Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 23.11.2020, concurs de ocupare, prin recrutare, a funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă la Compartimentul Analiză şi Asistenţă Economică -Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2021
     
  Dispoziția nr. 431 din 15 octombrie 2020 privind stabilirea unor măsuri de finalizare a concursului de recrutare, organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat (lucrător forestier) treapta III la Serviciul Administrativ Intervenţii - Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 27.05.2020, concurs de recrutare, pentru ocuparea unui post contractual de muncitor calificat, treapta lll (lucrător forestier) vacant la Serviciul Administrativ Intervenţii - Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Rezultatul selecției dosarului
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 13.11.2020, concurs de ocupare, prin promovare, a funcţiei publice de conducere de şef serviciu la Serviciul Buget - Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA DRAFT)
     
  În atenția consilierilor județeni declarați aleși: Documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor legale în vederea validării mandatului de consilier județean:
DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE VALIDARE
DECLARAȚIE PRIVIND RENUNȚAREA / NERENUNȚAREA LA MANDAT
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 12.10.2020, examen de promovare în trepte profesionale a unor angajați din structura Serviciului Administrativ – Intervenții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș
    Rezultat examen
     
  PROCES-VERBAL al şedinţei de licitaţie publică organizată pentru vânzarea imobilului situat în Comuna Eremitu, sat Sacadat, FN, înscris în Cartea Funciară nr. 50451/Eremitu, nr. cadastral 512
     
  DECIZIE referitoare la obligațiile fiscale reprezentând dobânzi și penalități de întârziere - SC ADTRUE COMPANY SRL
     
  ANUNȚ pentru vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în comuna Eremitu, sat Săcădat, FN, aflate în domeniul privat al Judeţului Mureş, înscris în Cartea Funciară nr. 50451/Eremitu, nr. cadastral 512
     
  ANUNȚ privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în comuna Mica, sat Abuș, str. Principală, nr. 1, aflat în domeniul privat al Judeţului Mureş, înscris în Cartea Funciară nr. 74/N/Mica, nr. cadastral 60
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, titular al proiectului "Executarea de lucrări de: Reparații la pod de beton armat pe DJ 151D Ungheni - Acațari - Tâmpa, km 24+382, județul Mureș", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureș, fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Executarea de lucrări de: Reparații la pod de beton armat pe DJ 151D Ungheni - Acațari - Tâmpa, km 24+382, județul Mureș", propus a fi amplasat în comuna Gălești, sat Sânvăsii, DJ 151D Ungheni – Acățari – Tâmpa, km 24+382, jud. Mureș
     
  ANUNŢ privind selecţia unor membri ai Consiliului de Administraţie la R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale referitoare la emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a acordului unic
     
  Anunț privind luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș pentru proiectul “Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142 Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) județul Mureș”
     
  Consiliul Județean Mureș anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizarea DJ152A, DJ151A şi DJ151 Târgu Mureş(DN15E) - Band - Șăulia - Sărmaşu - limită jud. Bistriţa-Năsăud, judeţul Mureş” propus a fi amplasat în oraşul Sărmaşu, comunele: Grebenişu de Câmpie, Band, Sâncraiu de Mureş, Pănet, Șăulia, Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş
     
  Consiliul Județean Mureș anunță deschiderea procesului de dezbatere publică privind următorul proiect de act normativ - Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.59/21.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A.
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, - Direcția tehnică, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reparatii la pod de beton armat pe DJ151D Ungheni- Acațari- Tâmpa, km 24+382, județul Mureș-faza PT", județul Mureș
     
  ANUNȚ privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142 Ungheni (DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) județul Mureș"
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 3 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în limba română – local , SCN 1067356/29.04.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 6 - Spaţii pentru difuzare materiale de comunicare publică pe un post de televiziune în limba maghiară – local, SCN1063391/20.02.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media - SCN1061219/08.01.2020
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>   <<ianuarie 2020>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean