Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
 
  Revista "Vatra" cu sediul în localitatea Târgu-Mureș, str. Tușnad, nr 5 judeţul Mureș, CUI 4322610, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 8 ianuarie 2018, concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post contractual de şofer, treapta I, vacant la Serviciul Deservire-Aprovizionare, Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     
  Anunţ privind selecţia unor membri ai Consiliului de Administraţie la R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre actualizarea Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 18 decembrie 2017, concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post contractual de şofer, treapta I, vacant la Serviciul Deservire - Aprovizionare, Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     Rezultatul selecţiei dosarelor
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre tarifele şi taxele locale datorate în anul 2018 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2018
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
    Achiziţia de servicii de asistenţă socială cu cazare pentru persoane cu dizabilităţi
Anunț de participare  << Solicitare de clarificare nr. 1 >>
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formulare
Model de contract
Procedura operațională
Raportul procedurii
     
    Achiziţia de servicii rezidenţiale pentru copii separaţi temporar sau definitiv de părinţi, cu măsură de protecţie în sistemul de ocrotire specială din judeţul Mureş
Anunț de participare  << Solicitare de clarificare nr. 1 >>
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formulare
Model de contract
Procedura operațională
Raportul procedurii
     
    Achiziţia de servicii rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie din judeţul Mureş
Anunț de participare
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formulare
Model de contract
Procedura operațională
Raportul procedurii
     
    Achiziţia de servicii sociale de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă pentru copii şi tineri aflaţi în sistemul public de protecţie specială din judeţul Mureş
Anunț de participare
Fișa de date
Caietul de sarcini
Formulare
Model de contract
Procedura operațională
Raportul procedurii
     
  Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice având ca obiect prestarea de Servicii de comunicare publică în mass-media, în perioada 15 ianuarie 2016 - 17 ianuarie 2017
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică în mass-media
     
  Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale" propus a fi implementat la nivel naţional care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean