Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > distincţia "ALAE"
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

DISTINCȚIA "ALAE"

PERSONALITĂȚI CĂRORA LE-A FOST CONFERITĂ DISTINCȚIA

 

Nr.
crt.
Nume şi prenume Domeniul de excelență Data conferirii distincției Anexe
1. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean Istorie 7 Septembrie 2013
Curriculum Vitae
Fotografie
2. Kovács András Poezie 7 Septembrie 2013
Curriculum Vitae
Fotografie
3. Csíky Boldizsár Muzică 7 Septembrie 2013
Curriculum Vitae
Fotografie
4. Dan Glasu Teatru și film 7 Septembrie 2013
Curriculum Vitae
Fotografie
5. Shinya Ozaki Muzică 27 Martie 2014
Curriculum Vitae
Fotografie
Expunere de motive
6. Prof. univ. dr. Horațiu Suciu Medicină 9 Mai 2016
Curriculum Vitae
Fotografie
Expunere de motive
Laudatio
7. Dr. ing. Kolozsváry Zoltán Cercetare științifică 9 Mai 2016
Curriculum Vitae
Fotografie
Expunere de motive
Laudatio
8. Virginia Zeani Muzică 22 iunie 2017
Curriculum Vitae
Fotografie
Expunere de motive
Laudatio
9. Szőcs Bernadette Cynthia Sport 11 februarie 2020
Curriculum Vitae
Fotografie
Referat de aprobare
Laudatio
10. Klosz Péter Sport 11 februarie 2020 (post-mortem)
Fotografie
Referat de aprobare
Laudatio

 


Informaţiile au fost furnizate de Cioban Simona, în data de 04.12.2019
Informaţiile au fost actualizate de Cioban Simona, în data de 12.02.2020