Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > autoritatea judeteana de transport
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare

 

Anunț privind acordarea de gratuități și facilități pentru transportul cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE 2022 (27 de trasee)
  Regulament
  Anexa nr. 1 - Instrucțiuni
  Anexa nr. 2 - Formulare
  Anexa nr. 3 - Contract
  Anexa nr. 4 - Licența de traseu
  Anexa nr. 5 - Grafic de circulație
  Hotărârea nr. 55 / 25.03.2021
  Hotărârea nr. 206 / 15.12.2021
  Caiet de sarcini
  Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE 2022 (10 trasee)
  Regulament
  Anexa nr. 1 - Instrucțiuni
  Anexa nr. 2 - Formulare
  Anexa nr. 3 - Contract
  Anexa nr. 4 - Licența de traseu
  Anexa nr. 5 - Grafic de circulație
  Hotărârea nr. 55 / 25.03.2021
  Hotărârea nr. 206 / 15.12.2021
  Caiet de sarcini
  Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE 2021 (26.11.2021)
  Regulament
  Anexa nr. 1 - Instrucțiuni
  Anexa nr. 2 - Formulare
  Anexa nr. 3 - Contract
  Anexa nr. 4 - Licența de traseu
  Anexa nr. 5 - Grafic de circulație
  Hotărârea nr. 55 / 25.03.2021
  Caiet de sarcini
  Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
  Raportul procedurii nr. 34113/09.12.2021, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE 2021 (29.09.2021)
  Regulament
  Anexa nr. 1 - Instrucțiuni
  Anexa nr. 2 - Formulare
  Anexa nr. 3 - Contract
  Anexa nr. 4 - Licența de traseu
  Anexa nr. 5 - Grafic de circulație
  Hotărârea nr. 55 / 25.03.2021
  Caiet de sarcini
  Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
  Raportul procedurii nr. 28238/14.10.2021, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE 2021 (16.07.2021)
  Regulament
  Anexa nr. 1 - Instrucțiuni
  Anexa nr. 2 - Formulare
  Anexa nr. 3 - Contract
  Anexa nr. 4 - Licența de traseu
  Anexa nr. 5 - Grafic de circulație
  Hotărârea nr. 55 / 25.03.2021
  Caiet de sarcini
  Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
  Raportul procedurii nr. 21091/29.07.2021, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE 2021 (03.06.2021)
  Regulament
  Anexa nr. 1 - Instrucțiuni
  Anexa nr. 2 - Formulare
  Anexa nr. 3 - Contract
  Anexa nr. 4 - Licența de traseu
  Anexa nr. 5 - Grafic de circulație
  Hotărârea nr. 55 / 25.03.2021
  Caiet de sarcini
  Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
  Raportul procedurii nr. 16377/16.06.2021, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE 2021 (05.05.2021)
  Regulament
  Anexa nr. 1 - Instrucțiuni
  Anexa nr. 2 - Formulare
  Anexa nr. 3 - Contract
  Anexa nr. 4 - Licența de traseu
  Anexa nr. 5 - Grafic de circulație
  Hotărârea nr. 55 / 25.03.2021
  Caiet de sarcini
  Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
  Raportul procedurii nr. 13540/21.05.2021, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE 2021
  Regulament
  Anexa nr. 1 - Instrucțiuni
  Anexa nr. 2 - Formulare
  Anexa nr. 3 - Contract
  Anexa nr. 4 - Licența de traseu
  Anexa nr. 5 - Grafic de circulație
  Hotărârea nr. 55 / 25.03.2021
  Caiet de sarcini
  Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
  Rezultatul ședinței de evaluare, din 27.04.2021, a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire
  Raportul procedurii nr. 11496/28.04.2021, a traseelor județene la care au renunțat operatorii de transport rutier precum și a traseelor pentru care nu au fost depuse solicitări de prelungire
   
Rezultatul final al procedurii de atribuire, pe perioada determinată, a unor trasee cuprinse în Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate, conform procesului verbal nr. 6432 din 09.03.2020
   

Rezultatul ședinței de evaluare, din 09.03.2020, a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, pe perioada determinată, a unor trasee cuprinse în Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate

   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE
Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
   
Rezultatul final al procedurii de atribuire, pe perioada determinată, a unor trasee cuprinse în Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate, conform procesului verbal nr. 3620 din 10.02.2020
   
Rezultatul ședinței de evaluare, din 10.02.2020, a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, pe perioada determinată, a unor trasee cuprinse în Programul județean de transport public de persoane prin curse regulate
   
ANUNȚ PROCEDURĂ DE ATRIBUIRE A TRASEELOR JUDEȚENE
Precizări privind programul de circulație și numărul mijloacelor de transport necesare efectuării traseelor supuse atribuirii
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 09.10.2018
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 09.10.2018
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 02.04.2018
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 02.04.2018
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 19.02.2018
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 19.02.2018
   
Proces-verbal Comisia paritara - licitatie 04.12.2017
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 04.12.2017
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 13.10.2017
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 13.10.2017
   
Proces-verbal Comisia paritara - licitatie 12.06.2017
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 12.06.2017
   
Proces-verbal Comisia paritara - licitatie 20.02.2017
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 20.02.2017
   
Proces-verbal Comisia paritara - licitatie 13.09.2016
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 12.09.2016
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 10.05.2016
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 10.05.2016
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 23.11.2015
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 23.11.2015
   
Proces-verbal Comisia paritara - licitatie 26.10.2015
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 26.10.2015
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 14.09.2015
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 14.09.2015
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 29.07.2015
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 29.07.2015
   
Proces-verbal Comisia paritara - licitatie 25.06.2015
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 25.06.2015
   
Proces-verbal Comisia paritara - licitatie 14.11.2014
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 14.11.2014
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 17.10.2014
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 17.10.2014
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 19.09.2014
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 19.09.2014
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 07.07.2014
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 07.07.2014
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 04.04.2014
   
Calendar atribuire trasee judetene - sedinta 04.04.2014
   
Lista traseelor propuse pentru atribuirea licentelor de traseu - licitatie 18.12.2013
   
Lista traseelor atribuite in cadrul sedintei electronice din data de 18.12.2013 comunicata de CNMSI
   
Noul calendar de atribuire al traseelor judetene comunicat de MDRAP prin adresa nr.97337 din 28.11.2013
   
Calendarul privind atribuirea traseelor judetene din Programul judetean de transport cu valabilitate din 01.01.2014
   
MDRAP - adresa nr.78632 din 01.10.2013 privind atribuirea traseelor judetene
   
Calendarul privind atribuirea traseelor judetene din Programul judetean de transport cu valabilitate din 01.05.2013
   
Lista traseelor propuse pentru atribuire - licitatie 24.08.2012
   
Calendar etapa a 16-a de atribuire trasee - licitatie 24.08.2012
   
Lista traseelor propuse pentru atribuire - licitatie 23.12.2011
  
Calendar etapa 15-a de atribuire trasee - licitatie 23.12.2011
  
Lista traseelor propuse pentru atribuire - licitatie 02.12.2011
  
Calendar etapa 14-a de atribuire trasee - licitatie 02.12.2011
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr. 14 din 22.07.2011
  
Calendar etapa 13-a de atribuire trasee - licitatie 22.07.2011
  
Actualizare anuala Program judetean de transport - 2011
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr. 13 din 15.04.2011
  
Calendar etapa 12-a de atribuire trasee - licitatie 15.04.2011
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr.12 din 18.02.2011
  
Calendar etapa 11-a de atribuire trasee - licitatie 18.02.2011
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr.11 din 30.08.2010
  
Calendar etapa 10-a de atribuire trasee - licitatie 27.08.2010
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr.10 din 25.06.2010
  
Actualizare anuala Program judetean de transport - 2010
  
Calendar etapa 9-a de atribuire trasee - licitatie 25.06.2010
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr. 9 din 21.05.2010
  
Calendar etapa 8 de atribuire trasee- licitatia 21.05.2010
  
Anunt privind actualizarea anuala a Programului judetean de transport
  
Actualizare anuala Program judetean transport
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr.8 din 19.06.2009
  
Calendar etapa 7 de atribuire trasee- licitatia 19.06.2009
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr. 7 din 14.04.2009
  
Calendarul privind etapa a sasea de atribuire si lista traseelor judetene care urmeaza a fi licitate in data de 10.04.2009
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr. 6 din 23.02.2009
  
Calendar de organizare a unei noi etape de atribuire trasee de transport public
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr. 5/4.11.2008
  
Calendarul privind etapa a patra de atribuire (31.10.2008) a traseelor judetene din programul judetean de transport pentru 2008-2011
  
Lista traseelor care urmează a fi licitate în cadrul celei de-a patra etape de atribuire (31.10.2008) a traseelor judetene din programul judetean de transport pentru 2008-2011
  
Documente necesare pentru eliberarea licentelor de traseu prin curse regulate speciale
  
Lista traseelor atribuite cf. Hotararii Comisiei Paritare nr.3/20.08.2008
  
Comunicat de presa 01.08.2008
  
Lista traseelor care urmează a fi licitate în cadrul celei de-a treia etape de atribuire (august 2008) a traseelor judetene din programul judetean de transport pentru 2008-2011
  
Calendarul privind etapa a treia de atribuire (august 2008) a traseelor judetene din programul judetean de transport pentru 2008-2011
  
Convocare operatori de transport 27.06.2008
  
Convocare operatori de transport 05.06.2008
  
Lista traseelor atribuite în cadrul ședinței electronice din data de 30.05.2008
  
Traseele cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011 atribuite în baza Hotărârii nr. 1/14.05.2008 a comisiei paritare din cadrul Consiliului Județean Mureș
  
Lista traseelor care urmează a fi licitate în cadrul celei de-a doua etape de atribuire a traseelor judetene din programul judetean de transport pentru 2008-2011
  
Calendarul privind etapa a doua de atribuire a traseelor judetene din programul judetean de transport pentru 2008-2011
  
Lista traseelor atribuite in urma licitatiei electronice din data de 30.04.2008
  
COMUNICAT - Traseele din județul Mureș - atribuite într-un procent de 92,13%
  
Hotărârea nr. 46 din 27 martie 2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în județul Mureș
  
Hotărârea nr. 47 din 27 martie 2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 - 2011
  
Informații suplimentare licitație electronică trasee
  
Calendarul privind atribuirea traseelor județene din programul județean de transport pentru 2008-2011

 

Informațiile au fost furnizate de: Matei Cornel
Informațiile au fost actualizate de: Kárpáti Andrea, în data de 14.04.2021, 16.04.2021, 27.04.2021, 05.05.2021, 29.07.2021, 29.09.2021, 14.10.2021, 26.11.2021, 09.12.2021, 17.05.2022
Informațiile au fost actualizate de: Pologea Ioan, în data de 25.05.2022