Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > GDPR
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

Protecţia datelor cu caracter personal

 INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judeţean Mureş

 


 

Responsabil cu protecţia datelor

Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 295/2018 doamna Mușat Manuela, consilier la Compartimentul Informatică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, a fost desemnată în calitate de responsabil cu protecția datelor.

În aplicarea prevederilor art.37 alin.(7) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), datele de contact ale doamnei Mușat Manuela sunt:
- telefon: 0265 263211 interior 1282
- email: manuela@cjmures.ro