APARAT PROPRIU CONSILIUL JUDEȚEAN MUREŞ

Nr.

Numele, prenumele 

Tel. interior

cam.

 

 

tel. direct

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE                        

46

PÉTER FERENC

1208

 

Preşedinte 

0265-261904

47

Biró Katalin

1209, 1208

 

Şef cabinet

 

0265-261904

 

 

 

0265-268718 fax

98

KOVÁCS MIHÁLY-LEVENTE

1204,1150

 

Vicepreşedinte

0265-263529

99

OVIDIU GEORGESCU

1201,1202

 

Vicepreşedinte

0265-264890

97

Pop Monica Mihaela

1150, 1204,1202, 1201

 

Şef cabinet

 

0265-265315 fax

116

PAUL COSMA

1296

 

Secretar general 

0265-263342

116

Mureşan Cristina

1207

 

Şef  cabinet

 

 

 

ADMINISTRATOR PUBLIC

 

50

SZÁSZ ZOLTÁN-TIBOR

1258

 

 

 

 

CABINETUL PREŞEDINTELUI

 

 

Director Cabinet Preşedinte

 

 

 

 

51

48

Kelemen Atilla-Márton
Lukács Katalin, Henn Attila, Bálint-Pál ErikaFehérvári CsengeMolnár Imola

1258
1256

 

CABINETUL VICEPREŞEDINTELUI KOVÁCS MIHÁLY-LEVENTE

 

90

Portik Timea-Andrea

 

     

 

CABINETUL VICEPREŞEDINTELUI OVIDIU GEORGESCU

 

80

Popovici Andrada-Gheorghiana

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

60

POPA  ELENA

1233

 

Şef  Serviciu

 

60

Radu Doris, Kutasi Melinda

1234

63

Cismaş Lucia, Petruţa Lucian

1236

 

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN

02

Danciu  Petru - Dan - HOTEL PARC et.2

1285

 

Vodă Laurențiu

 

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI 

IMPLEMENTARE PROIECTE

125

1245

 

Director  executiv

0265-260804

 

MANAGERI  PUBLICI

 

8

Magyarossy Andrea-Csilla - HOTEL PARC

1301

8

Togan  Codruţa - HOTEL PARC

1301

SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

125

SUCIU  CĂLIN 

1245

 

Şef  Serviciu

 

 

123

Maior Loredana

1274

 

Secretariat

 

 

124

Gyarmati Iuliana, Călbază Ioan

1270

124 

1271

121

Stan Sorin, Gorea Ágnes

 

1273
fax 0372-651272

 

 

COMP.  RELAŢII EXTERNE ŞI MASS MEDIA

10
10

Fabian  Livia - HOTEL PARC

Viţelar Corina - HOTEL PARC

 

1287
1286

COMP. PROTECŢIA MEDIULUI 

122

Spinei  Radu

 

1298

 

 

 

 

DIRECŢIA AMENAJARE TERITORIU ŞI URBANISM

54

POPESCU ADINA-GABRIELA

 

1247

 

Arhitect Şef

 

 

53

Deac  Lenuţa 

1248

 

Secretariat

 

0265-267104

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

  52

PLATON CĂTĂLIN - Şef serviciu

 

1249

56

Belean Monica

 

1254

79

Costea Dănuța

 

1283

4

Iuga Andrei

    HOTEL PARC

1284

55

Sita Claudia Sorina

 

1295

COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ

56

Baciu  Andreea

 

1254

SERVICIUL  URBANISM

 

 

 

 

 

Şef serviciu 

 

 

COMPARTIMENTUL PLANIFICARE TERITORIU

URBANISM ŞI G.I.S.

55

Lungu  Mirela 

1235

 

Pop  Călin,  Blaskievics Adam

 

1154

 

 

 

COMPARTIMENTUL  INFORMATICĂ

77

Muşat  Manuela

 

1282

78

 

Pop-Ghindaş Elvira Iuliana
Ghidiu Ovidiu Ion
Gorea Adrian

1281

 

       

 

     

 

  SALA COMISIE

 

HOTEL PARC

 

  SALA 3 COMISIE

 

1434

 

  SALA 4 COMISIE

 

1435

 

  SALA 5 COMISIE

 

1436

Nr.

Numele, prenumele 

Tel. interior

cam.

 

 

tel. direct

       DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

109

NEMEŞ  GENICA

1210

 

Director  executiv

0265-261056

106

Nemeş  Ileana Livia

1211

 

Secretariat

0265-260071

       SERVICIUL JURIDIC

110

FARKAS ADRIANA

 

1216

 

Şef  serviciu

 

111

Lefter  Erika

 

1214

 

Kakasi  András Buta Ramona

 

  118

Catrinoi Ionuț

1275 

112

Lokodi Emőke, Szőverfi Gabriella

1213

SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

ŞI CANCELARIE

105

BELEAN  DELIA 

1212

 

Şef  serviciu

 

 

118

Dascălu Ligia

1219

 

Curcubet Călin

1275

 

Orășan Carmen

1219

1

Gábosi Mária MagdolnaCovaci Gabriela

1261

1

Cășvan Eugenia

1261

106

Curticăpean Monica

1211

ARHIVA 

9

Moldovan Cristina, Linca Claudia Veronica

1223

DIRECŢIA  ECONOMICĂ 

66

MĂRGINEAN ALIN

1227

 

Director  executiv

0265-263138

65

Mureşan  Rodica

1229

 

Secretariat

 

0265-263138

COMP. ANALIZĂ ŞI ASISTENŢĂ ECONOMICĂ

67

Friss CsabaMazilu Maria-Rodica

1228

 

 

 

 

SERVICIUL  BUGET

67

KÁDÁR KATALIN

1228

 

Şef  serviciu

 

 

58

Vaida  GabrielaSăvâșcă Ramona-Camelia

1230

57

Axente Iulia

 

1231

57

Tanţoş  Florentina

1232

COMPARTIMENTUL EXECUTARE SILITĂ

57

 

1232

BIROU FINANCIAR - CONTABIL

73

OROIAN MARIANA

1241

Şef birou

73

Puşcaş  Maria

1242

74

Suciu Luminiţa

1240

72

Someşan Camelia

1292

   74

Şerban  Manuela

1246

COMP. PATRIMONIU, SERVICII PUBLICE, GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 

  104

Moldovan Marcela , Dohotariu Monica

1276

64

Iordache Mihaela, Ruţa Mirela

1238

AUTORIT. JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT PUBLIC

35

Iosub  LilianaNecşulescu Ovidiu-Ioan

1263

SERVICIUL DESERVIRE - APROVIZIONARE 

34

KOCSIS RÓBERT - Şef serviciu

1127

34

Baki László

1127

A.T.O.P.

  22

Moldovan Cristina

1223

XEROX

 

Feurdean  Aniţa

1221

CENTRALA TELEFONICĂ

0265-263211

POARTA PRINCIPALĂ

1294

POARTA LAT. PRIMĂRIE

1200

POARTA LAT. PALAT

1237

COMP. GOSPOD. ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

 

Atelier 

 

1226

 

Raţiu  Vasile  - Magazie 

 

1225

DIRECŢIA  TEHNICĂ 

70

MÁRTON  KATALIN 

1289

 

Director  executiv

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV INTERVENȚII

34

CĂPUȘAN IOAN - Şef serviciu
Bartha ZsoltFerenczi Zoltán

 

1127

COMPARTIMENTUL BAZA DE DATE 

69

Costin Claudia 
Secretariat

1293
fax 0372-651293

68

Vaida Teodora

Ţogorean Narcisa

1239

 

SERVICIUL URMĂRIREA LUCRĂRILOR

113

OARGĂ  MARIETA

1222

 

Şef  serviciu

 

 

113

Neag Nadina

1222

114

Gorea  MihaelaHodîrnău Ana-Maria

1217

76

115

Dobozi Sándor-József, Miklos Attila Szabolcs

Gáspár Levente, Dan Ioan

 

1244

1218

12 Dörner Miklós - HOTEL PARC 1279

SERVICIUL  INVESTIŢII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

75

PĂTRAN  CARMEN

1253

 

Şef serviciu

 

 

COMPARTIMENTUL  INVESTIŢII

6

Miklós Kinga - HOTEL PARC

1260

7

Ene Gabriela, Matei Corneliu-Marcel - HOTEL PARC

1277

COMPARTIMENTUL  ACHIZIŢII   PUBLICE 

76

76

12

Savu Felicia

Platon Adela-Ionela
Sabău Kinga Beáta - HOTEL PARC

 

1243

1243

1279

9

Kárpáti Andrea Laura - HOTEL PARC
Pologea Ioan - HOTEL PARC
 

1302

 

 

Informaţiile au fost furnizate de Curticăpean Monica, în data de 13.11.2008
Informaţiile au fost actualizate de: Nemeş
Ileana, in data de 10.11.2010

Informaţiile au fost actualizate de: Ciobota Iuliana, in data de 4.05.2011

Informaţiile au fost actualizate de: Nemeş Ileana, in data de 26.05.2011

Informaţiile au fost actualizate de: Ciobota Iuliana, in data de 31.05.2011

Informaţiile au fost actualizate de: Nemeş Ileana, in data de 10.06.2011, 27.06.2011, 23.03.2012, 05.07.2012, 02.08.2012, 03.12.2012, 20.02.2013, 20.05.2013, 30.05.2013, 27.06.2013, 30.08.2013, 08.10.2013, 09.10.2013, 10.01.2014
Informaţiile au fost actualizate de: Ciobota Iuliana, in data de 18.02.2015, 15.04.2015, 13.11.2015, 30.03.2016, 11.05.2016, 30.06.2016, 21.10.2016, 21.12.2016, 23.06.2017, 16.10.2017, 26.03.2018, 08.06.2018, 12.09.2018

Informaţiile au fost actualizate de: Gorea Adrian, in data de 07.01.2019, 01.02.2019, 19.03.2019, 17.04.2019, 08.05.2019, 17.05.2019, 30.08.2019, 30.09.2019, 04.11.2019, 07.11.2019, 15.11.2019, 20.11.2019, 05.12.2019, 24.12.2019, 09.01.2020, 15.01.2020, 06.02.2020, 17.02.2020, 24.02.2020, 07.05.2020. 15.05.2020, 14.07.2020, 24.07.2020, 23.10.2020, 02.11.2020, 14.12.2020, 18.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021, 04.02.2021, 22.02.2021, 26.02.2021, 04.03.2021, 15.03.2021, 23.03.2021, 26.03.2021, 06.05.2021, 03.06.2021, 22.06.2021, 28.06.2021, 16.08.2021, 19.08.2021, 27.08.2021, 01.09.2021, 20.09.2021, 13.10.2021