunt prieteni"
   
Lansarea cererilor de candidatură pentru evenimentul "Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor", ediția a 18-a, 12-15 octombrie 2020
   
Cerere de propuneri "Idei care schimbă lumea: Turneul de inovare socială al Institutului Băncii Europene de Investiții, ediția 2020
   
Cerere de candidaturi - EUROPE DAY 2020
   
Comunicat de presa AFIR - Măsurile pentru sprijinirea beneficiarilor PNDR ca urmare a pandemiei cu COVID-19

2019
Ziua porților deschise (Open Day) la Comitetul Regiunilor, 4 mai 2019 - lansarea înscrierilor pentru participarea regiunilor și orașelor cu stand de promovare la Bruxelles
   
Invitație pentru conferință la Bruxelles în domeniul colaborării orașelor cu turism termal, 22 martie 2019
   
Seminar informativ Apel "ACCES LA FINANȚARE", Granturile SEE și NORVEGIENE, 27 februarie 2019, la Cluj Napoca
   
EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM 2020 competition launched today
   
Sesiune de informare
   
Consultare publică europeană referitoare la evaluarea sprijinului acordat tinerilor pentru obținerea unui loc de muncă
   
Consultare publică europeană referitoare la aplicarea instrumentelor UE pentru ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale
   
"Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor" 2019 (EWRC) - deschiderea înregistrărilor
   
Consultare publică privind programul Europa Digitală 2021-2027
   
Premiul Altiero Spinelli pentru comunicare despre UE, lansarea celei de-a 3-a editii - cerere de candidaturi
   
Seminar informativ regional adresat entitatilor din Regiunile de Dezvoltare Vest, Nord-Vest și Centru interesate sa depuna proiecte in cadrul apelurilor "Dezvoltare locala" si "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"
   
Seminare informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului "Cresterea incluziunii si abilitarea romilor"
   
Seminare informative regionale adresate entitatilor interesate sa depuna proiecte in cadrul apelului "Dezvoltare locala"
   
Conferința CEPLI și colocviul academic de la Toulouse, 14-15 noiembrie 2019
   
Inițiativa-pilot a Parlamentului european: PREMIUL JAN AMOS COMENIUS
   
Lansarea ediției 2021 - competiția "Regiunea Europeană Întreprinzătoare" (REI), Comitetul Regiunilor

 

Informaţiile au fost furnizate de: Fabian Livia, în data de 15.02.2019
Informaţiile au fost actualizate de: Fabian Livia, în data de 18.02.2019, 19.02.2019, 25.02.2019, 01.03.2019, 05.03.2019, 25.03.2019, 10.04.2019, 18.04.2019, 15.05.2019, 20.05.2019, 23.05.2019, 12.06.2019, 15.07.2019, 29.07.2019, 02.08.2019, 05.08.2019, 12.08.2019, 19.08.2019, 30.08.2019, 16.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 17.10.2019, 28.10.2019, 30.10.2019, 15.11.2019, 27.11.2019, 06.12.2019, 10.01.2020, 16.01.2020, 20.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020, 05.02.2020, 06.02.2020, 12.02.2020, 14.02.2020, 19.02.2020, 03.03.2020, 05.03.2020, 13.03.2020, 24.03.2020, 30.03.2020, 01.04.2020