Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > Reabilitarea Palatului Culturii
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

SCURT REZUMAT AL PROIECTULUI "REABILITAREA PALATULUI CULTURII"

 

Conform prevederilor Cererii de finanţare aferent proiectului sus amintit:

 • Obiectivul general al proiectului constă în creşterea importanţei turismului ca element care stimulează creşterea economică a judeţului prin valorificarea potenţialului turistic cultural local şi judeţean, răspunzând în acelaşi timp obiectivului general al Programului Operaţional Regional prin sprijinirea dezvoltării infrastructurii şi serviciilor pentru dezvoltarea durabilă a judeţului.
 • Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea monumentului istoric Palatul Culturii, valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potenţialului turistic şi cultural, şi implicit creşterea numărului de vizitatori cu 6%.

Pentru atingerea obiectivului general, respectiv a obiectivelor specifice, prin proiect au fost prevăzute următoarele:

 • Reparaţii exterioare:
  • finisaje exterioare, tâmplarii exterioare, şarpantă şi învelitoare, reparaţii la soclu gard;
  • restaurare piese decorative metalice;
  • reparaţii elemente exterioare din piatră;
  • inscripţii metalice pe faţadă;
  • reparaţii instalaţii electrice exterioare.
 • Reparaţii interioare:
  • reparaţii la casa scării de la Biblioteca Judeţeană;
  • reparaţii la Sala oglinzilor, finisaje interioare;
  • recondiţionarea picturilor pe pânză;
  • recondiţionarea lambriuri şi pardoseli;
  • reparaţii la orga din Sala de concerte.
 • Digitizarea obiectivului de patrimoniu;
 • Promovarea obiectivului de patrimoniu prin activităţi specifice de marketing.

Valoarea totală a proiectului este de 6.515.142,93 lei, din care:

 • asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 6.076.895,95 lei;
 • contribuţia beneficiarului 438.246,98 lei, incluzând:
  • contribuţia beneficiarului la cheltuieli eligibile 382.389,71 lei;
  • contribuţia beneficiarului la cheltuieli neeligibile 55.857,27 lei, inclusiv TVA aferent.

Perioada de implementare a proiectului este de 67 de luni, cuprinsă între data de 08.02.2016 şi data de 07.09.2021.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați website-urile: www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului:  facebook.com/inforegio.ro

 

Informaţiile au fost furnizate de: Gorea Ágnes, în data de 12.07.2019