Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  ANUNŢ privind selecţia prealabilă a coordonatorului monumentului istoric - din cadrul Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din judeţul Mureş înscris în Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighişoara - cod 902-1999
    ERATĂ
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a deciziei etapei de încadrare nr.1650 din 10.06.2019 pentru proiectul "Refacere pod lemn pe DJ 135, km 43+500, parțial distrus, situat pe raza comunei Sărățeni", amplasat în județul Mureș, comuna Sărățeni, pe drumul județean DJ 135 Tg. Mureș - Miercurea Nirajului – Sărățeni – limita jud. Mureș
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de steag al Județului Mureș
     
  ANUNȚ DE ÎNSCRIERE PENTRU DESEMNAREA CA REPREZENTANT AL COMUNITĂȚII LOCALE, ÎN COMITETUL DE ORGANIZARE UNESCO AL CENTRULUI ISTORIC SIGHIȘOARA
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ titular al proiectului "Reparație podeț dalat pe DJ153C în localitatea Ibănești Pădure, km 22+470", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studio de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reparație podeț dalat pe DJ153C în localitatea Ibănești Pădure, km 22+470", propus a fi amplasat în comuna Ibănești, pe DJ 153C, satul Ibănești Pădure, jud. Mureș
     
  Consiliul Județean Mureș anunță că, începând cu data de 05.05.2022 circulația pe tronsonul de drum județean DJ151B, km 13+013-15+000, spre localitatea Bahnea va fi deviată pe drumul comunal DC 71 Bahnea – Bernadea, pentru o perioadă de 5 luni, având în vedere începerea execuției lucrărilor de "Reparații la pod de beton armat pe DJ151B Ungheni – Căpâlna de Sus- Bahnea – limită județ Sibiu km 13+013, județul Mureș"
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ anunță publicul interesat că în ședința Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mureș în data de 19.04.2022 s-a decis că PDJ Mureș 2021-2027 nu are efecte semnificative asupra mediului
     
  Anunț de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat în baza Schemei de ajutor de stat pentru stimularea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ – Direcția Tehnică, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară pe DJ134 Fântânele – Vețca, jud. Mureș" propus a fi amplasat în com. Albești, DJ134 Fântânele – Vețca – int. DN13C, jud. Mureș
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lărgirea drumului județean DJ153G Sânger(DJ151) – Papiu Ilarian, km 0+000-9+800, jud.Mureș", propus a fi amplasat în comuna Sânger și comuna Papiu Ilarian, jud. Mureș
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial- Centrul Istoric Sighișoara - cod 902-1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în Comitetul de organizare UNESCO
     
  Datele de identificare și contul IBAN deschis la Trezoreria Municipiului Târgu Mureș pentru plata redevenței miniere în conformitate cu Legea nr.275/2020 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr. 85/2003
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2021
     
  Anunț privind acordarea de gratuități și facilități pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de dispoziţie privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a componenței nominale a Comisiei pentru Acord Unic constituită la nivelul Consiliului Județean Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş anunţă deschiderea procesului de consultare publică privind elaborarea Planului de Dezvoltare a Judeţului Mureş 2021-2027
     
  ANUNŢ privind decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru "Depozitul de deşeuri nepericuloase şi instalaţia de tratare mecanico-biologică Sânpaul"
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Îmbrăcăminți asfaltice bituminoase pe DJ153G Sânger(DJ151) – Papiu Ilarian – Iclănzel(DJ152A), km 12+400 – 14+380, jud.Mureș", propus a fi amplasat în comuna Papiu Ilarian și comuna Iclănzel, jud. Mureș
     
  COMPANIA AQUASERV S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş, în perioada 2014-2020, etapa I - Zona Valea Nirajului', propus a fi amplasat în comunele Acăţari, Crăciuneşti, Bereni şi Măgherani, judeţul Mureş
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare șanțuri în localitatea Gănești", propus a fi amplasat în satul Gănești, DJ142A, județul Mureș
     
  PLAN DE MENȚINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL MUREȘ 2021 - 2025
    ANUNŢ privind dezbaterea publică pentru propunerea de elaborare a planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Mureş
     
  CONSILIUL JUDETEAN MUREȘ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr.1293 din 26.11.2018, emisă pentru proiectul ,,Lărgirea unui tronson de drum județean DJ 154E Reghin (DN 15) - Solovăstru - Jabenița – Adrian - Gurghiu (DJ 153C), județul Mureș", propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Solovăstru, satele Solovăstru și Jabenița, DJ 154E, județul Mureș
     
  Anunț de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat în baza Schemei de ajutor de stat pentru stimularea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
    REZULTATUL selecției operatorilor aerieni, urmare a Anunțului nr.24803/08.09.2021, publicat în limbile română și engleză pe site-ul Consiliului Județean Mureș și al R.A " Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat în baza Schemei de ajutor de stat pentru stimularea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia Covid 19
     
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA DRAFT REVIZUIT)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNȚ privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNŢ privind decizia de emitere a avizului de mediu pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA FINALĂ)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025 (FINAL)
    DECLARAŢIE referitoare la realizarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru PJGD Mureş 2020-2025
     
  În atenția consilierilor județeni declarați aleși: Documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor legale în vederea validării mandatului de consilier județean:
DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE VALIDARE
DECLARAȚIE PRIVIND RENUNȚAREA / NERENUNȚAREA LA MANDAT
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 3 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în limba română – local , SCN 1067356/29.04.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 6 - Spaţii pentru difuzare materiale de comunicare publică pe un post de televiziune în limba maghiară – local, SCN1063391/20.02.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media - SCN1061219/08.01.2020
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sângeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>   <<ianuarie 2020>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>  <<noiembrie 2021>>  <<noiembrie 2021>>  <<decembrie 2021>>  <<martie 2022>>  <<aprilie 2022>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean