Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  ANUNŢ privind decizia de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru "Depozitul de deşeuri nepericuloase şi instalaţia de tratare mecanico-biologică Sânpaul"
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Solide Menajere și Similare în județul Mureș, pe anul 2022
     
  REZULTATUL FINAL al evaluării finale a managementului Bibliotecii Județene Mureș la finalul contractului de management
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Îmbrăcăminți asfaltice bituminoase pe DJ153G Sânger(DJ151) – Papiu Ilarian – Iclănzel(DJ152A), km 12+400 – 14+380, jud.Mureș", propus a fi amplasat în comuna Papiu Ilarian și comuna Iclănzel, jud. Mureș
     
  COMPANIA AQUASERV S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş, în perioada 2014-2020, etapa I - Zona Valea Nirajului', propus a fi amplasat în comunele Acăţari, Crăciuneşti, Bereni şi Măgherani, judeţul Mureş
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 11.01.2022, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale, vacante la Serviciul Administrativ Intervenții – Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Rezultatul selecţiei dosarelor
    Rezultatul probei practice
    Rezultatul probei interviu
    Rezultatul final
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare șanțuri în localitatea Gănești", propus a fi amplasat în satul Gănești, DJ142A, județul Mureș
     
  PLAN DE MENȚINERE A CALITĂŢII AERULUI ÎN JUDEȚUL MUREȘ 2021 - 2025
    ANUNŢ PUBLIC privind elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului pentru județul Mureș
     
  CONSILIUL JUDETEAN MUREȘ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr.1293 din 26.11.2018, emisă pentru proiectul ,,Lărgirea unui tronson de drum județean DJ 154E Reghin (DN 15) - Solovăstru - Jabenița – Adrian - Gurghiu (DJ 153C), județul Mureș", propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Solovăstru, satele Solovăstru și Jabenița, DJ 154E, județul Mureș
     
  Anunț de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat în baza Schemei de ajutor de stat pentru stimularea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
    REZULTATUL selecției operatorilor aerieni, urmare a Anunțului nr.24803/08.09.2021, publicat în limbile română și engleză pe site-ul Consiliului Județean Mureș și al R.A " Aeroportul Transilvania Târgu Mureș", de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat în baza Schemei de ajutor de stat pentru stimularea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia Covid 19
     
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA DRAFT REVIZUIT)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNȚ privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNŢ privind decizia de emitere a avizului de mediu pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA FINALĂ)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025 (FINAL)
    DECLARAŢIE referitoare la realizarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru PJGD Mureş 2020-2025
     
  În atenția consilierilor județeni declarați aleși: Documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor legale în vederea validării mandatului de consilier județean:
DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE VALIDARE
DECLARAȚIE PRIVIND RENUNȚAREA / NERENUNȚAREA LA MANDAT
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 3 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în limba română – local , SCN 1067356/29.04.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 6 - Spaţii pentru difuzare materiale de comunicare publică pe un post de televiziune în limba maghiară – local, SCN1063391/20.02.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media - SCN1061219/08.01.2020
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>   <<ianuarie 2020>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>  <<noiembrie 2021>>  <<noiembrie 2021>>  <<decembrie 2021>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean