Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

Serviciul public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, în conformitate cu reglementările prevăzute în Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor, republicată, modificată prin Ordonanța de Urgență nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 

  REGULAMENTUL de organizare și funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost
     
  Lista entităților care asigură serviciile publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost în anul 2022
     
  Informații privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost

 

Informatiile au fost furnizate de: Orășan Carmen, în data de 20.04.2021
Informatiile au fost actualizate de: Orășan Carmen, în data de 21.05.2021, 22.06.2021, 30.06.2021
Informatiile au fost actualizate de: Belean Delia, în data de 14.07.2021
Informatiile au fost actualizate de: Orășan Carmen, în data de 13.08.2021
Informatiile au fost actualizate de: Belean Delia, în data de 01.09.2021
Informatiile au fost actualizate de: Orășan Carmen, în data de 19.10.2021, 10.11.2021, 11.02.2022