Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2022 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2022, pentru activităţi non-profit de interes judeţean în domeniile: cultură, culte, sport, asistență socială și tineret

 REGULAMENT de acordare a finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2022 pentru activități non-profit de interes județean, pentru domeniile: cultură, culte, sport, asistență socială și tineret

 GHIDUL SOLICITANȚILOR pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului Mureș, a structurilor sportive de drept privat, asociațiilor pe ramură de sport județene precum și a persoanelor fizice din județul Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive de utilitate publică, în anul 2022
<< anexa 1 la GHID >>   << anexa 2 la GHID >>  << anexa 3 la GHID >>  << anexa 4 la GHID >>

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 Declarație de imparțialitate

 Anunț privind interpretarea și aplicarea unor prevederi din Ghidul solicitanților

 Anunț privind interpretarea și aplicarea unor prevederi din Ghidul solicitanților referitor la conținutul declarației pe proprie răspundere

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 06.04.2022
Informaţiile au fost actualizate de: Kakasi András, în data de 04.05.2022
Informaţiile au fost actualizate de: Kakasi András, în data de 05.05.2022