Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > Mecanismul pentru o tranziție justă
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


Mecanismul pentru o Tranziție Justă

Consiliul Județean Mureș, are rolul de coordonator al procesului de elaborare a Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă (PTTJ) în județul Mureș, document aflat în curs de elaborare care va deveni parte a Programului Operațional Tranziție Justă și va sta la baza accesării finanțărilor acordate prin FTJ.

Sprijinul oferit prin Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), se va concentra asupra diversificării economice a teritoriilor celor mai afectate de tranziția climatică și asupra recalificării și a incluziunii active a lucrătorilor și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din aceste teritorii și va contribui la tranziția economică și socială a acestor teritorii, sprijinind în același timp tranziția energetică .

Principalul obiectiv al JTF este de a atenua efectele tranziției prin finanțarea diversificării și modernizării economiei locale și de a atenua efectele negative asupra ocupării forței de muncă. Pentru a-și atinge obiectivul, FTJ va sprijini o gamă largă de activități prin investiții în domenii precum digitalizare și inovare digitală, tehnologiile energiei curate, reducerea emisiilor(limitat), reabilitarea siturilor industriale și recalificarea lucrătorilor.

Pentru a spori diversificarea economică a teritoriilor afectate de tranziție, FTJ va oferi, de asemenea, sprijin pentru investiții productive în IMM-uri, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi noi, ceea ce va duce la diversificare economică, modernizare și reconversie. Investiția productivă ar trebui înțeleasă ca investiție în capital fix sau activ imaterial ale întreprinderilor în vederea producerii de bunuri și servicii, contribuind astfel la formarea de capital brut și ocuparea forței de muncă. FTJ va sprijini, de asemenea, investițiile în crearea de noi firme, inclusiv prin incubatoare de afaceri și servicii de consultanță pentru crearea de locuri de muncă.

Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027 are o alocare orientativă de aproximativ 2,460 miliarde euro la nivel național, din care 0,937 miliarde euro din FTJ (Fondul de tranziție Justă), 1,2 miliarde euro Next Generation EU și 0,321 euro miliarde cofinanțarea națională, toate detaliile fiind disponibile pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Chestionar pentru colectare propuneri de proiecte FTJ

Planul Teritorial pentru Tranziție Justă – județul Mureș

Persoane de contact: Magyarossy Andrea-Csilla, Togan Codruța.