Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  Consiliul Județean Mureș anulează concursul de proiecte pentru finanțările nerambursabile
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ anunţă organizarea concursului de ocupare prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul Avizare, Autorizare şi Control - Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 06.04.2020, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Serviciul Administrativ - Întreținere Complex "Transilvania Motor Ring" – Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Rezultatul selecţiei dosarelor
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 6 - Spaţii pentru difuzare materiale de comunicare publică pe un post de televiziune în limba maghiară – local, SCN1063391/20.02.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media - SCN1061219/08.01.2020
     
  Notificare privind audierea doamnei Hristache Liliana
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>   <<ianuarie 2020>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean