Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
 
  ANUNŢ privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului compus din construcţii tip P și teren aferent în suprafaţă de 399 mp, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.45, proprietate privată a Judeţului Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre tarifele aeroportuare la R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării anuale a managementului aplicat în anul 2017, unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 28 martie 2018, concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post contractual de referent, treapta IA, vacant la Serviciul Deservire-Aprovizionare, Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     Selecţia dosarelor
     Rezultatul probei scrise
     Rezultatul final
     
  Asociaţia "VISIT MUREŞ" EGYESÜLET organizează concurs pentru ocuparea postului de manager
     Anunţ modificare calendar concurs
     Selecţia dosarelor
     Rezultatul analizei proiectelor de management
     Rezultatul final
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică în mass-media
     
  Anunţ privind selecţia unor membri ai Consiliului de Administraţie la R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş
  Anunţ privind modificarea condiţiilor şi a calendarului de derulare a selecţiei unor membri ai Consiliului de Administraţie la R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş
  Anunţ interviu pentru selecţia finală
  Anunţ reprogramare interviu
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice având ca obiect prestarea de Servicii de comunicare publică în mass-media, în perioada 15 ianuarie 2016 - 17 ianuarie 2017
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale" propus a fi implementat la nivel naţional care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean