Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > acte normative
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Mureş

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată prin O.U.G. nr.4/2021

Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş (aprobat prin Hot. nr. 115 / 26.09.2019 şi completat prin Hot. nr. 41 / 24.03.2020)

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, modificată şi completată;

Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, modificată şi completată;

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;

Hotărârea nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.

 

Informatiile au fost actualizate de: Daniel Ana, în data de 28.04.2010, 27.01.2012
Informatiile au fost actualizate de: Cășvan Eugenia, în data de 08.02.2017, 21.03.2017, 19.06.2017, 17.05.2018, 11.03.2019, 11.07.2019, 04.02.2020
Informatiile au fost actualizate de: Moldovan Cristina, în data de 05.06.2020, 01.07.2020, 05.10.2020, 08.10.2020, 04.02.2021