Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Tîrgu Mureș
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

SCURT REZUMAT AL PROIECTULUI "REABILITAREA MUZEULUI DE ȘTIINȚELE NATURII TÎRGU MUREȘ"

 

Contract de finanțare nr.28/29.05.2017, Cod SMIS: 116375

Linia de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Autoritatea contractantă și de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru).

Beneficiar: Consiliul Județean Mureș

Clădire monument istoric: Cod MS-II-m-A-15510

Valoarea totală a proiectului: 11.273.740,86 lei, din care:

  • Valoarea totală eligibilă: 9.388.850,17 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă, inclusiv TVA aferent: 7.980.522,65 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din BS: 1.220.550,52 lei
  • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 187.777,00 lei
  • Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA: 1.884.890,69 lei

Perioada de implementare a proiectului: 89 de luni, cuprinsă între 27.10.2014 - 27.03.2022.

Obiectivul general al proiectului: creșterea importanței turismului ca element care stimulează creșterea economică a județului prin valorificarea potențialului turistic cultural local şi județean.

Obiectivele specifice ale proiectului: reabilitarea monumentului istoric în care își desfășoară activitatea Muzeul de Științele Naturii, valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potențialului turistic și educativ și implicit creșterea numărului de vizitatori cu 6%.

Principalele activități care se vor derula în cadrul proiectului sunt:

 • Restaurarea clădirii monument istoric
 • Realizarea unei săli didactice
 • Realizarea accesului persoanelor cu dizabilități
 • Realizarea iluminatului arhitectural al clădirii
 • Construirea unei sere și alee senzorială
 • Dotarea cu mobilier specific pentru expunerea patrimoniului cultural mobil
 • Achiziționarea de noi exponate
 • Digitizarea obiectivului de patrimoniu
 • Promovarea obiectivului de patrimoniu prin activități specifice de  marketing

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați website-urile: www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului: facebook.com/inforegio.ro

 

Informaţiile au fost furnizate de: Cioban Simona, în data de 12.07.2019