Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media - SCN1061219/08.01.2020
     
  Consiliul Judeţean Mureş anunţă organizarea concursului de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de conducere vacante de arhitect-șef la Direcția Amenajare Teritoriu și Urbanism din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş solicită oferte de preţ pentru achiziţionarea de "Servicii de asistenţă tehnică pentru supervizarea execuţiei lucrărilor din cadrul proiectului Reabilitarea Palatului Culturii"
     
  ANUNŢ de selecţie pentru ocuparea postului de administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, reprezentant al autorităţii tutelare, vacant în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale "Parc Industrial Mureş" S.A.
     
  Notificare privind audierea doamnei Hristache Liliana
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean