Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > guvernanță corporativă
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 

R.A. "Aeroportul Transilvania Târgu Mureș"

Scrisoarea de aşteptări (anexa 1 la HCJM 145/2017)
   
RAPORT privind evaluarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pentru anul 2017 (EXTRAS)
   
RAPORT privind evaluarea modului de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş", pentru anul 2018 (EXTRAS)
   
RAPORT privind evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.A "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pentru anul 2019 (EXTRAS)
   
Anunț de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat în baza Schemei de ajutor de stat pentru stimularea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

 

S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A.

Scrisoarea de aşteptări (anexa la HCJM 90/2019)

 

Rapoarte OUG 109/2011

RAPORT privind întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în anul 2016
   
RAPORT privind întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în anul 2017
   
RAPORT privind întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în anul 2018
   
RAPORT privind întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în anul 2019
   
RAPORT privind întreprinderile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, în anul 2020

 

 

Informatiile au fost furnizate de: Dohotariu Monica, în data de 04.07.2018
Informatiile au fost actualizate de: Dohotariu Monica, în data de 23.05.2019, 26.06.2019, 04.07.2019, 10.06.2020, 17.07.2020, 16.06.2021