Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


Studiu de prefezabilitate TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT IN ZONA UNGHENI, JUDEȚUL MUREȘ – varianta draft

 

Societatea Traffic Plan SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. 21 Decembrie 1918, jud. Cluj, titular al contractului de servicii , având ca obiect prestarea serviciilor de realizare a studiului  prefezabilitate pentru investiția denumită TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT IN ZONA UNGHENI, JUDEȚUL MUREȘ, beneficiar UAT JUDEȚUL MUREȘ, anunță publicul interesat de susținerea documentației în 3 ședințe de prezentare cu caracter public, în datele de 6 mai, 10 mai și 16 mai 2022, în intervalul orar 11-12, la sediul Consiliului Județean Mureș, Piața Victoriei nr. 1 (Clădirea administrativă, Sala de protocol).

Persoană de contact Traffic Plan SRL: ing. Șerbu Călin, director tehnic, tel: 0753.392.113, e-mail: info@trafficplan.eu

Documentația poate fi vizualizată aici.