Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > anunţuri
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
 
  Consiliul Judeţean Mureş organizează concurs/examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut, a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş
    Formular de înscriere
     
  Consiliul Judeţean Mureş, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, îşi face publică intenţia de a aproba printr-o hotărâre preţurile medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursul anului 2019
     
  Consiliul Judeţean Mureş organizează în data de 04.10.2018, concurs de recrutare, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante la Serviciul Administrativ-întreţinere Complex "Transilvania Motor Ring" - Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş  <<Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 26.09.2018>>
    Completare anunț
    Fișa post șef serviciu
    Fișa post referent
    Fișa post muncitor calificat
    Fișa post muncitor necalificat
    Fișa post îngrijitor
    Rezultatul selecţiei dosarelor (şef serviciu şi referent IA)
    Rezultatul probei scrise (şef serviciu şi referent IA)
    Rezultatul selecţiei dosarelor (muncitor calificat, muncitor necalificat și îngrijitor)
    Rezultatul probei practice (muncitor calificat, muncitor necalificat și îngrijitor)
    Rezultatul final (muncitor calificat, muncitor necalificat și îngrijitor)
    Rezultatul concursului (şef serviciu şi referent IA)
     
  Precizări privind drepturile, beneficiile și îndatoririle proprietarilor de păduri provenite din vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național
     
  Documentaţia de atribuire a Acordurilor-cadru având ca obiect serviciile de comunicare publică în mass-media
     
  Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit – proiect SIPOCA 35
     
  Raport de evaluare a impactului achiziţiei publice având ca obiect prestarea de Servicii de comunicare publică în mass-media, în perioada 15 ianuarie 2016 - 17 ianuarie 2017
     
  Stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, la nivelul Consiliului Judeţean Mureş
     
  Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de revizuire a etapei de încadrare nr. 14/19.06.2014 pentru proiectul: "Ro-NET - Construirea unei infrastructuri naţionale de broadband in zonele defavorizate prin utilizarea fondurilor structurale" propus a fi implementat la nivel naţional care nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate
     
  Actele de executare silită emise în dosarele de executare emise de comuna Sîngeorgiu de Mureş prin care s-a început executarea silită:
    <<octombrie 2015>>   <<iulie 2016>>   <<august 2016>>   <<octombrie 2016>>   <<martie 2017>>   <<mai 2017>>   <<iunie 2017>>
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 40.000.000 lei pentru cofinanţarea şi prefinanţarea unor proiecte de interes judeţean care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană
     
  Documentaţia de atribuire pentru contractarea unui credit în valoare de 89.000.000 lei pentru realizarea unor investiţii publice de interes judeţean