Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > carieră
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

ANUNȚURI POSTURI VACANTE / EVALUĂRI MANAGERI

  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 15.06.2022, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante la Serviciul Administrativ Intervenții – Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 17.06.2022, concurs de ocupare, prin recrutare, a funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă la Compartimentul Protecţia Mediului - Direcţia de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     
  REZULTATUL FINAL al procedurii de analiză a noului proiect de management depus de managerul Redacției Revistei "Látó" instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Mureș
     
  REZULTATUL FINAL al procedurii de analiză a noului proiect de management depus de managerul Ansamblului Artistic Profesionist "Mureșul", instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Mureș
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului aplicat în anul 2021 Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, instituţie publică de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş
     
  ANUNŢ privind selecţia prealabilă a coordonatorului monumentului istoric - din cadrul Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din judeţul Mureş înscris în Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighişoara - cod 902-1999
    ERATĂ
     
  Consiliul Județean Mureș organizează în data de 30.05.2022, concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă la Compartimentul investiții - Serviciul investiții și achiziții publice – Direcția tehnică și a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, debutant, vacantă la Serviciul urmărirea lucrărilor –Direcția tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului aplicat în anul 2021 Redacției Revistei "Vatra", instituţie publică de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului aplicat în anul 2021 Muzeului Județean Mureș, instituţie publică de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului aplicat în anul 2021 Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", instituţie publică de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ ANUNȚĂ organizarea concursului de ocupare prin recrutare a două funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul avizare, autorizare și control - Direcția amenajare teritoriu și urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș << Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs: 02.05.2022 >>
    REZULTATUL selecției dosarelor
    REZULTATUL probei scrise
    REZULTATUL interviului
    REZULTATUL final