Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > solutionare petitii
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare


Modalități de contestare a deciziei autorității în cazul încălcării dreptului de acces la informațiile de interes public

  In cazul in care considerati ca dreptul dumneavoastra privind accesul la informatiile de interes public v-a fost incalcat puteti proceda astfel:

I.
- Sa formulati o reclamatie administrativa ( M.1.; M.2.) in cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al autoritatii.

- M.1. - Model reclamatie administrativa - 1
- M.2. - Model reclamatie administrativa - 2

- Reclamatia trebuie adresata Presedintelui Consiliului judetean iar acesta este obligat ca in urma unei anchete administrative sa dea un raspuns in cel mult 15 zile de la inregistrarea reclamatiei.

- Daca reclamatia este intemeiata raspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.

Temei legal:
      Art. 21 din Legea nr. 544/2001;
      Art. 32 - 34 din Normele metodologice.

II.
- Sa formulati o plângere la instantele judecatoresti in cazul unui raspuns nesatisfacator sau când nu se raspunde in termen.

- Plângerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana vatamata sau in a carei raza teritoriala se afla autoritatea publica impricinata.

- Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile solicitate si sa plateasca persoanei vatamate daune morale si/sau patrimoniale.

- Hotarârea tribunalului poate fi atacata prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curtii de Apel este definitiva si irevocabila.

- Atât actiunea depusa la prima instanta cât si recursul la Curtea de Apel se judeca in procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Temei legal:
      Art. 22 din Legea nr. 544/2001;
      Art. 36 din Normele metodologice.

 

Informatiile au fost actualizate de: Daniel Ana, in data de 27.01.2012