Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  Consiliul Judeţean Mureş anunță concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș
     
  Înștiințare privind stingerea obligațiilor fiscale nr. 6332/09.03.2021 - SC ADTRUE COMPANY SRL
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 21.04.2021, concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post contractual, vacant de inspector de specialitate, treapta II la Serviciul Administrativ Intervenții – Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Rezultatul selecţiei dosarelor
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2020 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.77/2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor solide menajere și similare în județul Mureș și aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2021
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.131 din 27 august 2020 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
     
  DECIZIE referitoare la obligaţiile fiscale reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere - SC ADTRUE COMPANY SRL
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.191 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului Județean Mureș
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ - Direcția tehnică, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea sistemului rutier pe drumul județean DJ151D, Ungheni-Acățari, județul Mureș", propus a fi amplasat în loc. orașul Ungheni, comunele Gheorghe Doja, Crăciunești, Acățari, pe drumul județean DJ151D, Ungheni – Acățari, km0+000 – 15+513, jud. Mureș
     
  ANUNŢ privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în comuna Mica, sat Abuș, str. Principală, nr. 1, aflat în domeniul privat al Judeţului Mureş, înscris în Cartea Funciară nr. 74/N/Mica, nr. cadastral 60
    PROCES-VERBAL al şedinţei de licitaţie publică organizată pentru vânzarea imobilului situat în Comuna Mica, sat Abuş, str. Principală, nr. 1, înscris în Cartea Funciară nr. 74/N/Mica, nr. cadastral 60
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ, titular al proiectului "Refacere 1 pod pe DJ 153C (Gurghiu)", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, fără studiu de evaluare a impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Refacere 1 pod pe DJ 153C (Gurghiu)", propus a fi amplasat în județul Mureș, comuna Gurghiu, pe Drumul Județean 153C (DN15) – Solovăstru – Gurghiu – Ibănești – limita județ Harghita
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparaţii carosabil şi podeţ pe DJ134, la km 27+100-27+150, judeţul Mureş" propus a fi amplasat în comuna Vânători, pe DJ 134 la km 27+100-27+150, judeţ Mureş
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reabilitarea unui tronson de drum judeţean DJ143 Daneş-Criş-limită judeţ Sibiu până la limita cu judeţul Sibiu" propus a fi amplasat în comuna Daneş, sat Daneş-Criş, judeţ Mureş
     
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA DRAFT REVIZUIT)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNȚ privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNŢ privind decizia de emitere a avizului de mediu pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
     
  În atenția consilierilor județeni declarați aleși: Documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor legale în vederea validării mandatului de consilier județean:
DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE VALIDARE
DECLARAȚIE PRIVIND RENUNȚAREA / NERENUNȚAREA LA MANDAT
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, titular al proiectului "Executarea de lucrări de: Reparații la pod de beton armat pe DJ 151D Ungheni - Acațari - Tâmpa, km 24+382, județul Mureș", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Executarea de lucrări de: Reparații la pod de beton armat pe DJ 151D Ungheni - Acațari - Tâmpa, km 24+382, județul Mureș", propus a fi amplasat în comuna Gălești, sat Sânvăsii, DJ 151D Ungheni – Acățari – Tâmpa, km 24+382, jud. Mureș
     
  Anunț privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș pentru proiectul “Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142 Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) județul Mureș”
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, - Direcția tehnică, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparatii la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni- Acațari- Tâmpa, km 24+382, județul Mureș-faza PT", județul Mureș
     
  ANUNȚ privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142 Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) județul Mureș"
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 3 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în limba română – local , SCN 1067356/29.04.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 6 - Spaţii pentru difuzare materiale de comunicare publică pe un post de televiziune în limba maghiară – local, SCN1063391/20.02.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media - SCN1061219/08.01.2020
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>   <<ianuarie 2020>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean