Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare
 
  CONSILIUL JUDETEAN MUREȘ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr.1293 din 26.11.2018, emisă pentru proiectul ,,Lărgirea unui tronson de drum județean DJ 154E Reghin (DN 15) - Solovăstru - Jabenița – Adrian - Gurghiu (DJ 153C), județul Mureș", propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul comunei Solovăstru, satele Solovăstru și Jabenița, DJ 154E, județul Mureș
     
  CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr. 16187 din 28.05.2020, pentru proiectul Reparații la pod de beton armat pe DJ142 Târnăveni – Bălăușeri, km 23+892, județul Mureș, pe amplasamentul din jud.Mureș, com. Coroisânmărtin, loc. Odrihei, extravilan, pe drumul județean DJ142, km 23+892
     
  Anunț privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior a unor funcționari publici de execuție din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș
    REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR depuse pentru concursul/examenul organizat în data de 19 octombrie 2021 – proba scrisă, în vederea promovării în grad imediat superior a unor funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    REZULTATUL PROBEI SCRISE a concursului/examenului organizat în data de 19 octombrie 2021 – proba scrisă, în vederea promovării în grad profesional imediat superior a unor funcționari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
     
  Anunț de deschidere a apelului de solicitări pentru acordarea ajutorului de stat în baza Schemei de ajutor de stat pentru stimularea activității companiilor aeriene în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
     
  Anunț public privind decizia de evaluare a impactului asupra mediului - „Refacere podeț pe DJ153H în localitatea Toaca, comuna Hodac, jud. Mureș”
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Aprobarea unor mãsuri privind utilizarea Complexului Transilvania Motor Ring  |  Anexe la proiectul de hotărâre (arhivă .zip, aprox. 76kb)
     
  Consiliul Judeţean Mureş anunță concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș
    Dispoziția nr. 291 din 11 august 2021 privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureş
    REZULTATUL concursului de proiecte de management, organizat pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș
    REZULTATUL FINAL al concursului de proiecte de management, organizat pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri în vederea delegării serviciilor de transport județean prin curse regulate la nivelul județului Mureș  |  Anexe la proiectul de hotărâre (arhivă .zip, aprox. 31MB)
     
  CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Refacere podețe pe drumul județean DJ152A, Tg. Mureș (DN15E) – Band – Iernut (DN15), km5+570 și km 5+790 și protejare/deviere utilități existente", propus a fi amplasat în satele Sâncraiu de Mureș și Nazna, str.Principală, imobil identificat prin C.F. nr. 54768/Sâncraiu de Mureș, com. Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 31.08.2021, concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, vacantă la Serviciul Urmărirea Lucrărilor – Direcţia Tehnică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş << Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 29.07.2021 – 17.08.2021, ora 16:00 >>
    Rezultatul selecției dosarelor
    Rezultatul probei scrise
    Rezultatul probei interviu
    Rezultatul final
     
  Anunț privind deschiderea consultării publice - Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură subordonate Consiliului Județean Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş, titular al proiectului „Reparații la pod de beton armat pe DJ153 la Beica de Jos, km 7+155”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția de Protecția Mediului Mureș
     
  Consiliul Judeţean Mureş anunță concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș
    Rezultatul concursului
    Dispoziția nr. 185 din 25 mai 2021 privind anularea procedurii de concurs demarată prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.137/14.04.2021 privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Filarmonicii de Stat Târgu Mureş
     
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA DRAFT REVIZUIT)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț - PJGD Mureș 2020-2025
    Anunț privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNȚ privind organizarea dezbaterii publice pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
    ANUNŢ privind decizia de emitere a avizului de mediu pentru Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor în judeţul Mureş pentru perioada 2020-2025
  PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR PENTRU JUDEȚUL MUREȘ 2020 – 2025 (VARIANTA FINALĂ)
    Raport de mediu - PJGD Mureș 2020-2025 (FINAL)
    DECLARAŢIE referitoare la realizarea evaluării strategice de mediu (SEA) pentru PJGD Mureş 2020-2025
     
  În atenția consilierilor județeni declarați aleși: Documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor legale în vederea validării mandatului de consilier județean:
DOCUMENTE DOVEDITOARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE VALIDARE
DECLARAȚIE PRIVIND RENUNȚAREA / NERENUNȚAREA LA MANDAT
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 3 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică pe un portal de ştiri în limba română – local , SCN 1067356/29.04.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect Serviciile de comunicare publică a Consiliului Județean Mureș în mass-media, Lot 1 - Spaţii pentru publicare materiale de comunicare publică într-un cotidian în limba română – local și Lot 6 - Spaţii pentru difuzare materiale de comunicare publică pe un post de televiziune în limba maghiară – local, SCN1063391/20.02.2020
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică a Consiliului Judeţean Mureş în mass-media - SCN1061219/08.01.2020
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>   <<martie 2019>>   <<iulie 2019>>   <<iulie 2019>>
<<septembrie 2019>>   <<ianuarie 2020>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>  <<ianuarie 2021>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean