Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 31.08.2021, concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, vacantă la Serviciul Urmărirea Lucrărilor – Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş << Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 29.07.2021 – 17.08.2021, ora 16:00 >>
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 19.07.2021, concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post contractual vacant de muncitor necalificat, treapta I la Serviciul Administrativ - Întreținere Complex "Transilvania Motor Ring" – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Rezultatul selecţiei dosarelor
    Rezultatul probei practice
    Rezultatul probei interviu
    Rezultatul final
     
  Consiliul Judeţean Mureş, titular al proiectului „Reparații la pod de beton armat pe DJ153 la Beica de Jos, km 7+155”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția de Protecția Mediului Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 06.07.2021, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante Serviciul Administrativ Intervenții – Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş << Termen limită de depunere a dosarelor de concurs: 29.06.2021, ora 16:00 >>
    Rezultatul selecţiei dosarelor
    Rezultatul probei practice
    Rezultatul final
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 23.06.2021, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante la Serviciul Administrativ Intervenţii - Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş << Termen limită de depunere a dosarelor de concurs: 14.06.2021, ora 16:00 >>
    Rezultatul selecţiei dosarelor
    Rezultatul probei practice
    Rezultatul probei interviu
    Rezultatul final
     
  ANUNŢ privind selecţia unui membru al Consiliului de Administraţie la R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş anunță concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș
    Rezultatul concursului
    Dispoziția nr. 185 din 25 mai 2021 privind anularea procedurii de concurs demarată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.137/14.04.2021 privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureş
     
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA DRAFT REVIZUIT)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNȚ privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNŢ privind decizia de emitere a avizului de mediu pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA FINALĂ)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025 (FINAL)
    DECLARAŢIE referitoare la realizarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru PJGD Mureş 2020-2025
     
  În atenția consilierilor județeni declarați aleși: Documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor legale în vederea validării mandatului de consilier județean:
DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE VALIDARE
DECLARAȚIE PRIVIND RENUNȚAREA / NERENUNȚAREA LA MANDAT
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 3 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în limba română – local , SCN 1067356/29.04.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 6 - Spaţii pentru difuzare materiale de comunicare publică pe un post de televiziune în limba maghiară – local, SCN1063391/20.02.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media - SCN1061219/08.01.2020
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>   <<ianuarie 2020>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean