Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > rezultatul evaluării
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

SUBVENŢII CJM

 Lista cuprinzând proiectele de tineret de interes județean ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș în anul 2021
   
 Lista cuprinzând proiectele de tineret de interes județean ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș în anul 2021
   
 Lista activităților de tineret depuse pentru finanţare în anul 2021 de structuri neguvernamentale de și pentru tineret, care organizează activități de tineret de interes județean, neconforme cu cerinţele din Ghidul solicitanţilor
   
 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă acordată în anul 2021, din bugetul propriu al Judeţului Mureş pentru programele şi proiectele depuse pe domeniul culte, de unităţile de cult din judeţul Mureş, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
   
 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă acordată în anul 2021, din bugetul propriu al Judeţului Mureş pentru programele, proiectele și acțiunile culturale depuse de asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, alte organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial din judeţul Mureş, precum şi de persoanele fizice autorizate
   
 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă pe anul 2021, din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş
   
 Lista privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2021, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
   
 Lista proiectelor depuse de unitățile de cult din județ, admise pentru finanțare din bugetul public al județului Mureș în anul 2021, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim de 40 pct. necesare pentru acordarea finanțării
   
 Lista proiectelor depuse de unitățile de cult din județ, pentru finanțare din bugetul public al județului Mureș în anul 2021, RESPINSE
   
 Lista cuprinzând proiectele ADMISE la finanţare nerambursabilă pe anul 2021, din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş
   
 Lista cuprinzând proiectele RESPINSE la finanţare nerambursabilă pe anul 2021, din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş
   
 Lista cuprinzând proiectele ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2021
   
 Lista cuprinzând proiectele RESPINSE de la finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2021
   
 LISTA PROIECTELOR ADMISE care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2021, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE
   
 LISTA PROIECTELOR RESPINSE depuse peste termenul limită, cele neeligibile sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2021, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE
 
 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2020, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
   
 LISTA PROIECTELOR ADMISE care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2020, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE
   
 LISTA PROIECTELOR RESPINSE depuse peste termenul limită, cele neeligibile sau care nu îndeplinesc punctajul minim necesar pentru acordarea finanțării nerambursabile din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2020, în domeniul ASISTENŢEI SOCIALE
 
 Lista cuprinzând proiectele de tineret de interes județean ADMISE pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș în anul 2019
   
 Lista proiectelor admise la finanțare și cuantumul finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Mureș pe anul 2019 pentru activități non profit de interes județean pe domeniul culte
   
 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă pe anul 2019, din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive de utilitate publică depuse de structurile sportive de drept privat, asociaţiile pe ramură de sport judeţene şi persoanele fizice din judeţul Mureş
   
 Lista cuprinzând finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019, a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale
   
 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2019, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
 
 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018, sesiunea a II-a, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
   
 LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018, sesiunea I, asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte şi programe prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale căror contestaţii au fost admise
   
 LISTA programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale depuse de asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, alte organizaţii neguvernamentale fără scop patrimonial din judeţul Mureş, precum şi de persoanele fizice autorizate, reanalizate în urma admiterii contestaţiilor de către Comisia de contestaţii şi care sunt neconforme cu cerinţele din ghidul solicitanţilor
   
 Proiecte cu finanţare nerambursabilă admise - activităţi de tineret 2018 (data afişării 08.06.2018)
 Proiecte cu finanţare nerambursabilă respinse - activităţi de tineret 2018 (data afişării 08.06.2018)
   
 Dispoziţia nr. 303 din 30 mai 2018 privind aprobarea unor măsuri în vederea finalizării primei sesiuni de selecţie a dosarelor în cadrul programului anual de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea nr. 20/15.02.2018 a Consiliului Judeţean Mureş
   
 Proiecte cu finanţare nerambursabilă eligibile - sport 2018
 Proiecte cu finanţare nerambursabilă neconforme - sport 2018
   
 Proiecte cu finanţare nerambursabilă admise - cultură 2018
 Proiecte cu finanţare nerambursabilă neconforme cu Ghidul solicitantului - cultură 2018
   
 Proiecte cu finanţare nerambursabilă admise - culte 2018
 Proiecte cu finanţare nerambursabilă respinse - culte 2018
   
 Solicitări admise - asistenţă socială 2018
 Solicitări respinse - asistenţă socială 2018
 
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2017 - Sesiunea a II-a
   
 Proiecte câştigate - activităţi de tineret 2017
   
LISTA privind subvenţiile acordate din bugetul Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2017 asociaţiilor şi fundaţiilor care iniţiază proiecte prin care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale căror contestaţii au fost admise
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2017
   
 Proiecte câştigate - culte 2017
   
 Proiecte câştigate - cultură 2017
   
 Proiecte câştigate - sport 2017
 
 Proiecte câştigate - cultură 2016
   
 Proiecte câştigate - sport 2016
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2016
   
 Proiecte câştigate - culte 2016
 
 Proiecte câştigate - cultură 2015
   
 Proiecte câştigate - sport 2015
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2015
   
 Proiecte câştigate - culte 2015
 
 Proiecte câştigate - cultură 2014
   
 Proiecte câştigate - sport 2014
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2014
   
 Proiecte câştigate - culte 2014
 
 Proiecte câştigate - sport 2013
   
 Proiecte câştigate - cultură 2013
   
 Proiecte câştigate - culte 2013
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2013
 
 Proiecte câştigate - sport 2012
   
 Proiecte câştigate - cultură 2012
   
 Proiecte câştigate - culte 2012
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2012
 
 Proiecte câştigate - sport 2011
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2011
   
 Proiecte câştigate - culte 2011
   
 Proiecte câştigate - cultură 2011
 
 Proiecte câştigate - culte 2010
   
 Proiecte câştigate - sport 2010
   
 Proiecte câştigate - cultură 2010
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2010
 
 Proiecte câştigate - culte 2009
   
 Proiecte câştigate - sport 2009
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2009
   
 Proiecte câştigate - cultură 2009
 
 Proiecte câştigate - culte 2008
   
 Proiecte câştigate - cultură 2008
   
 Proiecte câştigate - sport 2008
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2008
 
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2007
   
 Proiecte câştigate - cultură 2007
   
 Proiecte câştigate - sport  2007
   
 Proiecte câştigate - culte  2007
 
 Proiecte câştigate - cultură 2006
   
 Proiecte câştigate - asistenţă socială 2006
   
 Proiecte câştigate - culte 2006

 

PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ

 Proiecte câştigate de Consiliul Judeţean Mureş în perioada 2008-2013
 
 Proiecte câştigate de Consiliul Judeţean Mureş în perioada 2007-2012
 
 Proiecte câştigate de Consiliul Judeţean Mureş în perioada 2007-2011
 
 Proiecte câştigate în perioada 2008-2009
 
 Proiecte câştigate în perioada 2004-2007
 
 Proiecte câştigate în perioada 2000-2003