Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > guvernanță corporativă
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare


Guvernanță corporativă

 

RAPORT privind evaluarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pentru anul 2017 (EXTRAS)
   
   

 

 

 

Informatiile au fost furnizate de: Dohotariu Monica, în data de 04.07.2018