Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > ISO 9001:2015
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare

 

ISO 9001:2015 – DOVADA CALITĂȚII ÎN ACTIVITATEA CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ

 

Proiectul ISO 9001:2015 - Dovada calității în activitatea Consiliului Județean Mureș acceptat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate administrativă (comunicat de presă, 12.02.2018)
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Informaţiile au fost furnizate de: Vițelar Corina, în data de 22.03.2018