Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > "Spunem NU Corupției"
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

PROIECTUL "SPUNEM NU CORUPȚIEI"

 

INFORMARE privind implementarea în cadrul Consiliului Județean Mureș a proiectului "Spunem NU Corupției"
  
Afiș general proiect
  
Dispoziția nr. 564 / 02.12.2019 privind aprobarea Codului de Etică şi a Planului de Integritate al Consiliului Judeţean Mureş pentru implementarea prevederilor Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020
   
   
   
Rezultate încheiere proiect
   
CODUL DE ETICĂ al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Consiliului Județean Mureș (CJM)
   
Ghid (varianta A5)
   
Pliant
   
Galerie foto

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Vițelar Corina, în data de 01.10.2018
Informaţiile au fost actualizate de: Vițelar Corina, în data de 08.10.2020