Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2022 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2022, pentru activităţi non-profit de interes judeţean în domeniile: cultură, culte, sport, asistență socială și tineret

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2022 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniile: cultură, culte, sport, asistență socială și tineret

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2022
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >>  << anexa 4 la GHID >> 

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 Declarație de imparțialitate

 Anunț privind interpretarea și aplicarea unor prevederi din Ghidul solicitanților

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 06.04.2022
Informaţiile au fost actualizate de: Kakasi András, în data de 04.05.2022